NHivp : text
Umieszczono: 2011-07-18 14:11:06.057611
Format: Czysty text, HTML, HTML źródło, Plik svg, Plik svg źródło, RTF, LaTeX
W każdym formacie kodowanie wyjściowe to UTF-8

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Array
(
  [0] => Martin stole a bootle
  [1] => Martin stole a milk
  [2] => Martin stole a water
  [3] => Martin stole an bootle
  [4] => Martin stole an milk
  [5] => Martin stole an water
  [6] => Martin stole hard bootle
  [7] => Martin stole hard milk
  [8] => Martin stole hard water
  [9] => Martin bought a bootle
  [10] => Martin bought a milk
  [11] => Martin bought a water
  [12] => Martin bought an bootle
  [13] => Martin bought an milk
  [14] => Martin bought an water
  [15] => Martin bought hard bootle
  [16] => Martin bought hard milk
  [17] => Martin bought hard water
  [18] => Martin get a bootle
  [19] => Martin get a milk
  [20] => Martin get a water
  [21] => Martin get an bootle
  [22] => Martin get an milk
  [23] => Martin get an water
  [24] => Martin get hard bootle
  [25] => Martin get hard milk
  [26] => Martin get hard water
  [27] => Boy stole a bootle
  [28] => Boy stole a milk
  [29] => Boy stole a water
  [30] => Boy stole an bootle
  [31] => Boy stole an milk
  [32] => Boy stole an water
  [33] => Boy stole hard bootle
  [34] => Boy stole hard milk
  [35] => Boy stole hard water
  [36] => Boy bought a bootle
  [37] => Boy bought a milk
  [38] => Boy bought a water
  [39] => Boy bought an bootle
  [40] => Boy bought an milk
  [41] => Boy bought an water
  [42] => Boy bought hard bootle
  [43] => Boy bought hard milk
  [44] => Boy bought hard water
  [45] => Boy get a bootle
  [46] => Boy get a milk
  [47] => Boy get a water
  [48] => Boy get an bootle
  [49] => Boy get an milk
  [50] => Boy get an water
  [51] => Boy get hard bootle
  [52] => Boy get hard milk
  [53] => Boy get hard water
  [54] => He stole a bootle
  [55] => He stole a milk
  [56] => He stole a water
  [57] => He stole an bootle
  [58] => He stole an milk
  [59] => He stole an water
  [60] => He stole hard bootle
  [61] => He stole hard milk
  [62] => He stole hard water
  [63] => He bought a bootle
  [64] => He bought a milk
  [65] => He bought a water
  [66] => He bought an bootle
  [67] => He bought an milk
  [68] => He bought an water
  [69] => He bought hard bootle
  [70] => He bought hard milk
  [71] => He bought hard water
  [72] => He get a bootle
  [73] => He get a milk
  [74] => He get a water
  [75] => He get an bootle
  [76] => He get an milk
  [77] => He get an water
  [78] => He get hard bootle
  [79] => He get hard milk
  [80] => He get hard water
)