Dodaj paste

1 to pole jest opcjonalne

2 opcjonalny klucz do AES256 (AES na Wikipedii)

1. Dowolny ciąg znaków. Jeśli nie podasz, paste nie można usunąć ( FAQ )
2. Mnimum 3 znaki alfanumeryczne. Jeśli podasz i zapomnisz nie będzie można odzyskać zawartości. ( FAQ )