Xz9RYL : text
Umieszczono: 2011-03-10 22:55:22.192428
Format: Czysty text, HTML, HTML źródło, Plik svg, Plik svg źródło, RTF, LaTeX
W każdym formacie kodowanie wyjściowe to UTF-8

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------

  Wersja                      AIDA32 v3.94.2
  Autor                       tamas.miklos@aida32.hu
  Strona domowa                   http://www.aida32.hu
  Typ raportu                    Szybki raport
  Komputer                     GAMEPLAY-6DCDE6
  Generator raportu                 Krzysztof
  System operacyjny                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Data                       2010-11-12
  Czas                       19:12


--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------

  Komputer:
   System operacyjny                 Microsoft Windows XP Professional
   Dodatek service pack systemu operacyjnego     Dodatek Service Pack 2
   Internet Explorer                 6.0.2900.2180
   Nazwa komputera                  GAMEPLAY-6DCDE6
   Nazwa użytkownika                 Krzysztof
   Domena logowania                 GAMEPLAY-6DCDE6

  Płyta główna:
   Typ procesora                   Unknown, 2700 MHz (13 x 208)
   Nazwa płyty głównej                Nieznane
   Mikroukład płyty głównej             Nieznane
   Pamięć fizyczna                  2048 MB
   Typ BIOS'u                    Award Modular (07/27/09)
   Port komunikacyjny                Port komunikacyjny (COM1)
   Port komunikacyjny                Port komunikacyjny (COM2)
   Port komunikacyjny                Port drukarki (LPT1)

  Ekran:
   Karta wideo                    NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB)
   Monitor                      LG L192WS [NoDB] (174416050)

  Multimedia:
   Karta dźwiękowa                  Realtek HD Audio output

  Magazyn:
   Dysk fizyczny                   Generic USB CF Reader USB Device
   Dysk fizyczny                   Generic USB MS Reader USB Device
   Dysk fizyczny                   Generic USB SD Reader USB Device
   Dysk fizyczny                   Generic USB SM Reader USB Device
   Dysk fizyczny                   SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
   Napęd dysków optycznych              ATAPI DVD A DH20A4P

  Partycje:
   C: (NTFS)                     29996 MB (23377 MB wolne)
   D: (NTFS)                     103998 MB (100287 MB wolne)
   E: (NTFS)                     104469 MB (32922 MB wolne)

  Urządzenia wejściowe:
   Klawiatura                    Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Mysz                       Mysz zgodna z HID

  Sieć:
   Podstawowy adres IP                192.168.1.2
   Podstawowy adres karty (MAC)           00-24-1D-5B-9C-88
   Karta sieciowa                  NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.2)

  Urządzenia zewnętrzne:
   Urządzenie USB                  Masowe urządzenie magazynujące USB
   Urządzenie USB                  Urządzenie USB interfejsu HID


--------[ Nazwa komputera ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  Opis komputera      Logiczny 
  Nazwa NetBIOS komputera  Logiczny GAMEPLAY-6DCDE6
  Nazwa DNS komputera    Logiczny gameplay-6dcde6
  Nazwa domeny DNS     Logiczny 
  Pełna nazwa DNS      Logiczny gameplay-6dcde6
  Nazwa NetBIOS komputera  Fizyczny GAMEPLAY-6DCDE6
  Nazwa DNS komputera    Fizyczny gameplay-6dcde6
  Nazwa domeny DNS     Fizyczny 
  Pełna nazwa DNS      Fizyczny gameplay-6dcde6


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ BIOS ]

  Właściwości BIOS'u:
   Sprzedawca                    Award Software International, Inc.
   Wersja                      F2
   Data wydania                   07/27/2009
   Rozmiar                      1024 KB
   Urządzenia startowe                Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Możliwości                    Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Obsługiwane standardy               DMI, APM, ACPI, PnP
   Możliwości rozbudowy               PCI, USB

 [ System ]

  Właściwości systemu:
   Producent                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
   Nazwa                       M52L-S3P
   Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu    30303234-31443542-39433838-FFFFFFFF
   Rodzaje wzbudzeń                 Przycisk zasilania

 [ Płyta główna ]

  Właściwości płyty głównej:
   Producent                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
   Nazwa                       M52L-S3P
   Wersja                      x.x

 [ Obudowa ]

  Właściwości obudowy:
   Producent                     Gigabyte Technology Co., Ltd.
   Typ obudowy                    Typu desktop

 [ Kontroler pamięci ]

  Właściwości kontrolera pamięci:
   Metoda detekcji błędów              64-bit ECC
   Korekcja błędów                  Brak
   Obsługiwane przeploty pamięci           1-Way
   Bieżący przeplot pamięci             1-Way
   Obsługiwane szybkości pamięci           70ns, 60ns
   Obsługiwane typy pamięci             SPM, EDO
   Obsługiwane napięcia pamięci           3.3V
   Największy rozmiar modułu pamięci         1024 MB
   Liczba gniazd pamięci               4

 [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

  Właściwości procesora:
   Producent                     AMD
   Wersja                      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   Częstotliwość zegara zewnętrznego         200 MHz
   Maksymalna częstotliwość taktowania        3200 MHz
   Bieżąca częstotliwość taktowania         2700 MHz
   Typ                        Central Processor
   Wartość napięcia                 1.1 V
   Stan                       Włączone
   Typ gniazda do rozbudowy             ZIF
   Oznaczenie gniazda                Socket M2

 [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]

  Właściwości pamięci podręcznej:
   Typ                        Wewnętrzna
   Stan                       Włączone
   Tryb pracy                    Write-Back
   Maksymalny rozmiar pamięci            128 KB
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          128 KB
   Obsługiwane typy SRAM               Synchronous
   Bieżący typ SRAM                 Synchronous
   Oznaczenie gniazda                Wewnętrzna pamięć podręczna

 [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]

  Właściwości pamięci podręcznej:
   Typ                        Wewnętrzna
   Stan                       Włączone
   Tryb pracy                    Write-Back
   Maksymalny rozmiar pamięci            128 KB
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          128 KB
   Obsługiwane typy SRAM               Synchronous
   Bieżący typ SRAM                 Synchronous
   Oznaczenie gniazda                Wewnętrzna pamięć podręczna

 [ Pamięci podręczne / External Cache ]

  Właściwości pamięci podręcznej:
   Typ                        Wewnętrzna
   Stan                       Włączone
   Tryb pracy                    Write-Back
   Maksymalny rozmiar pamięci            512 KB
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          512 KB
   Obsługiwane typy SRAM               Synchronous
   Bieżący typ SRAM                 Synchronous
   Oznaczenie gniazda                Zewnętrzna pamięć podręczna

 [ Pamięci podręczne / External Cache ]

  Właściwości pamięci podręcznej:
   Typ                        Wewnętrzna
   Stan                       Wyłączone
   Tryb pracy                    Write-Through
   Maksymalny rozmiar pamięci            1024 KB
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          0 KB
   Obsługiwane typy SRAM               Synchronous
   Bieżący typ SRAM                 Synchronous
   Oznaczenie gniazda                Zewnętrzna pamięć podręczna

 [ Moduły pamięci / A0 ]

  Właściwości modułu pamięci:
   Oznaczenie gniazda                A0
   Typ                        EDO
   Szybkość                     155 ns
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          Nie zainstalowane
   Wykorzystywany rozmiar pamięci          Nie zainstalowane

 [ Moduły pamięci / A1 ]

  Właściwości modułu pamięci:
   Oznaczenie gniazda                A1
   Typ                        EDO
   Szybkość                     155 ns
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          1024 MB
   Wykorzystywany rozmiar pamięci          1024 MB

 [ Moduły pamięci / A2 ]

  Właściwości modułu pamięci:
   Oznaczenie gniazda                A2
   Typ                        EDO
   Szybkość                     155 ns
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          Nie zainstalowane
   Wykorzystywany rozmiar pamięci          Nie zainstalowane

 [ Moduły pamięci / A3 ]

  Właściwości modułu pamięci:
   Oznaczenie gniazda                A3
   Typ                        EDO
   Szybkość                     155 ns
   Rozmiar zainstalowanej pamięci          1024 MB
   Wykorzystywany rozmiar pamięci          1024 MB

 [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]

  Właściwości urządzenia pamięciowego:
   Współczynnik postaci               DIMM
   Szybkość                     667 MHz
   Całkowita szerokość                64-bitowy(a)
   Szerokość danych                 64-bitowy(a)
   Lokalizator urządzenia              A0
   Lokalizator banku                 Bank0/1

 [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]

  Właściwości urządzenia pamięciowego:
   Współczynnik postaci               DIMM
   Rozmiar                      1024 MB
   Szybkość                     667 MHz
   Całkowita szerokość                64-bitowy(a)
   Szerokość danych                 64-bitowy(a)
   Lokalizator urządzenia              A1
   Lokalizator banku                 Bank2/3

 [ Urządzenia pamięciowe / A2 ]

  Właściwości urządzenia pamięciowego:
   Współczynnik postaci               DIMM
   Szybkość                     667 MHz
   Całkowita szerokość                64-bitowy(a)
   Szerokość danych                 64-bitowy(a)
   Lokalizator urządzenia              A2
   Lokalizator banku                 Bank4/5

 [ Urządzenia pamięciowe / A3 ]

  Właściwości urządzenia pamięciowego:
   Współczynnik postaci               DIMM
   Rozmiar                      1024 MB
   Szybkość                     667 MHz
   Całkowita szerokość                64-bitowy(a)
   Szerokość danych                 64-bitowy(a)
   Lokalizator urządzenia              A3
   Lokalizator banku                 Bank6/7

 [ Gniazda systemowe / PCI ]

  Właściwości gniazd systemowych:
   Oznaczenie gniazda                PCI
   Typ                        PCI
   Użycie                      Puste
   Szerokość danych magistrali            32-bitowy(a)
   Długość                      Długa

 [ Gniazda systemowe / PCI ]

  Właściwości gniazd systemowych:
   Oznaczenie gniazda                PCI
   Typ                        PCI
   Użycie                      Puste
   Szerokość danych magistrali            32-bitowy(a)
   Długość                      Długa

 [ Gniazda systemowe / PCI ]

  Właściwości gniazd systemowych:
   Oznaczenie gniazda                PCI
   Typ                        PCI
   Użycie                      Puste
   Szerokość danych magistrali            32-bitowy(a)
   Długość                      Długa

 [ Gniazda systemowe / PCI ]

  Właściwości gniazd systemowych:
   Oznaczenie gniazda                PCI
   Typ                        PCI
   Użycie                      Puste
   Szerokość danych magistrali            32-bitowy(a)
   Długość                      Długa

 [ Łączniki portów / PRIMARY IDE ]

  Właściwości łącznika portu:
   Określenie odwołania wewnętrznego         PRIMARY IDE
   Typ łącznika wewnętrznego             On-Board IDE
   Typ łącznika wewnętrznego             Brak

 [ Łączniki portów / SECONDARY IDE ]

  Właściwości łącznika portu:
   Określenie odwołania wewnętrznego         SECONDARY IDE
   Typ łącznika wewnętrznego             On-Board IDE
   Typ łącznika wewnętrznego             Brak

 [ Łączniki portów / FDD ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     8251 FIFO Compatible
   Określenie odwołania wewnętrznego         FDD
   Typ łącznika wewnętrznego             On-Board Floppy
   Typ łącznika wewnętrznego             Brak

 [ Łączniki portów / COM1 ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     Serial Port 16450 Compatible
   Określenie odwołania wewnętrznego         COM1
   Typ łącznika wewnętrznego             9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
   Typ łącznika wewnętrznego             DB-9 pin male

 [ Łączniki portów / COM2 ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     Serial Port 16450 Compatible
   Określenie odwołania wewnętrznego         COM2
   Typ łącznika wewnętrznego             9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
   Typ łącznika wewnętrznego             DB-9 pin male

 [ Łączniki portów / LPT1 ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     Parallel Port ECP/EPP
   Określenie odwołania wewnętrznego         LPT1
   Typ łącznika wewnętrznego             DB-25 pin female
   Typ łącznika wewnętrznego             DB-25 pin female

 [ Łączniki portów / Keyboard ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     Keyboard Port
   Określenie odwołania wewnętrznego         Klawiatura
   Typ łącznika wewnętrznego             PS/2

 [ Łączniki portów / No Detected ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     Mouse Port
   Określenie odwołania wewnętrznego         PS/2 Mouse
   Typ łącznika wewnętrznego             PS/2
   Określenie odwołania zewnętrznego         No Detected
   Typ łącznika wewnętrznego             PS/2

 [ Łączniki portów / USB ]

  Właściwości łącznika portu:
   Typ portu                     USB
   Określenie odwołania wewnętrznego         USB
   Typ łącznika wewnętrznego             Brak
   Typ łącznika wewnętrznego             USB


--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości czujnika:
   Typ czujnika                   ITE IT8712F
   Dostęp do czujnika                ISA 290h

  Temperatury:
   Płyta główna                   49 °C (120 °F)
   Procesor                     45 °C (113 °F)
   Aux                        43 °C (109 °F)

  Wartości napięć:
   Napięcie rdzenia procesora            1.31 V
   +2.5 V                      1.89 V
   +3.3 V                      3.31 V
   +12 V                       12.54 V
   +5 V podczas wstrzymania pracy          5.56 V
   VBAT baterii CMOS                 3.06 V
   Debug Info                    52 76 CF FF C4 04 06 CF BF 2B 31 2D (77)


--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości procesora:
   Typ procesora                   Unknown, 2700 MHz (13 x 208)
   Seria                       CH7-CG
   Pamięć podręczna L1 kodu             64 KB
   Pamięć podręczna L1 danych            64 KB
   Pamięć podręczna L2                512 KB (On-Die, Full-Speed)

  Multi CPU:
   ID płyty głównej                 OEM00000 PROD00000000
   CPU #0                      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz
   CPU #1                      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz

  Wykorzystanie procesora:
   Procesor nr 1                   0 %
   Procesor nr 2                   0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości CPUID:
   CPUID: producent                 AuthenticAMD
   CPUID: nazwa procesora              AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   CPUID: nr wydania                 0FB2h
   CPUID: Rozszerzony nr wydania           0FB2h
   ID platformy                   CDh (Socket 939)
   Numer seryjny procesora IA            Nieznane

  Zbiór instrukcji:
   AMD 3DNow!                    Obsługiwane
   AMD 3DNow! Professional              Obsługiwane
   AMD Enhanced 3DNow!                Obsługiwane
   AMD Extended MMX                 Obsługiwane
   AMD64                       Obsługiwane
   Cyrix Extended MMX                Nie obsługiwane
   IA-64                       Nie obsługiwane
   IA MMX                      Obsługiwane
   IA SSE                      Obsługiwane
   IA SSE 2                     Obsługiwane
   IA SSE 3                     Obsługiwane
   Instrukcja CLFLUSH                Obsługiwane
   Instrukcja CMPXCHG8B               Obsługiwane
   Instrukcja CMPXCHG16B               Obsługiwane
   Instrukcja Conditional Move            Obsługiwane
   Instrukcja FEMMS                 Nie obsługiwane
   Instrukcja MONITOR / MWAIT            Nie obsługiwane

  Własności CPUID:
   36-bit Page Size Extension            Obsługiwane
   Advanced Cryptography Engine           Nie obsługiwane
   Alternate Instruction Set             Nie obsługiwane
   Automatic Clock Control              Nie obsługiwane
   CPL Qualified Debug Store             Nie obsługiwane
   Debug Trace Store                 Nie obsługiwane
   Debugging Extension                Obsługiwane
   Enhanced SpeedStep Technology           Nie obsługiwane
   Fast Save & Restore                Obsługiwane
   Fast System Call                 Obsługiwane
   Hyper-Threading Technology            Obsługiwane
   L1 Context ID                   Nie obsługiwane
   Local APIC On Chip                Obsługiwane
   LongRun                      Nie obsługiwane
   LongRun Table Interface              Nie obsługiwane
   Machine-Check Architecture            Obsługiwane
   Machine-Check Exception              Obsługiwane
   Memory Type Range Registers            Obsługiwane
   Model Specific Registers             Obsługiwane
   No-Execute Page Protection            Obsługiwane
   Page Attribute Table               Obsługiwane
   Page Global Extension               Obsługiwane
   Page Size Extension                Obsługiwane
   Pending Break Event                Nie obsługiwane
   Physical Address Extension            Obsługiwane
   Processor Duty Cycle Control           Nie obsługiwane
   Processor Serial Number              Nie obsługiwane
   Random Number Generator              Nie obsługiwane
   Self-Snoop                    Nie obsługiwane
   Thermal Monitor                  Nie obsługiwane
   Thermal Monitor 2                 Nie obsługiwane
   Time Stamp Counter                Obsługiwane
   Virtual Mode Extension              Obsługiwane

  Enhanced Power Management:
   Frequency ID Control               Obsługiwane
   Software Thermal Control             Obsługiwane
   Temperature Sensing Diode             Obsługiwane
   Thermal Monitoring                Obsługiwane
   Thermal Trip                   Obsługiwane
   Voltage ID Control                Obsługiwane

  CPUID Registers:
   CPUID 00000000                  00000001-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 00000001                  00060FB2-00020800-00002001-178BFBFF
   CPUID 80000000                  80000018-68747541-444D4163-69746E65
   CPUID 80000001                  00060FB2-000008DB-0000011F-EBD3FBFF
   CPUID 80000002                  20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
   CPUID 80000003                  32582034-61754420-6F43206C-50206572
   CPUID 80000004                  65636F72-726F7373-30323520-00002B30
   CPUID 80000005                  FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
   CPUID 80000006                  00000000-42004200-02008140-00000000
   CPUID 80000007                  00000000-00000000-00000000-0000007F
   CPUID 80000008                  00003028-00000000-00000001-00000000
   CPUID 80000009                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000A                  00000001-00000040-00000000-00000002
   CPUID 8000000B                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000C                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000D                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000E                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 8000000F                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000010                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000011                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000012                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000013                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000014                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000015                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000016                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000017                  00000000-00000000-00000000-00000000
   CPUID 80000018                  00000000-00000000-00000000-00000000
   MSR C0010015                   0000-0000-0200-0040
   MSR C0010042                   3108-120A-0813-0213


--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości płyty głównej:
   ID płyty głównej                 07/27/2009-NV-MCP61-6A61KG0BC-00
   Nazwa płyty głównej                Nieznane

  Właściwości magistrali FSB:
   Typ magistrali                  AMD Hammer
   Rzeczywista częstotliwość taktowania       208 MHz
   Efektywna częstotliwość taktowania        208 MHz


--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pamięć fizyczna:
   W sumie                      2047 MB
   Użytych                      593 MB
   Wolne                       1454 MB
   Wykorzystanie                   29 %

  Rozmiar pliku wymiany:
   W sumie                      3940 MB
   Użytych                      435 MB
   Wolne                       3504 MB
   Wykorzystanie                   11 %

  Pamięć wirtualna:
   W sumie                      5987 MB
   Użytych                      1028 MB
   Wolne                       4959 MB
   Wykorzystanie                   17 %


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości BIOS'u:
   Typ BIOS'u                    Award Modular
   Typ BIOS'u Award                 Award Modular BIOS v6.00PG
   Informacja z BIOS'u Award             M52L-S3P F2
   Data BIOS'u systemowego              07/27/09
   Data BIOS'u wideo                 10/21/08

  Producent BIOS'u:
   Nazwa firmy                    Phoenix Technologies Ltd.
   Informacje o produkcie              http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

  Problemy i Sugestie:
   Sugestia                     BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.


--------[ System operacyjny ]-------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości systemu operacyjnego:
   Nazwa systemu operacyjnego            Microsoft Windows XP Professional
   Nazwa kodowa systemu operacyjnego         Whistler
   Język systemu operacyjnego            Polski
   Typ jądra systemu operacyjnego          Multiprocessor Free
   Wersja systemu operacyjnego            5.1.2600 (WinXP Retail)
   Dodatek service pack systemu operacyjnego     Dodatek Service Pack 2
   Data Instalacji                  2010-11-10
   Katalog główny systemu operacyjnego        C:\WINDOWS

  Licencja:
   Zarejestrowany użytkownik             krzychu
   Zarejestrowana organizacja            gameplay
   Liczba licencji (na procesory)          2
   ID produktu                    55034-647-9973356-23821
   Klucz produktu                  YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28

  Bieżąca sesja:
   Nazwa komputera                  GAMEPLAY-6DCDE6
   Nazwa użytkownika                 Krzysztof
   Domena logowania                 GAMEPLAY-6DCDE6
   Czas pracy                    6475 sekund (0 dni, 1 godzin, 47 minut, 55 sekund)

  Wersje komponentów:
   Common Controls                  6.00
   Internet Explorer                 6.0.2900.2180
   Outlook Express                  6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   Windows Media Player               9.00.00.3250
   Internet Information Services           Brak
   Novell Client                   Brak
   DirectX                      4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
   OpenGL                      5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   ASPI                       Brak

  Sterowniki baz danych:
   MDAC                       2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   ODBC                       3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
   MySQL Connector/ODBC               Brak
   Oracle Client                   Brak
   PsqlODBC                     Brak
   Sybase ASE ODBC                  Brak
   Borland Database Engine              Brak

  Własności systemu operacyjnego:
   Informacja dla debugger'a             Nie
   Dwubajtowe zestawy znaków DBCS          Nie
   Kontroler domeny                 Nie
   Zabezpieczenia                  Nie
   Sieć                       Tak
   Zdalna sesja                   Nie
   Tryb awaryjny                   Nie
   Wolny procesor                  Nie
   Usługi terminalowe                Nie


--------[ Procesy ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  aida32.bin        E:\programy\AIDA342_[www.programosy.pl]\aida32.bin               12976 KB  14448 KB
  AvastSvc.exe       C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe               27856 KB  11716 KB
  avastUI.exe       C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe                1480 KB   3904 KB
  chrome.exe        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe   5396 KB  24536 KB
  chrome.exe        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe  26292 KB  19884 KB
  ctfmon.exe        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe                          2880 KB   824 KB
  Explorer.EXE       C:\WINDOWS\Explorer.EXE                             25536 KB  15984 KB
  gg.exe          C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe                      86948 KB  79268 KB
  jqs.exe         C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe                      1380 KB   5356 KB
  jusched.exe       C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe            2200 KB   660 KB
  lsass.exe        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe                          1520 KB   3668 KB
  nSvcAppFlt.exe      C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe   4068 KB   1336 KB
  nSvcIp.exe        C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe    5544 KB   3332 KB
  nTuneCmd.exe       C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe              5576 KB   3084 KB
  nTuneService.exe     C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe           10492 KB   8268 KB
  NVMonitor.exe      C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA System Monitor\NVMonitor.exe     37564 KB  27832 KB
  nvsvc32.exe       C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe                         5664 KB   4120 KB
  RTHDCPL.EXE       C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE                             23020 KB  23096 KB
  RUNDLL32.EXE       C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE                         6600 KB   4248 KB
  services.exe       C:\WINDOWS\system32\services.exe                         4032 KB   2028 KB
  smss.exe         C:\WINDOWS\System32\smss.exe                           372 KB   168 KB
  spoolsv.exe       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe                         4156 KB   2964 KB
  svchost.exe       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe                         22864 KB  13404 KB
  svchost.exe       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe                         4496 KB   2968 KB
  UpdateCenterService.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe    2528 KB   684 KB
  winlogon.exe       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe                         3132 KB   7452 KB
  wscntfy.exe       C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe                         1932 KB   480 KB


--------[ Sterowniki systemowe ]----------------------------------------------------------------------------------------

  Aavmker4      avast! Asynchronous Virus Monitor                    Sterownik jądra         Działanie
  Abiosdsk      Abiosdsk                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  abp480n5      abp480n5                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  ACPI        Sterownik Microsoft ACPI                        Sterownik jądra         Działanie
  ACPIEC       ACPIEC                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  adpu160m      adpu160m                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  aec        Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller                Sterownik jądra         Zatrzymane
  AFD        AFD                                   Sterownik jądra         Działanie
  Aha154x      Aha154x                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  aic78u2      aic78u2                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  aic78xx      aic78xx                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  AIDA32Driver    AIDA32Driver                              Sterownik jądra         Działanie
  AliIde       AliIde                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Ambfilt      Ambfilt                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  amsint       amsint                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  asc        asc                                   Sterownik jądra         Zatrzymane
  asc3350p      asc3350p                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  asc3550      asc3550                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  aswFsBlk      aswFsBlk                                Sterownik systemu plików    Działanie
  aswMon2      aswMon2                                 Sterownik systemu plików    Działanie
  aswRdr       aswRdr                                 Sterownik jądra         Działanie
  aswSP       aswSP                                  Sterownik jądra         Działanie
  aswTdi       avast! Network Shield Support                      Sterownik jądra         Działanie
  AsyncMac      Sterownik multimediów asynchronicznych RAS               Sterownik jądra         Zatrzymane
  atapi       Standardowy kontroler dysku twardego IDE/ESDI              Sterownik jądra         Działanie
  Atdisk       Atdisk                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Atmarpc      Protokół klienta ARP ATM                        Sterownik jądra         Zatrzymane
  audstub      Sterownik Audio Stub                          Sterownik jądra         Działanie
  Beep        Beep                                  Sterownik jądra         Działanie
  cbidf2k      cbidf2k                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  cd20xrnt      cd20xrnt                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  Cdaudio      Cdaudio                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Cdfs        Cdfs                                  Sterownik systemu plików    Działanie
  Cdrom       Sterownik stacji dysków CD-ROM                     Sterownik jądra         Działanie
  Changer      Changer                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  CmdIde       CmdIde                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Cpqarray      Cpqarray                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  dac960nt      dac960nt                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  Disk        Sterownik dysku                             Sterownik jądra         Działanie
  dmboot       dmboot                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  dmio        Sterownik Menedżera dysków logicznych                  Sterownik jądra         Działanie
  dmload       dmload                                 Sterownik jądra         Działanie
  DMusic       Syntezator Microsoft Kernel DLS                     Sterownik jądra         Zatrzymane
  dpti2o       dpti2o                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  drmkaud      Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Fastfat      Fastfat                                 Sterownik systemu plików    Zatrzymane
  Fdc        Fdc                                   Sterownik jądra         Zatrzymane
  Fips        Fips                                  Sterownik jądra         Działanie
  Flpydisk      Flpydisk                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  FltMgr       FltMgr                                 Sterownik systemu plików    Działanie
  Ftdisk       Sterownik Menedżera woluminów                      Sterownik jądra         Działanie
  giveio       giveio                                 Sterownik jądra         Działanie
  Gpc        Rodzajowy klasyfikator pakietu                     Sterownik jądra         Działanie
  HDAudBus      Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio           Sterownik jądra         Działanie
  hidusb       Sterownik Microsoft klasy HID                      Sterownik jądra         Działanie
  hpn        hpn                                   Sterownik jądra         Zatrzymane
  HTTP        HTTP                                  Sterownik jądra         Działanie
  i2omgmt      i2omgmt                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  i2omp       i2omp                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  i8042prt      Sterownik portu klawiatury i8042 i myszy PS/2              Sterownik jądra         Działanie
  Imapi       Sterownik filtru nagrywania dysków CD                  Sterownik jądra         Działanie
  ini910u      ini910u                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  IntcAzAudAddService Service for Realtek HD Audio (WDM)                   Sterownik jądra         Działanie
  IntelIde      IntelIde                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  Ip6Fw       Sterownik Zapory systemu Windows IPv6                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  IpFilterDriver   Sterownik filtru ruchu IP                        Sterownik jądra         Zatrzymane
  IpInIp       Sterownik IP w tunelu IP                        Sterownik jądra         Zatrzymane
  IpNat       Translator adresów sieciowych IP                    Sterownik jądra         Działanie
  IPSec       Sterownik IPSEC                             Sterownik jądra         Działanie
  IRENUM       Usługa wyliczania IR                          Sterownik jądra         Zatrzymane
  isapnp       Sterownik PnP magistrali ISA/EISA                    Sterownik jądra         Działanie
  Kbdclass      Sterownik klasy klawiatury                       Sterownik jądra         Działanie
  kmixer       Microsoft Kernel Wave Audio Mixer                    Sterownik jądra         Działanie
  KSecDD       KSecDD                                 Sterownik jądra         Działanie
  lbrtfdc      lbrtfdc                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  mnmdd       mnmdd                                  Sterownik jądra         Działanie
  Modem       Modem                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  Monfilt      Monfilt                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Mouclass      Sterownik klasy myszy                          Sterownik jądra         Działanie
  mouhid       Sterownik myszy HID                           Sterownik jądra         Działanie
  MountMgr      MountMgr                                Sterownik jądra         Działanie
  mraid35x      mraid35x                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  MRxDAV       Readresator klienta WebDav                       Sterownik systemu plików    Działanie
  MRxSmb       MRxSmb                                 Sterownik systemu plików    Działanie
  Msfs        Msfs                                  Sterownik systemu plików    Działanie
  MSKSSRV      Serwer proxy usługi Microsoft Streaming                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  MSPCLOCK      Serwer proxy zegara Microsoft Streaming                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  MSPQM       Serwer proxy menedżera jakości Microsoft Streaming           Sterownik jądra         Zatrzymane
  mssmbios      Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft           Sterownik jądra         Działanie
  Mup        Mup                                   Sterownik systemu plików    Działanie
  NDIS        Sterownik systemu NDIS                         Sterownik jądra         Działanie
  NdisTapi      Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS TAPI                Sterownik jądra         Działanie
  Ndisuio      Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS                  Sterownik jądra         Działanie
  NdisWan      Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS WAN                 Sterownik jądra         Działanie
  NDProxy      Serwer proxy NDIS                            Sterownik jądra         Działanie
  NetBIOS      Interfejs NetBIOS                            Sterownik systemu plików    Działanie
  NetBT       NetBios przez TCP/IP                          Sterownik jądra         Działanie
  Npfs        Npfs                                  Sterownik systemu plików    Działanie
  Ntfs        Ntfs                                  Sterownik systemu plików    Działanie
  Null        Null                                  Sterownik jądra         Działanie
  nv         nv                                   Sterownik jądra         Działanie
  NVENETFD      NVIDIA nForce Networking Controller Driver               Sterownik jądra         Działanie
  nvgts       nvgts                                  Sterownik jądra         Działanie
  nvnetbus      NVIDIA Network Bus Enumerator                      Sterownik jądra         Działanie
  nvoclock      NVIDIA Enthusiasts Platform KDM                     Sterownik jądra         Działanie
  NwlnkFlt      Sterownik filtru ruchu IPX                       Sterownik jądra         Zatrzymane
  NwlnkFwd      Sterownik usług przesyłania dalej ruchu IPX               Sterownik jądra         Zatrzymane
  Parport      Sterownik portu równoległego                      Sterownik jądra         Działanie
  PartMgr      PartMgr                                 Sterownik jądra         Działanie
  ParVdm       ParVdm                                 Sterownik jądra         Działanie
  PCI        Sterownik magistrali PCI                        Sterownik jądra         Działanie
  PCIDump      PCIDump                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  PCIIde       PCIIde                                 Sterownik jądra         Działanie
  Pcmcia       Pcmcia                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  PDCOMP       PDCOMP                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  PDFRAME      PDFRAME                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  PDRELI       PDRELI                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  PDRFRAME      PDRFRAME                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  perc2       perc2                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  perc2hib      perc2hib                                Sterownik jądra         Zatrzymane
  PptpMiniport    WAN Miniport (PPTP)                           Sterownik jądra         Działanie
  Processor     Sterownik procesora                           Sterownik jądra         Działanie
  PSched       Harmonogram pakietów QoS                        Sterownik jądra         Działanie
  Ptilink      Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego              Sterownik jądra         Działanie
  ql1080       ql1080                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Ql10wnt      Ql10wnt                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  ql12160      ql12160                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  ql1240       ql1240                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  ql1280       ql1280                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  RasAcd       Sterownik automatycznego połączenia dostępu zdalnego          Sterownik jądra         Działanie
  Rasl2tp      WAN Miniport (L2TP)                           Sterownik jądra         Działanie
  RasPppoe      Sterownik usługi Dostęp zdalny PPPOE                  Sterownik jądra         Działanie
  Raspti       Bezpośrednie połączenie kablowe                     Sterownik jądra         Działanie
  Rdbss       Rdbss                                  Sterownik systemu plików    Działanie
  RDPCDD       RDPCDD                                 Sterownik jądra         Działanie
  rdpdr       Sterownik przekierowania urządzenia serwera terminali          Sterownik jądra         Działanie
  RDPWD       RDPWD                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  redbook      Sterownik filtru odtwarzania audio cyfrowych dysków CD         Sterownik jądra         Działanie
  Secdrv       Secdrv                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  serenum      Sterownik filtru Serenum                        Sterownik jądra         Działanie
  Serial       Sterownik portu szeregowego                       Sterownik jądra         Działanie
  Sfloppy      Sfloppy                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Simbad       Simbad                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Sparrow      Sparrow                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  speedfan      speedfan                                Sterownik jądra         Działanie
  splitter      Microsoft Kernel Audio Splitter                     Sterownik jądra         Zatrzymane
  sr         Sterownik filtru Przywracania systemu                  Sterownik systemu plików    Działanie
  Srv        Srv                                   Sterownik systemu plików    Działanie
  swenum       Sterownik magistrali programowej                    Sterownik jądra         Działanie
  swmidi       Syntezator tablicy dźwięków WAVE Microsoft Kernel GS          Sterownik jądra         Zatrzymane
  sym_hi       sym_hi                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  sym_u3       sym_u3                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  symc810      symc810                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  symc8xx      symc8xx                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  sysaudio      Urządzenie audio Microsoft Kernel System                Sterownik jądra         Działanie
  Tcpip       Sterownik protokołu TCP/IP                       Sterownik jądra         Działanie
  TDPIPE       TDPIPE                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  TDTCP       TDTCP                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  TermDD       Sterownik urządzenia terminalu                     Sterownik jądra         Działanie
  TosIde       TosIde                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  Udfs        Udfs                                  Sterownik systemu plików    Zatrzymane
  ultra       ultra                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  Update       Sterownik Microcode Update                       Sterownik jądra         Działanie
  usbehci      Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft   Sterownik jądra         Działanie
  usbhub       Koncentrator z obsługą USB2                       Sterownik jądra         Działanie
  usbohci      Sterownik Miniport otwartego kontrolera hosta USB Microsoft       Sterownik jądra         Działanie
  usbstor      Sterownik magazynu masowego USB                     Sterownik jądra         Działanie
  VgaSave      VgaSave                                 Sterownik jądra         Działanie
  ViaIde       ViaIde                                 Sterownik jądra         Zatrzymane
  VolSnap      VolSnap                                 Sterownik jądra         Działanie
  Wanarp       Sterownik usługi Dostęp zdalny IP ARP                  Sterownik jądra         Działanie
  WDICA       WDICA                                  Sterownik jądra         Zatrzymane
  wdmaud       Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM              Sterownik jądra         Działanie


--------[ Usługi ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Alerter              Urządzenie alarmowe                           Proces udostępniania Zatrzymane      NT AUTHORITY\LocalService
  ALG                Usługa bramy warstwy aplikacji                     Proces własny    Działanie       NT AUTHORITY\LocalService
  AppMgmt              Zarządzanie aplikacjami                         Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  AudioSrv              Windows Audio                              Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  avast! Antivirus          avast! Antivirus                            Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  avast! Mail Scanner        avast! Mail Scanner                           Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  avast! Web Scanner         avast! Web Scanner                           Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  BITS                Usługa inteligentnego transferu w tle                  Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  Browser              Przeglądarka komputera                         Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  CiSvc               Usługa indeksowania                           Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  ClipSrv              ClipBook                                Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  COMSysApp             Aplikacja systemowa modelu COM+                     Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  CryptSvc              Usługi kryptograficzne                         Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  DcomLaunch             Program uruchamiający proces serwera DCOM                Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Dhcp                Klient DHCP                               Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  dmadmin              Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych           Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  dmserver              Menedżer dysków logicznych                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Dnscache              Klient DNS                               Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\NetworkService
  ERSvc               Usługa raportowania błędów                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Eventlog              Dziennik zdarzeń                            Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  EventSystem            System zdarzeń COM+                           Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  FastUserSwitchingCompatibility   Zgodność szybkiego przełączania użytkowników              Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)             Proces własny    Działanie       LocalSystem
  helpsvc              Pomoc i obsługa techniczna                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  HidServ              Dostęp do urządzeń interfejsu HID                    Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  HTTPFilter             HTTP SSL                                Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  ImapiService            Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI                  Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  JavaQuickStarterService      Java Quick Starter                           Proces własny    Działanie       LocalSystem
  lanmanserver            Serwer                                 Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  lanmanworkstation         Stacja robocza                             Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  LmHosts              Pomoc TCP/IP NetBIOS                          Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\LocalService
  Messenger             Posłaniec                                Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  mnmsrvc              NetMeeting Remote Desktop Sharing                    Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  MSDTC               Distributed Transaction Coordinator                   Proces własny    Zatrzymane      NT AUTHORITY\NetworkService
  MSIServer             Instalator Windows                           Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  NetDDE               DDE sieci                                Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  NetDDEdsdm             DSDM DDE sieci                             Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  Netlogon              Logowanie do sieci                           Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  Netman               Połączenia sieciowe                           Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Nla                Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)                 Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  nSvcIp               ForceWare IP service                          Proces własny    Działanie       LocalSystem
  NtLmSsp              Usługa NT LM Security Support Provider                 Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  NtmsSvc              Magazyn wymienny                            Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  nTuneService            Performance Service                           Proces własny    Działanie       LocalSystem
  NVSvc               NVIDIA Display Driver Service                      Proces własny    Działanie       LocalSystem
  PlugPlay              Plug and Play                              Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  PolicyAgent            Usługi IPSEC                              Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  ProtectedStorage          Magazyn chroniony                            Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  RasAuto              Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego                Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  RasMan               Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny                 Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  RDSessMgr             Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego                 Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  RemoteAccess            Routing i dostęp zdalny                         Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  RemoteRegistry           Rejestr zdalny                             Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\LocalService
  RpcLocator             Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)          Proces własny    Zatrzymane      NT AUTHORITY\NetworkService
  RpcSs               Zdalne wywoływanie procedur (RPC)                    Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\NetworkService
  RSVP                QoS RSVP                                Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  SamSs               Menedżer kont zabezpieczeń                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  SCardSvr              Karta inteligentna                           Proces udostępniania Zatrzymane      NT AUTHORITY\LocalService
  Schedule              Harmonogram zadań                            Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  seclogon              Logowanie pomocnicze                          Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  SENS                Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym                  Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  SharedAccess            Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego      Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  ShellHWDetection          Wykrywanie sprzętu powłoki                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Spooler              Bufor wydruku                              Proces własny    Działanie       LocalSystem
  srservice             Usługa przywracania systemu                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  SSDPSRV              Usługa odnajdywania SSDP                        Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\LocalService
  stisvc               Windows Image Acquisition (WIA)                     Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  SwPrv               MS Software Shadow Copy Provider                    Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  SysmonLog             Dzienniki wydajności i alerty                      Proces własny    Zatrzymane      NT Authority\NetworkService
  TapiSrv              Telefonia                                Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  TermService            Usługi terminalowe                           Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  Themes               Kompozycje                               Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  TlntSvr              Telnet                                 Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  TrkWks               Klient śledzenia łączy rozproszonych                  Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  UpdateCenterService        Update Center Service                          Proces własny    Działanie       LocalSystem
  upnphost              Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play               Proces udostępniania Zatrzymane      NT AUTHORITY\LocalService
  UPS                Zasilacz awaryjny (UPS)                         Proces własny    Zatrzymane      NT AUTHORITY\LocalService
  VSS                Kopiowanie woluminów w tle                       Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  W32Time              Usługa Czas systemu Windows                       Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  WebClient             WebClient                                Proces udostępniania Działanie       NT AUTHORITY\LocalService
  winmgmt              Instrumentacja zarządzania Windows                   Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  WmdmPmSN              Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych             Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  Wmi                Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows       Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem
  WmiApSrv              Karta wydajności WMI                          Proces własny    Zatrzymane      LocalSystem
  wscsvc               Centrum zabezpieczeń                          Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  wuauserv              Aktualizacje automatyczne                        Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  WZCSVC               Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej                Proces udostępniania Działanie       LocalSystem
  xmlprov              Usługa dostarczania sieci                        Proces udostępniania Zatrzymane      LocalSystem


--------[ DLL ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6to4svc.dll        5.01.2600.2180       Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.
  aaaamon.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL monitora Aaaa
  acctres.dll        6.00.2600.0000       Zasoby Menedżera kont internetowych Microsoft
  acledit.dll        5.01.2600.0000       Edytor listy sterowania dostępem
  aclui.dll         5.01.2600.2180       Edytor deskryptora zabezpieczeń
  activeds.dll        5.01.2600.2180       ADs Router Layer DLL
  actxprxy.dll        6.00.2900.2180       ActiveX Interface Marshaling Library
  admparse.dll        6.00.2900.2180       Parser szablonów zasad globalnych IEAK
  adptif.dll         5.01.2600.0000       IPX Interface via WinSock
  adsldp.dll         5.01.2600.2180       ADs LDAP Provider DLL
  adsldpc.dll        5.01.2600.2180       ADs LDAP Provider C DLL
  adsmsext.dll        5.01.2600.2180       ADs LDAP Provider DLL
  adsnds.dll         5.01.2600.0000       ADs NDS Provider DLL
  adsnt.dll         5.01.2600.2180       ADs Windows NT Provider DLL
  adsnw.dll         5.01.2600.0000       ADs Netware 3.12 Provider DLL
  advapi32.dll        5.01.2600.2180       Advanced Windows 32 Base API
  advpack.dll        6.00.2900.2180       ADVPACK
  alrsvc.dll         5.01.2600.2180       Alerter Service DLL
  amstream.dll        6.05.2600.2180       DirectShow Runtime.
  apcups.dll         5.01.2600.0000       APC Smart Provider
  apphelp.dll        5.01.2600.2180       Application Compatibility Client Library
  appmgmts.dll        5.01.2600.2180       Usługa instalacji oprogramowania
  appmgr.dll         5.01.2600.2180       Rozszerzenie przystawki instalacji oprogramowania
  asferror.dll        9.00.00.3250        Definicje błędów ASF
  asycfilt.dll        5.01.2600.2180       
  atkctrs.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL liczników monitora wydajności AppleTalk Windows NT
  atl.dll          3.05.2284.0000       ATL Module for Windows XP (Unicode)
  atmfd.dll         5.01.02.0226        Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
  atmlib.dll         5.01.02.0226        Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
  atmpvcno.dll        5.01.2600.0000       Atm Epvc Install DLL
  atrace.dll         5.01.2600.0000       Async Trace DLL
  audiosrv.dll        5.01.2600.2180       Windows Audio Service
  authz.dll         5.01.2600.2180       Authorization Framework
  autodisc.dll        5.01.2600.0000       Windows AutoDiscovery API
  avicap.dll         1.15.00.0001        Biblioteka przechwytywania AVI
  avicap32.dll        5.01.2600.0000       Klasa okna przechwytywania AVI
  avifil32.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka plików Microsoft AVI
  avifile.dll        4.90.00.3000        Biblioteka plików Microsoft AVI
  avmeter.dll        5.01.2600.0000       Formanty mierników
  avtapi.dll         5.01.2600.0000       Moduł telefoniczny TAPI 3.0 i podgląd konferencji prowadzonych z użyciem multiemisyjnego protokołu IP
  avwav.dll         5.01.2600.0000       Wave Manipulation Component
  basesrv.dll        5.01.2600.2180       Windows NT BASE API Server DLL
  batmeter.dll        6.00.2900.2180       Pomocnicza biblioteka DLL miernika baterii
  batt.dll          5.01.2600.2180       Battery Class Installer
  bdco1.dll         1.00.00.0111        Co-Installer DLL for BD
  bdco1ins.dll        1.00.00.0111        Co-Installer DLL for BD
  bidispl.dll        5.01.2600.2180       Bidispl DLL
  bitsprx2.dll        6.06.2600.2180       Background Intelligent Transfer Service Proxy
  bitsprx3.dll        6.06.2600.2180       Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy
  blackbox.dll        9.00.00.3250        BlackBox DLL
  bootvid.dll        5.01.2600.0000       VGA Boot Driver
  browselc.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka UI powłoki przeglądarki
  browser.dll        5.01.2600.2180       Computer Browser Service DLL
  browseui.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka UI powłoki przeglądarki
  browsewm.dll        6.00.2900.2180       BrowseWM Player
  bthci.dll         5.01.2600.2180       Bluetooth Class Installer
  bthserv.dll        5.01.2600.2180       Bluetooth Support Service
  btpanui.dll        5.01.2600.2180       Bluetooth PAN User Interface
  cabinet.dll        5.01.2600.2180       Microsoft® Cabinet File API
  cabview.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzenie zawartości powłoki plików cabinet
  camocx.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL WIA Camera View
  capesnpn.dll        5.01.2600.0000       Rozszerzenie zarządzania szablonem certyfikatu Microsoft®
  cards.dll         5.01.2600.0000       Entertainment Pack Cardplaying Helper DLL
  catsrv.dll         2001.12.4414.0258      COM Services
  catsrvps.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  catsrvut.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  ccfgnt.dll         7.02.2600.0000       Internet Configuration Library
  cdfview.dll        6.00.2900.2180       Podgląd plików definicji kanałów
  cdm.dll          7.04.7600.0226       Windows Update CDM Stub
  cdmodem.dll        5.01.2600.0000       Modem Connection Driver
  cdosys.dll         6.02.02.0000        Microsoft CDO for Windows Library
  certcli.dll        5.01.2600.2180       Klient usług certyfikatów Microsoft®
  certmgr.dll        5.01.2600.2180       Przystawka certyfikatów
  cewmdm.dll         9.00.01.0056        Windows CE WMDM Service Provider
  cfgbkend.dll        5.01.2600.2180       Configuration Backend Interface
  cfgmgr32.dll        5.01.2600.2180       Configuration Manager Forwarder DLL
  ciadmin.dll        5.01.2600.0000       Administracja CI (MMC)
  cic.dll          5.01.2600.0000       CIC - formanty MMC dla bloku zadań
  ciodm.dll         5.01.2600.2180       Indexing Service Admin Automation Objects
  clb.dll          5.01.2600.0000       Pole listy z kolumnami
  clbcatex.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  clbcatq.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  cliconfg.dll        2000.85.1117.0000      SQL Client Configuration Utility DLL
  clusapi.dll        5.01.2600.2180       Cluster API Library
  cmcfg32.dll        7.02.2600.2180       Biblioteka DLL konfiguracji Menedżera połączeń firmy Microsoft
  cmdial32.dll        7.02.2600.2180       Menedżer połączeń firmy Microsoft
  cmpbk32.dll        7.02.2600.0000       Microsoft Connection Manager Phonebook
  cmprops.dll        5.01.2600.2180       Przystawki usługi WMI
  cmsetacl.dll        5.01.2600.2180       Connection Manager ACL update
  cmutil.dll         7.02.2600.2180       Biblioteka narzędzi Menedżera połączeń firmy Microsoft
  cnbjmon.dll        0.03.00.0000        Monitor języka dla drukarki Canon Bubble-Jet
  cnetcfg.dll        7.02.2600.0000       Biblioteka Menedżera połączeń
  cnvfat.dll         5.01.2600.0000       FAT File System Conversion Utility DLL
  cohelper.dll        2.02.00.7310        Cohelper DLL for driver and NAM
  colbact.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  comaddin.dll        2001.12.4414.0042      COM Services
  comcat.dll         5.00.2600.0001       Microsoft Component Category Manager Library
  comctl32.dll        5.82.2900.2180       Common Controls Library
  comdlg32.dll        6.00.2900.2180       Plik DLL wspólnych okien dialogowych
  commdlg.dll        3.10.00.0103        Biblioteki wspólnych okien dialogowych
  compatui.dll        1.00.00.0001        Moduł CompatUI
  compobj.dll        2.10.35.0035        OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  compstui.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL interfejsu użytkownika dla arkusza typowych właściwości
  comrepl.dll        2001.12.4414.0042      COM Services
  comres.dll         2001.12.4414.0258      Usługi modelu COM
  comsnap.dll        2001.12.4414.0042      COM Services
  comsvcs.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  comuid.dll         2001.12.4414.0258      COM Services
  confmsp.dll        5.01.2600.0000       Dostawca usług Microsoft IP Conferencing Media
  console.dll        5.01.2600.0000       Aplikacja obsługująca konsolę Panelu sterowania
  corpol.dll         2003.01.2600.2180      Microsoft COM Runtime Execution Engine
  credui.dll         5.01.2600.2180       Interfejs użytkownika menedżera poświadczeń
  crtdll.dll         4.00.1183.0001       Microsoft C Runtime Library
  crypt32.dll        5.131.2600.2180       Crypto API32
  cryptdlg.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Common Certificate Dialogs
  cryptdll.dll        5.01.2600.2180       Cryptography Manager
  cryptext.dll        5.131.2600.2180       Rozszerzenia powłoki Crypto
  cryptnet.dll        5.131.2600.2180       Crypto Network Related API
  cryptsvc.dll        5.01.2600.2180       Cryptographic Services
  cryptui.dll        5.131.2600.2180       Dostawca interfejsu zaufania Microsoft
  cscdll.dll         5.01.2600.2180       Agent sieci w trybie offline
  cscui.dll         5.01.2600.2180       Interfejs użytkownika buforowania z strony klienta
  csrsrv.dll         5.01.2600.2180       Client Server Runtime Process
  csseqchk.dll        10.00.00.1009        CSSeqChk
  ctl3d32.dll        2.31.00.0000        Ctl3D 3D Windows Controls
  ctl3dv2.dll        2.99.00.0000        Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
  d3d8.dll          5.03.2600.2180       Microsoft Direct3D
  d3d8thk.dll        5.03.2600.2180       Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
  d3d9.dll          5.03.2600.2180       Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_33.dll     9.18.904.0015        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_34.dll     9.19.949.0046        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_35.dll     9.19.949.1104        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_36.dll     9.19.949.2111        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_37.dll     9.22.949.2248        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_38.dll     9.23.949.2378        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_39.dll     9.24.949.2307        Microsoft Direct3D
  d3dcompiler_40.dll     9.24.950.2656        Direct3D HLSL Compiler
  d3dcompiler_41.dll     9.26.952.2844        Direct3D HLSL Compiler
  d3dim.dll         5.01.2600.0000       Microsoft Direct3D
  d3dim700.dll        5.03.2600.2180       Microsoft Direct3D
  d3dpmesh.dll        5.01.2600.0000       Direct3D Progressive Mesh DLL
  d3dramp.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Direct3D
  d3drm.dll         5.01.2600.0000       Direct3D Retained Mode DLL
  d3dx10_33.dll       9.18.904.0021        Microsoft Direct3D
  d3dx10_34.dll       9.19.949.0046        Microsoft Direct3D
  d3dx10_35.dll       9.19.949.1104        Microsoft Direct3D
  d3dx10_36.dll       9.19.949.2009        Microsoft Direct3D
  d3dx10_37.dll       9.19.949.2187        Microsoft Direct3D
  d3dx10_38.dll       9.23.949.2378        Microsoft Direct3D
  d3dx10_39.dll       9.24.949.2307        Microsoft Direct3D
  d3dx10_40.dll       9.24.950.2656        Direct3D 10.1 Extensions
  d3dx10_41.dll       9.26.952.2844        Direct3D 10.1 Extensions
  d3dx9_24.dll        9.05.132.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_25.dll        9.06.168.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_26.dll        9.07.239.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_27.dll        9.08.299.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_28.dll        9.10.455.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_29.dll        9.11.519.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_30.dll        9.12.589.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_31.dll        9.15.779.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_32.dll        9.16.843.0000        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_33.dll        9.18.904.0015        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_34.dll        9.19.949.0046        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_35.dll        9.19.949.1104        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_36.dll        9.19.949.2111        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_37.dll        9.22.949.2248        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_38.dll        9.23.949.2378        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_39.dll        9.24.949.2307        Microsoft® DirectX for Windows®
  d3dx9_40.dll        9.24.950.2656        Direct3D 9 Extensions
  d3dx9_41.dll        9.26.952.2844        Direct3D 9 Extensions
  d3dxof.dll         5.01.2600.0000       DirectX Files DLL
  danim.dll         6.03.01.0146        DirectX Media -- DirectAnimation
  dataclen.dll        6.00.2900.2180       Oczyszczarka dysku dla systemu Windows
  datime.dll         6.03.01.0146        TIME
  davclnt.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta DAV w sieci Web
  dbgeng.dll         5.01.2600.0000       Symbolic Debugger Engine for Windows 2000
  dbghelp.dll        5.01.2600.2180       Windows Image Helper
  dbmsrpcn.dll        2000.85.1117.0000      ConnectTo RPC Net Library
  dbnetlib.dll        2000.85.1117.0000      Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
  dbnmpntw.dll        2000.85.1117.0000      Named Pipes Net DLL for SQL Clients
  dciman32.dll        5.01.2600.2180       DCI Manager
  ddeml.dll         3.50.00.0103        Biblioteka zarządzania systemem DDE
  ddraw.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectDraw
  ddrawex.dll        5.03.2600.2180       Direct Draw Ex
  deployjava1.dll      6.00.220.0004        Java(TM) Platform SE binary
  deskadp.dll        6.00.2600.0000       Zaawansowane właściwości karty grafiki
  deskmon.dll        6.00.2600.0000       Zaawansowane właściwości monitora
  deskperf.dll        5.01.2600.0000       Zaawansowane właściwości wydajności wyświetlania
  devenum.dll        6.05.2600.2180       Wyliczanie urządzeń.
  devmgr.dll         5.01.2600.2180       Przystawka MMC Menedżera urządzeń
  dfrgres.dll        5.01.2600.0000       Moduł zasobów Defragmentatora dysków
  dfrgsnap.dll        5.01.2600.2180       Moduł przystawki Defragmentatora dysków
  dfrgui.dll         5.01.2600.2180       Disk Defragmenter UI Module
  dfsshlex.dll        5.01.2600.2180       Rozszerzenie powłoki rozproszonego systemu plików
  dgnet.dll         1.00.00.0001        Moduł Dgnet
  dgrpsetu.dll        2.03.07.0000        Digi RealPort® Driver Upgrade
  dgsetup.dll        3.07.03.0000        DGSETUP DLL
  dhcpcsvc.dll        5.01.2600.2180       Usługa klienta DHCP
  dhcpmon.dll        5.01.2600.0000       DHCP Monitor Dll
  dhcpsapi.dll        5.01.2600.0000       Wejściowy DLL interfejsu API serwera DHCP
  diactfrm.dll        5.01.2600.0000       Microsoft DirectInput Mapper Framework
  digest.dll         6.00.2900.2180       Pakiet uwierzytelniania Digest SSPI
  dimap.dll         5.01.2600.0000       Microsoft DirectInput Mapper
  dinput.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectInput
  dinput8.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectInput
  directdb.dll        6.00.2900.2180       Microsoft Direct Database API
  diskcopy.dll        6.00.2600.0000       Windows DiskCopy
  dispex.dll         5.06.00.6626        Microsoft (r) DispEx
  dmband.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Band
  dmcompos.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Composer
  dmconfig.dll        2600.00.503.0000      Logical Disk Manager Configuration Library
  dmdlgs.dll         2600.00.503.0000      Disk Management Snap-in Dialogs
  dmdskmgr.dll        2600.2180.503.0000     Disk Management Snap-in Support Library
  dmdskres.dll        2600.00.503.0000      Zasoby przystawki Zarządzanie dyskami
  dmime.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Interactive Engine
  dmintf.dll         2600.00.503.0000      Disk Management DCOM Interface Stub
  dmloader.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Loader
  dmocx.dll         5.01.2600.0000       OCX TreeView
  dmscript.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Scripting
  dmserver.dll        2600.2180.503.0000     Biblioteka DLL usługi Menedżera dysków logicznych
  dmstyle.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Style Engline
  dmsynth.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Software Synthesizer
  dmusic.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Core Services
  dmutil.dll         2600.2180.503.0000     Logical Disk Manager Utility Library
  dnsapi.dll         5.01.2600.2180       DNS Client API DLL
  dnsrslvr.dll        5.01.2600.2180       Usługa buforowanego rozpoznawania nazw DNS
  docprop.dll        5.01.2600.0000       Strona właściwości OLE Docfile
  docprop2.dll        5.01.2600.2180       Rozszerzenie powłoki DocProp Microsoft
  dpcdll.dll         5.01.2600.2180       Moduł Dpcdll
  dplay.dll         5.00.2134.0001       Microsoft DirectPlay
  dplayx.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay
  dpmodemx.dll        5.03.2600.2180       Połączenie modemowe i szeregowe dla DirectPlay
  dpnaddr.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay8 Address
  dpnet.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay
  dpnhpast.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay NAT Helper PAST
  dpnhupnp.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay NAT Helper UPnP
  dpnlobby.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay8 Lobby
  dpnmodem.dll        5.01.2600.0000       Dostawca modemu Microsoft DirectPlay8
  dpnwsock.dll        5.01.2600.0000       Dostawca Microsoft DirectPlay8 Winsock
  dpserial.dll        5.00.2134.0001       Dostawca usługi modemu Microsoft DirectPlay
  dpvacm.dll         5.03.2600.2180       Dostawca Microsoft DirectPlay Voice ACM
  dpvoice.dll        5.03.2600.2180       Microsoft DirectPlay Voice
  dpvvox.dll         5.03.2600.2180       Dostawca Microsoft DirectPlay Voice Voxware
  dpwsock.dll        5.00.2134.0001       Microsoft DirectPlay Local Net Service Provider
  dpwsockx.dll        5.03.2600.2180       Połączenia Internet TCP/IP i IPX dla DirectPlay
  drmclien.dll        9.00.00.3250        DRM Client DLL
  drmstor.dll        9.00.00.3250        DRM Store DLL
  drmv2clt.dll        9.00.00.3250        DRMv2 Client DLL
  drprov.dll         5.01.2600.2180       Microsoft Terminal Server Network Provider
  ds16gt.dll         3.510.3711.0000       Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk
  ds32gt.dll         3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
  dsauth.dll         5.01.2600.0000       DS Authorization for Services
  dsdmo.dll         5.03.2600.2180       DirectSound Effects
  dsdmoprp.dll        5.03.2600.2180       Strony właściwości efektów DirectSound
  dskquota.dll        5.01.2600.2180       Plik DLL przydziału dysku powłoki systemu Windows
  dskquoui.dll        5.01.2600.0000       Plik DLL interfejsu użytkownika zasobów dyskowych powłoki systemu Windows
  dsound.dll         5.03.2600.2180       DirectSound
  dsound3d.dll        5.03.2600.2180       DirectSound3D LUT
  dsprop.dll         5.01.2600.2180       Strony właściwości usługi Active Directory systemu Windows
  dsprpres.dll        5.01.2600.2180       Zasoby stron właściwości usługi Active Directory systemu Windows
  dsquery.dll        5.01.2600.2180       Znajdowanie Usługi katalogowej
  dssec.dll         5.01.2600.2180       Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej
  dssenh.dll         5.01.2600.2133       Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
  dsuiext.dll        5.01.2600.2180       Wspólny interfejs użytkownika Usługi katalogowej
  dswave.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectMusic Wave
  duser.dll         5.01.2600.2180       Windows DirectUser Engine
  dx7vb.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectX dla Visual Basic
  dx8vb.dll         5.03.2600.2180       Microsoft DirectX dla Visual Basic
  dxdiagn.dll        5.03.2600.2180       Narzędzie diagnostyczne Microsoft DirectX
  dxmasf.dll         6.04.09.1125        Windows Media Source Filter
  dxtmsft.dll        6.03.2900.2180       DirectX Media -- Image DirectX Transforms
  dxtrans.dll        6.03.2900.2180       DirectX Media -- DirectX Transform Core
  efsadu.dll         5.01.2600.2180       Narzędzie szyfrowania plików
  els.dll          5.01.2600.2180       Przystawka podglądu zdarzeń
  encapi.dll         5.03.2600.2180       Encoder API
  encdec.dll         6.05.2600.2180       XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.
  eqnclass.dll        5.00.21.0058        Equinox Multiport Serial Coinstaller
  ersvc.dll         5.01.2600.2180       Windows Error Reporting Service
  es.dll           2001.12.4414.0258      COM Services
  esent.dll         5.01.2600.2180       Server Database Storage Engine
  esent97.dll        6.00.3940.0013       Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Storage Engine
  esentprf.dll        5.01.2600.0000       Server Database Storage Performance Library
  eventcls.dll        5.01.2600.0000       Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class
  eventlog.dll        5.01.2600.2180       Usługa rejestrowania zdarzeń
  expsrv.dll         6.00.72.9589        Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
  extmgr.dll         6.00.2900.2180       Extensions Manager
  exts.dll          5.01.2600.0000       Debugger Extensions
  faultrep.dll        5.01.2600.2180       Raportowanie błędów systemu Windows
  fdco1.dll         2.02.00.7310        Co-Installer DLL for FD
  fdco1ins.dll        2.02.00.7310        Co-Installer DLL for FD
  fde.dll          5.01.2600.0000       Rozszerzenie przystawki przekierowania folderu
  fdeploy.dll        5.01.2600.2180       Rozszerzenie Winlogon przekierowania folderu
  feclient.dll        5.01.2600.2180       Windows NT File Encryption Client Interfaces
  filemgmt.dll        5.01.2600.2180       Usługi i foldery udostępnione
  fldrclnr.dll        6.00.2900.2180       Kreator oczyszczania pulpitu
  fltlib.dll         5.01.2600.2180       Filter Library
  fmifs.dll         5.01.2600.0000       FM IFS Utility DLL
  fontext.dll        5.01.2600.2180       Folder czcionek Windows
  fontsub.dll        5.01.2600.0000       Font Subsetting DLL
  framebuf.dll        5.01.2600.2180       Framebuffer Display Driver
  frapsvid.dll        3.02.03.11797        Fraps
  fsusd.dll         5.01.2600.0000       Biblioteka DLL urządzeń fotograficznych z systemem plików
  ftsrch.dll         4.00.00.4553        Microsoft® Full-Text Search
  fwcfg.dll         5.01.2600.2180       Windows Firewall Configuration Helper
  gcdef.dll         5.01.2600.0000       Domyślne karty kontrolerów gier
  gdi32.dll         5.01.2600.2180       GDI Client DLL
  gdiplus.dll        5.01.3102.2180       Microsoft GDI+
  getuname.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL nazw Unicode dla UCE
  glmf32.dll         5.01.2600.0000       OpenGL Metafiling DLL
  glu32.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL OpenGL Utility Library
  gpedit.dll         5.01.2600.2180       GPEdit
  gpkcsp.dll         5.01.2522.0000       Gemplus Cryptographic Service Provider
  gpkrsrc.dll        5.01.2522.0000       Zasoby dostawcy usług kryptograficznych Gemplus
  gptext.dll         5.01.2600.2180       GPTExt
  h323msp.dll        5.01.2600.2180       Dostawca usług Microsoft H.323 Media
  hal.dll          5.01.2600.2180       Hardware Abstraction Layer DLL
  hccoin.dll         5.01.2600.2180       USB Coinstaller
  hdaprop.dll        5.10.01.5013        High Definition Audio Property Page v1.0a
  hdaudres.dll        5.10.01.5013        High Definition Audio Property Page v1.0a
  hhsetup.dll        5.02.3790.1159       Microsoft® HTML Help
  hid.dll          5.01.2600.2180       Hid User Library
  hlink.dll         5.00.00.4513        Microsoft - Biblioteka hiperłączy
  hnetcfg.dll        5.01.2600.2180       Menedżer konfiguracji sieci domowej
  hnetmon.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL Monitora sieci domowej
  hnetwiz.dll        5.01.2232.0001       Kreator konfiguracji sieci
  hotplug.dll        5.01.2600.2180       Aplet Bezpieczne usuwanie sprzętu
  hticons.dll        5.01.2600.0000       HyperTerminal Applet Library
  httpapi.dll        5.01.2600.2180       HTTP Protocol Stack API
  htui.dll          5.01.2600.2180       Wspólne okna dialogowe dopasowywania kolorów półtonów
  hypertrm.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka apletu HyperTerminal
  iasacct.dll        5.01.2600.0000       Dostawca kont IAS
  iasads.dll         5.01.2600.0000       Magazyn danych usługi Active Directory IAS
  iashlpr.dll        5.01.2600.0000       Surogat składnika IAS
  iasnap.dll         5.01.2600.0000       IAS NAP Provider
  iaspolcy.dll        5.01.2600.0000       IAS Pipeline
  iasrad.dll         5.01.2600.2180       Składnik protokołu RADIUS IAS
  iasrecst.dll        5.01.2600.0000       IAS Jet Database Access
  iassam.dll         5.01.2600.0000       IAS NT SAM Provider
  iassdo.dll         5.01.2600.0000       Składnik SDO IAS
  iassvcs.dll        5.01.2600.0000       Składniki usług IAS
  icaapi.dll         5.01.2600.2180       DLL Interface to TermDD Device Driver
  iccvid.dll         1.10.00.0012        Cinepak® Codec
  icfgnt5.dll        6.00.2600.0000       Internet Connection Wizard
  icm32.dll         5.01.2600.2180       Moduł zarządzania kolorami (CMM) firmy Microsoft
  icmp.dll          5.01.2600.2180       ICMP DLL
  icmui.dll         5.01.2600.0000       Interfejs użytkownika DLL Systemu harmonizowania kolorów Microsoft
  icwdial.dll        6.00.2900.2180       Autotelefon Kreatora połączeń internetowych
  icwphbk.dll        6.00.2900.2180       Kreator połączeń internetowych
  idq.dll          5.01.2600.2180       Rozszerzenie ISAPI usługi indeksowania
  ieakeng.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka aparatu Internet Explorer Administration Kit
  ieaksie.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzenie przystawki programu Internet Explorer do zasad grupy
  ieakui.dll         6.00.2600.0000       Współużytkowana biblioteka DLL interfejsu użytkownika zestawu Microsoft IEAK
  iedkcs32.dll        16.00.2900.2180       Biblioteka DLL dostosowania programu Microsoft Internet Explorer
  ieencode.dll        2001.07.25.0000       Microsoft Character Encoder
  iepeers.dll        6.00.2900.2180       Obiekty równorzędne programu Internet Explorer
  iernonce.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzone przetwarzanie RunOnce w interfejsie użytkownika
  iesetup.dll        6.00.2900.2180       Mapa wersji IOD
  ifmon.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL Monitora IF
  ifsutil.dll        5.01.2600.0000       IFS Utility DLL
  igmpagnt.dll        5.01.2600.2180       Microsoft IGMP subagent
  iissuba.dll        6.00.2600.0001       Microsoft IIS sub-authentication handler
  ils.dll          5.01.2600.2180       User Location Services Component Module
  imagehlp.dll        5.01.2600.2180       Windows NT Image Helper
  imeshare.dll        9.02.4202.0000       Microsoft Office IME Shared property library.
  imgutil.dll        6.00.2900.2180       IE plugin image decoder support DLL
  imm32.dll         5.01.2600.2180       Windows XP IMM32 API Client DLL
  inetcfg.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka kreatora połączeń internetowych
  inetcomm.dll        6.00.2900.2180       Microsoft Internet Messaging API
  inetcplc.dll        6.00.2600.0000       Internetowy panel sterowania
  inetmib1.dll        5.01.2600.2180       Microsoft MIB-II subagent
  inetpp.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL dostawcy drukowania internetowego
  inetppui.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta drukowania internetowego
  inetres.dll        6.00.2900.2180       Microsoft Internet Messaging API Resources
  infosoft.dll        5.01.2600.0000       Wordbreaker and stemmer dll
  initpki.dll        5.131.2600.2180       Microsoft Trust - Instalacja i konfiguracja
  input.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL wprowadzania tekstu
  inseng.dll         6.00.2900.2180       Aparat instalacji
  iologmsg.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL rejestrowania wejścia/wyjścia
  iphlpapi.dll        5.01.2600.2180       Interfejs API Pomocnika IP
  ipmontr.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL monitora routera IP
  ipnathlp.dll        5.01.2600.2180       Składniki Pomocnika Microsoft NAT
  ippromon.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL protokołów IP
  iprop.dll         5.01.2600.0000       OLE PropertySet Implementation
  iprtprio.dll        5.01.2600.0000       IP Routing Protocol Priority DLL
  iprtrmgr.dll        5.01.2600.0000       Menedżer routerów IP
  ipsecsnp.dll        5.01.2600.2180       Przystawka Zarządzanie zasadami zabezpieczeń protokołu internetowego dla systemu Microsoft Windows 2000
  ipsecsvc.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera SPD protokołu IPSec systemu Windows
  ipsmsnap.dll        5.01.2600.2180       Przystawka monitora zabezpieczeń IP
  ipv6mon.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL Monitora IF
  ipxmontr.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL monitora routera protokołu IPX
  ipxpromn.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL monitora routera protokołu IPX
  ipxrip.dll         5.01.2600.0000       IPX RIP
  ipxrtmgr.dll        5.01.2600.0000       IPX ROUTER MANAGER
  ipxsap.dll         5.01.2600.0000       SAP Agent DLL
  ipxwan.dll         5.01.2600.0000       IPXWAN
  ir32_32.dll        3.24.15.0003        Intel Indeo(R) Video R3.2 32-bit Driver
  ir41_qc.dll        4.30.62.0002        Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
  ir41_qcx.dll        4.30.64.0001        Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
  ir50_32.dll        5.2562.15.0055       Intel Indeo® video 5.10
  ir50_qc.dll        5.00.63.0048        Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
  ir50_qcx.dll        5.00.64.0048        Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
  irclass.dll        5.01.2600.0000       Infrared Class Coinstaller
  isign32.dll        6.00.2900.2180       Zapisywanie do Internetu
  isrdbg32.dll        0.00.00.0000        ISR Debug 32-bit Engine
  itircl.dll         5.02.3790.1159       Microsoft® InfoTech IR Local DLL
  itss.dll          5.02.3790.1221       Microsoft® InfoTech Storage System Library
  iuengine.dll        5.04.3790.2180       Windows Update Control Engine
  ixsso.dll         5.01.2600.2180       Obiekt serwera usługi indeksowania
  iyuv_32.dll        5.01.2600.2180       Intel Indeo(R) Video YUV Codec
  jet500.dll         5.01.2600.0000       JET Engine DLL
  jgaw400.dll        36.00.00.0000        JG Audio Interface DLL
  jgdw400.dll        82.00.00.0000        JG ART DLL
  jgmd400.dll        34.00.00.0000        JG MIDI Player DLL
  jgpl400.dll        47.00.00.0000        JG ART Player DLL
  jgsd400.dll        17.00.00.0000        JG ART DLL
  jgsh400.dll        23.00.00.0000        JG Slide Show Player DLL
  jobexec.dll        5.00.00.0001        Active Setup Job Executer
  jscript.dll        5.06.00.8820        Microsoft (r) JScript
  jspl.dll          5.06.00.6626        Visual Basic(R) JScript - Przetłumaczone ciągi znaków
  jsproxy.dll        6.00.2900.2180       JScript Proxy Auto-Configuration
  kbdal.dll         5.01.2600.0000       Albania Keyboard Layout
  kbdaze.dll         5.01.2600.0000       Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdazel.dll        5.01.2600.0000       Azeri-Latin Keyboard Layout
  kbdbe.dll         5.01.2600.0000       Belgian Keyboard Layout
  kbdbene.dll        5.01.2600.0000       Belgian Dutch Keyboard Layout
  kbdblr.dll         5.01.2600.0000       Belarusian Keyboard Layout
  kbdbr.dll         5.01.2600.0000       Brazilian Keyboard Layout
  kbdbu.dll         5.01.2600.0000       Bulgarian Keyboard Layout
  kbdca.dll         5.01.2600.0000       Canadian Multilingual Keyboard Layout
  kbdcan.dll         5.01.2600.0000       Canadian National Standard Keyboard Layout
  kbdcr.dll         5.01.2600.0000       Croatian/Slovenian Keyboard Layout
  kbdcz.dll         5.01.2600.0000       Czech Keyboard Layout
  kbdcz1.dll         5.01.2600.0000       Czech_101 Keyboard Layout
  kbdcz2.dll         5.01.2600.0000       Czech_Programmer's Keyboard Layout
  kbdda.dll         5.01.2600.0000       Danish Keyboard Layout
  kbddv.dll         5.01.2600.0000       Dvorak US English Keyboard Layout
  kbdes.dll         5.01.2600.0000       Spanish Alernate Keyboard Layout
  kbdest.dll         5.01.2600.0000       Estonia Keyboard Layout
  kbdfc.dll         5.01.2600.0000       Canadian French Keyboard Layout
  kbdfi.dll         5.01.2600.0000       Finnish Keyboard Layout
  kbdfi1.dll         5.01.2600.2180       Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout
  kbdfo.dll         5.01.2600.0000       Faroese Keyboard Layout
  kbdfr.dll         5.01.2600.0000       French Keyboard Layout
  kbdgae.dll         5.01.2600.0000       Gaelic Keyboard Layout
  kbdgkl.dll         5.01.2600.0000       Greek_Latin Keyboard Layout
  kbdgr.dll         5.01.2600.0000       German Keyboard Layout
  kbdgr1.dll         5.01.2600.0000       German_IBM Keyboard Layout
  kbdhe.dll         5.01.2600.0000       Greek Keyboard Layout
  kbdhe220.dll        5.01.2600.0000       Greek IBM 220 Keyboard Layout
  kbdhe319.dll        5.01.2600.0000       Greek IBM 319 Keyboard Layout
  kbdhela2.dll        5.01.2600.0000       Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout
  kbdhela3.dll        5.01.2600.0000       Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout
  kbdhept.dll        5.01.2600.0000       Greek_Polytonic Keyboard Layout
  kbdhu.dll         5.01.2600.0000       Hungarian Keyboard Layout
  kbdhu1.dll         5.01.2600.0000       Hungarian 101-key Keyboard Layout
  kbdic.dll         5.01.2600.0000       Icelandic Keyboard Layout
  kbdinbe1.dll        5.01.2600.2180       Bengali (Inscript) Keyboard Layout
  kbdinben.dll        5.01.2600.2180       Bengali Keyboard Layout
  kbdinmal.dll        5.01.2600.2180       Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout
  kbdir.dll         5.01.2600.0000       Irish Keyboard Layout
  kbdit.dll         5.01.2600.0000       Italian Keyboard Layout
  kbdit142.dll        5.01.2600.0000       Italian 142 Keyboard Layout
  kbdkaz.dll         5.01.2600.0000       Kazak_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdkyr.dll         5.01.2600.0000       Kyrgyz Keyboard Layout
  kbdla.dll         5.01.2600.0000       Latin-American Spanish Keyboard Layout
  kbdlt.dll         5.01.2600.0000       Lithuania Keyboard Layout
  kbdlt1.dll         5.01.2600.0000       Lithuanian Keyboard Layout
  kbdlv.dll         5.01.2600.0000       Latvia Keyboard Layout
  kbdlv1.dll         5.01.2600.0000       Latvia-QWERTY Keyboard Layout
  kbdmac.dll         5.01.2600.0000       FYROMacedonian_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdmaori.dll        5.01.2600.2180       Maori Keyboard Layout
  kbdmlt47.dll        5.01.2600.2180       Maltese 47-key Keyboard Layout
  kbdmlt48.dll        5.01.2600.2180       Maltese 48-key Keyboard Layout
  kbdmon.dll         5.01.2600.0000       Mongolian Keyboard Layout
  kbdne.dll         5.01.2600.0000       Dutch Keyboard Layout
  kbdnec.dll         5.01.2600.0000       JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800)
  kbdno.dll         5.01.2600.0000       Norwegian Keyboard Layout
  kbdno1.dll         5.01.2600.2180       Norwegian with Sami Keyboard Layout
  kbdpl.dll         5.01.2600.0000       Polish Keyboard Layout
  kbdpl1.dll         5.01.2600.0000       Polish Programmer's Keyboard Layout
  kbdpo.dll         5.01.2600.0000       Portuguese Keyboard Layout
  kbdro.dll         5.01.2600.0000       Romanian Keyboard Layout
  kbdru.dll         5.01.2600.0000       Russian Keyboard Layout
  kbdru1.dll         5.01.2600.0000       Russia(Typewriter) Keyboard Layout
  kbdsf.dll         5.01.2600.0000       Swiss French Keyboard Layout
  kbdsg.dll         5.01.2600.0000       Swiss German Keyboard Layout
  kbdsl.dll         5.01.2600.0000       Slovak Keyboard Layout
  kbdsl1.dll         5.01.2600.0000       Slovak(QWERTY) Keyboard Layout
  kbdsmsfi.dll        5.01.2600.2180       Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout
  kbdsmsno.dll        5.01.2600.2180       Sami Extended Norway Keyboard Layout
  kbdsp.dll         5.01.2600.0000       Spanish Keyboard Layout
  kbdsw.dll         5.01.2600.0000       Swedish Keyboard Layout
  kbdtat.dll         5.01.2600.0000       Tatar_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdtuf.dll         5.01.2600.0000       Turkish F Keyboard Layout
  kbdtuq.dll         5.01.2600.0000       Turkish Q Keyboard Layout
  kbduk.dll         5.01.2600.0000       United Kingdom Keyboard Layout
  kbdukx.dll         5.01.2600.2180       United Kingdom Extended Keyboard Layout
  kbdur.dll         5.01.2600.0000       Ukrainian Keyboard Layout
  kbdus.dll         5.01.2600.0000       United States Keyboard Layout
  kbdusl.dll         5.01.2600.0000       Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout
  kbdusr.dll         5.01.2600.0000       Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout
  kbdusx.dll         5.01.2600.0000       US Multinational Keyboard Layout
  kbduzb.dll         5.01.2600.0000       Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdycc.dll         5.01.2600.0000       Serbian_Cyrillic Keyboard Layout
  kbdycl.dll         5.01.2600.0000       Serbian_Latin Keyboard Layout
  kd1394.dll         5.01.2600.2180       Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL
  kdcom.dll         5.01.2600.0000       Kernel Debugger HW Extension DLL
  kerberos.dll        5.01.2600.2180       Kerberos Security Package
  kernel32.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API
  keymgr.dll         5.01.2600.2180       Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
  ksuser.dll         5.03.2600.2180       User CSA Library
  langwrbk.dll        5.01.2600.0000       English wordbreaker
  laprxy.dll         9.00.00.3250        Windows Media Logagent Proxy
  licdll.dll         5.01.2600.2180       Moduł Licdll
  licmgr10.dll        6.00.2900.2180       Menedżer licencji ActiveX
  licwmi.dll         5.01.2600.2180       Windows Product Activation Configuration WMI provider
  linkinfo.dll        5.01.2600.2180       Windows Volume Tracking
  lmhsvc.dll         5.01.2600.2180       TCPIP NetBios Transport Services DLL
  lmrt.dll          6.03.01.0146        Liquid Motion Runtime Control
  loadperf.dll        5.01.2600.2180       Ładowanie i usuwanie liczników wydajności
  localsec.dll        5.01.2600.2180       Przystawka MMC użytkowników i grup lokalnych
  localspl.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL lokalnego buforu wydruku
  localui.dll        5.01.2600.2180       Local Monitor UI DLL
  loghours.dll        5.01.2600.0000       Okno dialogowe harmonogramu
  lpk.dll          5.01.2600.2180       Language Pack
  lprhelp.dll        5.01.2600.2180       LPR Print Monitor
  lprmonui.dll        5.01.2600.0000       Interfejs użytkownika Monitora wydruku LPR
  lsasrv.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera LSA
  lz32.dll          5.01.2600.0000       LZ Expand/Compress API DLL
  lzexpand.dll        3.10.00.0103        Windows file expansion library
  mag_hook.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Magnifier hook library file
  mapi32.dll         1.00.2536.0000       Extended MAPI 1.0 for Windows NT
  mapistub.dll        1.00.2536.0000       Extended MAPI 1.0 for Windows NT
  mcastmib.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Multicast subagent
  mcd32.dll         5.01.2600.0000       OpenGL MCD Client DLL
  mcdsrv32.dll        5.01.2600.0000       MCD Server
  mchgrcoi.dll        5.01.2600.0000       Medium Changer CoInstaller
  mciavi32.dll        5.01.2600.2180       Sterownik MCI wideo dla Windows
  mcicda.dll         5.01.2600.0000       Sterownik MCI dla urządzeń cdaudio
  mciole16.dll        3.10.00.0103        MCIOLE16 - OLE Handler DLL for MCI Objects
  mciole32.dll        5.01.2600.0000       MCI OLE DLL
  mciqtz32.dll        6.05.2600.2180       Sterownik MCI DirectShow
  mciseq.dll         5.01.2600.2180       Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
  mciwave.dll        5.01.2600.2180       Sterownik MCI dla audio waveform
  mdhcp.dll         5.01.2600.0000       Interfejs COM klienta protokołu Microsoft MDHCP
  mdminst.dll        5.01.2600.2180       Instalator klasy modemu
  mdwmdmsp.dll        2.09.01.0001        WMDM Service Provider driver for MDM Drivers
  mf3216.dll         5.01.2600.2180       32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL
  mfc40.dll         4.01.00.6140        MFCDLL Shared Library - Retail Version
  mfc40loc.dll        4.01.00.6140        MFC - Zasoby specyficzne dla języka
  mfc40u.dll         4.01.00.6140        MFCDLL Shared Library - Retail Version
  mfc42.dll         6.02.4131.0000       MFCDLL Shared Library - Retail Version
  mfc42loc.dll        6.00.8665.0000       MFC - Zasoby specyficzne dla języka
  mfc42u.dll         6.02.4131.0000       MFCDLL Shared Library - Retail Version
  mfc71.dll         7.10.6030.0000       MFCDLL Shared Library - Retail Version
  mfcsubs.dll        2001.12.4414.0258      COM Services
  mgmtapi.dll        5.01.2600.2180       Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP)
  midimap.dll        5.01.2600.2180       Mapowanie MIDI
  miglibnt.dll        5.01.2600.2180       NT migration dll support
  mimefilt.dll        6.00.2600.0001       Microsoft (R) IMimeFilter Persistent Handler DLL
  mlang.dll         6.00.2900.2180       Multi Language Support DLL
  mll_hp.dll         5.01.2600.0000       HP Media Label Library
  mll_mtf.dll        5.01.2600.0000       MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library
  mll_qic.dll        5.01.2600.0000       QIC113 Media Label Library
  mmcbase.dll        5.01.2600.2180       Podstawowa biblioteka DLL MMC
  mmcndmgr.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL Menedżera węzłów MMC
  mmcshext.dll        5.01.2600.2180       MMC Shell Extension DLL
  mmdrv.dll         5.01.2600.0000       MultiMedia Kernel support Driver
  mmfutil.dll        5.01.2600.2180       Moduły Pomocy przystawki WMI
  mmsystem.dll        3.10.00.0103        Interfejsy systemowe API dla multimediów
  mmutilse.dll        6.03.01.0146        Microsoft Multimedia Controls Utilities
  mnmdd.dll         5.01.2600.2180       Application Sharing Display Driver
  mobsync.dll        5.01.2600.2180       Menedżer synchronizacji firmy Microsoft
  modemui.dll        5.01.2600.2180       Właściwości modemu Windows
  modex.dll         5.01.2600.0000       ModeX Display Driver
  moricons.dll        5.01.2600.2180       Windows NT Setup Icon Resources Library
  mp43dmod.dll        9.00.00.3250        Windows Media MPEG-4 Video Decoder
  mp4sdmod.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder
  mpg4dmod.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder
  mpr.dll          5.01.2600.2180       Multiple Provider Router DLL
  mprapi.dll         5.01.2600.2180       Windows NT MP Router Administration DLL
  mprddm.dll         5.01.2600.0000       Opiekun menedżera wybierania numeru na żądanie
  mprdim.dll         5.01.2600.0000       Dynamic Interface Manager
  mprmsg.dll         5.01.2600.0000       Biblioteka DLL wiadomości usługi routerów obsługujących wiele protokołów
  mprui.dll         5.01.2600.0000       Dostawca połączeń
  mqad.dll          5.01.00.1108        Windows NT MQ Client AD Access
  mqcertui.dll        5.01.00.1020        Windows NT Certificate Dialogs
  mqdscli.dll        5.01.00.1108        Windows NT MQ Client Directory Service
  mqgentr.dll        5.01.00.1020        MSMQ Trigger Generic Object
  mqise.dll         5.01.00.1108        MSMQ ISAPI EXTENSION
  mqlogmgr.dll        2001.12.4414.0255      MS DTC log manager DLL
  mqoa.dll          5.01.00.1108        Message Queuing ActiveX Interface
  mqperf.dll         5.01.00.1020        Windows NT MQ Performance Coutners
  mqqm.dll          5.01.00.1108        Windows NT MQ Queue Manager
  mqrt.dll          5.01.00.1108        Windows NT MQ Run time DLL
  mqrtdep.dll        5.01.00.1108        Message Queueing Dependent Client
  mqsec.dll         5.01.00.1108        Windows NT, MSMQ 2.0 Security
  mqsnap.dll         5.01.00.1108        Windows NT MSMQ Admin
  mqtrig.dll         5.01.00.1108        MSMQ Trigger Object Module
  mqupgrd.dll        5.01.00.1108        MSMQ Upgrade
  mqutil.dll         5.01.00.1108        Biblioteka DLL narzędzia MQ dla systemu Windows NT
  msaatext.dll        2.00.10413.0000       Active Accessibility text support
  msacm.dll         3.50.00.0009        Microsoft Audio Compression Manager
  msacm32.dll        5.01.2600.2180       Filtr audio ACM Microsoft
  msadce.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Cursor Engine
  msadcer.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby aparatu kursorów bazy danych OLE
  msadcf.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory
  msadcfr.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby Data Factory usług danych zdalnych
  msadco.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Control
  msadcor.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby Data Control usług danych zdalnych
  msadcs.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Remote Data Services ISAPI Library
  msadds.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Data Shape Provider
  msaddsr.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby dostawcy kształtu danych bazy danych OLE
  msader15.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby obiektów ActiveX Data Objects
  msado15.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
  msadomd.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects (Multi-Dimensional)
  msador15.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
  msadox.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Extensions
  msadrh15.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Rowset Helper
  msafd.dll         5.01.2600.2180       Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider
  msapsspc.dll        6.00.00.7755        Klient DPA dla platform 32-bitowych
  msasn1.dll         5.01.2600.2180       ASN.1 Runtime APIs
  msaudite.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL inspekcji zdarzeń systemu zabezpieczeń
  mscat32.dll        5.131.2600.0000       MSCAT32 Forwarder DLL
  mscms.dll         5.01.2600.2180       Microsoft Color Matching System DLL
  msconf.dll         5.01.2600.2180       Narzędziowa biblioteka dll konferencji
  mscpx32r.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Code Page Translator Resources
  mscpxl32.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - Translator strony kodowej ODBC
  msctf.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera MSCTF
  msctfp.dll         5.01.2600.2180       MSCTFP Server DLL
  msdadc.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Data Conversion Stub
  msdadiag.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Built-In Diagnostics
  msdaenum.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Root Enumerator Stub
  msdaer.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Error Collection Stub
  msdaipp.dll        8.103.5219.0000       Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider
  msdaora.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Provider for Oracle
  msdaorar.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla programu Oracle Resources
  msdaosp.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Simple Provider
  msdapml.dll        8.103.4004.0000       Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing
  msdaprsr.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby usług utrwalania baz danych OLE
  msdaprst.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services
  msdaps.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs
  msdarem.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Remote Provider
  msdaremr.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby zdalnego dostawcy baz danych OLE
  msdart.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines
  msdasc.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Service Components Stub
  msdasql.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Provider for ODBC Drivers
  msdasqlr.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla zasobów sterowników ODBC
  msdatl3.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines
  msdatt.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Temporary Table Services
  msdaurl.dll        9.02.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB RootBinder Stub
  msdfmap.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Data Factory Handler
  msdmo.dll         6.05.2600.2180       DMO Runtime
  msdtclog.dll        2001.12.4414.0258      MS DTC log manager DLL
  msdtcprx.dll        2001.12.4414.0258      MS DTC OLE Transactions interface proxy DLL
  msdtctm.dll        2001.12.4414.0258      MS DTC transaction manager DLL
  msdtcuiu.dll        2001.12.4414.0258      MS DTC administrative component DLL
  msdxmlc.dll        6.04.09.1125        Windows Media Player
  msencode.dll        2000.07.25.0000       Microsoft Character Encoder
  msexch40.dll        4.00.6807.0000       Microsoft Jet Exchange Isam
  msexcl40.dll        4.00.8618.0000       Microsoft Jet Excel Isam
  msftedit.dll        5.41.15.1509        Rich Text Edit Control, v4.1
  msgina.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL GINA logowania systemu Windows NT
  msgsvc.dll         5.01.2600.2180       NT Messenger Service
  mshtml.dll         6.00.2900.2180       Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML
  mshtmled.dll        6.00.2900.2180       Microsoft (R) HTML Editing Component
  mshtmler.dll        6.00.2900.2180       Plik DLL zasobów składnika Microsoft (R) HTML Editing
  msi.dll          3.01.4000.2435       Windows Installer
  msident.dll        6.00.2900.2180       Microsoft Identity Manager
  msidle.dll         6.00.2900.2180       User Idle Monitor
  msidntld.dll        6.00.2600.0000       Microsoft Identity Manager
  msieftp.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzenie FTP Folder powłoki programu Microsoft Internet Explorer
  msihnd.dll         3.01.4000.1823       Windows® installer
  msimg32.dll        5.01.2600.2180       GDIEXT Client DLL
  msimsg.dll         3.01.4000.1823       Windows® Installer International Messages
  msimtf.dll         5.01.2600.2180       Active IMM Server DLL
  msisip.dll         3.01.4000.1823       MSI Signature SIP Provider
  msjet40.dll        4.00.8618.0000       Microsoft Jet Engine Library
  msjetoledb40.dll      4.00.8227.0000       Microsoft OLE DB Provider for Jet
  msjint40.dll        4.00.8905.0000       Microsoft Jet Database Engine International DLL
  msjro.dll         2.81.1117.0000       Microsoft Jet and Replication Objects
  msjter40.dll        4.00.6508.0000       Microsoft Jet Database Engine Error DLL
  msjtes40.dll        4.00.8618.0000       Microsoft Jet Expression Service
  mslbui.dll         5.01.2600.2180       Pasek języka - dodatek
  msls31.dll         3.10.349.0000        Microsoft Line Services library file
  msltus40.dll        4.00.6508.0000       Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam
  msnetobj.dll        9.00.00.3250        DRM ActiveX Network Object
  msnsspc.dll        6.01.1825.0000       MSN Internet Access
  msobjs.dll         5.01.2600.0000       Nazwy obiektów systemowych dla inspekcji
  msoeacct.dll        6.00.2900.2180       Menedżer kont internetowych Microsoft
  msoert2.dll        6.00.2900.2180       Microsoft Outlook Express RT Lib
  msorc32r.dll        2.575.1117.0000       Microsoft Data Access - Sterownik ODBC dla programu Oracle Resources
  msorcl32.dll        2.575.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver for Oracle
  mspatcha.dll        5.01.2600.2180       Microsoft(R) Patch Engine
  mspbde40.dll        4.00.8015.0000       Microsoft Jet Paradox Isam
  mspmsnsv.dll        9.00.01.0056        Dostawca usługi urządzeń multimedialnych systemu Windows
  mspmsp.dll         9.00.01.0057        Microsoft Media Device Service Provider
  msports.dll        5.01.2600.0000       Instalator klas portów
  msprivs.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Privilege Translations
  msr2c.dll         1.00.4211.0000       Microsoft® Forms DLL
  msr2cenu.dll        1.00.4211.0000       Microsoft® Forms DLL
  msratelc.dll        6.00.2600.0000       Biblioteka DLL klasyfikacji internetowej i zarządzania lokalnymi użytkownikami
  msrating.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka DLL klasyfikacji internetowej i zarządzania lokalnymi użytkownikami
  msrclr40.dll        4.00.2927.0002       Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
  msrd2x40.dll        4.00.7328.0000       Microsoft (R) Red ISAM
  msrd3x40.dll        4.00.6508.0000       Microsoft (R) Red ISAM
  msrecr40.dll        4.00.2927.0002       Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library
  msrepl40.dll        4.00.8015.0000       Microsoft Replication Library
  msrle32.dll        5.01.2600.2180       Kompresor RLE
  mssap.dll         9.00.00.3250        DRM
  msscp.dll         9.00.00.3250        Windows Media Secure Content Provider
  mssign32.dll        5.131.2600.0000       Interfejs API podpisywania programu Microsoft Trust
  mssip32.dll        5.131.2600.0000       MSSIP32 Forwarder DLL
  msswch.dll         5.01.2600.0000       msswch
  mstask.dll         5.01.2600.2180       DLL interfejsu Harmonogramu zadań
  mstext40.dll        4.00.8015.0000       Microsoft Jet Text Isam
  mstime.dll         6.00.2900.2180       Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML
  mstlsapi.dll        5.01.2600.2180       Microsoft® Terminal Server Licensing
  mstscax.dll        5.01.2600.2180       Terminal Services ActiveX Client
  msutb.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera MSUTB
  msv1_0.dll         5.01.2600.2180       Microsoft Authentication Package v1.0
  msvbvm50.dll        5.02.82.0044        Visual Basic Virtual Machine
  msvbvm60.dll        6.00.96.0090        Visual Basic Virtual Machine
  msvcirt.dll        7.00.2600.2180       Windows NT IOStreams DLL
  msvcp50.dll        5.00.00.7051        Microsoft (R) C++ Runtime Library
  msvcp60.dll        6.02.3104.0000       Microsoft (R) C++ Runtime Library
  msvcr71.dll        7.10.6030.0000       Microsoft® C Runtime Library
  msvcrt.dll         7.00.2600.2180       Windows NT CRT DLL
  msvcrt20.dll        2.12.00.0000        Microsoft® C Runtime Library
  msvcrt40.dll        5.01.2600.2180       VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)
  msvfw32.dll        5.01.2600.2180       DLL Microsoft Video for Windows
  msvidc32.dll        5.01.2600.0000       Kompresor Microsoft Video 1
  msvidctl.dll        6.05.2600.2180       Formant ActiveX dla przesyłania strumieniowego obrazu wideo
  msvideo.dll        1.15.00.0001        DLL Microsoft Video for Windows
  msw3prt.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL ISAPI dla drukowania w sieci Web
  mswdat10.dll        4.00.6508.0000       Microsoft Jet Sort Tables
  mswebdvd.dll        6.05.2600.2180       Moduł MSWebDVD
  mswmdm.dll         9.00.01.0056        Rdzeń menedżera urządzeń multimedialnych systemu Windows
  mswsock.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Windows Sockets 2.0 Dostawca usługi
  mswstr10.dll        4.00.8905.0000       Biblioteka sortowania Microsoft Jet
  msxactps.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Transaction Proxies/Stubs
  msxbde40.dll        4.00.8025.0000       Microsoft Jet xBASE Isam
  msxml.dll         8.00.7002.0000       XML OM for Win32
  msxml2.dll         8.30.9529.0000       XML OM for Win32
  msxml2r.dll        8.01.7502.0000       XML Resources for Win32
  msxml3.dll         8.50.2162.0000       MSXML 3.0 SP 5
  msxml3r.dll        8.20.8730.0001       XML Resources
  msxmlr.dll         8.00.6730.0000       XML Resources for Win32
  msyuv.dll         5.03.2600.2180       Microsoft UYVY Video Decompressor
  mtxclu.dll         2001.12.4414.0258      MS DTC amd MTS clustering support DLL
  mtxdm.dll         2001.12.4414.0042      COM Services
  mtxex.dll         2001.12.4414.0042      COM Services
  mtxlegih.dll        2001.12.4414.0042      COM Services
  mtxoci.dll         2001.12.4414.0258      Microsoft database support DLL for Oracle
  mycomput.dll        5.01.2600.0000       Zarządzanie komputerem
  mydocs.dll         6.00.2900.2180       Interfejs użytkownika folderu Moje dokumenty
  narrhook.dll        5.01.2600.0000       Procedury haków klawiatury i zdarzeń dla programu Narrator firmy Microsoft
  ncobjapi.dll        5.01.2600.2180       Microsoft® Windows® Operating System
  ncxpnt.dll         6.00.2600.0000       Netork Setup Wizard Support DLL
  nddeapi.dll        5.01.2600.2180       Interfejsy API zarządzania udziałami DDE sieci
  nddenb32.dll        5.01.2600.2180       Interfejs NetBIOS DDE sieci
  netapi.dll         3.11.00.0300        Dołączana dynamicznie biblioteka Microsoft Network dla Microsoft Windows
  netapi32.dll        5.01.2600.2180       Net Win32 API DLL
  netcfgx.dll        5.01.2600.2180       Obiekty konfiguracji sieci
  netevent.dll        5.01.2600.0000       Obsługa zdarzeń w sieci
  neth.dll          5.01.2600.0000       Biblioteka DLL komunikatów pomocy sieciowej
  netid.dll         5.01.2600.2180       Aplet Panelu sterowania System; Strona identyfikatora sieci
  netlogon.dll        5.01.2600.2180       Net Logon Services DLL
  netman.dll         5.01.2600.2180       Menedżer połączeń sieciowych
  netmsg.dll         5.01.2600.0000       Biblioteka DLL komunikatów sieciowych
  netplwiz.dll        5.01.2600.2180       Kreator mapowania dysków sieciowych/miejsc sieciowych
  netrap.dll         5.01.2600.2180       Net Remote Admin Protocol DLL
  netshell.dll        5.01.2600.2180       Powłoka połączeń sieciowych
  netui0.dll         5.01.2600.2180       Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
  netui1.dll         5.01.2600.2180       NT LM UI Common Code - Networking classes
  netui2.dll         5.01.2600.0000       Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
  newdev.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka dodawania urządzeń sprzętowych
  nlhtml.dll         7.00.1315.0000       Net Library HTML filter
  nmevtmsg.dll        4.04.00.3400        Biblioteka DLL rejestrowania zdarzeń programu NetMeeting
  nmmkcert.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka NMMKCERT
  npptools.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL Pomocy narzędzi NPP
  ntdll.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka NT Layer DLL
  ntdsapi.dll        5.01.2600.2180       NT5DS
  ntdsbcli.dll        5.01.2600.0000       NT5DS
  ntlanman.dll        5.01.2600.2180       Microsoft® Lan Manager
  ntlanui.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL sterowania Lanman
  ntlanui2.dll        5.01.2600.0000       Interfejs obiektów sieciowych
  ntlsapi.dll        5.01.2600.2180       Microsoft® License Server Interface DLL
  ntmarta.dll        5.01.2600.2180       Windows NT - dostawca MARTA
  ntmsapi.dll        5.01.2400.2180       Interfejsy publiczne Magazynu zdalnego
  ntmsdba.dll        5.01.2600.2180       Removable Storage Manager DB Object APIs
  ntmsevt.dll        5.01.2600.0000       Program rejestrujący zdarzenia menedżera magazynu wymiennego
  ntmsmgr.dll        5.01.2400.0001       Usługa Magazyn wymienny
  ntmssvc.dll        5.01.2400.2180       Menedżer magazynu wymiennego
  ntprint.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL Instalatora buforu wydruku
  ntsdexts.dll        5.01.2600.0000       Symbolic Debugger Extensions
  ntshrui.dll        5.01.2600.2180       Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów
  ntvdmd.dll         5.01.2600.0000       NTVDMD.DLL
  nv4_disp.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.99 
  nvapi.dll         6.14.12.6099        NVIDIA NVAPI Library, Version 260.99 
  nvcoclk.dll        1.06.04.0059        NVIDIA Driver CoInstaller
  nvcod.dll         1.05.07.0052        NVIDIA Driver CoInstaller
  nvcodins.dll        1.05.07.0052        NVIDIA Driver CoInstaller
  nvcompiler.dll       6.14.12.6099        NVIDIA Compatible Compiler, Version 260.99 
  nvconrm.dll        1.09.08.0093        NVIDIA Driver CoInstaller
  nvcosmb.dll        1.09.11.0096        NVIDIA Driver CoInstaller
  nvcpl.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Display Properties Extension
  nvcpluir.dll        2.05.395.0019        NVIDIA Control Panel Resource Library, 2.5.395.19
  nvcuda.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 260.99 
  nvcuvenc.dll        6.14.12.6099        NVIDIA CUDA Video Encoder, Version 260.99 
  nvcuvid.dll        6.14.12.6099        NVIDIA CUDA Video Decode API, Version 260.99 
  nvdispco32.dll       2.00.05.0000        Display Driver Coinstaller
  nvdisps.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Display Server
  nvdispsr.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nvgames.dll        6.14.11.8634        NVIDIA 3D Settings Server
  nvgamesr.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nvgenco32.dll       2.00.03.0000        Generic Coinstaller
  nvmccs.dll         6.14.12.6099        NVIDIA U.S. English language resource library
  nvmccsrs.dll        6.14.11.7824        NVIDIA Polish language resource library
  nvmccss.dll        6.14.11.8634        NVIDIA MCCS Server
  nvmccssr.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nvmctray.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Media Center Library
  nvmobls.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Mobile Server
  nvmoblsr.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nvnt4cpl.dll        6.14.10.11194        NVIDIA Desktop Explorer, Version 111.94 
  nvoglnt.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Compatible OpenGL ICD
  nvraidco.dll        11.01.00.0043        NVIDIA® nForce(TM) RAID CoInstaller
  nvraiins.dll        11.01.00.0030        NVIDIA® nForce(TM) RAID CoInstaller
  nvrcoda.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) CoInstaller for lager, danske ressourcer
  nvrcode.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) Speicher CoInstaller Deutsche Ressourcen
  nvrcoeng.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller English Resources
  nvrcoenu.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller English Resources
  nvrcoes.dll        11.01.00.0030        Recursos en espanol de CoInstaller de almacenamiento NVIDIA nForce(TM)
  nvrcoesm.dll        11.01.00.0030        Recursos en espanol de CoInstaller de almacenamiento de NVIDIA nForce™.
  nvrcofi.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) -tallennuksen CoInstallerin suomalaiset resurssit
  nvrcofr.dll        11.01.00.0030        Ressources françaises pour NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller
  nvrcoit.dll        11.01.00.0030        Risorse italiano CoInstaller archiviazione NVIDIA nForce(TM)
  nvrcoja.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) ?????? CoInstaller ???????
  nvrcoko.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) ?? ?? CoInstaller ?? ???
  nvrconl.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) Opslag CoInstaller Nederlandse Bronnen
  nvrcono.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) norske CoInstaller-lagringsressurser
  nvrcoptb.dll        11.01.00.0030        Recursos em portugues do NVIDIA nForce(TM) CoInstaller de Armazenamento
  nvrcoru.dll        11.01.00.0030        ?????????? ???????? ?????? CoInstaller NVIDIA nForce(TM) – ??????? ???????
  nvrcosv.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller Svenska resurser
  nvrcozhc.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) ?? CoInstaller ??????
  nvrcozht.dll        11.01.00.0030        NVIDIA nForce(TM) ??? CoInstaller ??????
  nvrsar.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Arabic language resource library
  nvrscs.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Czech language resource library
  nvrsda.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Danish language resource library
  nvrsde.dll         6.14.12.6099        NVIDIA German language resource library
  nvrsel.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Greek language resource library
  nvrseng.dll        6.14.12.6099        NVIDIA UK English language resource library
  nvrses.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Spanish language resource library
  nvrsesm.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Latin American Spanish language resource library
  nvrsfi.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Finnish language resource library
  nvrsfr.dll         6.14.12.6099        NVIDIA French language resource library
  nvrshe.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Hebrew language resource library
  nvrshu.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Hungarian language resource library
  nvrsit.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Italian language resource library
  nvrsja.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Japanese language resource library
  nvrsko.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Korean language resource library
  nvrsnl.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Dutch language resource library
  nvrsno.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Norwegian language resource library
  nvrspl.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Polish language resource library
  nvrspt.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Iberian Portuguese language resource library
  nvrsptb.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Portuguese (Brazilian) language resource library
  nvrsru.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Russian language resource library
  nvrssk.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Slovak language resource library
  nvrssl.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Slovenian language resource library
  nvrssv.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Swedish language resource library
  nvrsth.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Thai language resource library
  nvrstr.dll         6.14.12.6099        NVIDIA Turkish language resource library
  nvrszhc.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Simplified Chinese language resource library
  nvrszht.dll        6.14.12.6099        NVIDIA Chinese (Traditional) language resource library
  nvvitvs.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Video and TV Server
  nvvitvsr.dll        6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nvwddi.dll         6.14.12.6099        NVIDIA nView Display Driver Interface Lib, Version 260.99
  nvwss.dll         6.14.11.8634        NVIDIA Workstation Server
  nvwssr.dll         6.14.11.8634        NVIDIA Polish language resource library
  nwapi16.dll        5.01.2600.0000       NW Windows/Dos API DLL
  nwapi32.dll        5.01.2600.0000       NW Win32 API DLL
  nwcfg.dll         5.01.2600.0000       NWC Configuration DLL
  nwevent.dll        5.01.2600.0000       Komunikaty zdarzeń dla usługi klienta dla systemu NetWare
  nwprovau.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL dostawcy usługi klienta dla systemu NetWare i pakietu uwierzytelniania
  nwwks.dll         5.01.2600.2180       Client Service for Netware
  oakley.dll         5.01.2600.2180       Menedżer kluczy Oakley
  objsel.dll         5.01.2600.2180       Selektor obiektów - okno dialogowe
  occache.dll        6.00.2900.2180       Podgląd formantów obiektowych
  ocmanage.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka menedżera składników opcjonalnych
  odbc16gt.dll        3.510.3711.0000       Microsoft ODBC Driver Generic Thunk
  odbc32.dll         3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager
  odbc32gt.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Generic Thunk
  odbcbcp.dll        2000.85.1117.0000      Microsoft BCP for ODBC
  odbcconf.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program
  odbccp32.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Installer
  odbccr32.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
  odbccu32.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
  odbcint.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby ODBC
  odbcji32.dll        4.00.6304.0000       Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
  odbcjt32.dll        4.00.6304.0000       Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
  odbcp32r.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources
  odbctrac.dll        3.525.1117.0000       Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace
  oddbse32.dll        4.00.6304.0000       ODBC (3.0) driver for DBase
  odexl32.dll        4.00.6304.0000       ODBC (3.0) driver for Excel
  odfox32.dll        4.00.6304.0000       ODBC (3.0) driver for FoxPro
  odpdx32.dll        4.00.6304.0000       ODBC (3.0) driver for Paradox
  odtext32.dll        4.00.6304.0000       ODBC (3.0) driver for text files
  offfilt.dll        2003.05.28.0000       OffFilt
  ole2.dll          2.10.35.0035        OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  ole2disp.dll        2.10.3050.0001       OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  ole2nls.dll        2.10.3050.0001       OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  ole32.dll         5.01.2600.2180       Microsoft OLE for Windows
  oleacc.dll         4.02.5406.0000       Active Accessibility Core Component
  oleaccrc.dll        4.02.5406.0000       Active Accessibility Resource DLL
  oleaut32.dll        5.01.2600.2180       
  olecli.dll         1.32.00.0000        Łączenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
  olecli32.dll        5.01.2600.0000       Łączenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
  olecnv32.dll        5.01.2600.0000       Microsoft OLE for Windows
  oledb32.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - OLE DB Core Services
  oledb32r.dll        2.81.1117.0000       Microsoft Data Access - Zasoby podstawowych usług baz danych OLE
  oledlg.dll         5.01.2600.0000       Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 - obsługa interfejsu użytkownika
  oleprn.dll         5.01.2600.2180       Oleprn DLL
  olepro32.dll        5.01.2600.2180       
  olesvr.dll         1.11.00.0000        Object Linking and Embedding Server Library
  olesvr32.dll        5.01.2600.0000       Object Linking and Embedding Server Library
  olethk32.dll        5.01.2600.0000       Microsoft OLE for Windows
  opencl.dll         1.00.00.0000        OpenCL Client DLL
  opengl32.dll        5.01.2600.2180       OpenGL Client DLL
  osuninst.dll        5.01.2600.2180       Interfejs dezinstalacji
  p2p.dll          5.01.2600.2180       Peer-to-Peer Grouping
  p2pgasvc.dll        5.01.2600.2180       Peer-to-Peer Group Authentication Service
  p2pgraph.dll        5.01.2600.2180       Peer-to-Peer Graphing
  p2pnetsh.dll        5.01.2600.2180       Peer-to-Peer NetSh Helper
  p2psvc.dll         5.01.2600.2180       Peer-to-Peer Services
  panmap.dll         5.01.2600.0000       PANOSE(tm) Font Mapper
  paqsp.dll         2.00.00.0000        PaqSP Module
  pautoenr.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL autorejestrowania
  pdh.dll          5.01.2600.2180       Pomocnicza biblioteka DLL danych wydajności systemu Windows
  perfctrs.dll        5.01.2600.2180       Liczniki wydajności
  perfdisk.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka obiektów wydajności dysków systemu Windows
  perfnet.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL obiektów wydajności usług sieciowych systemu Windows
  perfnw.dll         5.01.2600.0000       Client Service for Netware Counters
  perfos.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL obiektów wydajności systemu Windows
  perfproc.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL obiektów wydajności procesów systemu Windows
  perfts.dll         5.01.2600.0000       Windows 2000 Terminal Services Performance Objects
  photowiz.dll        5.01.2600.2180       Kreator drukowania fotografii
  pid.dll          5.03.2600.2180       Microsoft PID
  pidgen.dll         5.01.2600.2180       Pid3.0 generation
  pifmgr.dll         5.01.2600.0000       Windows NT PIF Manager Icon Resources Library
  pjlmon.dll         5.01.2600.2180       PJL Language monitor
  plustab.dll        5.01.2600.0000       Effects Control Panel extension
  pmspl.dll         2.10.00.0001        Microsoft LAN Manager 2.1 Network Dynamic Link Library for Microsoft Windows
  pngfilt.dll        6.00.2900.2180       IE PNG plugin image decoder
  pnrpnsp.dll        5.01.2600.2180       PNRP Name Space Provider
  polstore.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL magazynu zasad
  powrprof.dll        6.00.2900.2180       Power Profile Helper DLL
  prflbmsg.dll        5.01.2600.0000       Komunikaty zdarzeń biblioteki wydajności Perflib
  printui.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL interfejsu drukowania
  profmap.dll        5.01.2600.2180       Userenv
  psapi.dll         5.01.2600.2180       Process Status Helper
  psbase.dll         5.01.2600.2180       Domyślny dostawca magazynu chronionego
  pschdprf.dll        5.01.2600.0000       Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor
  psnppagn.dll        5.01.2600.0000       DCOM Proxy for NPPAgent Object
  pstorec.dll        5.01.2600.2180       Protected Storage COM interfaces
  pstorsvc.dll        5.01.2600.2180       Serwer magazynu chronionego
  qasf.dll          9.00.00.3250        Obsługa ASF DirectShow
  qcap.dll          6.05.2600.2180       DirectShow Runtime.
  qdv.dll          6.05.2600.2180       DirectShow Runtime.
  qdvd.dll          6.05.2600.2180       DirectShow DVD PlayBack Runtime.
  qedit.dll         6.05.2600.2180       Edycja DirectShow.
  qedwipes.dll        6.05.2600.2180       DirectShow Editing SMPTE Wipes
  qmgr.dll          6.06.2600.2180       Usługa inteligentnego transferu w tle
  qmgrprxy.dll        6.06.2600.2180       Background Intelligent Transfer Service Proxy
  qosname.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Windows GetQosByName Service Provider
  quartz.dll         6.05.2600.2180       DirectShow Runtime.
  query.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL narzędzia indeksowania zawartości
  racpldlg.dll        5.01.2600.2180       Pomoc zdalna Microsoft
  rasadhlp.dll        5.01.2600.2180       Remote Access AutoDial Helper
  rasapi32.dll        5.01.2600.2180       Interfejs API usługi Dostęp zdalny
  rasauto.dll        5.01.2600.2180       Remote Access AutoDial Manager
  raschap.dll        5.01.2600.2180       Remote Access PPP CHAP
  rasctrs.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL dla licznika monitora wydajności (Perfmon Counter) usługi Dostęp zdalny systemu Windows NT
  rasdlg.dll         5.01.2600.2180       Interfejs API dla wspólnych okien dialogowych usługi Dostęp zdalny
  rasman.dll         5.01.2600.2180       Remote Access Connection Manager
  rasmans.dll        5.01.2600.2180       Remote Access Connection Manager
  rasmontr.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL monitora RAS
  rasmxs.dll         5.01.2600.0000       Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches
  rasppp.dll         5.01.2600.2180       Remote Access PPP
  rasrad.dll         5.01.2600.0000       Remote Access Service NT RADIUS client module
  rassapi.dll        5.01.2600.2180       Remote Access Admin APIs dll
  rasser.dll         5.01.2600.0000       Remote Access Media DLL for COM ports
  rastapi.dll        5.01.2600.2180       Remote Access TAPI Compliance Layer
  rastls.dll         5.01.2600.2180       Remote Access PPP EAP-TLS
  rcbdyctl.dll        5.01.2600.2180       Pomoc zdalna Microsoft
  rdchost.dll        5.01.2600.2180       RDSHost Client Module
  rdpcfgex.dll        5.01.2600.0000       Rozszerzenie konfiguracji połączenia serwera terminali dla protokołu RDP
  rdpdd.dll         5.01.2600.2180       RDP Display Driver
  rdpsnd.dll         5.01.2600.2180       Sterownik multimedialny serwera terminali
  rdpwsx.dll         5.01.2600.2180       RDP Extension DLL
  regapi.dll         5.01.2600.2180       Registry Configuration APIs
  regsvc.dll         5.01.2600.2180       Remote Registry Service
  regwizc.dll        3.00.00.0000        Moduł RegWizCtrl
  remotepg.dll        5.01.2600.2180       Rozszerzenie CPL sesji zdalnych
  rend.dll          5.01.2600.0000       Microsoft Rendezvous Control
  resutils.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Cluster Resource Utility DLL
  riched20.dll        5.30.23.1221        Rich Text Edit Control, v3.0
  riched32.dll        5.01.2600.0000       Wrapper Dll for Richedit 1.0
  rnr20.dll         5.01.2600.0000       Windows Socket2 NameSpace DLL
  routetab.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Routing Table DLL
  rpcns4.dll         5.01.2600.0000       Remote Procedure Call Name Service Client
  rpcrt4.dll         5.01.2600.2180       Remote Procedure Call Runtime
  rpcss.dll         5.01.2600.2180       Distributed COM Services
  rsaenh.dll         5.01.2600.2161       Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
  rsfsaps.dll        5.01.2600.0000       FSA Proxy / Stub
  rshx32.dll         5.01.2600.2180       Rozszerzenie powłoki zabezpieczeń
  rsmps.dll         5.01.2600.2180       RSM Proxy Stub
  rsvpmsg.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL RSVP
  rsvpperf.dll        5.01.2600.0000       Microsoft® Windows(TM) RSVP Performance Monitor
  rsvpsp.dll         5.01.2600.0000       Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider
  rtipxmib.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Router IPX MIB subagent
  rtkcoinstxp.dll      1.00.09.0009        Realtek HD Audio Coinstaller
  rtm.dll          5.01.2600.0000       Routing Table Manager
  rtutils.dll        5.01.2600.2180       Routing Utilities
  safrcdlg.dll        5.01.2600.2180       Formanty otwierania i zapisywania plików Pomocy zdalnej Microsoft PCHealth
  safrdm.dll         5.01.2600.2180       Menedżer pulpitu Centrum Pomocy Microsoft
  safrslv.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Help Center Session Resolver
  samlib.dll         5.01.2600.2180       SAM Library DLL
  samsrv.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera SAM
  sbe.dll          6.05.2600.2180       DirectShow Stream Buffer Filter.
  sbeio.dll         9.00.00.3165        Stream Buffer IO DLL
  scarddlg.dll        5.01.2600.2180       SCardDlg - Smart Card Common Dialog
  scardssp.dll        5.01.2600.0000       Smart Card Base Service Providers
  sccbase.dll        5.01.2600.1024       Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP
  sccsccp.dll        5.01.2600.1029       Obiekty COM dostawcy usług kryptograficznych karty inteligentnej Infineon SICRYPT®
  scecli.dll         5.01.2600.2180       Aparat klienta Edytora konfiguracji zabezpieczeń systemu Windows
  scesrv.dll         5.01.2600.2180       Aparat edytora konfiguracji zabezpieczeń w systemie Windows
  schannel.dll        5.01.2600.2180       TLS / SSL Security Provider
  schedsvc.dll        5.01.2600.2180       Aparat Harmonogramu zadań
  sclgntfy.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL powiadamiania dla pomocniczej usługi logowania
  scopl.dll         5.06.00.6626        Windows (r) Script Component Resources
  scredir.dll        5.01.2600.0000       Smart Card Redirection for TS
  scriptpw.dll        1.00.00.0001        ScriptPW Module
  scrobj.dll         5.06.00.8820        Windows (r) Script Component Runtime
  scrrnpl.dll        5.06.00.6626        Zasoby międzynarodowe Microsoft (r) Script Runtime
  scrrun.dll         5.06.00.8820        Microsoft (r) Script Runtime
  sdhcinst.dll        6.00.4069.0001       Secure Digital Host Controller Class Installer
  sdpblb.dll         5.01.2600.0000       Microsoft Sdpblb
  seclogon.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL dla pomocniczej usługi logowania
  secur32.dll        5.01.2600.2180       Security Support Provider Interface
  security.dll        5.01.2600.2180       Security Support Provider Interface
  sendcmsg.dll        5.01.2600.2180       Wysyłanie komunikatu konsoli
  sendmail.dll        6.00.2900.2180       Wyślij pocztę
  sens.dll          5.01.2600.2180       System Event Notification Service (SENS)
  sensapi.dll        5.01.2600.2180       SENS Connectivity API DLL
  senscfg.dll        5.01.2600.0000       SENS Setup/Setup Tool
  serialui.dll        5.01.2600.0000       Strony właściwości portu szeregowego
  servdeps.dll        5.01.2600.2180       Przystawki usługi WMI
  serwvdrv.dll        5.01.2600.0000       Sterownik Unimodem Serial Wave
  setupapi.dll        5.01.2600.2180       Interfejs API Instalatora systemu Windows
  setupdll.dll        5.01.2600.0000       Instalator Windows 2000 Dynlink
  sfc.dll          5.01.2600.2180       Windows File Protection
  sfc_os.dll         5.01.2600.2180       Ochrona plików systemu Windows
  sfcfiles.dll        5.01.2600.2180       Windows 2000 System File Checker
  sfmapi.dll         5.01.2600.0000       Windows NT Macintosh File Service Client
  shdoclc.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów
  shdocvw.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów
  shell.dll         3.10.00.0103        Windows Shell library
  shell32.dll        6.00.2900.2180       Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows
  shellstyle.dll       5.01.2600.0000       Biblioteka DLL zasobów stylu powłoki systemu Windows
  shfolder.dll        6.00.2900.2180       Shell Folder Service
  shgina.dll         6.00.2900.2180       Windows Shell User Logon
  shimeng.dll        5.01.2600.2180       Shim Engine DLL
  shimgvw.dll        6.00.2900.2180       Podgląd obrazów i faksów systemu Windows
  shlwapi.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki
  shmedia.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzenie jądra modułu wyodrębniającego właściwości plików multimedialnych
  shscrap.dll        5.01.2600.2180       Obsługa obiektów typu wycinek dla powłoki
  shsvcs.dll         6.00.2900.2180       Biblioteka DLL usług powłoki systemu Windows
  sigtab.dll         5.01.2600.2180       Ustawienia integralności plików
  sisbkup.dll        5.01.2600.0000       Single-Instance Store Backup Support Functions
  skdll.dll         5.01.2600.0000       Serial Keys
  slayerxp.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL rozszerzenia powłoki karty Zgodność
  slbcsp.dll         5.01.2600.2094       Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
  slbiop.dll         5.01.2600.2095       Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
  slbrccsp.dll        5.01.2518.0000       Plik zasobów CryptoAPI karty inteligentnej Schlumberger
  smlogcfg.dll        5.01.2600.2180       Przystawka Dzienniki wydajności i alerty
  snmpapi.dll        5.01.2600.2180       SNMP Utility Library
  snmpsnap.dll        5.01.2600.2180       Przystawka SNMP
  softpub.dll        5.131.2600.0000       Softpub Forwarder DLL
  spmsg.dll         6.01.22.0004        Komunikaty dodatku Service Pack
  spnike.dll         1.00.02.0001        MDM Device Interface for Nike device.
  spoolss.dll        5.01.2600.2180       Spooler SubSystem DLL
  sprio600.dll        1.00.02.0001        MDM Device Interface for Rio 600 device.
  sprio800.dll        1.00.02.0001        MDM Device Interface for Rio 800 device.
  spxcoins.dll        1.00.00.0007        Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller
  sqloledb.dll        2000.85.1117.0000      Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
  sqlsrv32.dll        2000.85.1117.0000      Microsoft SQL Server ODBC Driver
  sqlunirl.dll        2000.80.728.0000      String Function .DLL for SQL Enterprise Components
  sqlwid.dll         1999.10.20.0000       Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components
  sqlwoa.dll         1999.10.20.0000       Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components
  sqlxmlx.dll        2000.85.1117.0000      Microsoft XML extensions for SQL Server
  srclient.dll        5.01.2600.2180       BIBLIOTEKA DLL KLIENTA SR
  srrstr.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka operacji przywracania Przywracania systemu
  srsvc.dll         5.01.2600.2180       Usługa przywracania systemu
  srvsvc.dll         5.01.2600.2180       Server Service DLL
  ssdpapi.dll        5.01.2600.2180       SSDP Client API DLL
  ssdpsrv.dll        5.01.2600.2180       SSDP Service DLL
  stclient.dll        2001.12.4414.0042      COM Services
  sti.dll          5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych 
  sti_ci.dll         5.01.2600.2180       Instalator urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych
  stobject.dll        5.01.2600.2180       Obiekt powłoki usługi Systray
  storage.dll        2.10.35.0035        OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  storprop.dll        5.01.2600.2180       Property Pages for Storage Devices
  streamci.dll        5.01.2600.0000       Streaming Device Class Installer
  strmdll.dll        4.01.00.3928        Windows Media Services Streamer Dll
  strmfilt.dll        6.00.2600.2180       Stream Filter Library
  svcpack.dll        5.01.2600.0000       Windows 2000 Service Pack Setup
  swprv.dll         5.01.2600.0000       Dostawca oprogramowania Usługi kopiowania woluminów w tle Microsoft®
  sxs.dll          5.01.2600.2180       Fusion 2.5
  synceng.dll        5.01.2600.2180       Windows Briefcase Engine
  syncui.dll         5.01.2600.2180       Aktówka Windows
  sysinv.dll         4.10.00.2016        Spis systemu Windows
  syssetup.dll        5.01.2600.2180       Instalator systemu Windows NT
  t2embed.dll        0.02.00.0081        t2embed
  tapi.dll          3.10.00.0103        Microsoft® Windows(TM) Telephony Server16
  tapi3.dll         5.01.2600.2180       Microsoft TAPI3
  tapi32.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta interfejsu API usługi Telefonii dla systemu Microsoft® Windows(TM)
  tapiperf.dll        5.01.2600.0000       Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor
  tapisrv.dll        5.01.2600.2180       Serwer Telefonii Microsoft® Windows(TM)
  tapiui.dll         5.01.2600.0000       Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL
  tcpmib.dll         5.01.2600.2180       Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL
  tcpmon.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL monitora standardowego portu TCP/IP
  tcpmonui.dll        5.01.2600.2180       Standardowa biblioteka UI DLL monitora portu TCP/IP
  termmgr.dll        5.01.2600.2180       Menedżer terminali TAPI3 firmy Microsoft
  termsrv.dll        5.01.2600.2180       Usługa serwera terminali
  themeui.dll        6.00.2900.2180       Interfejs API kompozycji systemu Windows
  tlntsvrp.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Telnet Server Proxy Stub
  toolhelp.dll        3.10.00.0103        Windows Debug/Tool helper library
  traffic.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Traffic Control 1.0 DLL
  trkwks.dll         5.01.2600.2180       Distributed Link Tracking Client
  tsappcmp.dll        5.01.2600.0000       Terminal Services Application Compatibility DLL
  tsbyuv.dll         5.01.2600.0000       Toshiba Video Codec
  tscfgwmi.dll        5.01.2600.2180       Dostawca interfejsu WMI konfiguracji serwera terminali
  tsd32.dll         1.03.03.0007        DSP Group TrueSpeech(TM) Audio Encoder & Decoder
  tsddd.dll         5.01.2600.2180       Framebuffer Display Driver
  twext.dll         6.00.3800.2180       Strona właściwości Poprzednie wersje
  txflog.dll         2001.12.4414.0258      Simple Kernel-mode File-based Log
  typelib.dll        2.10.3029.0001       OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
  udhisapi.dll        5.01.2600.2180       UPnP Device Host ISAPI Extension
  ufat.dll          5.01.2600.0000       FAT Utility DLL
  ulib.dll          5.01.2600.2180       Biblioteka DLL obsługi narządzi plikowych
  umandlg.dll        5.01.2600.2180       UManDlg DLL
  umdmxfrm.dll        5.01.2600.0000       Unimodem Tranform Module
  umpnpmgr.dll        5.01.2600.2180       Usługa Plug-and-Play trybu użytkownika
  unimdmat.dll        5.01.2600.2180       Sterownik dostawcy usług Unimodem AT Mini Driver
  uniplat.dll        5.01.2600.2180       Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT
  unrar.dll         3.93.100.0073        RAR decompression library
  untfs.dll         5.01.2600.2180       NTFS Utility DLL
  upnp.dll          5.01.2600.2180       Universal Plug and Play API
  upnphost.dll        5.01.2600.2180       Host urządzenia UPnP
  upnpui.dll         5.01.2600.2180       Monitor i folder zasobnika UPNP
  ureg.dll          5.01.2600.0000       Registry Utility DLL
  url.dll          6.00.2900.2180       Biblioteka DLL rozszerzenia powłoki skrótów internetowych
  urlmon.dll         6.00.2900.2180       Rozszerzenia OLE32 dla Win32
  usbmon.dll         5.01.2600.2180       Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL
  usbui.dll         5.01.2600.2180       USB UI Dll
  user32.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL klienta Windows XP USER API
  userenv.dll        5.01.2600.2180       Userenv
  usp10.dll         1.420.2600.2180       Uniscribe Unicode script processor
  usrcntra.dll        4.11.21.0000        3ccntry
  usrcoina.dll        4.11.21.0000        U.S. Robotics modem coinstaller
  usrdpa.dll         4.11.21.0000        U.S. Robotics data pump manager
  usrdtea.dll        4.11.21.0000        3cdte
  usrfaxa.dll        4.11.21.0000        3cfax
  usrlbva.dll        4.11.21.0000        3clbv
  usrrtosa.dll        4.11.21.0000        3crtos
  usrsdpia.dll        4.11.21.0000        3csdpi
  usrsvpia.dll        4.11.21.0000        3csvpi
  usrv42a.dll        4.11.21.0000        3cv42
  usrv80a.dll        4.11.21.0000        3cv80
  usrvoica.dll        4.11.21.0000        3cvoice
  usrvpa.dll         4.11.21.0000        U.S. Robotics voice pump 
  utildll.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL obsługi narzędzia WinStation
  uxtheme.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka Microsoft UxTheme
  vbajet32.dll        6.00.01.9431        Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
  vbscript.dll        5.06.00.8820        Microsoft (r) VBScript
  vbspl.dll         5.06.00.6626        Visual Basic(R) VBScript - Przetłumaczone ciągi znaków
  vcdex.dll         5.01.2600.0000       32-bit MSCDEX Virtual Device Driver
  vdmdbg.dll         5.01.2600.2180       VDMDBG.DLL
  vdmredir.dll        5.01.2600.2180       Virtual Dos Machine Network Interface Library
  ver.dll          3.10.00.0103        Biblioteki sprawdzania wersji i instalacji plików
  verifier.dll        5.01.2600.0000       Standard application verifier provider dll
  version.dll        5.01.2600.2180       Version Checking and File Installation Libraries
  vfpodbc.dll        1.00.02.0000        vfpodbc
  vga.dll          5.01.2600.0000       VGA 16 Colour Display Driver
  vga256.dll         5.01.2600.0000       256 Color VGA\SVGA Display Driver
  vga64k.dll         5.01.2600.0000       32K/64K color VGA\SVGA Display Driver
  vjoy.dll          5.01.2600.0000       32-bit Joystick Virtual Device Driver
  vss_ps.dll         5.01.2600.0000       Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub
  vssapi.dll         5.01.2600.2180       Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL
  vwipxspx.dll        5.01.2600.0000       Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library
  w32time.dll        5.01.2600.2180       Usługa Czas systemu Windows
  w32topl.dll        5.01.2600.0000       Windows NT Topology Maintenance Tool
  w3ssl.dll         6.00.2600.2180       SSL service for HTTP
  wab32.dll         6.00.2900.2180       Biblioteka DLL Książki adresowej Microsoft (R)
  wab32res.dll        6.00.2900.2180       Biblioteka DLL Książki adresowej Microsoft (R)
  wavemsp.dll        5.01.2600.0000       Microsoft Wave MSP
  wdigest.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Digest Access
  webcheck.dll        6.00.2900.2180       Monitor witryn sieci Web
  webclnt.dll        5.01.2600.2180       Web DAV Service DLL
  webhits.dll        5.01.2600.0000       Trafienia w sieci Web usługi indeksowania
  webvw.dll         6.00.2900.2180       Zawartość Shell WebView i biblioteka formantów
  wiadefui.dll        5.01.2600.2180       Domyślny interfejs użytkownika skanera WIA
  wiadss.dll         5.01.2600.2180       Warstwa zgodności WIA TWAIN
  wiascr.dll         5.01.2600.2180       WIA Scripting Layer
  wiaservc.dll        5.01.2600.2180       Usługa urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych
  wiashext.dll        5.01.2600.2180       Interfejs użytkownika folderu powłoki urządzeń Imaging
  wiavideo.dll        5.01.2600.2180       WIA Video
  wiavusd.dll        5.01.2600.0000       WIA Video Stream device USD
  wifeman.dll        3.10.00.0103        Składnik jądra interfejsu WIFE systemu Windows
  win32spl.dll        5.01.2600.2180       Biblioteka DLL interfejsu API buforowania 32-bitowego
  win87em.dll                      
  winbrand.dll        5.01.2600.2180       Windows Branding Resources
  winfax.dll         5.02.1776.0000       Microsoft Fax API Support DLL
  winhttp.dll        5.01.2600.2180       Windows HTTP Services
  wininet.dll        6.00.2900.2180       Rozszerzenia internetowe Win32
  winipsec.dll        5.01.2600.2180       Windows IPSec SPD Client DLL
  winmm.dll         5.01.2600.2180       MCI API DLL
  winnls.dll         3.10.00.0103        Windows IME interface core component
  winntbbu.dll        5.01.2600.2180       Plik BillBrd DLL Instalatora systemu Windows
  winrnr.dll         5.01.2600.2180       LDAP RnR Provider DLL
  winscard.dll        5.01.2600.2180       Microsoft Smart Card API
  winshfhc.dll        5.01.2600.2180       File Risk Estimation
  winsock.dll        3.10.00.0103        Windows Socket 16-Bit DLL
  winsrv.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka DLL serwera systemu Windows
  winsta.dll         5.01.2600.2180       Winstation Library
  winstrm.dll        5.01.2600.0000       Biblioteka DLL strumieni
  wintrust.dll        5.131.2600.2180       Interfejsy API potwierdzania zaufania firmy Microsoft
  wkssvc.dll         5.01.2600.2180       Workstation Service DLL
  wldap32.dll        5.01.2600.2180       Win32 LDAP API DLL
  wlnotify.dll        5.01.2600.2180       Wspólna biblioteka DLL do odbierania powiadomień usługi Winlogon
  wmadmod.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media Audio Decoder
  wmadmoe.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media Audio 9 Encoder/Transcoder
  wmasf.dll         9.00.00.3250        Windows Media ASF DLL
  wmdmlog.dll        9.00.01.0056        Windows Media Device Manager Logger
  wmdmps.dll         9.00.01.0056        Windows Media Device Manager Proxy Stub
  wmerror.dll        9.00.00.3250        Definicje błędów Windows Media (w języku angielskim)
  wmerrplk.dll        8.00.00.4477        Definicje błędów usługi Windows Media
  wmi.dll          5.01.2600.2180       WMI DC and DP functionality
  wmidx.dll         9.00.00.3250        Windows Media Indexer DLL
  wmiprop.dll        5.01.2600.0000       Instalator dodatkowy strony właściwości dynamicznych dostawcy WDM
  wmiscmgr.dll        5.00.1636.0001       Menedżer filtrów usługi WMI
  wmnetmgr.dll        9.00.00.3250        Windows Media Network Plugin Manager DLL
  wmp.dll          9.00.00.3250        Windows Media Player Core
  wmpasf.dll         9.00.00.3250        Windows Media Filter Shim
  wmpcd.dll         9.00.00.3250        Windows Media Player
  wmpcore.dll        9.00.00.3250        Windows Media Player
  wmpdxm.dll         9.00.00.3250        Windows Media 6.4 Player Shim
  wmploc.dll         9.00.00.3250        Windows Media Player
  wmpns.dll         9.00.00.3250        Windows Media Player Applet Support DLL
  wmpshell.dll        9.00.00.3250        Uruchamianie Windows Media Player
  wmpui.dll         9.00.00.3250        Windows Media Player
  wmsdmod.dll        9.00.00.3250        Windows Media Screen Decoder
  wmsdmoe.dll        9.00.00.3250        Windows Media Screen Encoder
  wmsdmoe2.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media Screen Encoder
  wmspdmod.dll        9.00.00.3250        Windows Media Speech Decoder
  wmspdmoe.dll        9.00.00.3250        Windows Media Speech Encoder
  wmstream.dll        8.00.00.4487        Windows Media Streamer DLL
  wmvcore.dll        9.00.00.3250        Windows Media Playback/Authoring DLL
  wmvdmod.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media Video Decoder
  wmvdmoe2.dll        9.00.00.3250        Corona Windows Media Video Encoder
  wow32.dll         5.01.2600.2180       Biblioteka 32-bitowego podsystemu WOW
  wowfax.dll         0.02.00.0000        Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL
  wowfaxui.dll        0.02.00.0000        Biblioteka DLL sterowników faksu zgodnych z interfejsem Windows 3.1
  ws2_32.dll         5.01.2600.2180       Windows Socket 2.0 32-Bit DLL
  ws2help.dll        5.01.2600.2180       Windows Socket 2.0 Helper dla Windows NT
  wscsvc.dll         5.01.2600.2180       Windows Security Center Service
  wsecedit.dll        5.01.2600.2180       Moduł interfejsu użytkownika konfiguracji zabezpieczeń
  wshatm.dll         5.01.2600.0000       Windows Sockets Helper DLL
  wshbth.dll         5.01.2600.2180       Windows Sockets Helper DLL
  wshcon.dll         5.06.00.8820        Microsoft (r) Windows Script Controller
  wshext.dll         5.06.00.8820        Microsoft (r) Shell Extension for Windows Script Host
  wship6.dll         5.01.2600.2180       IPv6 Helper DLL
  wshisn.dll         5.01.2600.0000       NWLINK2 Socket Helper DLL
  wshnetbs.dll        5.01.2600.0000       Netbios Windows Sockets Helper DLL
  wshpl.dll         5.06.00.6626        Zasoby międzynarodowe Hosta skryptów systemu Windows firmy Microsoft (r)
  wshrm.dll         5.01.2600.2180       Windows Sockets Helper DLL for PGM
  wshtcpip.dll        5.01.2600.2180       Windows Sockets Helper DLL
  wsnmp32.dll        5.01.2600.2180       Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API
  wsock32.dll        5.01.2600.2180       32-bitowa biblioteka Windows Socket
  wstdecod.dll        5.03.2600.2180       Filtr dekodera WST
  wtsapi32.dll        5.01.2600.2180       Windows Terminal Server SDK APIs
  wuapi.dll         7.04.7600.0226       Windows Update Client API
  wuaueng.dll        7.04.7600.0226       Windows Update Agent
  wuaueng1.dll        5.04.3790.2180       Aparat autoaktualizacji Windows Update
  wuauserv.dll        5.04.3790.2180       Windows Update AutoUpdate Service
  wucltui.dll        7.04.7600.0226       Windows Update Client UI Plugin
  wups.dll          7.04.7600.0226       Windows Update client proxy stub
  wups2.dll         7.04.7600.0226       Windows Update client proxy stub 2
  wuweb.dll         7.04.7600.0226       Windows Update Web Control
  wzcdlg.dll         5.01.2600.2180       Interfejs użytkownika usługi konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
  wzcsapi.dll        5.01.2600.2180       Wireless Zero Configuration service API
  wzcsvc.dll         5.01.2600.2180       Usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
  x3daudio1_0.dll      9.11.519.0000        X3DAudio
  x3daudio1_1.dll      9.15.779.0000        X3DAudio
  x3daudio1_2.dll      9.21.1148.0000       X3DAudio
  x3daudio1_3.dll      9.22.1284.0000       X3DAudio
  x3daudio1_4.dll      9.23.1350.0000       X3DAudio
  x3daudio1_5.dll      9.25.1467.0000       X3DAudio
  x3daudio1_6.dll      9.26.1590.0000       3D Audio Library
  xactengine2_0.dll     9.11.519.0000        XACT Engine API
  xactengine2_1.dll     9.12.589.0000        XACT Engine API
  xactengine2_10.dll     9.21.1148.0000       XACT Engine API
  xactengine2_2.dll     9.13.644.0000        XACT Engine API
  xactengine2_3.dll     9.14.701.0000        XACT Engine API
  xactengine2_4.dll     9.15.779.0000        XACT Engine API
  xactengine2_5.dll     9.16.857.0000        XACT Engine API
  xactengine2_6.dll     9.17.892.0000        XACT Engine API
  xactengine2_7.dll     9.18.944.0000        XACT Engine API
  xactengine2_8.dll     9.19.1007.0000       XACT Engine API
  xactengine2_9.dll     9.20.1057.0000       XACT Engine API
  xactengine3_0.dll     9.22.1284.0000       XACT Engine API
  xactengine3_1.dll     9.23.1350.0000       XACT Engine API
  xactengine3_2.dll     9.24.1399.0000       XACT Engine API
  xactengine3_3.dll     9.25.1467.0000       XACT Engine API
  xactengine3_4.dll     9.26.1590.0000       XACT Engine API
  xactsrv.dll        5.01.2600.2180       Downlevel API Server DLL
  xapofx1_0.dll       9.23.1350.0000       XAPOFX
  xapofx1_1.dll       9.24.1399.0000       XAPOFX
  xapofx1_2.dll       9.25.1467.0000       XAPOFX
  xapofx1_3.dll       9.26.1590.0000       Audio Effect Library
  xaudio2_0.dll       9.22.1284.0000       XAudio2 Game Audio API
  xaudio2_1.dll       9.23.1350.0000       XAudio2 Game Audio API
  xaudio2_2.dll       9.24.1399.0000       XAudio2 Game Audio API
  xaudio2_3.dll       9.25.1467.0000       XAudio2 Game Audio API
  xaudio2_4.dll       9.26.1590.0000       XAudio2 Game Audio API
  xenroll.dll        5.131.3686.0000       XEnroll
  xinput1_1.dll       9.12.589.0000        Microsoft Common Controller API
  xinput1_2.dll       9.14.701.0000        Microsoft Common Controller API
  xinput1_3.dll       9.18.944.0000        Microsoft Common Controller API
  xinput9_1_0.dll      9.10.455.0000        Microsoft Common Controller API
  xmlprov.dll        5.01.2600.2180       Network Provisioning Service
  xmlprovi.dll        5.01.2600.2180       Network Provisioning Service Client API
  xolehlp.dll        2001.12.4414.0258      MS DTC helper APIs DLL
  xpob2res.dll        5.01.2600.2180       Komunikaty OOB pakietu Service Pack 2
  xpsp1res.dll        5.01.2600.2180       Komunikaty dodatku Service Pack 1
  xpsp2res.dll        5.01.2600.2180       Komunikaty pakietu Service Pack 2
  zipfldr.dll        6.00.2900.2180       Foldery skompresowane (zip)


--------[ Udziały ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ADMIN$             Folder    Administracja zdalna           C:\WINDOWS
  C$               Folder    Domyślny udział              C:\
  D$               Folder    Domyślny udział              D:\
  E$               Folder    Domyślny udział              E:\
  IPC$              IPC      Zdalne wywołanie IPC           


--------[ Zabezpieczenia kont ]-----------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości zabezpieczeń konta:
   Rola komputera                  Podstawowy
   Nazwa domeny                   GAMEPLAY-6DCDE6
   Podstawowy kontroler domeny            Nieokreślone
   Limit czasu wymuszonego wylogowania        Wyłączone
   Min. / Maks. okres ważności hasła         0 / 42 dni
   Minimalna długość hasła              0 znaków
   Długość listy historii haseł           Wyłączone
   Próg blokady konta                Wyłączone
   Czas trwania blokady konta            30 min.
   Okno obserwowania blokady             30 min.


--------[ Zalogowani użytkownicy ]--------------------------------------------------------------------------------------

  GAMEPLAY-6DCDE6$                            GRUPA_ROBOCZA
  Krzysztof                   GAMEPLAY-6DCDE6      GAMEPLAY-6DCDE6


--------[ Użytkownicy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Administrator ]

  Właściwości użytkownika:
   Nazwa użytkownika                 Administrator
   Komentarz                     Wbudowane konto do administrowania komputerem/domeną
   Członek grup                   Administratorzy; Brak
   Liczba logowań                  0
   Przydział dysku                  Bez przydziałów

  Własności użytkownika:
   Wykonywany skrypt logowania            Tak
   Konto wyłączone                  Nie
   Zablokowany użytkownik              Nie
   Wymagany folder macierzysty            Nie
   Wymagane jest hasło                Tak
   Użytkownik nie może zmienić hasła         Nie
   Hasło nigdy nie wygasa              Tak

 [ Gość ]

  Właściwości użytkownika:
   Nazwa użytkownika                 Gość
   Komentarz                     Wbudowane konto do dostępu do komputera/domeny dla gościa
   Członek grup                   Goście; Brak
   Liczba logowań                  0
   Przydział dysku                  Bez przydziałów

  Własności użytkownika:
   Wykonywany skrypt logowania            Tak
   Konto wyłączone                  Tak
   Zablokowany użytkownik              Nie
   Wymagany folder macierzysty            Nie
   Wymagane jest hasło                Nie
   Użytkownik nie może zmienić hasła         Tak
   Hasło nigdy nie wygasa              Tak

 [ Krzysztof ]

  Właściwości użytkownika:
   Nazwa użytkownika                 Krzysztof
   Członek grup                   Administratorzy; Brak
   Liczba logowań                  28
   Przydział dysku                  Bez przydziałów

  Własności użytkownika:
   Wykonywany skrypt logowania            Tak
   Konto wyłączone                  Nie
   Zablokowany użytkownik              Nie
   Wymagany folder macierzysty            Nie
   Wymagane jest hasło                Tak
   Użytkownik nie może zmienić hasła         Nie
   Hasło nigdy nie wygasa              Tak

 [ Pomocnik ]

  Właściwości użytkownika:
   Nazwa użytkownika                 Pomocnik
   Pełna nazwa                    Konto Pomocnika pulpitu zdalnego
   Komentarz                     Konto udzielania pomocy zdalnej
   Członek grup                   Brak
   Liczba logowań                  0
   Przydział dysku                  Bez przydziałów

  Własności użytkownika:
   Wykonywany skrypt logowania            Tak
   Konto wyłączone                  Tak
   Zablokowany użytkownik              Nie
   Wymagany folder macierzysty            Nie
   Wymagane jest hasło                Tak
   Użytkownik nie może zmienić hasła         Tak
   Hasło nigdy nie wygasa              Tak

 [ SUPPORT_388945a0 ]

  Właściwości użytkownika:
   Nazwa użytkownika                 SUPPORT_388945a0
   Pełna nazwa                    CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
   Komentarz                     To jest konto dostawcy dla Pomocy i obsługi technicznej
   Członek grup                   Grupa usług pomocy; Brak
   Liczba logowań                  0
   Przydział dysku                  Bez przydziałów

  Własności użytkownika:
   Wykonywany skrypt logowania            Tak
   Konto wyłączone                  Tak
   Zablokowany użytkownik              Nie
   Wymagany folder macierzysty            Nie
   Wymagane jest hasło                Tak
   Użytkownik nie może zmienić hasła         Tak
   Hasło nigdy nie wygasa              Tak


--------[ Grupy lokalne ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Administratorzy ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Administratorzy mają pełny i nieograniczony dostęp do komputera/domeny

  Członkowie grup:
   Administrator                   
   Krzysztof                     

 [ Goście ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Goście mają domyślnie takie same prawa dostępu jak członkowie grupy Użytkownicy, z wyjątkiem konta Gość, które jest objęte dodatkowymi ograniczeniami

  Członkowie grup:
   Gość                       

 [ Grupa usług pomocy ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Grupa dla Centrum pomocy i obsługi technicznej

  Członkowie grup:
   SUPPORT_388945a0                 CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US

 [ Operatorzy konfiguracji sieci ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Członkowie tej grupy mogą mieć niektóre uprawnienia administracyjne w celu zarządzania konfiguracją funkcji sieciowych

 [ Operatorzy kopii zapasowych ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Operatorzy kopii zapasowych mogą zastępować ograniczenia zabezpieczające tylko w celu wykonywania kopii zapasowych lub odzyskiwania plików

 [ Replikator ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Obsługuje replikację plików w domenie

 [ Użytkownicy pulpitu zdalnego ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Członkom tej grupy udziela się prawa do logowania zdalnego

 [ Użytkownicy zaawansowani ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Użytkownicy zaawansowani mają większość uprawnień administracyjnych z pewnymi ograniczeniami. Mogą oni zatem uruchamiać nie tylko aplikacje uwierzytelnione, ale także starsze aplikacje

 [ Użytkownicy ]

  Właściwości grup lokalnych:
   Komentarz                     Użytkownicy nie mogą przeprowadzać przypadkowych ani celowych zmian na poziomie całego systemu. Mogą oni zatem uruchamiać aplikacje uwierzytelnione, ale na ogół nie starsze aplikacje

  Członkowie grup:
   INTERAKTYWNA                   
   Użytkownicy uwierzytelnieni            


--------[ Grupy globalne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Brak ]

  Właściwości grup globalnych:
   Komentarz                     Użytkownicy zwykli

  Członkowie grup:
   Administrator                   
   Gość                       
   Krzysztof                     
   Pomocnik                     Konto Pomocnika pulpitu zdalnego
   SUPPORT_388945a0                 CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US


--------[ Karta wideo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------

 [ NVIDIA GeForce 9500 GT ]

  Właściwości karty wideo:
   Opis urządzenia                  NVIDIA GeForce 9500 GT
   Napis z karty                   GeForce 9500 GT
   Napis z BIOS'u                  Version 62.94.4B.00.06
   Typ mikroukładu                  GeForce 9500 GT
   Typ konwertera DAC                Integrated RAMDAC
   Zainstalowane sterowniki             nv4_disp (6.14.12.6099 - nVIDIA Detonator 60.99)
   Rozmiar pamięci                  512 MB

  Producent karty wideo:
   Nazwa firmy                    NVIDIA Corporation
   Informacje o produkcie              http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
   Uaktualnienie sterowników             http://www.nvidia.com/drivers


--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ LG L192WS [NoDB] ]

  Właściwości monitora:
   Nazwa monitora                  LG L192WS [NoDB]
   ID Monitora                    GSM4B32
   Model                       
   Data produkcji                  Tydzień 44 / 2007
   Numer seryjny                   174416050
   Największy widzialny rozmiar ekranu        41 cm x 26 cm (19.1")
   Współczynnik proporcji obrazu           16:9
   Częstotliwości odświeżania poziomego       30 - 83 kHz
   Częstotliwości odświeżania pionowego       56 - 75 Hz
   Gamma                       2.20
   Obsługiwane tryby DPMS              Standby, Suspend, Active-Off

  Producent monitora:
   Nazwa firmy                    LG Electronics
   Informacje o produkcie              http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000496
   Uaktualnienie sterowników             http://www.lge.com/support/support.jsp


--------[ Pulpit ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości pulpitu:
   Technologia wykonania               Ekran rastrowy
   Rozdzielczość                   1440 x 900
   Głębia kolorów                  32-bitowy(a)
   Liczba płaszczyzn koloru             1
   Rozdzielczość czcionki ekranowej         96 dpi
   Szerokość / wysokość piksela           36 / 36
   Przekątna piksela                 51
   Szybkość odświeżania pionowego          59 Hz
   Tapeta pulpitu                  C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

  Efekty pulpitu:
   Animacja pól kombi                Włączone
   Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu       Włączone
   Efekt płaskiego menu               Włączone
   Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych     Włączone
   Pokaż zawartość okna podczas przeciągania     Włączone
   Gradientowa belka tytułowa okna          Włączone
   Ukryj klawisze dostępu w menu           Włączone
   Efekt śledzenia na bieżąco            Włączone
   Zawijanie podpisu ikony              Włączone
   Gładkie przewijanie pól list           Włączone
   Animacja menu                   Włączone
   Efekt zanikania menu               Włączone
   Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna   Włączone
   Cień wskaźnika myszy               Włączone
   Efekt zanikania po wyborze            Włączone
   Funkcja PokażDźwięki               Wyłączone
   Animacja etykietek narzędzi            Włączone
   Efekt zanikania etykietek narzędzi        Włączone
   Rozszerzenie Windows Plus!            Wyłączone

  Problemy i Sugestie:
   Problem                      Dla klasycznych wyświetlaczy zaleca się ustawienie wartości odświeżania pionowego przynajmniej na 85 Hz.


--------[ Wiele monitorów ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  \\.\DISPLAY1    Tak (0,0)     (1440,900)


--------[ Czcionki ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Arial Black                Swiss    Normalny    Bałtycki        18 x 45  40 %
  Arial Black                Swiss    Normalny    Cyrylica        18 x 45  40 %
  Arial Black                Swiss    Normalny    Europa Środkowa     18 x 45  40 %
  Arial Black                Swiss    Normalny    Grecki         18 x 45  40 %
  Arial Black                Swiss    Normalny    Turecki         18 x 45  40 %
  Arial Black                Swiss    Normalny    Zachodni        18 x 45  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Arabski         14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Bałtycki        14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Cyrylica        14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Europa Środkowa     14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Grecki         14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Hebrajski        14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Turecki         14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Wietnamski       14 x 36  40 %
  Arial                   Swiss    Normalny    Zachodni        14 x 36  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Bałtycki        15 x 45  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Cyrylica        15 x 45  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Europa Środkowa     15 x 45  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Grecki         15 x 45  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Turecki         15 x 45  40 %
  Comic Sans MS               Script   Normalny    Zachodni        15 x 45  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Arabski         19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Bałtycki        19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Cyrylica        19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Europa Środkowa     19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Grecki         19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Hebrajski        19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Turecki         19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Wietnamski       19 x 36  40 %
  Courier New                Modern   Normalny    Zachodni        19 x 36  40 %
  Courier                  Roman           Europa Środkowa     8 x 13  40 %
  Estrangelo Edessa             Script   Regular    Inny          13 x 32  40 %
  Fixedsys                 Swiss           Europa Środkowa     8 x 15  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Bałtycki        14 x 36  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Cyrylica        14 x 36  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Europa Środkowa     14 x 36  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Grecki         14 x 36  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Turecki         14 x 36  40 %
  Franklin Gothic Medium          Swiss    Normalny    Zachodni        14 x 36  40 %
  Gautami                  Special   Regular    Inny          13 x 56  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Bałtycki        14 x 36  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Cyrylica        14 x 36  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Europa Środkowa     14 x 36  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Grecki         14 x 36  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Turecki         14 x 36  40 %
  Georgia                  Roman    Normalny    Zachodni        14 x 36  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Bałtycki        13 x 39  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Cyrylica        13 x 39  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Europa Środkowa     13 x 39  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Grecki         13 x 39  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Turecki         13 x 39  40 %
  Impact                  Swiss    Normalny    Zachodni        13 x 39  40 %
  Latha                   Special   Regular    Inny          29 x 44  40 %
  Lucida Console              Modern   Normalny    Cyrylica        19 x 32  40 %
  Lucida Console              Modern   Normalny    Europa Środkowa     19 x 32  40 %
  Lucida Console              Modern   Normalny    Grecki         19 x 32  40 %
  Lucida Console              Modern   Normalny    Turecki         19 x 32  40 %
  Lucida Console              Modern   Normalny    Zachodni        19 x 32  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Cyrylica        16 x 49  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Europa Środkowa     16 x 49  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Grecki         16 x 49  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Hebrajski        16 x 49  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Turecki         16 x 49  40 %
  Lucida Sans Unicode            Swiss    Normalny    Zachodni        16 x 49  40 %
  Mangal                  Special   Regular    Inny          18 x 54  40 %
  Marlett                  Special   Regular    Symbol         31 x 32  50 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Arabski         14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Bałtycki        14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Cyrylica        14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Europa Środkowa     14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Grecki         14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Hebrajski        14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Tajlandzki       14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Turecki         14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Wietnamski       14 x 36  40 %
  Microsoft Sans Serif           Swiss    Normalny    Zachodni        14 x 36  40 %
  Modern                  Modern           OEM/DOS         19 x 37  40 %
  MS Sans Serif               Swiss           Europa Środkowa     5 x 13  40 %
  MS Serif                 Roman           Zachodni         4 x 10  40 %
  MV Boli                  Special   Regular    Inny          16 x 52  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Bałtycki        14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Cyrylica        14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Europa Środkowa     14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Grecki         14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Turecki         14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Wietnamski       14 x 43  40 %
  Palatino Linotype             Roman    Normalny    Zachodni        14 x 43  40 %
  Raavi                   Special   Regular    Inny          18 x 53  40 %
  Roman                   Roman           OEM/DOS         22 x 37  40 %
  Script                  Script           OEM/DOS         16 x 36  40 %
  Shruti                  Special   Regular    Inny          19 x 54  40 %
  Small Fonts                Swiss           Zachodni         1 x 3  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Bałtycki        13 x 42  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Cyrylica        13 x 42  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Europa Środkowa     13 x 42  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Grecki         13 x 42  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Turecki         13 x 42  40 %
  Sylfaen                  Roman    Normalny    Zachodni        13 x 42  40 %
  Symbol                  Roman    Regular    Symbol         19 x 39  40 %
  System                  Swiss           Europa Środkowa     7 x 16  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Arabski         16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Bałtycki        16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Cyrylica        16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Europa Środkowa     16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Grecki         16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Hebrajski        16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Tajlandzki       16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Turecki         16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Wietnamski       16 x 39  70 %
  Tahoma                  Swiss    Pogrubiony   Zachodni        16 x 39  70 %
  Terminal                 Modern           OEM/DOS         8 x 12  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Arabski         13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Bałtycki        13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Cyrylica        13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Europa Środkowa     13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Grecki         13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Hebrajski        13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Turecki         13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Wietnamski       13 x 35  40 %
  Times New Roman              Roman    Normalny    Zachodni        13 x 35  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Bałtycki        15 x 37  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Cyrylica        15 x 37  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Europa Środkowa     15 x 37  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Grecki         15 x 37  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Turecki         15 x 37  40 %
  Trebuchet MS               Swiss    Normalny    Zachodni        15 x 37  40 %
  Tunga                   Special   Regular    Inny          17 x 53  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Bałtycki        16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Cyrylica        16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Europa Środkowa     16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Grecki         16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Turecki         16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Wietnamski       16 x 39  40 %
  Verdana                  Swiss    Normalny    Zachodni        16 x 39  40 %
  Webdings                 Roman    Normalny    Symbol         31 x 32  40 %
  Wingdings                 Special   Regular    Symbol         28 x 36  40 %
  WST_Czec                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Engl                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Fren                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Germ                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Ital                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Span                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %
  WST_Swed                 Decorative         Symbol         10 x 12  70 %


--------[ Dźwięk Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  midi-out.0  0001 0066 Syntezator SW Microsoft GS Wave
  mixer.0   0001 0068 Realtek HD Audio output
  mixer.1   0001 0068 Realtek HD Digital input
  mixer.2   0001 0068 Realtek HD Audio Input
  wave-in.0  0001 0065 Realtek HD Audio Input
  wave-in.1  0001 0065 Realtek HD Digital input
  wave-out.0  0001 0064 Realtek HD Audio output


--------[ ACM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio CCITT G.711 A-Law i u-Law.
   Wersja sterownika                 4.00

 [ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
   Informacje o prawach autorskich          Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
   Własności sterownika               bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
   Wersja sterownika                 1.09

 [ Indeo® audio software ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Indeo® audio software
   Informacje o prawach autorskich          Copyright © 1997 Intel Corporation
   Własności sterownika               Indeo® audio software
   Wersja sterownika                 2.05

 [ Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10 ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio zgodnie z zaleceniem 6.10 ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile).
   Wersja sterownika                 4.00

 [ Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
   Licencja                     TrueSpeech jest znakiem firmowym firmy DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio DSP Group TrueSpeech(TM).
   Wersja sterownika                 1.00

 [ Koder-dekoder Microsoft ADPCM ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Koder-dekoder Microsoft ADPCM
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio Microsoft ADPCM.
   Wersja sterownika                 4.00

 [ Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio IMA ADPCM.
   Wersja sterownika                 4.00

 [ Microsoft G.723.1 CODEC ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Microsoft G.723.1 CODEC
   Informacje o prawach autorskich          Copyright © 1996 Intel Corporation and Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Kompresuje i dekompresuje dane audio G.723.1.
   Wersja sterownika                 1.02

 [ Microsoft PCM Converter ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Microsoft PCM Converter
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
   Własności sterownika               Konwertuje częstotliwość i liczbę bitów na próbkę danych audio PCM.
   Wersja sterownika                 5.00

 [ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
   Informacje o prawach autorskich          Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
   Własności sterownika               ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
   Wersja sterownika                 3.02

 [ Windows Media Audio ]

  Właściwości sterownika ACM:
   Opis sterownika                  Windows Media Audio
   Informacje o prawach autorskich          Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
   Własności sterownika               Compresses and decompresses audio data.
   Wersja sterownika                 4.02


--------[ VCM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  frapsvid.dll        3.2.3.11797         Fraps Video Decompressor
  iccvid.dll         1.10.0.11          Cinepak® Codec
  ir32_32.dll                      
  ir41_32.ax         4.51.16.03         Intel Indeo® Video 4.5
  ir50_32.dll        R.5.10.15.2.55       Indeo® video 5.10
  iyuv_32.dll        5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
  msh261.drv         5.1.2600.2180        Sterownik Microsoft h.261 ICM
  msh263.drv         5.1.2600.2180        Sterownik Microsoft h.263 ICM
  msrle32.dll        5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Kompresor RLE
  msvidc32.dll        5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) Kompresor Microsoft Video 1
  msyuv.dll         5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Microsoft UYVY Video Decompressor
  tsbyuv.dll         5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148) Toshiba Video Codec


--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ AVIVideo ]

  Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
   Urządzenie                    AVIVideo
   Nazwa                       Wideo dla Windows
   Opis                       Sterownik MCI wideo dla Windows
   Typ                        Digital Video Device
   Sterownik                     mciavi32.dll
   Stan                       Włączone

  Własności urządzenia sterującego mediami:
   Urządzenie złożone                Tak
   Urządzenie oparte na pliku            Tak
   Może wysunąć                   Nie
   Może odtwarzać                  Tak
   Może odtwarzać od końca              Tak
   Może nagrywać                   Nie
   Może nagrywać dane                Nie
   Może wstrzymać dane (Freeze)           Nie
   Może zablokować dane (Lock)            Nie
   Może rozciągnąć ramkę               Tak
   Może rozciągnąć wejście              Nie
   Można testować                  Tak
   Zdolny do obsługi audio              Tak
   Zdolny do obsługi filmów             Tak
   Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych      Nie

 [ CDAudio ]

  Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
   Urządzenie                    CDAudio
   Nazwa                       Audio CD
   Opis                       Sterownik MCI dla urządzeń cdaudio
   Typ                        CD Audio Device
   Sterownik                     mcicda.dll
   Stan                       Włączone

  Własności urządzenia sterującego mediami:
   Urządzenie złożone                Nie
   Urządzenie oparte na pliku            Nie
   Może wysunąć                   Tak
   Może odtwarzać                  Tak
   Może nagrywać                   Nie
   Może nagrywać dane                Nie
   Zdolny do obsługi audio              Tak
   Zdolny do obsługi filmów             Nie

 [ MPEGVideo ]

  Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
   Urządzenie                    MPEGVideo
   Nazwa                       DirectShow
   Opis                       Sterownik MCI DirectShow
   Typ                        Digital Video Device
   Sterownik                     mciqtz32.dll
   Stan                       Włączone

  Własności urządzenia sterującego mediami:
   Urządzenie złożone                Tak
   Urządzenie oparte na pliku            Tak
   Może wysunąć                   Nie
   Może odtwarzać                  Tak
   Może odtwarzać od końca              Nie
   Może nagrywać                   Nie
   Może nagrywać dane                Nie
   Może wstrzymać dane (Freeze)           Nie
   Może zablokować dane (Lock)            Nie
   Może rozciągnąć ramkę               Tak
   Może rozciągnąć wejście              Nie
   Można testować                  Tak
   Zdolny do obsługi audio              Tak
   Zdolny do obsługi filmów             Tak
   Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych      Nie

 [ Sequencer ]

  Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
   Urządzenie                    Sequencer
   Nazwa                       Sekwenser MIDI
   Opis                       Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
   Typ                        Sequencer Device
   Sterownik                     mciseq.dll
   Stan                       Włączone

  Własności urządzenia sterującego mediami:
   Urządzenie złożone                Tak
   Urządzenie oparte na pliku            Tak
   Może wysunąć                   Nie
   Może odtwarzać                  Tak
   Może nagrywać                   Nie
   Może nagrywać dane                Nie
   Zdolny do obsługi audio              Tak
   Zdolny do obsługi filmów             Nie

 [ WaveAudio ]

  Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
   Urządzenie                    WaveAudio
   Nazwa                       Dźwięk
   Opis                       Sterownik MCI dla audio waveform
   Typ                        Waveform Audio Device
   Sterownik                     mciwave.dll
   Stan                       Włączone

  Własności urządzenia sterującego mediami:
   Urządzenie złożone                Tak
   Urządzenie oparte na pliku            Tak
   Może wysunąć                   Nie
   Może odtwarzać                  Tak
   Może nagrywać                   Tak
   Może nagrywać dane                Tak
   Zdolny do obsługi audio              Tak
   Zdolny do obsługi filmów             Nie


--------[ Magazyn Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Generic USB CF Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB CF Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Generic USB MS Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB MS Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Generic USB SD Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB SD Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Generic USB SM Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB SM Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

  Producent urządzenia:
   Nazwa firmy                    Samsung
   Informacje o produkcie              http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

 [ ATAPI DVD A DH20A4P ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  ATAPI DVD A DH20A4P
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     cdrom.inf

 [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA nForce Serial ATA Controller
   Data sterownika                  2009-06-30
   Wersja sterownika                 11.1.0.30
   Dostawca sterownika                NVIDIA Corporation
   Plik INF                     oem12.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        21
   Pamięć                      FE02C000-FE02CFFF
   Port                       0970-0977
   Port                       09F0-09F7
   Port                       0B70-0B73
   Port                       0BF0-0BF3
   Port                       D800-D80F

 [ Podstawowy kanał IDE ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Podstawowy kanał IDE
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     mshdc.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        14
   Port                       01F0-01F7
   Port                       03F6-03F6

 [ Pomocniczy kanał IDE ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Pomocniczy kanał IDE
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     mshdc.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0170-0177
   Port                       0376-0376


--------[ Dyski logiczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  C:                    Dysk lokalny    NTFS   540F-762D  29996 MB  23377 MB  78 %
  D:                    Dysk lokalny    NTFS   D478-C9F5  103998 MB  100287 MB  96 %
  E:                    Dysk lokalny    NTFS   00D2-0279  104469 MB  32922 MB  32 %
  F:                    Dysk wymienny                             
  G:                    Dysk wymienny                             
  H:                    Dysk wymienny                             
  I:                    Dysk wymienny                             
  J:                    Napęd dysków optycznych                          


--------[ Dyski fizyczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Dysk nr 1 (232.9 GB) ]

  #1 (Aktywna) NTFS       C:                       0 MB  29996 MB
  #2      NTFS       D:                     29996 MB  103998 MB
  #3      NTFS       E:                     133995 MB  104469 MB


--------[ Napędy dysków optycznych ]------------------------------------------------------------------------------------

  ATAPI DVD A DH20A4P                 ?        ?           ?


--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  00 01 00 Napęd dysków optycznych ATAPI DV D A DH20A4P      
  00 07 00 Karta hosta       atapi               
  02 00 00 Dysk fizyczny      SAMSUNG  HD251HJ      1AC0 
  02 07 00 Karta hosta       nvgts               


--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ SAMSUNG HD251HJ (S13QJ9DS800271) ]

  Właściwości urządzenia ATA:
   ID modelu                     SAMSUNG HD251HJ
   Numer seryjny                   S13QJ9DS800271
   Numer wydania                   1AC01118
   Parametry                     484519 cylindry/ów, 16 głowic(e), 63 sektory/ów na ścieżkę, 554 bajty/ów w sektorze
   Liczba sektorów LBA                488395055
   Bufor                       8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
   Zwielokrotnienie sektorów             16
   Liczba bajtów korekcji ECC            4
   Najszybszy tryb transferu PIO           PIO 4
   Najszybszy tryb transferu UDMA          UDMA 6 (ATA-133)
   Aktywny tryb transferu UDMA            UDMA 6 (ATA-133)
   Pojemność przed sformatowaniem          258036 MB

  Własności urządzenia ATA:
   SMART                       Obsługiwane
   Tryb zabezpieczeń                 Obsługiwane
   Opcje zasilania                  Obsługiwane
   Zaawansowane zarządzanie energią         Obsługiwane
   Bufor zapisywania danych             Obsługiwane
   Host Protected Area                Obsługiwane
   Power-Up In Standby                Obsługiwane
   Automatic Acoustic Management           Obsługiwane
   48-bit LBA                    Obsługiwane
   Device Configuration Overlay           Obsługiwane

  Producent urządzenia ATA:
   Nazwa firmy                    Samsung
   Informacje o produkcie              http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ SAMSUNG HD251HJ (S13QJ9DS800271) ]

  01 Raw Read Error Rate         51  100 100      0 OK: wartość w normie
  03 Spin Up Time             11  92  92     3420 OK: wartość w normie
  04 Start/Stop Count           0  99  99     550 OK: zawsze pozytywnie
  05 Reallocated Sector Count       10  100 100      0 OK: wartość w normie
  07 Seek Error Rate           51  253 253      0 OK: wartość w normie
  08 Seek Time Performance        15  100 100      0 OK: wartość w normie
  09 Power-On Time Count         0  100 100    1258 OK: zawsze pozytywnie
  0A Spin Retry Count           51  100 100      0 OK: wartość w normie
  0B Calibration Retry Count       0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  0C Power Cycle Count          0  99  99     527 OK: zawsze pozytywnie
  0D Soft Read Error Rate         0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  B7 <specyficzne dla dostawcy>      0  100 100      9 OK: zawsze pozytywnie
  B8 <specyficzne dla dostawcy>      0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  BB <specyficzne dla dostawcy>      0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  BC <specyficzne dla dostawcy>      0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  BE <specyficzne dla dostawcy>      0  74  69  436994074 OK: zawsze pozytywnie
  C2 Temperature             0  71  68  487325725 OK: zawsze pozytywnie
  C3 Hardware ECC Recovered        0  100 100    26980 OK: zawsze pozytywnie
  C4 Reallocation Event Count       0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  C5 Current Pending Sector Count     0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  C7 Ultra ATA CRC Error Rate       0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  C8 Write Error Rate           0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie
  C9 <specyficzne dla dostawcy>      0  100 100      0 OK: zawsze pozytywnie


--------[ Klawiatura ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości klawiatury:
   Nazwa klawiatury                 Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Typ klawiatury                  IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
   Układ klawiatury                 Polski (programisty)
   Strona kodowa ANSI                1250 - Europa Środkowa (Windows)
   Strona kodowa OEM                 852 - Europa Środkowa (DOS)
   Opóźnienie powtarzania              1
   Częstotliwość powtarzania             31


--------[ Mysz ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości myszy:
   Nazwa myszy                    Mysz zgodna z HID
   Liczba przycisków                 3
   Prawo/Leworęczna                 Dla praworęcznych
   Szybkość wskaźnika                1
   Próg czasowy dwukrotnego kliknięcia        500 msec
   Próg X/Y                     6 / 10
   Liczba przewijanych linii kółkiem         3

  Własności myszy:
   Śledzenie aktywnego okna             Wyłączone
   ClickLock                     Wyłączone
   Ukryj wskaźnik podczas pisania          Włączone
   Kółko                       Obecne
   Przenieś wskaźnik na domyślny przycisk      Wyłączone
   Ślady wskaźnika                  Wyłączone
   Sonar                       Wyłączone


--------[ Sieć Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ NVIDIA nForce Networking Controller ]

  Właściwości karty sieciowej:
   Karta sieciowa                  NVIDIA nForce Networking Controller
   Typ interfejsu                  Ethernet
   Adres sprzętowy karty               00-24-1D-5B-9C-88
   Nazwa połączenia                 Połączenie lokalne 2
   Szybkość połączenia                100 Mbps
   MTU                        1500 bajtów
   Dzierżawa uzyskana protokołu DHCP         2010-11-12 17:25:01
   Dzierżawa DHCP wygasa               2010-11-22 17:25:01
   Bajtów odebranych                 40896749 (39.0 MB)
   Bajtów wysłanych                 1494526 (1.4 MB)

  Adres karty sieciowej:
   Adres IP / Maska podsieci             192.168.1.2 / 255.255.255.0
   Brama                       192.168.1.254
   DHCP                       192.168.1.254
   DNS                        192.168.1.254

  Producent karty sieciowej:
   Nazwa firmy                    NVIDIA Corporation
   Informacje o produkcie              http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
   Uaktualnienie sterowników             http://www.nvidia.com/drivers


--------[ Internet ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Opcje internetowe:
   Strona startowa                  http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   Strona wyszukiwania                http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   Folder pobierania                 C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty

  Bieżący serwer proxy:
   Stan serwera proxy                Wyłączone

  LAN Proxy:
   Stan serwera proxy                Wyłączone


--------[ Trasy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aktywna        0.0.0.0     0.0.0.0  192.168.1.254 20  192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
  Aktywna       127.0.0.0    255.0.0.0    127.0.0.1 1  127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
  Aktywna      192.168.1.0  255.255.255.0   192.168.1.2 20  192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
  Aktywna      192.168.1.2 255.255.255.255    127.0.0.1 20  127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
  Aktywna     192.168.1.255 255.255.255.255   192.168.1.2 20  192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
  Aktywna       224.0.0.0    240.0.0.0   192.168.1.2 20  192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
  Aktywna    255.255.255.255 255.255.255.255   192.168.1.2 1  192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)


--------[ Ciasteczka IE ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

  2010-11-10 22:59:17 krzysztof@my.adocean.pl/
  2010-11-10 22:59:27 krzysztof@google.pl/
  2010-11-10 23:00:08 krzysztof@doubleclick.net/
  2010-11-10 23:00:39 krzysztof@google.com/chrome
  2010-11-10 23:00:47 krzysztof@gadu-gadu.pl/
  2010-11-10 23:00:49 krzysztof@gg.adocean.pl/
  2010-11-10 23:26:58 krzysztof@myao.adocean.pl/
  2010-11-11 00:26:34 krzysztof@www.avast.com/
  2010-11-11 22:25:16 krzysztof@dl.javafx.com/
  2010-11-12 08:34:29 krzysztof@hit.stat24.com/
  2010-11-12 15:32:15 krzysztof@gazeta.pl/
  2010-11-12 15:32:16 krzysztof@bs.serving-sys.com/
  2010-11-12 15:32:33 krzysztof@adview.pl/
  2010-11-12 15:32:33 krzysztof@serving-sys.com/
  2010-11-12 15:32:37 krzysztof@hit.gemius.pl/
  2010-11-12 15:33:14 krzysztof@nvidia.com/
  2010-11-12 15:34:20 krzysztof@addthis.com/
  2010-11-12 16:25:05 krzysztof@nvidia.pl/


--------[ Historia IE ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

  2010-11-10 21:15:09 Krzysztof@about:Home
  2010-11-10 21:16:57 Krzysztof@res://C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll/dnserror.htm
  2010-11-10 22:54:45 Krzysztof@file:///K:/P1010435.JPG
  2010-11-10 22:59:15 Krzysztof@http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729&clcid=0x0415
  2010-11-10 22:59:15 Krzysztof@http://msn.gazeta.pl/?ocid=iefvrt
  2010-11-10 22:59:15 Krzysztof@http://msn.gazeta.pl/msn/0,0.html?ocid=iefvrt
  2010-11-10 22:59:23 Krzysztof@http://www.google.pl
  2010-11-10 22:59:29 Krzysztof@http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=pl&brand=CHNG&utm_source=pl-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=pl&installdataindex=homepagepromo
  2010-11-10 23:00:40 Krzysztof@http://www.google.com/chrome/thankyou.html?hl=pl&brand=CHNG&utm_source=pl-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=pl&installdataindex=homepagepromo-defaultbrowser
  2010-11-10 23:25:49 Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/qdngfiinno/rphobtnmnd/hn_welcome_20_11.html
  2010-11-10 23:25:49 Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/qkkokwnkuk/knclhlqozo/box_dhl2.html
  2010-11-11 00:07:23 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/c_big1782684.jpg
  2010-11-11 00:42:08 Krzysztof@file:///E:/Documents%20and%20Settings/Krzysiek/Moje%20dokumenty/Downloads/Nowy%20Dokument%20WordPad.doc
  2010-11-11 22:02:59 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/AIDA342_%5Bwww.programosy.pl%5D.zip
  2010-11-11 22:21:22 Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/tchsjvfpln/ubqqhsgonq/inTray_hotel.html
  2010-11-11 23:33:59 Krzysztof@hcp://system/panels/blank.htm
  2010-11-11 23:33:59 Krzysztof@hcp://system/panels/Context.htm
  2010-11-11 23:33:59 Krzysztof@hcp://system/panels/firstpage.htm
  2010-11-11 23:33:59 Krzysztof@hcp://system/panels/HHWRAPPER.htm
  2010-11-11 23:34:00 Krzysztof@ms-its:C:\WINDOWS\Help\rdesktop.chm::/rdesktop_overview.htm
  2010-11-12 08:33:50 Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/nefpqpjiah/ubqqhsgonq/inTray_szpilki.html
  2010-11-12 08:37:46 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/all.m3u
  2010-11-12 08:37:48 Krzysztof@http://94.23.245.113:8005
  2010-11-12 08:37:50 Krzysztof@http://94.23.16.92:8000
  2010-11-12 08:37:50 Krzysztof@http://94.23.245.123:8005
  2010-11-12 08:37:51 Krzysztof@http://94.23.245.113:8000
  2010-11-12 08:37:52 Krzysztof@http://94.23.6.162:8000
  2010-11-12 08:37:53 Krzysztof@http://94.23.245.123:8000
  2010-11-12 15:01:08 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/tapety.joe.pl-biale-linie-nachodzace-na-czarne-tlo.jpg
  2010-11-12 15:06:32 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/tapety.joe.pl-zrujnowana-instalacja-w-fabryce.jpg
  2010-11-12 15:25:36 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/marsz6.jpeg
  2010-11-12 15:32:14 Krzysztof@http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
  2010-11-12 15:34:30 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/260.99/260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe&lang=pl&type=GeForce
  2010-11-12 15:35:02 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/winxp-260.99-whql-driver-pl.html
  2010-11-12 15:36:44 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/Download/ScannForce.aspx?lang=pl
  2010-11-12 15:37:02 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nforce_winxp_15.45_pl.html
  2010-11-12 15:37:07 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/nForce/15.45/15.45_nforce_winxp32_international_whql.exe&lang=pl&type=nForce
  2010-11-12 15:37:39 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/newsandevents.html
  2010-11-12 15:37:48 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/link_products_geforce.html
  2010-11-12 15:37:52 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/geforce_family_pl.html
  2010-11-12 15:39:18 Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Ustawienia%20lokalne/Temp/rpt-1.txt
  2010-11-12 15:41:25 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/legacy.html
  2010-11-12 15:41:59 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nv_search_pl.html?cx=009029091075083507105%3At_pqf-lj3go&cof=FORID%3A11%3BNB%3A1&hl=pl&gl=pl&q=9500GT
  2010-11-12 15:42:15 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/link_download_drivers.html
  2010-11-12 15:42:24 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/Download/Scan.aspx?lang=pl
  2010-11-12 15:43:04 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nvidia_system_tools_pl.html
  2010-11-12 15:43:10 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nvidia_system_tools_6.06_pl.html
  2010-11-12 15:44:12 Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/nForce/system_tools/6.06/6.06_nvidia_system_tools.exe&lang=pl&type=Other
  2010-11-12 15:45:33 Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/nForce/system_tools/6.06/6.06_nvidia_system_tools.exe
  2010-11-12 16:14:37 Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/260.99/260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
  2010-11-12 16:25:07 Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/nForce/15.45/15.45_nforce_winxp32_international_whql.exe


--------[ Pliki DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

  amstream.dll    6.05.2600.2180  Final Retail English            70656 2004-08-03 23:43:54
  d3d8.dll      5.03.2600.2180  Final Retail Polish           1179648 2004-08-03 23:43:56
  d3d8thk.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            8192 2004-08-03 23:43:56
  d3d9.dll      5.03.2600.2180  Final Retail English           1689088 2004-08-03 23:43:56
  d3dim.dll      5.01.2600.0000  Final Retail English           436224 2001-10-26 20:29:28
  d3dim700.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English           825344 2004-08-03 23:43:56
  d3dpmesh.dll    5.01.2600.0000  Final Retail English            34816 2001-10-26 20:29:28
  d3dramp.dll     5.01.2600.0000  Final Retail English           590336 2001-10-26 20:27:36
  d3drm.dll      5.01.2600.0000  Final Retail English           350208 2001-10-26 20:29:28
  d3dxof.dll     5.01.2600.0000  Final Retail English            47616 2001-10-26 20:29:28
  ddraw.dll      5.03.2600.2180  Final Retail Polish            266240 2004-08-03 23:43:56
  ddrawex.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            27136 2004-08-03 23:43:56
  devenum.dll     6.05.2600.2180  Final Retail Polish            59904 2004-08-03 23:43:56
  diactfrm.dll    5.01.2600.0000  Final Retail Polish            394752 2001-10-26 20:29:28
  dimap.dll      5.01.2600.0000  Final Retail English            44032 2001-10-26 20:29:28
  dinput.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            163328 2004-08-03 23:43:56
  dinput8.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            185856 2004-08-03 23:43:56
  dmband.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            28672 2004-08-03 23:43:56
  dmcompos.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            61440 2004-08-03 23:43:56
  dmime.dll      5.03.2600.2180  Final Retail English           181248 2004-08-03 23:43:56
  dmloader.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            35840 2004-08-03 23:43:56
  dmscript.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            82432 2004-08-03 23:43:56
  dmstyle.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English           105984 2004-08-03 23:43:56
  dmsynth.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English           103424 2004-08-03 23:43:56
  dmusic.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            104448 2004-08-03 23:43:56
  dplay.dll      5.00.2134.0001  Final Retail Polish            33040 2001-10-26 20:29:28
  dplaysvr.exe    5.03.2600.2180  Final Retail English            30208 2004-08-03 23:44:20
  dplayx.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English           229888 2004-08-03 23:43:56
  dpmodemx.dll    5.03.2600.2180  Final Retail Polish            24064 2004-08-03 23:43:56
  dpnaddr.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            3584 2004-08-03 23:42:44
  dpnet.dll      5.03.2600.2180  Final Retail English           375296 2004-08-03 23:43:56
  dpnhpast.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            35328 2004-08-03 23:43:56
  dpnhupnp.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            60928 2004-08-03 23:43:56
  dpnlobby.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English            3584 2004-08-03 23:42:44
  dpnsvr.exe     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            18432 2004-08-03 23:44:20
  dpserial.dll    5.00.2134.0001  Final Retail Polish            54032 2001-10-26 20:29:28
  dpvacm.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            21504 2004-08-03 23:43:56
  dpvoice.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            212992 2004-08-03 23:43:56
  dpvsetup.exe    5.03.2600.2180  Final Retail English            83456 2004-08-03 23:44:20
  dpvvox.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            116736 2004-08-03 23:43:56
  dpwsock.dll     5.00.2134.0001  Final Retail English            42768 2001-10-26 20:29:28
  dpwsockx.dll    5.03.2600.2180  Final Retail Polish            57856 2004-08-03 23:43:56
  dsdmo.dll      5.03.2600.2180  Final Retail English           181760 2004-08-03 23:43:56
  dsdmoprp.dll    5.03.2600.2180  Final Retail Polish            72704 2004-08-03 23:43:56
  dsound.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            367616 2004-08-03 23:43:56
  dsound3d.dll    5.03.2600.2180  Final Retail English           1294336 2004-08-03 23:43:58
  dswave.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            19456 2004-08-03 23:43:58
  dx7vb.dll      5.03.2600.2180  Final Retail Polish            619008 2004-08-03 23:43:58
  dx8vb.dll      5.03.2600.2180  Final Retail Polish           1227264 2004-08-03 23:43:58
  dxapi.sys      5.01.2600.0000  Final Retail English            10496 2001-08-18 00:53:20
  dxdiagn.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish           2113536 2004-08-03 23:43:58
  dxmasf.dll     6.04.09.1125   Final Retail Polish            499229 2004-08-03 23:43:58
  encapi.dll     5.03.2600.2180  Final Retail English            20480 2004-08-03 23:43:58
  gcdef.dll      5.01.2600.0000  Final Retail Polish            77312 2001-10-26 20:29:30
  iac25_32.ax     2.00.05.0053   Beta Retail  English           199680 2004-08-03 23:44:30
  ir41_32.ax     4.51.16.0003   Final Retail English           848384 2004-08-03 23:44:30
  ir41_qc.dll     4.30.62.0002   Final Retail English           120320 2004-08-03 23:44:02
  ir41_qcx.dll    4.30.64.0001   Final Retail English           338432 2004-08-03 23:44:02
  ir50_32.dll     5.2562.15.0055  Final Retail English           755200 2004-08-03 23:44:02
  ir50_qc.dll     5.00.63.0048   Final Retail English           200192 2004-08-03 23:44:02
  ir50_qcx.dll    5.00.64.0048   Final Retail English           183808 2004-08-03 23:44:02
  ivfsrc.ax      5.10.02.0051   Final Retail English           154624 2004-08-03 23:44:30
  joy.cpl       5.03.2600.2180  Final Retail Polish            69120 2004-08-03 23:44:30
  ks.sys       5.03.2600.2180  Final Retail Polish            140928 2004-08-03 23:15:22
  ksproxy.ax     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            130048 2004-08-04 00:44:30
  ksuser.dll     5.03.2600.2180  Final Retail Polish             4096 2004-08-04 00:44:02
  mciqtz32.dll    6.05.2600.2180  Final Retail Polish            35328 2004-08-03 23:44:02
  mfc40.dll      4.01.00.6140   Final Retail English           924432 2001-10-26 20:29:34
  mfc42.dll      6.02.4131.0000  Final Retail English           1028096 2004-08-03 23:44:02
  mpeg2data.ax    6.05.2600.2180  Final Retail English           118272 2004-08-03 23:44:30
  mpg2splt.ax     6.05.2600.2180  Final Retail English           148992 2004-08-03 23:44:30
  msdmo.dll      6.05.2600.2180  Final Retail English            14336 2004-08-03 23:44:04
  mskssrv.sys     5.03.2600.2180  Final Retail Polish             7552 2004-08-03 22:58:42
  mspclock.sys    5.03.2600.2180  Final Retail Polish             5376 2004-08-03 22:58:40
  mspqm.sys      5.01.2600.2180  Final Retail Polish             4992 2004-08-03 22:58:42
  msvidctl.dll    6.05.2600.2180  Final Retail Polish           1431552 2004-08-03 23:44:06
  mswebdvd.dll    6.05.2600.2180  Final Retail Polish            204288 2004-08-03 23:44:06
  msyuv.dll      5.03.2600.2180  Final Retail English            17408 2004-08-03 23:54:52
  pid.dll       5.03.2600.2180  Final Retail English            35328 2004-08-03 23:54:52
  qasf.dll      9.00.00.3250   Final Retail Polish            237568 2004-08-03 23:44:10
  qcap.dll      6.05.2600.2180  Final Retail Polish            192512 2004-08-03 23:44:10
  qdv.dll       6.05.2600.2180  Final Retail Polish            279040 2004-08-03 23:44:10
  qdvd.dll      6.05.2600.2180  Final Retail Polish            386048 2004-08-03 23:44:10
  qedit.dll      6.05.2600.2180  Final Retail Polish            563200 2004-08-03 23:44:10
  qedwipes.dll    6.05.2600.2180  Final Retail English           733696 2004-08-03 23:43:16
  quartz.dll     6.05.2600.2180  Final Retail Polish           1291264 2004-08-03 23:44:10
  stream.sys     5.03.2600.2180  Final Retail Polish            48640 2004-08-03 23:08:04
  strmdll.dll     4.01.00.3928   Beta Retail  Polish            246302 2004-08-03 23:44:14
  swenum.sys     5.03.2600.2180  Final Retail Polish             4352 2004-08-03 23:54:52
  vbisurf.ax     5.03.2600.2180  Final Retail English            30720 2004-08-03 23:44:30
  wsock32.dll     5.01.2600.2180  Final Retail Polish            24064 2004-08-03 23:44:16
  wstdecod.dll    5.03.2600.2180  Final Retail Polish            51200 2004-08-03 23:44:16


--------[ Ekran DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Główny sterownik ekranu ]

  Właściwości urządzenia DirectDraw:
   Nazwa sterownika DirectDraw            display
   Opis sterownika DirectDraw            Główny sterownik ekranu
   Sterownik sprzętowy                nv4_disp.dll
   Opis urządzenia                  NVIDIA GeForce 9500 GT

  Właściwości urządzenia Direct3D:
   Ilość dostępnej lokalnej pamięci obrazu      510533 KB
   Ilość dostępnej zewnętrznej pamięci obrazu (AGP) 515071 KB
   Głębokość bitowa renderowania           8, 16, 32
   Głębokość bitowa Z-bufora             16, 24
   Min. rozmiar tekstury               1 x 1
   Maks. rozmiar tekstury              8192 x 8192
   Wersja cieniowania wierzchołków          3.0
   Wersja cieniowania pikseli            3.0

  Własności urządzenia Direct3D:
   Additive Texture Blending             Obsługiwane
   AGP Texturing                   Obsługiwane
   Anisotropic Filtering               Obsługiwane
   Bilinear Filtering                Obsługiwane
   Cubic Environment Mapping             Obsługiwane
   Cubic Filtering                  Nie obsługiwane
   Decal-Alpha Texture Blending           Obsługiwane
   Decal Texture Blending              Obsługiwane
   Directional Lights                Nie obsługiwane
   DirectX Texture Compression            Obsługiwane
   DirectX Volumetric Texture Compression      Nie obsługiwane
   Dithering                     Obsługiwane
   Dot3 Texture Blending               Obsługiwane
   Dynamic Textures                 Obsługiwane
   Edge Antialiasing                 Obsługiwane
   Environmental Bump Mapping            Obsługiwane
   Environmental Bump Mapping + Luminance      Obsługiwane
   Factor Alpha Blending               Obsługiwane
   Geometric Hidden-Surface Removal         Nie obsługiwane
   Guard Band                    Obsługiwane
   Hardware Scene Rasterization           Obsługiwane
   Hardware Transform & Lighting           Obsługiwane
   Legacy Depth Bias                 Nie obsługiwane
   Mipmap LOD Bias Adjustments            Obsługiwane
   Mipmapped Cube Textures              Obsługiwane
   Mipmapped Volume Textures             Obsługiwane
   Modulate-Alpha Texture Blending          Obsługiwane
   Modulate Texture Blending             Obsługiwane
   Non-Square Textures                Obsługiwane
   N-Patches                     Nie obsługiwane
   Perspective Texture Correction          Obsługiwane
   Point Lights                   Nie obsługiwane
   Point Sampling                  Obsługiwane
   Projective Textures                Obsługiwane
   Quintic Bezier Curves & B-Splines         Nie obsługiwane
   Range-Based Fog                  Obsługiwane
   Rectangular & Triangular Patches         Nie obsługiwane
   Rendering In Windowed Mode            Obsługiwane
   Scissor Test                   Nie obsługiwane
   Slope-Scale Based Depth Bias           Nie obsługiwane
   Specular Flat Shading               Obsługiwane
   Specular Gouraud Shading             Obsługiwane
   Specular Phong Shading              Nie obsługiwane
   Spherical Mapping                 Obsługiwane
   Spot Lights                    Nie obsługiwane
   Stencil Buffers                  Obsługiwane
   Sub-Pixel Accuracy                Obsługiwane
   Table Fog                     Obsługiwane
   Texture Alpha Blending              Obsługiwane
   Texture Clamping                 Obsługiwane
   Texture Mirroring                 Obsługiwane
   Texture Transparency               Obsługiwane
   Texture Wrapping                 Obsługiwane
   Triangle Culling                 Nie obsługiwane
   Trilinear Filtering                Obsługiwane
   Two-Sided Stencil Test              Nie obsługiwane
   Vertex Alpha Blending               Obsługiwane
   Vertex Fog                    Obsługiwane
   Vertex Tweening                  Nie obsługiwane
   Volume Textures                  Obsługiwane
   W-Based Fog                    Obsługiwane
   W-Buffering                    Nie obsługiwane
   Z-Based Fog                    Obsługiwane
   Z-Bias                      Obsługiwane
   Z-Test                      Obsługiwane


--------[ Dźwięk DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Podstawowy sterownik dźwięku ]

  Właściwości urządzenia DirectSound:
   Opis urządzenia                  Podstawowy sterownik dźwięku
   Moduł sterownika                 
   Liczba buforów podstawowych            1
   Min / Maks szybkość próbkowania buforów dodatkowych8000 / 192000 Hz
   Formaty dźwięku bufora podstawowego        8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
   Formaty dźwięku buforów dodatkowych        8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku     33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D    33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D33 / 32

  Własności urządzenia DirectSound:
   Sterownik uwierzytelniony             Tak
   Emulowane urządzenie               Nie
   Dokładna szybkość próbkowania           Obsługiwane

 [ Realtek HD Audio output ]

  Właściwości urządzenia DirectSound:
   Opis urządzenia                  Realtek HD Audio output
   Moduł sterownika                 RtkHDAud.sys
   Liczba buforów podstawowych            1
   Min / Maks szybkość próbkowania buforów dodatkowych8000 / 192000 Hz
   Formaty dźwięku bufora podstawowego        8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
   Formaty dźwięku buforów dodatkowych        8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku     33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D    33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D33 / 32
   Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D33 / 32

  Własności urządzenia DirectSound:
   Sterownik uwierzytelniony             Tak
   Emulowane urządzenie               Nie
   Dokładna szybkość próbkowania           Obsługiwane


--------[ Muzyka DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Mapowanie MIDI [Emulowany] ]

  Właściwości urządzenia DirectMusic:
   Opis urządzenia                  Mapowanie MIDI [Emulowany]
   Typ syntezatora                  Sprzętowa
   Klasa urządzenia                 Port wyjściowy
   Typ urządzenia                  Windows Multimedia
   Liczba kanałów MIDI                16

  Własności urządzenia DirectMusic:
   Wbudowany zestaw instrumentów GM         Nie
   Wbudowany zestaw Roland GS Sound         Nie
   DirectSound                    Nie obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L1              Nie obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L2              Nie obsługiwane
   Zewnętrzny port MIDI               Nie
   Rozmiar stałej pamięci DLS            Nie
   Współdzielenie portu               Obsługiwane
   Efekt chóru                    Nie obsługiwane
   Efekt opóźnienia                 Nie obsługiwane
   Efekt pogłosu                   Nie obsługiwane

 [ Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany] ]

  Właściwości urządzenia DirectMusic:
   Opis urządzenia                  Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany]
   Typ syntezatora                  Sprzętowa
   Klasa urządzenia                 Port wyjściowy
   Typ urządzenia                  Windows Multimedia
   Liczba kanałów MIDI                16

  Własności urządzenia DirectMusic:
   Wbudowany zestaw instrumentów GM         Nie
   Wbudowany zestaw Roland GS Sound         Nie
   DirectSound                    Nie obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L1              Nie obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L2              Nie obsługiwane
   Zewnętrzny port MIDI               Nie
   Rozmiar stałej pamięci DLS            Nie
   Współdzielenie portu               Obsługiwane
   Efekt chóru                    Nie obsługiwane
   Efekt opóźnienia                 Nie obsługiwane
   Efekt pogłosu                   Nie obsługiwane

 [ Microsoft Synthesizer ]

  Właściwości urządzenia DirectMusic:
   Opis urządzenia                  Microsoft Synthesizer
   Typ syntezatora                  Programy
   Klasa urządzenia                 Port wyjściowy
   Typ urządzenia                  User-Mode Synthesizer
   Liczba kanałów audio               2
   Liczba kanałów MIDI                16000
   Liczba głosów                   1000
   Ilość dostępnej pamięci              Pamięć fizyczna

  Własności urządzenia DirectMusic:
   Wbudowany zestaw instrumentów GM         Nie
   Wbudowany zestaw Roland GS Sound         Nie
   DirectSound                    Obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L1              Obsługiwane
   Kolekcje próbek DLS L2              Obsługiwane
   Zewnętrzny port MIDI               Nie
   Rozmiar stałej pamięci DLS            Nie
   Współdzielenie portu               Nie obsługiwane
   Efekt chóru                    Nie obsługiwane
   Efekt opóźnienia                 Nie obsługiwane
   Efekt pogłosu                   Obsługiwane


--------[ Wejście DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------

 [ Mysz ]

  Właściwości urządzenia DirectInput:
   Opis urządzenia                  Mysz
   Typ urządzenia                  Mysz
   Podtyp urządzenia                 Nieznane
   Osie                       3
   Przyciski/Klawisze                3

  Własności urządzenia DirectInput:
   Emulowane urządzenie               Tak
   Alias Device                   Nie
   Polled Device                   Nie
   Polled Data Format                Nie
   Attack Force Feedback               Nie obsługiwane
   Deadband Force Feedback              Nie obsługiwane
   Fade Force Feedback                Nie obsługiwane
   Force Feedback                  Nie obsługiwane
   Saturation Force Feedback             Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Coefficients          Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Saturation           Nie obsługiwane

 [ Klawiatura ]

  Właściwości urządzenia DirectInput:
   Opis urządzenia                  Klawiatura
   Typ urządzenia                  Klawiatura
   Podtyp urządzenia                 IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
   Przyciski/Klawisze                128

  Własności urządzenia DirectInput:
   Emulowane urządzenie               Tak
   Alias Device                   Nie
   Polled Device                   Nie
   Polled Data Format                Nie
   Attack Force Feedback               Nie obsługiwane
   Deadband Force Feedback              Nie obsługiwane
   Fade Force Feedback                Nie obsługiwane
   Force Feedback                  Nie obsługiwane
   Saturation Force Feedback             Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Coefficients          Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Saturation           Nie obsługiwane

 [ USB Optical Mouse ]

  Właściwości urządzenia DirectInput:
   Opis urządzenia                  USB Optical Mouse
   Typ urządzenia                  Nieznane
   Podtyp urządzenia                 Nieznane

  Własności urządzenia DirectInput:
   Emulowane urządzenie               Tak
   Alias Device                   Nie
   Polled Device                   Nie
   Polled Data Format                Nie
   Attack Force Feedback               Nie obsługiwane
   Deadband Force Feedback              Nie obsługiwane
   Fade Force Feedback                Nie obsługiwane
   Force Feedback                  Nie obsługiwane
   Saturation Force Feedback             Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Coefficients          Nie obsługiwane
   +/- Force Feedback Saturation           Nie obsługiwane


--------[ Windows'owe sterowniki urządzeń ]-----------------------------------------------------------------------------

 [ Sprzęt ]

  Karty graficzne:
   NVIDIA GeForce 9500 GT              6.14.12.6099

  Karty sieciowe:
   Bezpośrednie połączenie kablowe          5.1.2535.0
   Miniport WAN (PPPOE)               5.1.2535.0
   NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet        73.1.0.0
   NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
   WAN Miniport (IP)                 5.1.2535.0
   WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
   WAN Miniport (L2TP)                5.1.2535.0
   WAN Miniport (PPTP)                5.1.2535.0

  Klawiatury:
   Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/25.1.2600.2180

  Komputer:
   Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI  5.1.2600.0

  Kontrolery dźwięku, wideo i gier:
   Kodery-dekodery audio               5.1.2535.0
   Kodery-dekodery wideo               5.1.2535.0
   Microsoft Kernel Wave Audio Mixer         5.1.2535.0
   Realtek High Definition Audio           5.10.0.6167
   Starsze sterowniki audio             5.1.2535.0
   Starsze urządzenia przechwytywania wideo     5.1.2535.0
   Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM   5.1.2535.0
   Urządzenia sterujące mediami           5.1.2535.0
   Urządzenie audio Microsoft Kernel System     5.1.2535.0

  Kontrolery IDE ATA/ATAPI:
   NVIDIA nForce Serial ATA Controller        11.1.0.30
   Podstawowy kanał IDE               5.1.2600.2180
   Pomocniczy kanał IDE               5.1.2600.2180
   Standardowy podwójny kontroler PCI IDE      5.1.2600.2180

  Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
   Główny koncentrator USB              5.1.2600.2180
   Główny koncentrator USB              5.1.2600.2180
   Masowe urządzenie magazynujące USB        5.1.2600.0
   Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB      5.1.2600.2180
   Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB5.1.2600.0

  Monitory:
   LG L192WS                     1.3.0.0

  Mysz i inne urządzenia wskazujące:
   Mysz zgodna z HID                 5.1.2600.0

  NVIDIA Network Bus Enumerator:
   NVIDIA Network Bus Enumerator           73.1.0.0

  Porty (COM i LPT):
   Port drukarki (LPT1)               5.1.2600.0
   Port komunikacyjny (COM1)             5.1.2600.0
   Port komunikacyjny (COM2)             5.1.2600.0

  Procesory:
   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+  5.1.2600.0
   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+  5.1.2600.0

  Stacje dysków:
   Generic USB CF Reader USB Device         5.1.2535.0
   Generic USB MS Reader USB Device         5.1.2535.0
   Generic USB SD Reader USB Device         5.1.2535.0
   Generic USB SM Reader USB Device         5.1.2535.0
   SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device         5.1.2535.0

  Stacje dysków CD-ROM/DVD:
   ATAPI DVD A DH20A4P               5.1.2535.0

  Sterowniki niezgodne z Plug and Play:
   AFD                        
   aswRdr                      
   aswSP                       
   avast! Asynchronous Virus Monitor         
   avast! Network Shield Support           
   Beep                       
   dmboot                      
   dmload                      
   Fips                       
   giveio                      
   HTTP                       
   ksecdd                      
   mnmdd                       
   mountmgr                     
   NDProxy                      
   NetBios przez TCP/IP               
   Null                       
   PartMgr                      
   ParVdm                      
   Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS       
   RDPCDD                      
   RDPWD                       
   Rodzajowy klasyfikator pakietu          
   speedfan                     
   Sterownik automatycznego połączenia dostępu zdalnego
   Sterownik IPSEC                  
   Sterownik protokołu TCP/IP            
   Sterownik systemu NDIS              
   Sterownik usługi Dostęp zdalny IP ARP       
   Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS TAPI     
   TDTCP                       
   Translator adresów sieciowych IP         
   VgaSave                      
   VolSnap                      

  Urządzenia interfejsu HID:
   Urządzenie USB interfejsu HID           5.1.2600.2180
   Urządzenie zgodne z HID              5.1.2600.2180

  Urządzenia systemowe:
   Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play5.1.2600.2180
   Czasomierz systemowy               5.1.2600.2180
   Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji     5.1.2600.2180
   Głośnik systemowy                 5.1.2600.2180
   Interfejs logicznego portu drukarki        5.1.2600.2180
   Kontroler DMA                   5.1.2600.2180
   Magistrala PCI                  5.1.2600.2180
   Menedżer dysków logicznych            5.1.2600.2180
   Menedżer głośności                5.1.2600.2180
   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio5.10.0.5010
   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta    5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta    5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta    5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta    5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do ISA       5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI    5.1.2600.2180
   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI    5.1.2600.2180
   NVIDIA Enthusiasts Platform KDM          6.5.6.6
   NVIDIA nForce PCI System Management        4.6.9.0
   Płyta systemowa                  5.1.2600.2180
   Port odczytu danych ISAPNP            5.1.2600.2180
   Procesor numeryczny                5.1.2600.2180
   Programowalny kontroler przerwań         5.1.2600.2180
   Przekierowywanie urządzenia serwera terminali   5.1.2600.2180
   Przycisk ACPI Fixed Feature            5.1.2600.2180
   Przycisk zasilania ACPI              5.1.2600.2180
   Standardowy kontroler RAM PCI           5.1.2600.2180
   Standardowy kontroler RAM PCI           5.1.2600.2180
   Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft5.1.2600.2180
   Sterownik klawiatury serwera terminali      5.1.2600.2180
   Sterownik myszy serwera terminali         5.1.2600.2180
   System zgodny ze standardem Microsoft ACPI    5.1.2535.0
   Urządzenie Microcode Update            5.1.2600.2180
   Zasoby płyty głównej               5.1.2600.2180
   Zasoby płyty głównej               5.1.2600.2180
   Zasoby płyty głównej               5.1.2600.2180
   Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego     5.1.2600.2180

  Woluminy magazynu:
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0
   Wolumin uniwersalny                5.1.2600.0

 [ Karty graficzne / NVIDIA GeForce 9500 GT ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA GeForce 9500 GT
   Data sterownika                  2010-10-16
   Wersja sterownika                 6.14.12.6099
   Dostawca sterownika                NVIDIA
   Plik INF                     oem14.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        16
   Pamięć                      000A0000-000BFFFF
   Pamięć                      D0000000-DFFFFFFF
   Pamięć                      F8000000-F9FFFFFF
   Pamięć                      FA000000-FAFFFFFF
   Port                       03B0-03BB
   Port                       03C0-03DF
   Port                       BC00-BC7F

 [ Karty sieciowe / Bezpośrednie połączenie kablowe ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Bezpośrednie połączenie kablowe
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netrasa.inf

 [ Karty sieciowe / Miniport WAN (PPPOE) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Miniport WAN (PPPOE)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netrasa.inf

 [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet 
   Data sterownika                  2009-07-01
   Wersja sterownika                 73.1.0.0
   Dostawca sterownika                NVIDIA
   Plik INF                     oem11.inf

 [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netpsa.inf

 [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  WAN Miniport (IP)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netrasa.inf

 [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netpsa.inf

 [ Karty sieciowe / WAN Miniport (L2TP) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  WAN Miniport (L2TP)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netrasa.inf

 [ Karty sieciowe / WAN Miniport (PPTP) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  WAN Miniport (PPTP)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     netrasa.inf

 [ Klawiatury / Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     keyboard.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        01
   Port                       0060-0060
   Port                       0064-0064

 [ Komputer / Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     hal.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery audio ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Kodery-dekodery audio
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wave.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery wideo ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Kodery-dekodery wideo
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wave.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Microsoft Kernel Wave Audio Mixer ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wdmaudio.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Realtek High Definition Audio ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Realtek High Definition Audio
   Data sterownika                  2010-07-28
   Wersja sterownika                 5.10.0.6167
   Dostawca sterownika                Realtek Semiconductor Corp.
   Plik INF                     oem1.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Starsze sterowniki audio ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Starsze sterowniki audio
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wave.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Starsze urządzenia przechwytywania wideo ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Starsze urządzenia przechwytywania wideo
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wave.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wdmaudio.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Urządzenia sterujące mediami ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Urządzenia sterujące mediami
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wave.inf

 [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Urządzenie audio Microsoft Kernel System ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Urządzenie audio Microsoft Kernel System
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     wdmaudio.inf

 [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA nForce Serial ATA Controller
   Data sterownika                  2009-06-30
   Wersja sterownika                 11.1.0.30
   Dostawca sterownika                NVIDIA Corporation
   Plik INF                     oem12.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        21
   Pamięć                      FE02C000-FE02CFFF
   Port                       0970-0977
   Port                       09F0-09F7
   Port                       0B70-0B73
   Port                       0BF0-0BF3
   Port                       D800-D80F

 [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Podstawowy kanał IDE ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Podstawowy kanał IDE
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     mshdc.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        14
   Port                       01F0-01F7
   Port                       03F6-03F6

 [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Pomocniczy kanał IDE ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Pomocniczy kanał IDE
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     mshdc.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0170-0177
   Port                       0376-0376

 [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Standardowy podwójny kontroler PCI IDE ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     mshdc.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       F000-F00F

 [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Główny koncentrator USB ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Główny koncentrator USB
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     usbport.inf

 [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Główny koncentrator USB ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Główny koncentrator USB
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     usbport.inf

 [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Masowe urządzenie magazynujące USB ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Masowe urządzenie magazynujące USB
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     usbstor.inf

 [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     usbport.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        23
   Pamięć                      FE02F000-FE02FFFF

 [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
   Data sterownika                  2002-06-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     usbport.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        21
   Pamięć                      FE02E000-FE02E0FF

 [ Monitory / LG L192WS ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  LG L192WS
   Data sterownika                  2006-11-22
   Wersja sterownika                 1.3.0.0
   Dostawca sterownika                LG
   Plik INF                     oem8.inf

 [ Mysz i inne urządzenia wskazujące / Mysz zgodna z HID ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mysz zgodna z HID
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     msmouse.inf

 [ NVIDIA Network Bus Enumerator / NVIDIA Network Bus Enumerator ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA Network Bus Enumerator
   Data sterownika                  2009-07-01
   Wersja sterownika                 73.1.0.0
   Dostawca sterownika                NVIDIA
   Plik INF                     oem10.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        20
   Pamięć                      FE02D000-FE02DFFF
   Port                       EC00-EC07

 [ Porty (COM i LPT) / Port drukarki (LPT1) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Port drukarki (LPT1)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     msports.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0378-037F

 [ Porty (COM i LPT) / Port komunikacyjny (COM1) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Port komunikacyjny (COM1)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     msports.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        04
   Port                       03F8-03FF

 [ Porty (COM i LPT) / Port komunikacyjny (COM2) ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Port komunikacyjny (COM2)
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     msports.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        03
   Port                       02F8-02FF

 [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   Data sterownika                  2004-04-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     cpu.inf

 [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   Data sterownika                  2004-04-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     cpu.inf

 [ Stacje dysków / Generic USB CF Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB CF Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Stacje dysków / Generic USB MS Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB MS Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Stacje dysków / Generic USB SD Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB SD Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Stacje dysków / Generic USB SM Reader USB Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Generic USB SM Reader USB Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Stacje dysków / SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     disk.inf

 [ Stacje dysków CD-ROM/DVD / ATAPI DVD A DH20A4P ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  ATAPI DVD A DH20A4P
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     cdrom.inf

 [ Urządzenia interfejsu HID / Urządzenie USB interfejsu HID ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Urządzenie USB interfejsu HID
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     input.inf

 [ Urządzenia interfejsu HID / Urządzenie zgodne z HID ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Urządzenie zgodne z HID
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     input.inf

 [ Urządzenia systemowe / Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Czasomierz systemowy ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Czasomierz systemowy
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0040-0043

 [ Urządzenia systemowe / Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        00
   IRQ                        08
   Pamięć                      FEFF0000-FEFF03FF

 [ Urządzenia systemowe / Głośnik systemowy ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Głośnik systemowy
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0061-0061

 [ Urządzenia systemowe / Interfejs logicznego portu drukarki ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Interfejs logicznego portu drukarki
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Kontroler DMA ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Kontroler DMA
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   DMA                        04
   Port                       0000-000F
   Port                       0080-0090
   Port                       0094-009F
   Port                       00C0-00DF

 [ Urządzenia systemowe / Magistrala PCI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Magistrala PCI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Pamięć                      000A0000-000BFFFF
   Pamięć                      000C0000-000DFFFF
   Pamięć                      80000000-FEBFFFFF
   Port                       0000-0CF7
   Port                       0D00-FFFF

 [ Urządzenia systemowe / Menedżer dysków logicznych ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Menedżer dysków logicznych
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Menedżer głośności ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Menedżer głośności
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
   Data sterownika                  2004-03-05
   Wersja sterownika                 5.10.0.5010
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     hdaudbus.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        22
   Pamięć                      FE028000-FE02BFFF

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do ISA ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do ISA
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Pamięć                      000A0000-000BFFFF
   Pamięć                      D0000000-DFFFFFFF
   Pamięć                      F8000000-FBFFFFFF
   Port                       03B0-03BB
   Port                       03C0-03DF
   Port                       B000-BFFF

 [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / NVIDIA Enthusiasts Platform KDM ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA Enthusiasts Platform KDM
   Data sterownika                  2009-09-15
   Wersja sterownika                 6.5.6.6
   Dostawca sterownika                NVIDIA Corporation
   Plik INF                     oem15.inf

 [ Urządzenia systemowe / NVIDIA nForce PCI System Management ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  NVIDIA nForce PCI System Management
   Data sterownika                  2008-08-21
   Wersja sterownika                 4.6.9.0
   Dostawca sterownika                NVIDIA
   Plik INF                     oem9.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        11
   Port                       1C00-1C3F
   Port                       1C40-1C7F
   Port                       FC00-FC3F

 [ Urządzenia systemowe / Płyta systemowa ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Płyta systemowa
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Pamięć                      00000000-0009FFFF
   Pamięć                      000CE000-000CFFFF
   Pamięć                      000F0000-000F7FFF
   Pamięć                      000F8000-000FBFFF
   Pamięć                      000FC000-000FFFFF
   Pamięć                      00100000-7FFEFFFF
   Pamięć                      7FFF0000-7FFFFFFF
   Pamięć                      FEC00000-FEC00FFF
   Pamięć                      FEE00000-FEE00FFF
   Pamięć                      FFFF0000-FFFFFFFF

 [ Urządzenia systemowe / Port odczytu danych ISAPNP ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Port odczytu danych ISAPNP
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0274-0277
   Port                       0279-0279
   Port                       0A79-0A79

 [ Urządzenia systemowe / Procesor numeryczny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Procesor numeryczny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        13
   Port                       00F0-00FF

 [ Urządzenia systemowe / Programowalny kontroler przerwań ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Programowalny kontroler przerwań
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0020-0021
   Port                       00A0-00A1

 [ Urządzenia systemowe / Przekierowywanie urządzenia serwera terminali ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Przekierowywanie urządzenia serwera terminali
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Przycisk ACPI Fixed Feature ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Przycisk ACPI Fixed Feature
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Przycisk zasilania ACPI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Przycisk zasilania ACPI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Standardowy kontroler RAM PCI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowy kontroler RAM PCI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Standardowy kontroler RAM PCI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Standardowy kontroler RAM PCI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Sterownik klawiatury serwera terminali ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Sterownik klawiatury serwera terminali
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Sterownik myszy serwera terminali ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Sterownik myszy serwera terminali
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / System zgodny ze standardem Microsoft ACPI ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2535.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     acpi.inf

  Zasoby sprzętowe:
   IRQ                        09

 [ Urządzenia systemowe / Urządzenie Microcode Update ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Urządzenie Microcode Update
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

 [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Zasoby płyty głównej
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Pamięć                      E0000000-E7FFFFFF

 [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Zasoby płyty głównej
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Pamięć                      FEFE0000-FEFE01FF
   Pamięć                      FEFE1000-FEFE10FF
   Port                       1000-107F
   Port                       1080-10FF
   Port                       1400-147F
   Port                       1480-14FF
   Port                       1800-187F
   Port                       1880-18FF

 [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Zasoby płyty głównej
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0010-001F
   Port                       0022-003F
   Port                       0044-005F
   Port                       0062-0063
   Port                       0065-006F
   Port                       0074-007F
   Port                       0091-0093
   Port                       00A2-00BF
   Port                       00E0-00EF
   Port                       0290-0294
   Port                       0295-0296
   Port                       04D0-04D1
   Port                       0800-087F

 [ Urządzenia systemowe / Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.2180
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     machine.inf

  Zasoby sprzętowe:
   Port                       0070-0073

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf

 [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

  Właściwości urządzenia:
   Opis sterownika                  Wolumin uniwersalny
   Data sterownika                  2001-07-01
   Wersja sterownika                 5.1.2600.0
   Dostawca sterownika                Microsoft
   Plik INF                     volume.inf


--------[ Urządzenia fizyczne ]-----------------------------------------------------------------------------------------

  Urządzenia PCI:
   Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 1      AMD Hammer - Address Map
   Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 2      AMD Hammer - DRAM Controller
   Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 0      AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
   Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 3      AMD Hammer - Miscellaneous Control
   Magistrala 0, urządzenie 5, funkcja 0       Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 0       Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 4, funkcja 0       Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 9, funkcja 0       Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
   Magistrala 2, urządzenie 0, funkcja 0       NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 7, funkcja 0       NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 1       NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 8, funkcja 0       NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 2, funkcja 0       Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 0, funkcja 0       Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 2       Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 6, funkcja 0       Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
   Magistrala 0, urządzenie 2, funkcja 1       Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]

  Urządzenia typu Plug and Play:
   PNP0303                      101/102-Key or MS Natural Keyboard
   PNP0501                      16550A-compatible UART Serial Port
   PNP0501                      16550A-compatible UART Serial Port
   PNP0C08                      ACPI Driver/BIOS
   PNP0A08                      ACPI Three-wire Device Bus
   AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_107      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_107      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
   PNP0200                      DMA Controller
   PNP0103                      High Precision Event Timer
   PNP0C02                      Motherboard Resources
   PNP0C02                      Motherboard Resources
   PNP0C02                      Motherboard Resources
   PNP0C04                      Numeric Data Processor
   PNP0400                      Parallel Port
   PNP0800                      PC Speaker
   PNP0C0C                      Power Button
   PNP0000                      Programmable Interrupt Controller
   FIXEDBUTTON                    Przycisk ACPI Fixed Feature
   PNP0B00                      Real-Time Clock
   PNP0C01                      System Board Extension
   PNP0100                      System Timer

  Urządzenia LPT typu Plug and Play:
   MICROSOFTRAWPORT                 Interfejs logicznego portu drukarki

  Urządzenia USB:
   058F 6362                     Masowe urządzenie magazynujące USB
   1BCF 0007                     Urządzenie USB interfejsu HID

  Porty:
   COM1                       Port komunikacyjny (COM1)
   COM2                       Port komunikacyjny (COM2)
   LPT1                       Port drukarki (LPT1)


--------[ Zasoby sprzętowe ]--------------------------------------------------------------------------------------------

  DMA 04           Wyłączne    Kontroler DMA
  IRQ 00           Wyłączne    Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
  IRQ 01           Wyłączne    Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
  IRQ 03           Wyłączne    Port komunikacyjny (COM2)
  IRQ 04           Wyłączne    Port komunikacyjny (COM1)
  IRQ 08           Wyłączne    Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
  IRQ 09           Dzielone    System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
  IRQ 11           Dzielone    NVIDIA nForce PCI System Management
  IRQ 13           Wyłączne    Procesor numeryczny
  IRQ 14           Wyłączne    Podstawowy kanał IDE
  IRQ 16           Dzielone    NVIDIA GeForce 9500 GT
  IRQ 20           Dzielone    NVIDIA Network Bus Enumerator
  IRQ 21           Dzielone    Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
  IRQ 21           Dzielone    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  IRQ 22           Dzielone    Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
  IRQ 23           Dzielone    Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
  Pamięć 00000000-0009FFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 000A0000-000BFFFF  Dzielone    Magistrala PCI
  Pamięć 000A0000-000BFFFF  Dzielone    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Pamięć 000A0000-000BFFFF  Nieokreślone  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Pamięć 000C0000-000DFFFF  Dzielone    Magistrala PCI
  Pamięć 000CE000-000CFFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 000F0000-000F7FFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 000F8000-000FBFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 000FC000-000FFFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 00100000-7FFEFFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 7FFF0000-7FFFFFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć 80000000-FEBFFFFF  Dzielone    Magistrala PCI
  Pamięć D0000000-DFFFFFFF  Wyłączne    Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Pamięć D0000000-DFFFFFFF  Wyłączne    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Pamięć E0000000-E7FFFFFF  Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Pamięć F8000000-F9FFFFFF  Wyłączne    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Pamięć F8000000-FBFFFFFF  Wyłączne    Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Pamięć FA000000-FAFFFFFF  Wyłączne    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Pamięć FE028000-FE02BFFF  Wyłączne    Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
  Pamięć FE02C000-FE02CFFF  Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Pamięć FE02D000-FE02DFFF  Wyłączne    NVIDIA Network Bus Enumerator
  Pamięć FE02E000-FE02E0FF  Wyłączne    Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
  Pamięć FE02F000-FE02FFFF  Wyłączne    Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
  Pamięć FEC00000-FEC00FFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć FEE00000-FEE00FFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Pamięć FEFE0000-FEFE01FF  Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Pamięć FEFE1000-FEFE10FF  Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Pamięć FEFF0000-FEFF03FF  Wyłączne    Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
  Pamięć FFFF0000-FFFFFFFF  Wyłączne    Płyta systemowa
  Port 0000-000F       Wyłączne    Kontroler DMA
  Port 0000-0CF7       Dzielone    Magistrala PCI
  Port 0010-001F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0020-0021       Wyłączne    Programowalny kontroler przerwań
  Port 0022-003F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0040-0043       Wyłączne    Czasomierz systemowy
  Port 0044-005F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0060-0060       Wyłączne    Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Port 0061-0061       Wyłączne    Głośnik systemowy
  Port 0062-0063       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0064-0064       Wyłączne    Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
  Port 0065-006F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0070-0073       Wyłączne    Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
  Port 0074-007F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0080-0090       Wyłączne    Kontroler DMA
  Port 0091-0093       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0094-009F       Wyłączne    Kontroler DMA
  Port 00A0-00A1       Wyłączne    Programowalny kontroler przerwań
  Port 00A2-00BF       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 00C0-00DF       Wyłączne    Kontroler DMA
  Port 00E0-00EF       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 00F0-00FF       Wyłączne    Procesor numeryczny
  Port 0170-0177       Wyłączne    Pomocniczy kanał IDE
  Port 01F0-01F7       Wyłączne    Podstawowy kanał IDE
  Port 0274-0277       Wyłączne    Port odczytu danych ISAPNP
  Port 0279-0279       Wyłączne    Port odczytu danych ISAPNP
  Port 0290-0294       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0295-0296       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 02F8-02FF       Wyłączne    Port komunikacyjny (COM2)
  Port 0376-0376       Wyłączne    Pomocniczy kanał IDE
  Port 0378-037F       Wyłączne    Port drukarki (LPT1)
  Port 03B0-03BB       Dzielone    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Port 03B0-03BB       Nieokreślone  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Port 03C0-03DF       Dzielone    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Port 03C0-03DF       Nieokreślone  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Port 03F6-03F6       Wyłączne    Podstawowy kanał IDE
  Port 03F8-03FF       Wyłączne    Port komunikacyjny (COM1)
  Port 04D0-04D1       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0800-087F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 0970-0977       Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Port 09F0-09F7       Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Port 0A79-0A79       Wyłączne    Port odczytu danych ISAPNP
  Port 0B70-0B73       Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Port 0BF0-0BF3       Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Port 0D00-FFFF       Dzielone    Magistrala PCI
  Port 1000-107F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1080-10FF       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1400-147F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1480-14FF       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1800-187F       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1880-18FF       Wyłączne    Zasoby płyty głównej
  Port 1C00-1C3F       Nieokreślone  NVIDIA nForce PCI System Management
  Port 1C40-1C7F       Nieokreślone  NVIDIA nForce PCI System Management
  Port B000-BFFF       Wyłączne    Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
  Port BC00-BC7F       Wyłączne    NVIDIA GeForce 9500 GT
  Port D800-D80F       Wyłączne    NVIDIA nForce Serial ATA Controller
  Port EC00-EC07       Wyłączne    NVIDIA Network Bus Enumerator
  Port F000-F00F       Wyłączne    Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
  Port FC00-FC3F       Nieokreślone  NVIDIA nForce PCI System Management


--------[ Autostart ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

  avast5               Registry\Common\Run   C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe /nogui
  CTFMON.EXE             Registry\User\Run    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 
  Gadu-Gadu 10            Registry\User\Run    C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe 
  Google Update           Registry\User\Run    C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
  IPLA!               Registry\User\Run    C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun
  NvCplDaemon            Registry\Common\Run   RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  NvMediaCenter           Registry\Common\Run   RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  nwiz                Registry\Common\Run   C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet
  RTHDCPL              Registry\Common\Run   RTHDCPL.EXE 
  SunJavaUpdateSched         Registry\Common\Run   C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe 
  uTorrent              Registry\User\Run    C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe 
  WiseStubReboot           Registry\User\RunOnce  MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISB83FC356B7C0441F8A4DD71E088E7974_9_09_0428.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISB83FC356B7C0441F8A4DD71E088E7974_9_09_0428.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="c:\nvidia\nforce\15.45\international\display\PhysX_9.09.0428_SystemSoftware.exe 


--------[ Zaplanowane zadania ]-----------------------------------------------------------------------------------------

 [ GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003Core ]

  Właściwości zadania:
   Nazwa zadania                   GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003Core
   Stan                       Włączone
   Nazwa aplikacji                  C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe
   Parametry linii zlecenia             /c
   Folder roboczy                  
   Komentarz                     Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli to zadanie zostanie wyłączone lub zatrzymane, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. To zadanie odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niego korzysta.
   Nazwa konta                    GAMEPLAY-6DCDE6\Krzysztof
   Twórca                      Krzysztof
   Czas ostatniego uruchomienia           2010-11-11 23:04:00
   Czas następnego uruchomienia           2010-11-12 23:04:00

  Harmonogramy:
   Harmonogram nr 1                 O 23:04 codziennie, od 2010-11-10

 [ GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003UA ]

  Właściwości zadania:
   Nazwa zadania                   GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003UA
   Stan                       Włączone
   Nazwa aplikacji                  C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe
   Parametry linii zlecenia             /ua /installsource scheduler
   Folder roboczy                  
   Komentarz                     Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli to zadanie zostanie wyłączone lub zatrzymane, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. To zadanie odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niego korzysta.
   Nazwa konta                    GAMEPLAY-6DCDE6\Krzysztof
   Twórca                      Krzysztof
   Czas ostatniego uruchomienia           2010-11-12 19:04:00
   Czas następnego uruchomienia           2010-11-12 20:04:00

  Harmonogramy:
   Harmonogram nr 1                 Co 1 godz. od 23:04 przez 24 godz. codziennie, od 2010-11-10


--------[ Zainstalowane aplikacje ]-------------------------------------------------------------------------------------

  µTorrent                                          2.0.4  Nieznane
  Adobe Flash Player 10 Plugin                             10.0.42.34  Nieznane
  avast! Free Antivirus                                 5.0.677.0  Nieznane
  Fraps                                                Nieznane
  Gadu-Gadu 10                                            Nieznane
  Google Chrome                                     7.0.517.44  Nieznane
  High Definition Audio Driver Package - KB888111                  20040219.000000  Nieznane
  ipla 2.2                                           2.2  Nieznane
  James Cameron's AVATAR(tm): THE GAME [english (united states)]              1.02.00  Nieznane
  Java Auto Updater                                    2.0.2.4  Nieznane
  Java(TM) 6 Update 22                                   6.0.220  Nieznane
  K-Lite Codec Pack 6.2.0 (Basic)                              6.2.0  Nieznane
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable                       8.0.56336  Nieznane
  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable                       8.0.59193  Nieznane
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148          9.0.30729.4148  Nieznane
  NVIDIA Drivers                                       1.10  Nieznane
  NVIDIA ForceWare Network Access Manager                        1.00.7313  Nieznane
  NVIDIA ForceWare Network Access Manager                        1.00.7313  Nieznane
  NVIDIA Install Application [polski (polska)]                      2.0.14.0  Nieznane
  NVIDIA nView 135.36 [polski (polska)]                           135.36  Nieznane
  NVIDIA nView Desktop Manager                            6.14.10.13065  Nieznane
  NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.10.0514 [polski (polska)]            9.10.0514  Nieznane
  NVIDIA Performance                                      6.5  Nieznane
  NVIDIA Performance                                      6.5  Nieznane
  NVIDIA PhysX                                      9.10.0514  Nieznane
  NVIDIA Sterownik graficzny 260.99 [polski (polska)]                    260.99  Nieznane
  NVIDIA System Monitor                                    6.5  Nieznane
  NVIDIA System Monitor                                    6.5  Nieznane
  NVIDIA System Update                                    3.00  Nieznane
  NVIDIA System Update                                    3.00  Nieznane
  Panel sterowania NVIDIA 260.99 [polski (polska)]                     260.99  Nieznane
  REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver [polski (polska)]              1.23.0000  Nieznane
  Realtek High Definition Audio Driver [polski (polska)]                5.10.0.6167  Nieznane
  SpeedFan (remove only)                                       Nieznane
  System Requirements Lab CYRI                               4.3.1.0  Nieznane
  System Requirements Lab                                       Nieznane
  WebFldrs XP [polski]                                  9.50.7523  Nieznane
  Windows Installer 3.1 (KB893803)                               3.1  Nieznane


--------[ Licencje ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Microsoft Internet Explorer                       YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28
  Microsoft Windows                            YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28


--------[ Aktualizacje systemu Windows ]--------------------------------------------------------------------------------

  Automatic Update                                 Wyłączone       
  Windows Installer 3.1 (KB893803)                         Uaktualnij      11/12/2010


--------[ Anty-wirus ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

  Avast                           5.0                     ?     ?


--------[ Typy plików ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

  323        H.323 Internet Telephony                     text/h323
  386        Sterownik urządzenia wirtualnego                 
  ACA        Microsoft Agent Character File (HTTP format)           
  ACF        Microsoft Agent Character File (HTTP format)           
  ACS        Microsoft Agent Character File                  
  ACW        Ustawienia Kreatora ułatwień dostępu               
  AIF        Dźwięk w formacie AIFF                      audio/aiff
  AIFC       Dźwięk w formacie AIFF                      audio/aiff
  AIFF       Dźwięk w formacie AIFF                      audio/aiff
  ANI        Animowany kursor                         
  ASA        Plik ASA                             
  ASF        Plik audio/wideo pakietu Windows Media              video/x-ms-asf
  ASP        Plik ASP                             
  ASX        Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media           video/x-ms-asf
  AU        Dźwięk w formacie AU                       audio/basic
  AVASTLIC     avast! license file                       application/avast-license
  AVI        Klip wideo                            video/avi
  BAT        Plik wsadowy MS-DOS                       
  BFC        Aktówka                             
  BKF        Plik kopii zapasowej systemu Windows               
  BLG        Plik Monitora wydajności                     
  BMP        Obraz - mapa bitowa                       image/bmp
  CAB        Plik cabinet                           
  CAT        Wykaz zabezpieczeń                        application/vnd.ms-pki.seccat
  CDA        Ścieżka audio CD                         
  CDF        Plik kanału                           application/x-cdf
  CDX        Plik CDX                             
  CER        Certyfikat zabezpieczenia                    application/x-x509-ca-cert
  CHK        Odzyskane fragmenty plików                    
  CHM        Skompilowany plik HTML Help                   
  CLP        Klip Schowka                           
  CMD        Skrypt poleceń Windows NT                    
  CNF        Szybkie wybieranie                        
  COM        Aplikacja MS-DOS                         
  CPL        Rozszerzenie Panelu sterowania                  
  CRL        Lista odwołania certyfikatów                   application/pkix-crl
  CRT        Certyfikat zabezpieczenia                    application/x-x509-ca-cert
  CSS        Dokument Arkusz stylu kaskadowego                text/css
  CTT        Lista kontaktów programu Messenger                
  CUR        Kursor                              
  DB        Plik bazy danych                         
  DER        Certyfikat zabezpieczenia                    application/x-x509-ca-cert
  DESKLINK     Plik DESKLINK                          
  DIB        Obraz - mapa bitowa                       image/bmp
  DLL        Rozszerzenie aplikacji                      application/x-msdownload
  DOC        Dokument WordPad                         
  DRV        Sterownik urządzenia                       
  DSN        Nazwa źródła danych                       
  DUN        Plik Dial-Up Networking                     
  DVR-MS      Microsoft Recorded TV Show                    
  EMF        Obraz EMF                            
  EML        Wiadomość pocztowa programu Outlook Express           message/rfc822
  EXE        Aplikacja                            application/x-msdownload
  FND        Zapisane kryterium wyszukiwania                 
  FON        Plik czcionki                          
  GGSKIN      Skórka Gadu-Gadu 10                       
  GIF        Obraz GIF                            image/gif
  GRP        Grupa programów Microsoft                    
  HLP        Plik Pomocy                           
  HT        Plik programu HyperTerminal                   
  HTA        HTML Application                         application/hta
  HTM        Chrome HTML Document                       text/html
  HTML       Chrome HTML Document                       text/html
  HTT        Szablon hipertekstowy                      text/webviewhtml
  ICC        Profil ICC                            
  ICM        Profil ICC                            
  ICO        Ikona                              image/x-icon
  III        Zgodne z Intel IPhone                      application/x-iphone
  INF        Informacje Instalatora                      
  INI        Ustawienia konfiguracyjne                    
  INS        Internetowe ustawienia komunikacyjne               application/x-internet-signup
  IPLA       URL:ipla Protocol                        application/x-ipla
  ISP        Internetowe ustawienia komunikacyjne               application/x-internet-signup
  ITS        Internet Document Set                      
  IVF        Plik IVF                             
  JAR        Executable Jar File                       
  JFIF       Obraz JPEG                            image/jpeg
  JNLP       JNLP File                            application/x-java-jnlp-file
  JOB        Obiekt zadania                          
  JOD        Microsoft.Jet.OLEDB.4.0                     
  JPE        Obraz JPEG                            image/jpeg
  JPEG       Obraz JPEG                            image/jpeg
  JPG        Obraz JPEG                            image/jpeg
  JS        JScript Script File                       
  JSE        JScript Encoded Script File                   
  KEY        Wpisy Rejestru                          
  LNK        Skrót                              
  LOG        Dokument tekstowy                        
  LWV        Microsoft Linguistically Enhanced Sound File           
  M1V        Klip filmowy                           video/mpeg
  M3U        Plik M3U                             audio/x-mpegurl
  MAPIMAIL     Plik MAPIMAIL                          
  MHT        MHTML Document                          message/rfc822
  MHTML       MHTML Document                          message/rfc822
  MID        Sekwencja MIDI                          audio/mid
  MIDI       Sekwencja MIDI                          audio/mid
  MMM        Klip multimedialny                        
  MP2        Klip filmowy                           video/mpeg
  MP2V       Klip filmowy                           video/mpeg
  MP3        Dźwięk w formacie MP3                      audio/mpeg
  MPA        Klip filmowy                           video/mpeg
  MPE        Klip filmowy                           video/mpeg
  MPEG       Klip filmowy                           video/mpeg
  MPG        Klip filmowy                           video/mpeg
  MPV2       Klip filmowy                           video/mpeg
  MSC        Dokument Microsoft Common Console                
  MSI        Pakiet Instalatora Windows                    
  MSP        Poprawka Instalatora Windows                   
  MSRCINCIDENT   Zdarzenie Pomocy zdalnej Microsoft                
  MSSTYLES     Plik styl wizualnego systemu Windows               
  MSWMM       Projekt programu Windows Movie Maker               
  MYDOCS      MyDocs Drop Target                        
  NFO        Dokument MSInfo                         
  NMW        Dokument tablicy zgodny z Microsoft Netmeeting T126       application/nmwb
  NPE        Plik NPE                             
  NSU        Plik NSU                             
  NWS        Wiadomość grup dyskusyjnych programu Outlook Express       message/rfc822
  OCX        Formant ActiveX                         
  OTF        Plik czcionki OpenType                      
  P10        Żądanie certyfikatu                       application/pkcs10
  P12        Wymiana informacji osobistych                  application/x-pkcs12
  P7B        Certyfikaty PKCS #7                       application/x-pkcs7-certificates
  P7C        Plik identyfikatora cyfrowego                  application/pkcs7-mime
  P7M        Wiadomość MIME PKCS #7                      application/pkcs7-mime
  P7R        Certyfikaty PKCS #7                       application/x-pkcs7-certreqresp
  P7S        Podpis PKCS #7                          application/pkcs7-signature
  PBK        Książka telefoniczna Dial-Up                   
  PFM        Plik czcionki Type 1                       
  PFX        Wymiana informacji osobistych                  application/x-pkcs12
  PIF        Skrót do programu MS-DOS                     
  PKO        Obiekt zabezpieczeń klucza publicznego              application/vnd.ms-pki.pko
  PMA        Plik Monitora wydajności                     
  PMC        Plik Monitora wydajności                     
  PML        Plik Monitora wydajności                     
  PMR        Plik Monitora wydajności                     
  PMW        Plik Monitora wydajności                     
  PNF        Wstępnie skompilowane informacje Instalatora           
  PNG        Obraz PNG                            image/png
  PRF        msrating.dll                           -3001
  PSW        Password Backup                         
  QDS        Kwerenda katalogu                        
  RAT        msrating.dll                           -3000
  RDP        Podłączanie pulpitu zdalnego                   
  REG        Wpisy Rejestru                          
  RMI        Sekwencja MIDI                          audio/mid
  RNK        Skrót Dial-Up                          
  RTF        Dokument sformatowany                      
  SCF        Windows Explorer Command                     
  SCP        Dokument tekstowy                        
  SCR        Wygaszacz ekranu                         
  SCT        Windows Script Component                     text/scriptlet
  SDB        Pakiet Appfix                          
  SHB        Skrót do dokumentu                        
  SHS        Obiekt wycinka                          
  SND        Dźwięk w formacie AU                       audio/basic
  SPC        Certyfikaty PKCS #7                       application/x-pkcs7-certificates
  SPL        Shockwave Flash Object                      application/futuresplash
  SST        Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft          application/vnd.ms-pki.certstore
  STL        Lista zaufania certyfikatów                   application/vnd.ms-pki.stl
  SWF        Shockwave Flash Object                      application/x-shockwave-flash
  SYS        Plik systemowy                          
  THEME       Plik kompozycji systemu Windows                 
  TIF        Obraz TIF                            image/tiff
  TIFF       Obraz TIF                            image/tiff
  TTC        Plik czcionki z kolekcji TrueType                
  TTF        Plik czcionki True Type                     
  TVP        Profil NVIDIA nView                       
  TXT        Dokument tekstowy                        text/plain
  UDL        Microsoft Data Link                       
  ULS        Usługa Internet Location Service                 text/iuls
  URL        Skrót internetowy                        
  VBE        VBScript Encoded Script File                   
  VBS        VBScript Script File                       
  VCF        Plik vCard                            text/x-vcard
  VXD        Sterownik urządzenia wirtualnego                 
  WAB        Plik książki adresowej                      
  WAV        Dźwięk typu wave                         audio/wav
  WAX        Skrót do pliku audio pakietu Windows Media            audio/x-ms-wax
  WEBPNP      Webpnp                              
  WHT        Dokument poprzedniej tablicy programu NetMeeting         
  WM        Plik audio/wideo pakietu Windows Media              video/x-ms-wm
  WMA        Plik audio pakietu Windows Media                 audio/x-ms-wma
  WMD        Pakiet pobierania programu Windows Media Player         application/x-ms-wmd
  WMDB       Biblioteka multimediów systemu Windows              
  WMF        Obraz WMF                            
  WMS        Plik karnacji programu Windows Media Player           
  WMV        Plik audio/wideo pakietu Windows Media              video/x-ms-wmv
  WMX        Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media           video/x-ms-wmx
  WMZ        Pakiet karnacji programu Windows Media Player          application/x-ms-wmz
  WPL        Lista odtwarzania Windows Media                 application/vnd.ms-wpl
  WRI        Dokument Write                          
  WSC        Windows Script Component                     text/scriptlet
  WSF        Windows Script File                       
  WSH        Windows Script Host Settings File                
  WTX        Dokument tekstowy                        
  WVX        Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media           video/x-ms-wvx
  XML        Dokument XML                           text/xml
  XSL        Arkusz stylów XSL                        text/xml
  ZAP        Ustawienia instalacji oprogramowania               
  ZFSENDTOTARGET  Miejsce docelowe wysyłania z folderu skompresowanego (zip)    
  ZIP        Folder skompresowany (zip)                    application/x-zip-compressed


--------[ Środowisko ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

  ALLUSERSPROFILE      C:\Documents and Settings\All Users
  APPDATA          C:\Documents and Settings\Krzysztof\Dane aplikacji
  CLIENTNAME        Console
  CommonProgramFiles    C:\Program Files\Common Files
  COMPUTERNAME       GAMEPLAY-6DCDE6
  ComSpec          C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  FP_NO_HOST_CHECK     NO
  HOMEDRIVE         C:
  HOMEPATH         \Documents and Settings\Krzysztof
  LOGONSERVER        \\GAMEPLAY-6DCDE6
  NUMBER_OF_PROCESSORS   2
  OS            Windows_NT
  Path           C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
  PATHEXT          .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  PROCESSOR_ARCHITECTURE  x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER   x86 Family 15 Model 107 Stepping 2, AuthenticAMD
  PROCESSOR_LEVEL      15
  PROCESSOR_REVISION    6b02
  ProgramFiles       C:\Program Files
  SESSIONNAME        Console
  SystemDrive        C:
  SystemRoot        C:\WINDOWS
  TEMP           C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp
  TMP            C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp
  USERDOMAIN        GAMEPLAY-6DCDE6
  USERNAME         Krzysztof
  USERPROFILE        C:\Documents and Settings\Krzysztof
  windir          C:\WINDOWS


--------[ Panel sterowania ]--------------------------------------------------------------------------------------------

  Aktualizacje automatyczne         Skonfiguruj system Windows do automatycznego dostarczania ważny
  Centrum zabezpieczeń           Wyświetl bieżący stan zabezpieczeń tego komputera PC.
  Czcionki                 Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na komputerze oraz zarządzaj nimi.
  Data i godzina              Ustaw datę, godzinę i strefę czasową komputera.
  Dodaj lub usuń programy          Zainstaluj lub usuń programy i składniki systemu Windows.
  Dodaj sprzęt               Instaluje sprzęt i rozwiązuje problemy sprzętowe.
  Drukarki i faksy             Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych.
  Dźwięki i urządzenia audio        Zmień schemat dźwiękowy dla tego komputera lub skonfiguruj ustawienia głośników i urządzeń nagrywających.
  Ekran                   Zmień wygląd pulpitu, na przykład tło, wygaszacz ekranu, kolory, rozmiar czcionek i rozdzielczość ekranu.
  Java                   Java(TM) Control Panel
  Klawiatura                Dostosowuje ustawienia klawiatury, takie jak częstotliwość migania kursora i częstotliwość powtarzania znaku.
  Konta użytkowników            Zmień ustawienia kont użytkowników i hasła dla osób współużytkujących ten komputer.
  Kontrolery gier              Dodaj, usuń i konfiguruj sprzęt kontrolerów gier, taki jak joysticki i konsole do gier.
  Kreator konfiguracji sieci        Uruchom Kreatora konfiguracji sieci
  Kreator sieci bezprzewodowej       Konfiguruj sieć bezprzewodową w domu lub w biurze.
  Mowa                   Zmień ustawienia zamiany tekstu na mowę i rozpoznawania mowy (jeśli zainstalowano).
  Mysz                   Dostosowuje ustawienia myszy, takie jak konfiguracja przycisków, szybkość dwukrotnego kliknięcia, wskaźniki myszy i szybkość ruchu.
  Narzędzia administracyjne         Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputera.
  NVIDIA nView Desktop Manager       Configure your NVIDIA nView Desktop Manager settings.
  Opcje folderów              Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików i udostępnia pliki sieciowe w trybie offline.
  Opcje internetowe             Konfiguruj internetowe ustawienia ekranu i połączeń.
  Opcje regionalne i językowe        Dostosowuje ustawienia wyświetlania języków, liczb, godzin i dat.
  Opcje telefonu i modemu          Konfiguruje reguły wybierania numerów telefonów i ustawienia modemu.
  Opcje ułatwień dostępu          Dopasuj ustawienia tego komputera do swoich potrzeb wzrokowych, słuchowych i motorycznych.
  Opcje zasilania              Konfiguruj ustawienia oszczędzania energii dla tego komputera.
  Panel sterowania NVIDIA          Skonfiguruj ustawienia urządzenia NVIDIA.
  Pasek zadań i menu Start         Dostosuj menu Start i pasek zadań, na przykład typy wyświetlanych elementów i sposób ich wyświetlania.
  Połączenia sieciowe            Łączy z innymi komputerami, sieciami i Internetem.
  Realtek Konfiguracja audio HD       Realtek Panel sterowania audio HD
  Skanery i aparaty fotograficzne      Dodaj, usuń i konfiguruj skanery i aparaty fotograficzne.
  System                  Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym i zmień ustawienia sprzętu, wydajności i automatycznych aktualizacji.
  Zaplanowane zadania            Umożliwia planowanie zadań na komputerze, tak aby były uruchamiane automatycznie.
  Zapora systemu Windows          Konfiguruj Zaporę systemu Windows


--------[ Kosz ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C:      0     0  10 % Włączone
  D:      0     0  10 % Włączone
  E:      0     0  10 % Włączone


--------[ Pliki systemowe ]---------------------------------------------------------------------------------------------

 [ autoexec.nt ]

  @echo off
  
  REM Plik AUTOEXEC.BAT nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
  REM AUTOEXEC.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli inny
  REM plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
  
  REM Instaluj rozszerzenia CD ROM 
  lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
  
  REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
  lh %SystemRoot%\system32\redir
  
  REM Instaluj obsługę DPMI   
  lh %SystemRoot%\system32\dosx
  
  REM Poniższy wiersz włącza obsługę karty Sound Blaster 2.0 na NTVDM.
  REM Polecenie, które ustawia środowisko BLASTER, jest następujące:
  REM  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
  REM  gdzie:
  REM    A  określa bazowy port We/Wy karty sound blaster
  REM    I  określa wiersz żądania przerwania
  REM    D  określa 8-bitowy kanał DMA
  REM    P  określa bazowy port We/Wy MPU-401
  REM    T  określa type karty sound blaster
  REM         1 - Sound Blaster 1.5
  REM         2 - Sound Blaster Pro I
  REM         3 - Sound Blaster 2.0
  REM         4 - Sound Blaster Pro II
  REM         6 - Sound Blaster 16/AWE 32/32/64
  REM
  REM  Domyślna wartość to A220 I5 D1 T3 i P330. Jeśli któryś przełącznik 
  REM  nie zostanie określony, użyta będzie wartość domyślna. (UWAGA, 
  REM  ponieważ wszystkie porty są wirtualne, podane tu informacje nie muszą
  REM  odpowiadać prawdziwemu ustawieniu sprzętu.) NTVDM obsługuje tylko kartę 
  REM  Sound Blaster 2.0. Jeśli przełącznik T jest określony, musi on być
  REM  ustawiony na wartość 3.
  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  
  REM Aby wyłączyć obsługę karty sound blaster 2.0 na NTVDM, określ
  REM nieprawidłowy adres bazowy portu We/Wy SB. Na przykład:
  REM  SET BLASTER=A0

 [ config.nt ]

  REM Plik startowy Windows MS-DOS 
  REM
  REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
  REM Plik CONFIG.SYS nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
  REM CONFIG.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli
  REM inny plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
  REM
  REM ECHOCONFIG
  REM Standardowo podczas inicjacji środowiska MS-DOS nie jest wyświetlana
  REM żadna informacja. Aby wyświetlić informacje CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT
  REM dodaj polecenie ECHOCONFIG do CONFIG.NT lub innego pliku startowego.
  REM
  REM NTCMDPROMPT
  REM Kiedy powracasz do trybu MS-DOS z programu TSR lub kiedy uruchamiasz
  REM program dla MS-DOS, system Windows uruchamia COMMAND.COM. Pozwala to
  REM pragramowi TSR pozostać aktywnym. Aby w trybie MS-DOS uruchamiać 
  REM CMD.EXE zamiast COMMAND.COM, dodaj polecenie NTCMDPROMPT do CONFIG.NT
  REM lub innego pliku startowego.
  REM
  REM DOSONLY
  REM Standardowo możesz uruchomić dowolny rodzaj programu z COMMAND.COM.
  REM Jeśli uruchomisz program inny niż typu MS-DOS, uruchomione TSR mogą
  REM zostać uszkodzone. Aby mieć pewność, że tylko programy typu MS-DOS
  REM będą mogły być uruchomione, dodaj polecenie DOSONLY do CONFIG.NT lub
  REM innego pliku startowego.
  REM
  REM EMM
  REM Możesz użyć polecenia EMM do ustawienia EMM(Expanded Memory Manager).
  REM Składnia:
  REM
  REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
  REM   
  REM	AltRegSets
  REM     określa cały zestaw alternatywnego mapowania rejestrów
  REM	  (Alternative Mapping Register Sets) który ma być
  REM	  obsługiwany przez system.
  REM	  1 <= AltRegSets <= 255. Wartością domyślną jest 8.
  REM
  REM	BaseSegment
  REM     określa adres pierwszego segmentu w pamięci konwencjonalnej DOS,
  REM     który zostanie przydzielony przez system dla bloków stron EMM.
  REM	  Musi to być wartość szesnastkowa (Hex).
  REM	  0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. Wartość ta jest zaokrąglana w 
  REM	  dół do granicy 16KB. Wartością domyślną jest 0x4000
  REM
  REM	RAM
  REM     określa, że system powinien przydzielać 64 KB przestrzeni adresowej
  REM     z pamięci górnej (UMB) dla bloków stron EMM, a pozostawiać
  REM	  resztę (jeśli jest dostępna) do użycia przez DOS do obsługi
  REM	  poleceń LOADHIGH i DEVICEHIGH. System standardowo używa całej
  REM	  dostępnej pamięci UMB dla bloków stron.
  REM
  REM   Rozmiar EMM jest określony w pliku PIF (przypisanym do programu
  REM	lub _default.pif). Jeśli rozmiar określony w pliku PIF wynosi zero,
  REM	EMM jest wyłączana i polecenie EMM jest ignorowane.
  REM
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
  files=40
  device=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\aswmonds.sys

 [ msdos.sys ]


 [ boot.ini ]

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

 [ system.ini ]

  ; for 16-bit app support
  
  [drivers]
  wave=mmdrv.dll
  timer=timer.drv
  
  [mci]
  [driver32]
  [386enh]
  woafont=app852.FON
  EGA80WOA.FON=EGA80852.FON
  EGA40WOA.FON=EGA40852.FON
  CGA80WOA.FON=CGA80852.FON
  CGA40WOA.FON=CGA40852.FON

 [ win.ini ]

  ; for 16-bit app support
  [fonts]
  [extensions]
  [mci extensions]
  [files]
  [Mail]
  MAPI=1
  [MCI Extensions.BAK]
  aif=MPEGVideo
  aifc=MPEGVideo
  aiff=MPEGVideo
  asf=MPEGVideo
  asx=MPEGVideo
  au=MPEGVideo
  m1v=MPEGVideo
  m3u=MPEGVideo
  mp2=MPEGVideo
  mp2v=MPEGVideo
  mp3=MPEGVideo
  mpa=MPEGVideo
  mpe=MPEGVideo
  mpeg=MPEGVideo
  mpg=MPEGVideo
  mpv2=MPEGVideo
  snd=MPEGVideo
  wax=MPEGVideo
  wm=MPEGVideo
  wma=MPEGVideo
  wmv=MPEGVideo
  wmx=MPEGVideo
  wpl=MPEGVideo
  wvx=MPEGVideo

 [ hosts ]

  
  127.0.0.1    localhost

 [ lmhosts.sam ]

  
  
  


--------[ Foldery systemowe ]-------------------------------------------------------------------------------------------

  AppData           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Dane aplikacji
  Cache            C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files
  CD Burning          C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Nagrywanie dysków CD
  Common Administrative Tools C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
  Common AppData        C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
  Common Desktop        C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit
  Common Documents       C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty
  Common Favorites       C:\Documents and Settings\All Users\Ulubione
  Common Programs       C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
  Common Start Menu      C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
  Common Startup        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
  Common Templates       C:\Documents and Settings\All Users\Szablony
  CommonMusic         C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka
  CommonPictures        C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy
  CommonVideo         C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje wideo
  Cookies           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Cookies
  Desktop           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Pulpit
  Device            C:\WINDOWS\inf
  Favorites          C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ulubione
  Fonts            C:\WINDOWS\Fonts
  History           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Historia
  Local AppData        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
  Local Settings        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne
  Media            C:\WINDOWS\Media
  My Music           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty\Moja muzyka
  My Pictures         C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty\Moje obrazy
  NetHood           C:\Documents and Settings\Krzysztof\NetHood
  Personal           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty
  PrintHood          C:\Documents and Settings\Krzysztof\PrintHood
  Program Files        C:\Program Files
  Programs           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start\Programy
  Recent            C:\Documents and Settings\Krzysztof\Recent
  SendTo            C:\Documents and Settings\Krzysztof\SendTo
  Start Menu          C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start
  Startup           C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start\Programy\Autostart
  System            C:\WINDOWS\system32
  Temp             C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp\
  Templates          C:\Documents and Settings\Krzysztof\Szablony
  Wallpaper          C:\WINDOWS\Web\Wallpaper
  Windows           C:\WINDOWS


--------[ Dziennik zdarzeń ]--------------------------------------------------------------------------------------------

  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:07:16                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:07:17                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:07:38                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:23                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:25                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:08:27                 MSDTC
  Aplikacja  Informacja  2     2010-11-10 21:08:28                 MSDTC
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:45                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:45                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:45                 LoadPerf
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:08:51 SYSTEM             WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:08:52 SYSTEM             WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:08:52 SYSTEM             WinMgmt
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:54                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:54                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:08:54                 LoadPerf
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:10:36 SYSTEM             WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:10:36 SYSTEM             WinMgmt
  Aplikacja  Informacja  113    2010-11-10 21:10:37                 COM+
  Aplikacja  Informacja  113    2010-11-10 21:10:37                 COM+
  Aplikacja  Informacja  113    2010-11-10 21:10:37                 COM+
  Aplikacja  Informacja  113    2010-11-10 21:10:37                 COM+
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:10:47                 WmdmPmSN
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:11:07                 SceCli
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:14:47                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:14:47                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:15 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:49                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:50                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:19:49                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:19:49                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:20:51 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:22:17                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:22:17                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:15                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:28:57                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:28:57                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:46                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:32:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:32:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  3     2010-11-10 21:32:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  3     2010-11-10 21:32:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  3     2010-11-10 21:32:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:37:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:37:30                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:38:52                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 21:38:52                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:24:58                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:24:58                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:31:00                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:31:00                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:34:26 Krzysztof            NtServicePack_HDA
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:36:58                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:36:58                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:07                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:54:52                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:54:52                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:01                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:58:47                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:58:47                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:59:29                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  1     2010-11-10 22:59:29                 ESENT
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:02:03                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:02:03                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:22:57                 crypt32
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:22:57                 crypt32
  Aplikacja  Błąd     Brak    2010-11-10 23:23:07 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:23:09 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Błąd     Brak    2010-11-10 23:23:14 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:23:18 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:26:43 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:33 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:35 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:24 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:13                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-11 10:49:49 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-11 21:36:29                 EventSystem
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-11 21:36:38                 EventSystem
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-11 21:37:05                 EventSystem
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-11 21:37:07                 EventSystem
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:28                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:53                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:22                 SecurityCenter
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-12 16:27:08                 EventSystem
  Aplikacja  Ostrzeżenie 52     2010-11-12 16:27:12                 EventSystem
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:57 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:08 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:08 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:38 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:45 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:47 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:29:48 Krzysztof            WinMgmt
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:52                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:52                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:52                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:52                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:53                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:53                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:53                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:30:01 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:17                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:17                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:23                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:35:19                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 16:35:20                 LoadPerf
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:15 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:17 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:25 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:25 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:49 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:19                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:19                 ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:28                 SecurityCenter
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:25 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:30 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:43 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:02 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:05 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:16 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:36 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:38 Krzysztof            MsiInstaller
  Aplikacja  Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:45 Krzysztof            MsiInstaller
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:07:09                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:10:01                 HTTP
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:12:31                 Setup
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:15                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:15                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:18                 SRService
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:22 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:49                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:49 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:49 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:14:50                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:06                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:06                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:06 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:12                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:12 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:21                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:21 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:15:27                 Service Control Manager
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:18:06                 Disk
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-10 21:18:06                 Disk
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:10                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:10 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:33                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:33 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:19:39                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:20:25                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:20:25 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:20:29                 Application Popup
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:22:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:22:18                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:05                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:05                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:16 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:17                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:19                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:19 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:28:26                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:38                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:38                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:48 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:49                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:51                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:51 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:31:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:37:16                 Application Popup
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:37:56                 Application Popup
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:07                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:07 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:26                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:26 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:33                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:38:53                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:55:55                 Serial
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:55:55                 Serial
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:56:05                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 21:56:05                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:12                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:12                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:14 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:24:25                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:29:23                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:29:24                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:14                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:14                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:15 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:16 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:20 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:30:28                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:35:15                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:12                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:12                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:14                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:15                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:15 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:15 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:19                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:19 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:27                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:27                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:27 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:36:33                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:40:06                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:06                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:06                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:08 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:13                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:13 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:54:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:56:43                 Tcpip
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:56:51                 W32Time
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:56:59                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:57:49                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:57:49                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:02 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:03                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:58:08                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:59:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  8     2010-11-10 22:59:36                 Windows Update Agent
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:59:52                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 22:59:52 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  8     2010-11-10 23:03:52                 Windows Update Agent
  System    Informacja  8     2010-11-10 23:04:20                 Windows Update Agent
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:23:01                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:23:01 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:27:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:27:22 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:27:29                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:28:38                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:28:38 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:28:45                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:29:17                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:29:17 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:29:23                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:34:50                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:34:50 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:34:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:36:43                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:20 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:38:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:47:15                 Application Popup
  System    Informacja  Brak    2010-11-10 23:48:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:17                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:17 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:46 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:47 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:51                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:51 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:51 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:52                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:01:52                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:04:55 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:04:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 00:11:24                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 01:02:03                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:43:48                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:43:48                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:18 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:19                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:19 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:19 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:20                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:20 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:20 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:21                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:22                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:44:24                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:45:41                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:45:41 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:45:47                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:49:39                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:49:39 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 10:59:49                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 13:22:40 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 13:22:40 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 13:30:48 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 13:30:56 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 13:38:44 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 13:39:32 SYSTEM             USER32
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 13:51:18                 Tcpip
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 21:36:35                 Tcpip
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 21:36:40                 Tcpip
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 21:37:07                 Tcpip
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 21:37:07                 Dhcp
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 21:37:35                 Dhcp
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 21:37:40                 Dhcp
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:03:58 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:13:44                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:03                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:03                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:20:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:25:14 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 22:25:15                 Service Control Manager
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 23:44:19                 PlugPlayManager
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-11 23:44:19                 PlugPlayManager
  System    Informacja  Brak    2010-11-11 23:44:57                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:33                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:33                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:32:57 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 08:33:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 11:43:17                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:56:58                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:56:58                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:33                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 14:57:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 15:26:12 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Błąd     Brak    2010-11-12 16:27:03                 NVENETFD
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:27:10                 Tcpip
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:27:47                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:27:47 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:20 Krzysztof            Windows Installer 3.1
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:36 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Ostrzeżenie Brak    2010-11-12 16:28:36 SYSTEM             USER32
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:40                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:28:40 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:49                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:49 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:53                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:29:53 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:30:02                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:30:09                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:30:58                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:30:58                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:28                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:28                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:28 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:28 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:28 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:29                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:29                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:29                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:29 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:29 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:30 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:31                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:31 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 16:31:35                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:22:51                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:22:51 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:22:56                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:22:56 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:19                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:23:19 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:24:03                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:24:03 SYSTEM             USER32
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:24:09                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:00                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:00                 EventLog
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:32                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:32 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:32 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:32 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:33                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:36 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:37 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:38                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:25:42                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:09                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:09 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:34                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:34                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:34                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:34 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:28:34 SYSTEM             Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:41                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:29:41 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:35:26                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:35:26                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:35:26 Krzysztof            Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 17:39:45                 Service Control Manager
  System    Informacja  Brak    2010-11-12 19:12:22 Krzysztof            Service Control Manager


--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  Właściwości opcji zasilania:
   Bieżące źródło zasilania             Prąd sieciowy
   Stan baterii                   Brak baterii
   Pełny okres życia baterii             Nieznane
   Pozostały okres życia baterii           Nieznane


--------[ Ustawienia regionalne ]---------------------------------------------------------------------------------------

  Strefa czasowa:
   Bieżąca strefa czasowa              Środkowoeuropejski czas stand.
   Opis bieżącej strefy czasowej           (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
   Zmiana na czas zimowy               Last Sunday of October 03:00:00
   Zmiana na czas letni               Last Sunday of March 02:00:00

  Język:
   Nazwa języka (w bieżącym języku)         polski
   Nazwa języka (po angielsku)            Polish
   Nazwa języka (ISO 639)              pl

  Kraj/region:
   Nazwa kraju (w bieżącym języku)          Polska
   Nazwa kraju (po angielsku)            Poland
   Nazwa kraju (ISO 3166)              PL
   Kod kraju                     48

  Waluta:
   Nazwa waluty (w bieżącym języku)         Złoty
   Nazwa waluty (po angielsku)            Polish Zloty
   Symbol waluty (w tym języku)           zł
   Symbol waluty (ISO 4217)             PLN
   Styl wartości                   123 456 789,00 zł
   Styl wartości ujemnej               -123 456 789,00 zł

  Formatowanie:
   Styl godziny                   HH:mm:ss
   Styl daty krótkiej                yyyy-MM-dd
   Styl daty długiej                 d MMMM yyyy
   Styl liczby                    123 456 789,00
   Styl liczby ujemnej                -123 456 789,00
   Styl listy                    first; second; third
   Cyfry                       0123456789

  Dni tygodnia:
   Nazwa poniedziałku w bieżącym języku       poniedziałek / Pn
   Nazwa wtorku w bieżącym języku          wtorek / Wt
   Nazwa środy w bieżącym języku           środa / Śr
   Nazwa czwartku w bieżącym języku         czwartek / Cz
   Nazwa piątku w bieżącym języku          piątek / Pt
   Nazwa soboty w bieżącym języku          sobota / So
   Nazwa niedzieli w bieżącym języku         niedziela / N

  Miesiące:
   Nazwa stycznia w bieżącym języku         styczeń / sty
   Nazwa lutego w bieżącym języku          luty / lut
   Nazwa marca w bieżącym języku           marzec / mar
   Nazwa kwietnia w bieżącym języku         kwiecień / kwi
   Nazwa maja w bieżącym języku           maj / maj
   Nazwa czerwca w bieżącym języku          czerwiec / cze
   Nazwa lipca w bieżącym języku           lipiec / lip
   Nazwa sierpnia w bieżącym języku         sierpień / sie
   Nazwa września w bieżącym języku         wrzesień / wrz
   Nazwa października w bieżącym języku       październik / paź
   Nazwa listopada w bieżącym języku         listopad / lis
   Nazwa grudnia w bieżącym języku          grudzień / gru

  Różne:
   Typ kalendarza                  Gregorian (localized)
   Domyślny rozmiar papieru             A4
   System miar                    Metryczny


--------[ Sterowniki ODBC ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  Driver da Microsoft para arquivos texto (*.txt; *.csv)   odbcjt32.dll    *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
  Driver do Microsoft Access (*.mdb)             odbcjt32.dll    *.mdb
  Driver do Microsoft dBase (*.dbf)              odbcjt32.dll    *.dbf,*.ndx,*.mdx
  Driver do Microsoft Excel(*.xls)              odbcjt32.dll    *.xls
  Driver do Microsoft Paradox (*.db )             odbcjt32.dll    *.db
  Driver para o Microsoft Visual FoxPro            vfpodbc.dll     *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
  Microsoft Access Driver (*.mdb)               odbcjt32.dll    *.mdb
  Microsoft Access-Treiber (*.mdb)              odbcjt32.dll    *.mdb
  Microsoft dBase Driver (*.dbf)               odbcjt32.dll    *.dbf,*.ndx,*.mdx
  Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)             vfpodbc.dll     *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
  Microsoft dBase-Treiber (*.dbf)               odbcjt32.dll    *.dbf,*.ndx,*.mdx
  Microsoft Excel Driver (*.xls)               odbcjt32.dll    *.xls
  Microsoft Excel-Treiber (*.xls)               odbcjt32.dll    *.xls
  Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf)             vfpodbc.dll     *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
  Microsoft ODBC for Oracle                  msorcl32.dll    
  Microsoft Paradox Driver (*.db )              odbcjt32.dll    *.db
  Microsoft Paradox-Treiber (*.db )              odbcjt32.dll    *.db
  Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)            odbcjt32.dll    *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
  Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv)            odbcjt32.dll    *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
  Microsoft Visual FoxPro Driver               vfpodbc.dll     *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
  Microsoft Visual FoxPro-Treiber               vfpodbc.dll     *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
  SQL Server                         sqlsrv32.dll    


--------[ Odczyt z pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

  Athlon64FX-51     Asus SK8N                                nForce3Pro-150    Dual PC3200 DDR    5400 MB/sek
  P4-3.00HT       Intel D875PBZ                              i875P         Dual PC3200 DDR    4880 MB/sek
  Ten komputer     Unknown                                                       4117 MB/sek
  P4-3.00HT       Albatron PX865PE Pro                          i865PE        Dual PC3200 DDR    3980 MB/sek
  P4-2.40HT       Intel D865PERL                             i865PE        Dual PC3200 DDR    3710 MB/sek
  P4-2.40A       Iwill P4GB                               iE7205        Dual PC2100 DDR    3560 MB/sek
  P4-2.40A       Intel D850EMV2                             i850E         Dual PC1066 RDRAM   3240 MB/sek
  AthlonXP 3200+    Shuttle FN45                              nForce2-U400     PC3200 DDR SDRAM    2790 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4SDX                               SiS655        PC2700 DDR SDRAM    2670 MB/sek
  AthlonXP-A 2500+   Gigabyte GA-7N400 Pro                          nForce2-U400     Dual PC2700 DDR    2590 MB/sek
  AthlonXP 2700+    Chaintech 7NJL1                             nForce2-SPP      Dual PC2700 DDR    2500 MB/sek
  AthlonXP 2700+    Asus A7N8X                               nForce2-SPP      Dual PC2700 DDR    2450 MB/sek
  P4-2.53A       Gigabyte GA-8PE667 Ultra                        i845PE        PC2700 DDR SDRAM    2450 MB/sek
  P4-3.06HT       Asus P4PE                                i845PE        PC2700 DDR SDRAM    2400 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4S533-E                              SiS645DX       PC2700 DDR SDRAM    2330 MB/sek
  AthlonXP 2600+    MSI KT4V                                KT400         PC2700 DDR SDRAM    2270 MB/sek
  P4-2.40A       Gigabyte GA-8GE667 Pro                         i845GE Int.      PC2700 DDR SDRAM    2240 MB/sek
  P4-1.30        Dell Dimension 8100                           i850         Dual PC600 RDRAM    2040 MB/sek
  Celeron4-1.70     DFI PE21-EC                               P4X400        PC2100 DDR SDRAM    2020 MB/sek
  Celeron4-2.00A    Gigabyte GA-8PEMT4                           i845PE        PC2100 DDR SDRAM    2000 MB/sek
  AthlonXP 2100+    Abit NF7                                nForce2-SPP      Dual PC2100 DDR    1990 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4S533-E                              SiS645DX       PC2100 DDR SDRAM    1960 MB/sek
  P4-1.60        Asus P4B266                               i845D         PC2100 DDR SDRAM    1940 MB/sek
  P4-1.80A       MSI 845E Max                              i845E         PC2100 DDR SDRAM    1940 MB/sek
  P4-2.00A       Shuttle AV40                              P4X266        PC2100 DDR SDRAM    1920 MB/sek
  AthlonXP 2200+    Chaintech 7NJL1                             nForce2-SPP      PC2100 DDR SDRAM    1900 MB/sek
  Celeron4-1.70     Asus P4S333-VM                             SiS650 Ext.      PC2100 DDR SDRAM    1870 MB/sek
  Celeron4-1.80     TriGem Imperial                             i845GL Int.      PC2100 DDR SDRAM    1870 MB/sek
  AthlonXP 2000+    Epox EP-8KHA+                              KT266A        PC2100 DDR SDRAM    1850 MB/sek
  P4-1.70        ASRock PE Pro                              SiS645        PC2100 DDR SDRAM    1810 MB/sek
  AthlonXP 1800+    Abit AT7-MAX2                              KT400         PC2100 DDR SDRAM    1790 MB/sek
  AthlonXP 2000+    MSI KT3 Ultra-ARU                            KT333         PC2100 DDR SDRAM    1770 MB/sek
  AthlonXP 1800+    ECS K7S5A                                SiS735        PC2100 DDR SDRAM    1710 MB/sek
  Athlon-1.20      Abit KG7                                AMD760        PC2100 DDR SDRAM    1700 MB/sek
  Athlon-1.20      Asus A7M266                               AMD760        PC2100 DDR SDRAM    1560 MB/sek
  AthlonXP 1500+    Asus A7V266                               KT266         PC2100 DDR SDRAM    1500 MB/sek
  Celeron4-1.70     ECS P4S5A/DX+                              SiS645DX       PC133 SDRAM      1040 MB/sek
  AthlonXP 1700+    AOpen AK73A                               KT133A        PC133 SDRAM       990 MB/sek
  PIII-866EB      Asus CUSL2                               i815E Ext.      PC133 SDRAM       980 MB/sek
  P4-1.60        Dell Dimension 4300                           i845         PC133 SDRAM       950 MB/sek
  PIII-866EB      ECS P6VAP-A+                              ApolloPro133A     PC133 SDRAM       840 MB/sek
  AthlonXP 1700+    PCChips M810LR                             SiS730S Ext.     PC133 SDRAM       740 MB/sek
  Athlon-600      Asus K7M                                AMD-750        PC100 SDRAM       730 MB/sek
  Celeron2-900     MSI 815EP Pro                              i815EP        PC100 SDRAM       710 MB/sek
  PIII-600B       Asus P2B                                i440BX        PC133 SDRAM       670 MB/sek
  Duron-850       Gigabyte GA-7IXE4                            AMD750        PC100 SDRAM       460 MB/sek
  Celeron-466A     IBM 628848U                               i810 Int.       PC66 SDRAM       390 MB/sek
  PII-266        Intel DK440LX                              i440LX        PC66 SDRAM       350 MB/sek
  K6-III-450      Asus P5A                                ALADDiN5       PC100 SDRAM       290 MB/sek
  K6-2-450       Gigabyte GA-5AX                             ALADDiN5       PC100 SDRAM       260 MB/sek
  C3-800        VIA EPIA                                PLE133        PC133 SDRAM       210 MB/sek
  PentiumMMX-166    Asus TX97-E                               i430TX        PC66 SDRAM       190 MB/sek
  K6-266        Asus SP97-V                               SiS5598 Int.     66 MHz EDO RAM      60 MB/sek


--------[ Zapis do pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

  Athlon64FX-51     Asus SK8N                                nForce3Pro-150    Dual PC3200 DDR    1750 MB/sek
  P4-3.00HT       Intel D875PBZ                              i875P         Dual PC3200 DDR    1750 MB/sek
  Ten komputer     Unknown                                                       1705 MB/sek
  P4-3.00HT       Albatron PX865PE Pro                          i865PE        Dual PC3200 DDR    1700 MB/sek
  P4-2.40A       Intel D850EMV2                             i850E         Dual PC1066 RDRAM   1330 MB/sek
  P4-2.40HT       Intel D865PERL                             i865PE        Dual PC3200 DDR    1260 MB/sek
  AthlonXP 3200+    Shuttle FN45                              nForce2-U400     PC3200 DDR SDRAM    1120 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4SDX                               SiS655        PC2700 DDR SDRAM    1100 MB/sek
  AthlonXP-A 2500+   Gigabyte GA-7N400 Pro                          nForce2-U400     Dual PC2700 DDR    1000 MB/sek
  AthlonXP 2700+    Chaintech 7NJL1                             nForce2-SPP      Dual PC2700 DDR    1000 MB/sek
  AthlonXP 2700+    Asus A7N8X                               nForce2-SPP      Dual PC2700 DDR     980 MB/sek
  P4-2.40A       Iwill P4GB                               iE7205        Dual PC2100 DDR     900 MB/sek
  P4-2.53A       Gigabyte GA-8PE667 Ultra                        i845PE        PC2700 DDR SDRAM    860 MB/sek
  AthlonXP 2100+    Abit NF7                                nForce2-SPP      Dual PC2100 DDR     810 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4S533-E                              SiS645DX       PC2700 DDR SDRAM    780 MB/sek
  AthlonXP 2200+    Chaintech 7NJL1                             nForce2-SPP      PC2100 DDR SDRAM    760 MB/sek
  Celeron4-1.70     DFI PE21-EC                               P4X400        PC2100 DDR SDRAM    750 MB/sek
  P4-1.60        Asus P4B266                               i845D         PC2100 DDR SDRAM    740 MB/sek
  AthlonXP 2600+    MSI KT4V                                KT400         PC2700 DDR SDRAM    730 MB/sek
  P4-3.06HT       Asus P4PE                                i845PE        PC2700 DDR SDRAM    700 MB/sek
  Celeron4-1.70     Asus P4S333-VM                             SiS650 Ext.      PC2100 DDR SDRAM    700 MB/sek
  P4-2.40A       Gigabyte GA-8GE667 Pro                         i845GE Int.      PC2700 DDR SDRAM    690 MB/sek
  P4-1.70        ASRock PE Pro                              SiS645        PC2100 DDR SDRAM    690 MB/sek
  P4-2.40A       Asus P4S533-E                              SiS645DX       PC2100 DDR SDRAM    680 MB/sek
  P4-1.80A       MSI 845E Max                              i845E         PC2100 DDR SDRAM    660 MB/sek
  P4-1.30        Dell Dimension 8100                           i850         Dual PC600 RDRAM    650 MB/sek
  P4-2.00A       Shuttle AV40                              P4X266        PC2100 DDR SDRAM    650 MB/sek
  Celeron4-1.80     TriGem Imperial                             i845GL Int.      PC2100 DDR SDRAM    650 MB/sek
  Celeron4-2.00A    Gigabyte GA-8PEMT4                           i845PE        PC2100 DDR SDRAM    640 MB/sek
  AthlonXP 2000+    MSI KT3 Ultra-ARU                            KT333         PC2100 DDR SDRAM    590 MB/sek
  AthlonXP 1800+    Abit AT7-MAX2                              KT400         PC2100 DDR SDRAM    560 MB/sek
  AthlonXP 2000+    Epox EP-8KHA+                              KT266A        PC2100 DDR SDRAM    510 MB/sek
  AthlonXP 1800+    ECS K7S5A                                SiS735        PC2100 DDR SDRAM    510 MB/sek
  Athlon-1.20      Abit KG7                                AMD760        PC2100 DDR SDRAM    500 MB/sek
  Celeron4-1.70     ECS P4S5A/DX+                              SiS645DX       PC133 SDRAM       490 MB/sek
  Athlon-1.20      Asus A7M266                               AMD760        PC2100 DDR SDRAM    470 MB/sek
  AthlonXP 1500+    Asus A7V266                               KT266         PC2100 DDR SDRAM    430 MB/sek
  P4-1.60        Dell Dimension 4300                           i845         PC133 SDRAM       350 MB/sek
  AthlonXP 1700+    PCChips M810LR                             SiS730S Ext.     PC133 SDRAM       350 MB/sek
  AthlonXP 1700+    AOpen AK73A                               KT133A        PC133 SDRAM       310 MB/sek
  Athlon-600      Asus K7M                                AMD-750        PC100 SDRAM       300 MB/sek
  PIII-600B       Asus P2B                                i440BX        PC133 SDRAM       260 MB/sek
  PIII-866EB      Asus CUSL2                               i815E Ext.      PC133 SDRAM       240 MB/sek
  Duron-850       Gigabyte GA-7IXE4                            AMD750        PC100 SDRAM       200 MB/sek
  PIII-866EB      ECS P6VAP-A+                              ApolloPro133A     PC133 SDRAM       190 MB/sek
  Celeron2-900     MSI 815EP Pro                              i815EP        PC100 SDRAM       180 MB/sek
  Celeron-466A     IBM 628848U                               i810 Int.       PC66 SDRAM       140 MB/sek
  C3-800        VIA EPIA                                PLE133        PC133 SDRAM       130 MB/sek
  PII-266        Intel DK440LX                              i440LX        PC66 SDRAM       120 MB/sek
  K6-III-450      Asus P5A                                ALADDiN5       PC100 SDRAM       120 MB/sek
  PentiumMMX-166    Asus TX97-E                               i430TX        PC66 SDRAM        90 MB/sek
  K6-2-450       Gigabyte GA-5AX                             ALADDiN5       PC100 SDRAM       80 MB/sek
  K6-266        Asus SP97-V                               SiS5598 Int.     66 MHz EDO RAM      40 MB/sek


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

  B00 D00 F00: Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
   Offset 40: 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00 
   Offset 50: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00 
   Offset 70: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00 
   Offset 80: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00 
   Offset 90: 70 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8 
   Offset E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00 
   Offset F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D01 F00: Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C 
   Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
   Offset 40: 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00 
   Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 44 19 00 00 00 30 
   Offset 80: 09 D0 00 D0 01 28 00 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00 
   Offset 90: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0 
   Offset A0: 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 01 00 B0 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D01 F01: NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00 
   Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 
   Offset 40: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00 
   Offset 80: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 88 10 04 00 64 40 00 07 80 32 04 20 41 44 44 11 
   Offset F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D01 F02: Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C 
   Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10 
   Offset 50: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00 
   Offset 60: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00 
   Offset 70: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D02 F00: Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01 
   Offset 40: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 02 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D02 F01: Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01 
   Offset 40: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 64 00 
   Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00 
   Offset 90: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D04 F00: Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22 
   Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02 
   Offset 40: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00 
   Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8 
   Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02 
   Offset C0: 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D05 F00: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 80 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 02 05 
   Offset 40: 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00 
   Offset 50: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00 

  B00 D06 F00: Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 
   Offset 40: 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 9A 00 99 20 
   Offset 60: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 00 00 00 80 01 F4 6D 00 00 C0 2B 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D07 F00: NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 EF 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00 
   Offset 10: 00 D0 02 FE 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14 
   Offset 40: 58 14 00 E0 01 50 02 FE 00 00 00 00 08 00 00 20 
   Offset 50: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00 

  B00 D08 F00: NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00 
   Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00 
   Offset 20: 01 D8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0 
   Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01 
   Offset 40: 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20 
   Offset 60: 00 00 00 C7 61 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00 
   Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00 
   Offset 80: 00 00 00 40 00 20 6A 25 00 00 D4 A8 EC B7 ED DE 
   Offset 90: 00 00 E3 1F 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01 
   Offset A0: 08 00 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02 
   Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8 
   Offset D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 08 00 
   Offset E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 

  B00 D09 F00: Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 01 00 01 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 20 
   Offset 20: 00 F8 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00 
   Offset 40: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00 
   Offset 50: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00 
   Offset 90: 40 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
         
   Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 
   Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 
   Offset 60: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2E 0F 0C 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00 
   Offset 90: 69 01 61 01 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
         
   Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 40: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 
   Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 
   Offset 80: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 03 00 80 00 00 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 E8 00 00 02 FE 00 
   Offset B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 13 B0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
         
   Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 3E 78 00 E0 3E 78 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 80: 00 66 00 00 00 00 00 00 24 CA 69 FF 20 13 02 48 
   Offset 90: 10 00 01 00 7A 00 50 A4 39 00 00 80 4A 00 00 00 
   Offset A0: FB 02 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 77 92 99 37 FF 00 00 00 3A FF 01 F0 0B DE A2 FF 
   Offset C0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: C2 78 B0 9F 02 18 F8 C6 32 E0 C4 3F F8 31 38 04 
   Offset E0: 62 38 94 0F 02 0C 78 67 3B E8 E0 1F 00 04 00 80 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

  B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
         
   Offset 00: 22 10 03 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
   Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 30: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 40: FF 3B 04 00 40 00 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: F8 07 FF DF 1F 00 00 00 00 00 00 00 C0 16 01 F0 
   Offset 60: 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 2A 00 08 1A 22 00 00 
   Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 3E 10 00 00 E0 BF AA AA 00 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 80 04 25 26 26 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 3A A0 4C 00 19 17 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 0F 06 00 

  B02 D00 F00: NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
         
   Offset 00: DE 10 40 06 07 00 10 00 A1 00 00 03 01 00 00 00 
   Offset 10: 00 00 00 FA 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 00 F8 
   Offset 20: 00 00 00 00 01 BC 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 05 
   Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
   Offset 40: DE 10 80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00 
   Offset 60: 01 68 03 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00 
   Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 E0 84 00 00 
   Offset 80: 10 29 00 00 01 3D 00 00 48 00 01 11 00 00 00 00 
   Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 
   Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

  C000:0000 U.p.K7400.L.w.VIDEO ......:...IBM VGA Compatible......0.10/21/08
  C000:0040 ..................4......#............"..V......PMIDl.o.......
  C000:0080 .....3b.M...|...........................*.....@.@...1.......S...
  C000:00C0 ...`....................................HWEANVIDIA 9500GT VGA BI
  C000:0100 OS V1962.....................................................Ver
  C000:0140 sion 62.94.4B.00.06 ...Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp......
  C000:0180 ........G96 Board - 07270010...............Chip Rev  ..........
  C000:01C0 ................................................PCIR..@.........
  C000:0200 p.......HYB$..BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L...
  C000:0240 ..M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....x...#.d...&.i.
  C000:0280 &.(...N.*.0..............K.b..................\\............<..L
  C000:02C0 ..$.....6.L.R.j.B.`.L.*..............................s.......B.
  C000:0300 .....P=..W.(*..>.#..#.....b..............K.b...9.'.....07/28/08.
  C000:0340 .........V..............+.$.g.^.X.X.m.y....... .........+.$.g.^.
  C000:0380 X.X.,..._...1.r...4.5.r.T.{.u...G.....J...0.....m.Q...+.g.p.....
  C000:03C0 q...r.r.X.r.r.r...a.r.^...f.P.P.P.m.....P.n.....q.P.q.t.^...T.x.


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  HDD       SAMSUNG HD251HJ
  HDD       SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
  Monitor     GSM4B32: LG L192WS [NoDB]
  Motherboard   07/27/2009-NV-MCP61-6A61KG0BC-00
  Optical     ATAPI DVD A DH20A4P
  PCI/AGP     Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
  PCI/AGP     Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
  PCI/AGP     Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
  PCI/AGP     NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
  PCI/AGP     NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
  PCI/AGP     NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
  PCI/AGP     NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
  PCI/AGP     Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
  PCI/AGP     Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
  PCI/AGP     Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
  PCI/AGP     Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.