5Gupk : text
Umieszczono: 2014-07-31 14:12:34
Format: Czysty text, HTML, HTML źródło, Plik svg, Plik svg źródło, RTF, LaTeX
W każdym formacie kodowanie wyjściowe to UTF-8

1
<iq to='xiaomi.com' id='0' chid='0' type='get'><ping xmlns='urn:xmpp:ping'><pf><p>t:356</p></pf></ping></iq>