Xz9RYL : text
Umieszczono: 2011-03-10 22:55:22.192428
Format: Czysty text, HTML, HTML źródło, Plik svg, Plik svg źródło, RTF, LaTeX
W każdym formacie kodowanie wyjściowe to UTF-8

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------

    Wersja                                            AIDA32 v3.94.2
    Autor                                             tamas.miklos@aida32.hu
    Strona domowa                                     http://www.aida32.hu
    Typ raportu                                       Szybki raport
    Komputer                                          GAMEPLAY-6DCDE6
    Generator raportu                                 Krzysztof
    System operacyjny                                 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Data                                              2010-11-12
    Czas                                              19:12


--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    Komputer:
      System operacyjny                                 Microsoft Windows XP Professional
      Dodatek service pack systemu operacyjnego         Dodatek Service Pack 2
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180
      Nazwa komputera                                   GAMEPLAY-6DCDE6
      Nazwa użytkownika                                 Krzysztof
      Domena logowania                                  GAMEPLAY-6DCDE6

    Płyta główna:
      Typ procesora                                     Unknown, 2700 MHz (13 x 208)
      Nazwa płyty głównej                               Nieznane
      Mikroukład płyty głównej                          Nieznane
      Pamięć fizyczna                                   2048 MB
      Typ BIOS'u                                        Award Modular (07/27/09)
      Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM1)
      Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM2)
      Port komunikacyjny                                Port drukarki (LPT1)

    Ekran:
      Karta wideo                                       NVIDIA GeForce 9500 GT  (512 MB)
      Monitor                                           LG L192WS [NoDB]  (174416050)

    Multimedia:
      Karta dźwiękowa                                   Realtek HD Audio output

    Magazyn:
      Dysk fizyczny                                     Generic USB CF Reader USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic USB MS Reader USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic USB SD Reader USB Device
      Dysk fizyczny                                     Generic USB SM Reader USB Device
      Dysk fizyczny                                     SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
      Napęd dysków optycznych                           ATAPI DVD A  DH20A4P

    Partycje:
      C: (NTFS)                                         29996 MB (23377 MB wolne)
      D: (NTFS)                                         103998 MB (100287 MB wolne)
      E: (NTFS)                                         104469 MB (32922 MB wolne)

    Urządzenia wejściowe:
      Klawiatura                                        Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Mysz                                              Mysz zgodna z HID

    Sieć:
      Podstawowy adres IP                               192.168.1.2
      Podstawowy adres karty (MAC)                      00-24-1D-5B-9C-88
      Karta sieciowa                                    NVIDIA nForce Networking Controller  (192.168.1.2)

    Urządzenia zewnętrzne:
      Urządzenie USB                                    Masowe urządzenie magazynujące USB
      Urządzenie USB                                    Urządzenie USB interfejsu HID


--------[ Nazwa komputera ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Opis komputera            Logiczny  
    Nazwa NetBIOS komputera   Logiczny  GAMEPLAY-6DCDE6
    Nazwa DNS komputera       Logiczny  gameplay-6dcde6
    Nazwa domeny DNS          Logiczny  
    Pełna nazwa DNS           Logiczny  gameplay-6dcde6
    Nazwa NetBIOS komputera   Fizyczny  GAMEPLAY-6DCDE6
    Nazwa DNS komputera       Fizyczny  gameplay-6dcde6
    Nazwa domeny DNS          Fizyczny  
    Pełna nazwa DNS           Fizyczny  gameplay-6dcde6


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ BIOS ]

    Właściwości BIOS'u:
      Sprzedawca                                        Award Software International, Inc.
      Wersja                                            F2
      Data wydania                                      07/27/2009
      Rozmiar                                           1024 KB
      Urządzenia startowe                               Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Możliwości                                        Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Obsługiwane standardy                             DMI, APM, ACPI, PnP
      Możliwości rozbudowy                              PCI, USB

  [ System ]

    Właściwości systemu:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nazwa                                             M52L-S3P
      Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu        30303234-31443542-39433838-FFFFFFFF
      Rodzaje wzbudzeń                                  Przycisk zasilania

  [ Płyta główna ]

    Właściwości płyty głównej:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nazwa                                             M52L-S3P
      Wersja                                            x.x

  [ Obudowa ]

    Właściwości obudowy:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Typ obudowy                                       Typu desktop

  [ Kontroler pamięci ]

    Właściwości kontrolera pamięci:
      Metoda detekcji błędów                            64-bit ECC
      Korekcja błędów                                   Brak
      Obsługiwane przeploty pamięci                     1-Way
      Bieżący przeplot pamięci                          1-Way
      Obsługiwane szybkości pamięci                     70ns, 60ns
      Obsługiwane typy pamięci                          SPM, EDO
      Obsługiwane napięcia pamięci                      3.3V
      Największy rozmiar modułu pamięci                 1024 MB
      Liczba gniazd pamięci                             4

  [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

    Właściwości procesora:
      Producent                                         AMD
      Wersja                                            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      Częstotliwość zegara zewnętrznego                 200 MHz
      Maksymalna częstotliwość taktowania               3200 MHz
      Bieżąca częstotliwość taktowania                  2700 MHz
      Typ                                               Central Processor
      Wartość napięcia                                  1.1 V
      Stan                                              Włączone
      Typ gniazda do rozbudowy                          ZIF
      Oznaczenie gniazda                                Socket M2

  [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Włączone
      Tryb pracy                                        Write-Back
      Maksymalny rozmiar pamięci                        128 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    128 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Wewnętrzna pamięć podręczna

  [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Włączone
      Tryb pracy                                        Write-Back
      Maksymalny rozmiar pamięci                        128 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    128 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Wewnętrzna pamięć podręczna

  [ Pamięci podręczne / External Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Włączone
      Tryb pracy                                        Write-Back
      Maksymalny rozmiar pamięci                        512 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    512 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Zewnętrzna pamięć podręczna

  [ Pamięci podręczne / External Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Wyłączone
      Tryb pracy                                        Write-Through
      Maksymalny rozmiar pamięci                        1024 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    0 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Zewnętrzna pamięć podręczna

  [ Moduły pamięci / A0 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A0
      Typ                                               EDO
      Szybkość                                          155 ns
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    Nie zainstalowane
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    Nie zainstalowane

  [ Moduły pamięci / A1 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A1
      Typ                                               EDO
      Szybkość                                          155 ns
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    1024 MB
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    1024 MB

  [ Moduły pamięci / A2 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A2
      Typ                                               EDO
      Szybkość                                          155 ns
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    Nie zainstalowane
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    Nie zainstalowane

  [ Moduły pamięci / A3 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A3
      Typ                                               EDO
      Szybkość                                          155 ns
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    1024 MB
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    1024 MB

  [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A0
      Lokalizator banku                                 Bank0/1

  [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Rozmiar                                           1024 MB
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A1
      Lokalizator banku                                 Bank2/3

  [ Urządzenia pamięciowe / A2 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A2
      Lokalizator banku                                 Bank4/5

  [ Urządzenia pamięciowe / A3 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Rozmiar                                           1024 MB
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A3
      Lokalizator banku                                 Bank6/7

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Łączniki portów / PRIMARY IDE ]

    Właściwości łącznika portu:
      Określenie odwołania wewnętrznego                 PRIMARY IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / SECONDARY IDE ]

    Właściwości łącznika portu:
      Określenie odwołania wewnętrznego                 SECONDARY IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / FDD ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         8251 FIFO Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 FDD
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board Floppy
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / COM1 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Serial Port 16450 Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 COM1
      Typ łącznika wewnętrznego                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Typ łącznika wewnętrznego                         DB-9 pin male

  [ Łączniki portów / COM2 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Serial Port 16450 Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 COM2
      Typ łącznika wewnętrznego                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Typ łącznika wewnętrznego                         DB-9 pin male

  [ Łączniki portów / LPT1 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Parallel Port ECP/EPP
      Określenie odwołania wewnętrznego                 LPT1
      Typ łącznika wewnętrznego                         DB-25 pin female
      Typ łącznika wewnętrznego                         DB-25 pin female

  [ Łączniki portów / Keyboard ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Keyboard Port
      Określenie odwołania wewnętrznego                 Klawiatura
      Typ łącznika wewnętrznego                         PS/2

  [ Łączniki portów / No Detected ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Mouse Port
      Określenie odwołania wewnętrznego                 PS/2 Mouse
      Typ łącznika wewnętrznego                         PS/2
      Określenie odwołania zewnętrznego                 No Detected
      Typ łącznika wewnętrznego                         PS/2

  [ Łączniki portów / USB ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         USB
      Określenie odwołania wewnętrznego                 USB
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak
      Typ łącznika wewnętrznego                         USB


--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości czujnika:
      Typ czujnika                                      ITE IT8712F
      Dostęp do czujnika                                ISA 290h

    Temperatury:
      Płyta główna                                      49 °C  (120 °F)
      Procesor                                          45 °C  (113 °F)
      Aux                                               43 °C  (109 °F)

    Wartości napięć:
      Napięcie rdzenia procesora                        1.31 V
      +2.5 V                                            1.89 V
      +3.3 V                                            3.31 V
      +12 V                                             12.54 V
      +5 V podczas wstrzymania pracy                    5.56 V
      VBAT baterii CMOS                                 3.06 V
      Debug Info                                        52 76 CF FF C4 04 06 CF BF 2B 31 2D (77)


--------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości procesora:
      Typ procesora                                     Unknown, 2700 MHz (13 x 208)
      Seria                                             CH7-CG
      Pamięć podręczna L1 kodu                          64 KB
      Pamięć podręczna L1 danych                        64 KB
      Pamięć podręczna L2                               512 KB (On-Die, Full-Speed)

    Multi CPU:
      ID płyty głównej                                  OEM00000 PROD00000000
      CPU #0                                            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz
      CPU #1                                            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz

    Wykorzystanie procesora:
      Procesor nr 1                                     0 %
      Procesor nr 2                                     0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości CPUID:
      CPUID: producent                                  AuthenticAMD
      CPUID: nazwa procesora                            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      CPUID: nr wydania                                 0FB2h
      CPUID: Rozszerzony nr wydania                     0FB2h
      ID platformy                                      CDh (Socket 939)
      Numer seryjny procesora IA                        Nieznane

    Zbiór instrukcji:
      AMD 3DNow!                                        Obsługiwane
      AMD 3DNow! Professional                           Obsługiwane
      AMD Enhanced 3DNow!                               Obsługiwane
      AMD Extended MMX                                  Obsługiwane
      AMD64                                             Obsługiwane
      Cyrix Extended MMX                                Nie obsługiwane
      IA-64                                             Nie obsługiwane
      IA MMX                                            Obsługiwane
      IA SSE                                            Obsługiwane
      IA SSE 2                                          Obsługiwane
      IA SSE 3                                          Obsługiwane
      Instrukcja CLFLUSH                                Obsługiwane
      Instrukcja CMPXCHG8B                              Obsługiwane
      Instrukcja CMPXCHG16B                             Obsługiwane
      Instrukcja Conditional Move                       Obsługiwane
      Instrukcja FEMMS                                  Nie obsługiwane
      Instrukcja MONITOR / MWAIT                        Nie obsługiwane

    Własności CPUID:
      36-bit Page Size Extension                        Obsługiwane
      Advanced Cryptography Engine                      Nie obsługiwane
      Alternate Instruction Set                         Nie obsługiwane
      Automatic Clock Control                           Nie obsługiwane
      CPL Qualified Debug Store                         Nie obsługiwane
      Debug Trace Store                                 Nie obsługiwane
      Debugging Extension                               Obsługiwane
      Enhanced SpeedStep Technology                     Nie obsługiwane
      Fast Save & Restore                               Obsługiwane
      Fast System Call                                  Obsługiwane
      Hyper-Threading Technology                        Obsługiwane
      L1 Context ID                                     Nie obsługiwane
      Local APIC On Chip                                Obsługiwane
      LongRun                                           Nie obsługiwane
      LongRun Table Interface                           Nie obsługiwane
      Machine-Check Architecture                        Obsługiwane
      Machine-Check Exception                           Obsługiwane
      Memory Type Range Registers                       Obsługiwane
      Model Specific Registers                          Obsługiwane
      No-Execute Page Protection                        Obsługiwane
      Page Attribute Table                              Obsługiwane
      Page Global Extension                             Obsługiwane
      Page Size Extension                               Obsługiwane
      Pending Break Event                               Nie obsługiwane
      Physical Address Extension                        Obsługiwane
      Processor Duty Cycle Control                      Nie obsługiwane
      Processor Serial Number                           Nie obsługiwane
      Random Number Generator                           Nie obsługiwane
      Self-Snoop                                        Nie obsługiwane
      Thermal Monitor                                   Nie obsługiwane
      Thermal Monitor 2                                 Nie obsługiwane
      Time Stamp Counter                                Obsługiwane
      Virtual Mode Extension                            Obsługiwane

    Enhanced Power Management:
      Frequency ID Control                              Obsługiwane
      Software Thermal Control                          Obsługiwane
      Temperature Sensing Diode                         Obsługiwane
      Thermal Monitoring                                Obsługiwane
      Thermal Trip                                      Obsługiwane
      Voltage ID Control                                Obsługiwane

    CPUID Registers:
      CPUID 00000000                                    00000001-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 00000001                                    00060FB2-00020800-00002001-178BFBFF
      CPUID 80000000                                    80000018-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 80000001                                    00060FB2-000008DB-0000011F-EBD3FBFF
      CPUID 80000002                                    20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
      CPUID 80000003                                    32582034-61754420-6F43206C-50206572
      CPUID 80000004                                    65636F72-726F7373-30323520-00002B30
      CPUID 80000005                                    FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
      CPUID 80000006                                    00000000-42004200-02008140-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-0000007F
      CPUID 80000008                                    00003028-00000000-00000001-00000000
      CPUID 80000009                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000A                                    00000001-00000040-00000000-00000002
      CPUID 8000000B                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000C                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000D                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000E                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000F                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000010                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000011                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000012                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000013                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000014                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000015                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000016                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000017                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000018                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      MSR C0010015                                      0000-0000-0200-0040
      MSR C0010042                                      3108-120A-0813-0213


--------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości płyty głównej:
      ID płyty głównej                                  07/27/2009-NV-MCP61-6A61KG0BC-00
      Nazwa płyty głównej                               Nieznane

    Właściwości magistrali FSB:
      Typ magistrali                                    AMD Hammer
      Rzeczywista częstotliwość taktowania              208 MHz
      Efektywna częstotliwość taktowania                208 MHz


--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pamięć fizyczna:
      W sumie                                           2047 MB
      Użytych                                           593 MB
      Wolne                                             1454 MB
      Wykorzystanie                                     29 %

    Rozmiar pliku wymiany:
      W sumie                                           3940 MB
      Użytych                                           435 MB
      Wolne                                             3504 MB
      Wykorzystanie                                     11 %

    Pamięć wirtualna:
      W sumie                                           5987 MB
      Użytych                                           1028 MB
      Wolne                                             4959 MB
      Wykorzystanie                                     17 %


--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości BIOS'u:
      Typ BIOS'u                                        Award Modular
      Typ BIOS'u Award                                  Award Modular BIOS v6.00PG
      Informacja z BIOS'u Award                         M52L-S3P F2
      Data BIOS'u systemowego                           07/27/09
      Data BIOS'u wideo                                 10/21/08

    Producent BIOS'u:
      Nazwa firmy                                       Phoenix Technologies Ltd.
      Informacje o produkcie                            http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

    Problemy i Sugestie:
      Sugestia                                          BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.


--------[ System operacyjny ]-------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości systemu operacyjnego:
      Nazwa systemu operacyjnego                        Microsoft Windows XP Professional
      Nazwa kodowa systemu operacyjnego                 Whistler
      Język systemu operacyjnego                        Polski
      Typ jądra systemu operacyjnego                    Multiprocessor Free
      Wersja systemu operacyjnego                       5.1.2600 (WinXP Retail)
      Dodatek service pack systemu operacyjnego         Dodatek Service Pack 2
      Data Instalacji                                   2010-11-10
      Katalog główny systemu operacyjnego               C:\WINDOWS

    Licencja:
      Zarejestrowany użytkownik                         krzychu
      Zarejestrowana organizacja                        gameplay
      Liczba licencji (na procesory)                    2
      ID produktu                                       55034-647-9973356-23821
      Klucz produktu                                    YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28

    Bieżąca sesja:
      Nazwa komputera                                   GAMEPLAY-6DCDE6
      Nazwa użytkownika                                 Krzysztof
      Domena logowania                                  GAMEPLAY-6DCDE6
      Czas pracy                                        6475 sekund (0 dni, 1 godzin, 47 minut, 55 sekund)

    Wersje komponentów:
      Common Controls                                   6.00
      Internet Explorer                                 6.0.2900.2180
      Outlook Express                                   6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
      Windows Media Player                              9.00.00.3250
      Internet Information Services                     Brak
      Novell Client                                     Brak
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
      OpenGL                                            5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
      ASPI                                              Brak

    Sterowniki baz danych:
      MDAC                                              2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
      ODBC                                              3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
      MySQL Connector/ODBC                              Brak
      Oracle Client                                     Brak
      PsqlODBC                                          Brak
      Sybase ASE ODBC                                   Brak
      Borland Database Engine                           Brak

    Własności systemu operacyjnego:
      Informacja dla debugger'a                         Nie
      Dwubajtowe zestawy znaków DBCS                    Nie
      Kontroler domeny                                  Nie
      Zabezpieczenia                                    Nie
      Sieć                                              Tak
      Zdalna sesja                                      Nie
      Tryb awaryjny                                     Nie
      Wolny procesor                                    Nie
      Usługi terminalowe                                Nie


--------[ Procesy ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    aida32.bin               E:\programy\AIDA342_[www.programosy.pl]\aida32.bin                              12976 KB    14448 KB
    AvastSvc.exe             C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe                             27856 KB    11716 KB
    avastUI.exe              C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe                               1480 KB     3904 KB
    chrome.exe               C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe     5396 KB    24536 KB
    chrome.exe               C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe    26292 KB    19884 KB
    ctfmon.exe               C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe                                                   2880 KB      824 KB
    Explorer.EXE             C:\WINDOWS\Explorer.EXE                                                         25536 KB    15984 KB
    gg.exe                   C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe                                            86948 KB    79268 KB
    jqs.exe                  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe                                           1380 KB     5356 KB
    jusched.exe              C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe                       2200 KB      660 KB
    lsass.exe                C:\WINDOWS\system32\lsass.exe                                                    1520 KB     3668 KB
    nSvcAppFlt.exe           C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe     4068 KB     1336 KB
    nSvcIp.exe               C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe        5544 KB     3332 KB
    nTuneCmd.exe             C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe                           5576 KB     3084 KB
    nTuneService.exe         C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe                      10492 KB     8268 KB
    NVMonitor.exe            C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA System Monitor\NVMonitor.exe         37564 KB    27832 KB
    nvsvc32.exe              C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe                                                  5664 KB     4120 KB
    RTHDCPL.EXE              C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE                                                          23020 KB    23096 KB
    RUNDLL32.EXE             C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE                                                 6600 KB     4248 KB
    services.exe             C:\WINDOWS\system32\services.exe                                                 4032 KB     2028 KB
    smss.exe                 C:\WINDOWS\System32\smss.exe                                                      372 KB      168 KB
    spoolsv.exe              C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe                                                  4156 KB     2964 KB
    svchost.exe              C:\WINDOWS\System32\svchost.exe                                                 22864 KB    13404 KB
    svchost.exe              C:\WINDOWS\system32\svchost.exe                                                  4496 KB     2968 KB
    UpdateCenterService.exe  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\System Update\UpdateCenterService.exe        2528 KB      684 KB
    winlogon.exe             C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe                                                 3132 KB     7452 KB
    wscntfy.exe              C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe                                                  1932 KB      480 KB


--------[ Sterowniki systemowe ]----------------------------------------------------------------------------------------

    Aavmker4           avast! Asynchronous Virus Monitor                                       Sterownik jądra                 Działanie
    Abiosdsk           Abiosdsk                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    abp480n5           abp480n5                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    ACPI               Sterownik Microsoft ACPI                                                Sterownik jądra                 Działanie
    ACPIEC             ACPIEC                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    adpu160m           adpu160m                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    aec                Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    AFD                AFD                                                                     Sterownik jądra                 Działanie
    Aha154x            Aha154x                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    aic78u2            aic78u2                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    aic78xx            aic78xx                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    AIDA32Driver       AIDA32Driver                                                            Sterownik jądra                 Działanie
    AliIde             AliIde                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Ambfilt            Ambfilt                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    amsint             amsint                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    asc                asc                                                                     Sterownik jądra                 Zatrzymane
    asc3350p           asc3350p                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    asc3550            asc3550                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    aswFsBlk           aswFsBlk                                                                Sterownik systemu plików        Działanie
    aswMon2            aswMon2                                                                 Sterownik systemu plików        Działanie
    aswRdr             aswRdr                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    aswSP              aswSP                                                                   Sterownik jądra                 Działanie
    aswTdi             avast! Network Shield Support                                           Sterownik jądra                 Działanie
    AsyncMac           Sterownik multimediów asynchronicznych RAS                              Sterownik jądra                 Zatrzymane
    atapi              Standardowy kontroler dysku twardego IDE/ESDI                           Sterownik jądra                 Działanie
    Atdisk             Atdisk                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Atmarpc            Protokół klienta ARP ATM                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    audstub            Sterownik Audio Stub                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    Beep               Beep                                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    cbidf2k            cbidf2k                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    cd20xrnt           cd20xrnt                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Cdaudio            Cdaudio                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Cdfs               Cdfs                                                                    Sterownik systemu plików        Działanie
    Cdrom              Sterownik stacji dysków CD-ROM                                          Sterownik jądra                 Działanie
    Changer            Changer                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    CmdIde             CmdIde                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Cpqarray           Cpqarray                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    dac960nt           dac960nt                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Disk               Sterownik dysku                                                         Sterownik jądra                 Działanie
    dmboot             dmboot                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    dmio               Sterownik Menedżera dysków logicznych                                   Sterownik jądra                 Działanie
    dmload             dmload                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    DMusic             Syntezator Microsoft Kernel DLS                                         Sterownik jądra                 Zatrzymane
    dpti2o             dpti2o                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    drmkaud            Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Fastfat            Fastfat                                                                 Sterownik systemu plików        Zatrzymane
    Fdc                Fdc                                                                     Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Fips               Fips                                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    Flpydisk           Flpydisk                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    FltMgr             FltMgr                                                                  Sterownik systemu plików        Działanie
    Ftdisk             Sterownik Menedżera woluminów                                           Sterownik jądra                 Działanie
    giveio             giveio                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    Gpc                Rodzajowy klasyfikator pakietu                                          Sterownik jądra                 Działanie
    HDAudBus           Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio                      Sterownik jądra                 Działanie
    hidusb             Sterownik Microsoft klasy HID                                           Sterownik jądra                 Działanie
    hpn                hpn                                                                     Sterownik jądra                 Zatrzymane
    HTTP               HTTP                                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    i2omgmt            i2omgmt                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    i2omp              i2omp                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    i8042prt           Sterownik portu klawiatury i8042 i myszy PS/2                           Sterownik jądra                 Działanie
    Imapi              Sterownik filtru nagrywania dysków CD                                   Sterownik jądra                 Działanie
    ini910u            ini910u                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    IntcAzAudAddService  Service for Realtek HD Audio (WDM)                                      Sterownik jądra                 Działanie
    IntelIde           IntelIde                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Ip6Fw              Sterownik Zapory systemu Windows IPv6                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    IpFilterDriver     Sterownik filtru ruchu IP                                               Sterownik jądra                 Zatrzymane
    IpInIp             Sterownik IP w tunelu IP                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    IpNat              Translator adresów sieciowych IP                                        Sterownik jądra                 Działanie
    IPSec              Sterownik IPSEC                                                         Sterownik jądra                 Działanie
    IRENUM             Usługa wyliczania IR                                                    Sterownik jądra                 Zatrzymane
    isapnp             Sterownik PnP magistrali ISA/EISA                                       Sterownik jądra                 Działanie
    Kbdclass           Sterownik klasy klawiatury                                              Sterownik jądra                 Działanie
    kmixer             Microsoft Kernel Wave Audio Mixer                                       Sterownik jądra                 Działanie
    KSecDD             KSecDD                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    lbrtfdc            lbrtfdc                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    mnmdd              mnmdd                                                                   Sterownik jądra                 Działanie
    Modem              Modem                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Monfilt            Monfilt                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Mouclass           Sterownik klasy myszy                                                   Sterownik jądra                 Działanie
    mouhid             Sterownik myszy HID                                                     Sterownik jądra                 Działanie
    MountMgr           MountMgr                                                                Sterownik jądra                 Działanie
    mraid35x           mraid35x                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    MRxDAV             Readresator klienta WebDav                                              Sterownik systemu plików        Działanie
    MRxSmb             MRxSmb                                                                  Sterownik systemu plików        Działanie
    Msfs               Msfs                                                                    Sterownik systemu plików        Działanie
    MSKSSRV            Serwer proxy usługi Microsoft Streaming                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    MSPCLOCK           Serwer proxy zegara Microsoft Streaming                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    MSPQM              Serwer proxy menedżera jakości Microsoft Streaming                      Sterownik jądra                 Zatrzymane
    mssmbios           Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft                     Sterownik jądra                 Działanie
    Mup                Mup                                                                     Sterownik systemu plików        Działanie
    NDIS               Sterownik systemu NDIS                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    NdisTapi           Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS TAPI                                Sterownik jądra                 Działanie
    Ndisuio            Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS                                   Sterownik jądra                 Działanie
    NdisWan            Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS WAN                                 Sterownik jądra                 Działanie
    NDProxy            Serwer proxy NDIS                                                       Sterownik jądra                 Działanie
    NetBIOS            Interfejs NetBIOS                                                       Sterownik systemu plików        Działanie
    NetBT              NetBios przez TCP/IP                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    Npfs               Npfs                                                                    Sterownik systemu plików        Działanie
    Ntfs               Ntfs                                                                    Sterownik systemu plików        Działanie
    Null               Null                                                                    Sterownik jądra                 Działanie
    nv                 nv                                                                      Sterownik jądra                 Działanie
    NVENETFD           NVIDIA nForce Networking Controller Driver                              Sterownik jądra                 Działanie
    nvgts              nvgts                                                                   Sterownik jądra                 Działanie
    nvnetbus           NVIDIA Network Bus Enumerator                                           Sterownik jądra                 Działanie
    nvoclock           NVIDIA Enthusiasts Platform KDM                                         Sterownik jądra                 Działanie
    NwlnkFlt           Sterownik filtru ruchu IPX                                              Sterownik jądra                 Zatrzymane
    NwlnkFwd           Sterownik usług przesyłania dalej ruchu IPX                             Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Parport            Sterownik portu równoległego                                            Sterownik jądra                 Działanie
    PartMgr            PartMgr                                                                 Sterownik jądra                 Działanie
    ParVdm             ParVdm                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    PCI                Sterownik magistrali PCI                                                Sterownik jądra                 Działanie
    PCIDump            PCIDump                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PCIIde             PCIIde                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    Pcmcia             Pcmcia                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PDCOMP             PDCOMP                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PDFRAME            PDFRAME                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PDRELI             PDRELI                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PDRFRAME           PDRFRAME                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    perc2              perc2                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    perc2hib           perc2hib                                                                Sterownik jądra                 Zatrzymane
    PptpMiniport       WAN Miniport (PPTP)                                                     Sterownik jądra                 Działanie
    Processor          Sterownik procesora                                                     Sterownik jądra                 Działanie
    PSched             Harmonogram pakietów QoS                                                Sterownik jądra                 Działanie
    Ptilink            Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego                           Sterownik jądra                 Działanie
    ql1080             ql1080                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Ql10wnt            Ql10wnt                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    ql12160            ql12160                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    ql1240             ql1240                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    ql1280             ql1280                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    RasAcd             Sterownik automatycznego połączenia dostępu zdalnego                    Sterownik jądra                 Działanie
    Rasl2tp            WAN Miniport (L2TP)                                                     Sterownik jądra                 Działanie
    RasPppoe           Sterownik usługi Dostęp zdalny PPPOE                                    Sterownik jądra                 Działanie
    Raspti             Bezpośrednie połączenie kablowe                                         Sterownik jądra                 Działanie
    Rdbss              Rdbss                                                                   Sterownik systemu plików        Działanie
    RDPCDD             RDPCDD                                                                  Sterownik jądra                 Działanie
    rdpdr              Sterownik przekierowania urządzenia serwera terminali                   Sterownik jądra                 Działanie
    RDPWD              RDPWD                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    redbook            Sterownik filtru odtwarzania audio cyfrowych dysków CD                  Sterownik jądra                 Działanie
    Secdrv             Secdrv                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    serenum            Sterownik filtru Serenum                                                Sterownik jądra                 Działanie
    Serial             Sterownik portu szeregowego                                             Sterownik jądra                 Działanie
    Sfloppy            Sfloppy                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Simbad             Simbad                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Sparrow            Sparrow                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    speedfan           speedfan                                                                Sterownik jądra                 Działanie
    splitter           Microsoft Kernel Audio Splitter                                         Sterownik jądra                 Zatrzymane
    sr                 Sterownik filtru Przywracania systemu                                   Sterownik systemu plików        Działanie
    Srv                Srv                                                                     Sterownik systemu plików        Działanie
    swenum             Sterownik magistrali programowej                                        Sterownik jądra                 Działanie
    swmidi             Syntezator tablicy dźwięków WAVE Microsoft Kernel GS                    Sterownik jądra                 Zatrzymane
    sym_hi             sym_hi                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    sym_u3             sym_u3                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    symc810            symc810                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    symc8xx            symc8xx                                                                 Sterownik jądra                 Zatrzymane
    sysaudio           Urządzenie audio Microsoft Kernel System                                Sterownik jądra                 Działanie
    Tcpip              Sterownik protokołu TCP/IP                                              Sterownik jądra                 Działanie
    TDPIPE             TDPIPE                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    TDTCP              TDTCP                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    TermDD             Sterownik urządzenia terminalu                                          Sterownik jądra                 Działanie
    TosIde             TosIde                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Udfs               Udfs                                                                    Sterownik systemu plików        Zatrzymane
    ultra              ultra                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    Update             Sterownik Microcode Update                                              Sterownik jądra                 Działanie
    usbehci            Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft     Sterownik jądra                 Działanie
    usbhub             Koncentrator z obsługą USB2                                             Sterownik jądra                 Działanie
    usbohci            Sterownik Miniport otwartego kontrolera hosta USB Microsoft             Sterownik jądra                 Działanie
    usbstor            Sterownik magazynu masowego USB                                         Sterownik jądra                 Działanie
    VgaSave            VgaSave                                                                 Sterownik jądra                 Działanie
    ViaIde             ViaIde                                                                  Sterownik jądra                 Zatrzymane
    VolSnap            VolSnap                                                                 Sterownik jądra                 Działanie
    Wanarp             Sterownik usługi Dostęp zdalny IP ARP                                   Sterownik jądra                 Działanie
    WDICA              WDICA                                                                   Sterownik jądra                 Zatrzymane
    wdmaud             Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM                           Sterownik jądra                 Działanie


--------[ Usługi ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Alerter                            Urządzenie alarmowe                                                     Proces udostępniania  Zatrzymane            NT AUTHORITY\LocalService
    ALG                                Usługa bramy warstwy aplikacji                                          Proces własny        Działanie             NT AUTHORITY\LocalService
    AppMgmt                            Zarządzanie aplikacjami                                                 Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    AudioSrv                           Windows Audio                                                           Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    avast! Antivirus                   avast! Antivirus                                                        Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    avast! Mail Scanner                avast! Mail Scanner                                                     Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    avast! Web Scanner                 avast! Web Scanner                                                      Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    BITS                               Usługa inteligentnego transferu w tle                                   Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    Browser                            Przeglądarka komputera                                                  Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    CiSvc                              Usługa indeksowania                                                     Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    ClipSrv                            ClipBook                                                                Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    COMSysApp                          Aplikacja systemowa modelu COM+                                         Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    CryptSvc                           Usługi kryptograficzne                                                  Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    DcomLaunch                         Program uruchamiający proces serwera DCOM                               Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Dhcp                               Klient DHCP                                                             Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    dmadmin                            Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych                      Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    dmserver                           Menedżer dysków logicznych                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Dnscache                           Klient DNS                                                              Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\NetworkService
    ERSvc                              Usługa raportowania błędów                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Eventlog                           Dziennik zdarzeń                                                        Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    EventSystem                        System zdarzeń COM+                                                     Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    FastUserSwitchingCompatibility     Zgodność szybkiego przełączania użytkowników                            Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)                         Proces własny        Działanie             LocalSystem
    helpsvc                            Pomoc i obsługa techniczna                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    HidServ                            Dostęp do urządzeń interfejsu HID                                       Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    HTTPFilter                         HTTP SSL                                                                Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    ImapiService                       Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI                                   Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    JavaQuickStarterService            Java Quick Starter                                                      Proces własny        Działanie             LocalSystem
    lanmanserver                       Serwer                                                                  Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    lanmanworkstation                  Stacja robocza                                                          Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    LmHosts                            Pomoc TCP/IP NetBIOS                                                    Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\LocalService
    Messenger                          Posłaniec                                                               Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    mnmsrvc                            NetMeeting Remote Desktop Sharing                                       Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    MSDTC                              Distributed Transaction Coordinator                                     Proces własny        Zatrzymane            NT AUTHORITY\NetworkService
    MSIServer                          Instalator Windows                                                      Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    NetDDE                             DDE sieci                                                               Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    NetDDEdsdm                         DSDM DDE sieci                                                          Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    Netlogon                           Logowanie do sieci                                                      Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    Netman                             Połączenia sieciowe                                                     Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Nla                                Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA)                                 Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    nSvcIp                             ForceWare IP service                                                    Proces własny        Działanie             LocalSystem
    NtLmSsp                            Usługa NT LM Security Support Provider                                  Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    NtmsSvc                            Magazyn wymienny                                                        Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    nTuneService                       Performance Service                                                     Proces własny        Działanie             LocalSystem
    NVSvc                              NVIDIA Display Driver Service                                           Proces własny        Działanie             LocalSystem
    PlugPlay                           Plug and Play                                                           Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    PolicyAgent                        Usługi IPSEC                                                            Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    ProtectedStorage                   Magazyn chroniony                                                       Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    RasAuto                            Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego                                Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    RasMan                             Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny                                  Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    RDSessMgr                          Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego                                  Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    RemoteAccess                       Routing i dostęp zdalny                                                 Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    RemoteRegistry                     Rejestr zdalny                                                          Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\LocalService
    RpcLocator                         Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)                   Proces własny        Zatrzymane            NT AUTHORITY\NetworkService
    RpcSs                              Zdalne wywoływanie procedur (RPC)                                       Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\NetworkService
    RSVP                               QoS RSVP                                                                Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    SamSs                              Menedżer kont zabezpieczeń                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    SCardSvr                           Karta inteligentna                                                      Proces udostępniania  Zatrzymane            NT AUTHORITY\LocalService
    Schedule                           Harmonogram zadań                                                       Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    seclogon                           Logowanie pomocnicze                                                    Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    SENS                               Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym                                    Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    SharedAccess                       Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego           Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    ShellHWDetection                   Wykrywanie sprzętu powłoki                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Spooler                            Bufor wydruku                                                           Proces własny        Działanie             LocalSystem
    srservice                          Usługa przywracania systemu                                             Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    SSDPSRV                            Usługa odnajdywania SSDP                                                Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\LocalService
    stisvc                             Windows Image Acquisition (WIA)                                         Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    SwPrv                              MS Software Shadow Copy Provider                                        Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    SysmonLog                          Dzienniki wydajności i alerty                                           Proces własny        Zatrzymane            NT Authority\NetworkService
    TapiSrv                            Telefonia                                                               Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    TermService                        Usługi terminalowe                                                      Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    Themes                             Kompozycje                                                              Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    TlntSvr                            Telnet                                                                  Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    TrkWks                             Klient śledzenia łączy rozproszonych                                    Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    UpdateCenterService                Update Center Service                                                   Proces własny        Działanie             LocalSystem
    upnphost                           Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play                             Proces udostępniania  Zatrzymane            NT AUTHORITY\LocalService
    UPS                                Zasilacz awaryjny (UPS)                                                 Proces własny        Zatrzymane            NT AUTHORITY\LocalService
    VSS                                Kopiowanie woluminów w tle                                              Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    W32Time                            Usługa Czas systemu Windows                                             Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    WebClient                          WebClient                                                               Proces udostępniania  Działanie             NT AUTHORITY\LocalService
    winmgmt                            Instrumentacja zarządzania Windows                                      Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    WmdmPmSN                           Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych                         Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    Wmi                                Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Windows              Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem
    WmiApSrv                           Karta wydajności WMI                                                    Proces własny        Zatrzymane            LocalSystem
    wscsvc                             Centrum zabezpieczeń                                                    Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    wuauserv                           Aktualizacje automatyczne                                               Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    WZCSVC                             Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej                               Proces udostępniania  Działanie             LocalSystem
    xmlprov                            Usługa dostarczania sieci                                               Proces udostępniania  Zatrzymane            LocalSystem


--------[ DLL ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6to4svc.dll                5.01.2600.2180              Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.
    aaaamon.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL monitora Aaaa
    acctres.dll                6.00.2600.0000              Zasoby Menedżera kont internetowych Microsoft
    acledit.dll                5.01.2600.0000              Edytor listy sterowania dostępem
    aclui.dll                  5.01.2600.2180              Edytor deskryptora zabezpieczeń
    activeds.dll               5.01.2600.2180              ADs Router Layer DLL
    actxprxy.dll               6.00.2900.2180              ActiveX Interface Marshaling Library
    admparse.dll               6.00.2900.2180              Parser szablonów zasad globalnych IEAK
    adptif.dll                 5.01.2600.0000              IPX Interface via WinSock
    adsldp.dll                 5.01.2600.2180              ADs LDAP Provider DLL
    adsldpc.dll                5.01.2600.2180              ADs LDAP Provider C DLL
    adsmsext.dll               5.01.2600.2180              ADs LDAP Provider DLL
    adsnds.dll                 5.01.2600.0000              ADs NDS Provider DLL
    adsnt.dll                  5.01.2600.2180              ADs Windows NT Provider DLL
    adsnw.dll                  5.01.2600.0000              ADs Netware 3.12 Provider DLL
    advapi32.dll               5.01.2600.2180              Advanced Windows 32 Base API
    advpack.dll                6.00.2900.2180              ADVPACK
    alrsvc.dll                 5.01.2600.2180              Alerter Service DLL
    amstream.dll               6.05.2600.2180              DirectShow Runtime.
    apcups.dll                 5.01.2600.0000              APC Smart Provider
    apphelp.dll                5.01.2600.2180              Application Compatibility Client Library
    appmgmts.dll               5.01.2600.2180              Usługa instalacji oprogramowania
    appmgr.dll                 5.01.2600.2180              Rozszerzenie przystawki instalacji oprogramowania
    asferror.dll               9.00.00.3250                Definicje błędów ASF
    asycfilt.dll               5.01.2600.2180              
    atkctrs.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL liczników monitora wydajności AppleTalk Windows NT
    atl.dll                    3.05.2284.0000              ATL Module for Windows XP (Unicode)
    atmfd.dll                  5.01.02.0226                Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
    atmlib.dll                 5.01.02.0226                Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
    atmpvcno.dll               5.01.2600.0000              Atm Epvc Install DLL
    atrace.dll                 5.01.2600.0000              Async Trace DLL
    audiosrv.dll               5.01.2600.2180              Windows Audio Service
    authz.dll                  5.01.2600.2180              Authorization Framework
    autodisc.dll               5.01.2600.0000              Windows AutoDiscovery API
    avicap.dll                 1.15.00.0001                Biblioteka przechwytywania AVI
    avicap32.dll               5.01.2600.0000              Klasa okna przechwytywania AVI
    avifil32.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka plików Microsoft AVI
    avifile.dll                4.90.00.3000                Biblioteka plików Microsoft AVI
    avmeter.dll                5.01.2600.0000              Formanty mierników
    avtapi.dll                 5.01.2600.0000              Moduł telefoniczny TAPI 3.0 i podgląd konferencji prowadzonych z użyciem multiemisyjnego protokołu IP
    avwav.dll                  5.01.2600.0000              Wave Manipulation Component
    basesrv.dll                5.01.2600.2180              Windows NT BASE API Server DLL
    batmeter.dll               6.00.2900.2180              Pomocnicza biblioteka DLL miernika baterii
    batt.dll                   5.01.2600.2180              Battery Class Installer
    bdco1.dll                  1.00.00.0111                Co-Installer DLL for BD
    bdco1ins.dll               1.00.00.0111                Co-Installer DLL for BD
    bidispl.dll                5.01.2600.2180              Bidispl DLL
    bitsprx2.dll               6.06.2600.2180              Background Intelligent Transfer Service Proxy
    bitsprx3.dll               6.06.2600.2180              Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy
    blackbox.dll               9.00.00.3250                BlackBox DLL
    bootvid.dll                5.01.2600.0000              VGA Boot Driver
    browselc.dll               6.00.2900.2180              Biblioteka UI powłoki przeglądarki
    browser.dll                5.01.2600.2180              Computer Browser Service DLL
    browseui.dll               6.00.2900.2180              Biblioteka UI powłoki przeglądarki
    browsewm.dll               6.00.2900.2180              BrowseWM Player
    bthci.dll                  5.01.2600.2180              Bluetooth Class Installer
    bthserv.dll                5.01.2600.2180              Bluetooth Support Service
    btpanui.dll                5.01.2600.2180              Bluetooth PAN User Interface
    cabinet.dll                5.01.2600.2180              Microsoft® Cabinet File API
    cabview.dll                6.00.2900.2180              Rozszerzenie zawartości powłoki plików cabinet
    camocx.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL WIA Camera View
    capesnpn.dll               5.01.2600.0000              Rozszerzenie zarządzania szablonem certyfikatu Microsoft®
    cards.dll                  5.01.2600.0000              Entertainment Pack Cardplaying Helper DLL
    catsrv.dll                 2001.12.4414.0258           COM Services
    catsrvps.dll               2001.12.4414.0258           COM Services
    catsrvut.dll               2001.12.4414.0258           COM Services
    ccfgnt.dll                 7.02.2600.0000              Internet Configuration Library
    cdfview.dll                6.00.2900.2180              Podgląd plików definicji kanałów
    cdm.dll                    7.04.7600.0226              Windows Update CDM Stub
    cdmodem.dll                5.01.2600.0000              Modem Connection Driver
    cdosys.dll                 6.02.02.0000                Microsoft CDO for Windows Library
    certcli.dll                5.01.2600.2180              Klient usług certyfikatów Microsoft®
    certmgr.dll                5.01.2600.2180              Przystawka certyfikatów
    cewmdm.dll                 9.00.01.0056                Windows CE WMDM Service Provider
    cfgbkend.dll               5.01.2600.2180              Configuration Backend Interface
    cfgmgr32.dll               5.01.2600.2180              Configuration Manager Forwarder DLL
    ciadmin.dll                5.01.2600.0000              Administracja CI (MMC)
    cic.dll                    5.01.2600.0000              CIC - formanty MMC dla bloku zadań
    ciodm.dll                  5.01.2600.2180              Indexing Service Admin Automation Objects
    clb.dll                    5.01.2600.0000              Pole listy z kolumnami
    clbcatex.dll               2001.12.4414.0258           COM Services
    clbcatq.dll                2001.12.4414.0258           COM Services
    cliconfg.dll               2000.85.1117.0000           SQL Client Configuration Utility DLL
    clusapi.dll                5.01.2600.2180              Cluster API Library
    cmcfg32.dll                7.02.2600.2180              Biblioteka DLL konfiguracji Menedżera połączeń firmy Microsoft
    cmdial32.dll               7.02.2600.2180              Menedżer połączeń firmy Microsoft
    cmpbk32.dll                7.02.2600.0000              Microsoft Connection Manager Phonebook
    cmprops.dll                5.01.2600.2180              Przystawki usługi WMI
    cmsetacl.dll               5.01.2600.2180              Connection Manager ACL update
    cmutil.dll                 7.02.2600.2180              Biblioteka narzędzi Menedżera połączeń firmy Microsoft
    cnbjmon.dll                0.03.00.0000                Monitor języka dla drukarki Canon Bubble-Jet
    cnetcfg.dll                7.02.2600.0000              Biblioteka Menedżera połączeń
    cnvfat.dll                 5.01.2600.0000              FAT File System Conversion Utility DLL
    cohelper.dll               2.02.00.7310                Cohelper DLL for driver and NAM
    colbact.dll                2001.12.4414.0258           COM Services
    comaddin.dll               2001.12.4414.0042           COM Services
    comcat.dll                 5.00.2600.0001              Microsoft Component Category Manager Library
    comctl32.dll               5.82.2900.2180              Common Controls Library
    comdlg32.dll               6.00.2900.2180              Plik DLL wspólnych okien dialogowych
    commdlg.dll                3.10.00.0103                Biblioteki wspólnych okien dialogowych
    compatui.dll               1.00.00.0001                Moduł CompatUI
    compobj.dll                2.10.35.0035                OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    compstui.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL interfejsu użytkownika dla arkusza typowych właściwości
    comrepl.dll                2001.12.4414.0042           COM Services
    comres.dll                 2001.12.4414.0258           Usługi modelu COM
    comsnap.dll                2001.12.4414.0042           COM Services
    comsvcs.dll                2001.12.4414.0258           COM Services
    comuid.dll                 2001.12.4414.0258           COM Services
    confmsp.dll                5.01.2600.0000              Dostawca usług Microsoft IP Conferencing Media
    console.dll                5.01.2600.0000              Aplikacja obsługująca konsolę Panelu sterowania
    corpol.dll                 2003.01.2600.2180           Microsoft COM Runtime Execution Engine
    credui.dll                 5.01.2600.2180              Interfejs użytkownika menedżera poświadczeń
    crtdll.dll                 4.00.1183.0001              Microsoft C Runtime Library
    crypt32.dll                5.131.2600.2180             Crypto API32
    cryptdlg.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Common Certificate Dialogs
    cryptdll.dll               5.01.2600.2180              Cryptography Manager
    cryptext.dll               5.131.2600.2180             Rozszerzenia powłoki Crypto
    cryptnet.dll               5.131.2600.2180             Crypto Network Related API
    cryptsvc.dll               5.01.2600.2180              Cryptographic Services
    cryptui.dll                5.131.2600.2180             Dostawca interfejsu zaufania Microsoft
    cscdll.dll                 5.01.2600.2180              Agent sieci w trybie offline
    cscui.dll                  5.01.2600.2180              Interfejs użytkownika buforowania z strony klienta
    csrsrv.dll                 5.01.2600.2180              Client Server Runtime Process
    csseqchk.dll               10.00.00.1009               CSSeqChk
    ctl3d32.dll                2.31.00.0000                Ctl3D 3D Windows Controls
    ctl3dv2.dll                2.99.00.0000                Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
    d3d8.dll                   5.03.2600.2180              Microsoft Direct3D
    d3d8thk.dll                5.03.2600.2180              Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
    d3d9.dll                   5.03.2600.2180              Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_33.dll         9.18.904.0015               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_34.dll         9.19.949.0046               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_35.dll         9.19.949.1104               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_36.dll         9.19.949.2111               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_37.dll         9.22.949.2248               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_38.dll         9.23.949.2378               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_39.dll         9.24.949.2307               Microsoft Direct3D
    d3dcompiler_40.dll         9.24.950.2656               Direct3D HLSL Compiler
    d3dcompiler_41.dll         9.26.952.2844               Direct3D HLSL Compiler
    d3dim.dll                  5.01.2600.0000              Microsoft Direct3D
    d3dim700.dll               5.03.2600.2180              Microsoft Direct3D
    d3dpmesh.dll               5.01.2600.0000              Direct3D Progressive Mesh DLL
    d3dramp.dll                5.01.2600.0000              Microsoft Direct3D
    d3drm.dll                  5.01.2600.0000              Direct3D Retained Mode DLL
    d3dx10_33.dll              9.18.904.0021               Microsoft Direct3D
    d3dx10_34.dll              9.19.949.0046               Microsoft Direct3D
    d3dx10_35.dll              9.19.949.1104               Microsoft Direct3D
    d3dx10_36.dll              9.19.949.2009               Microsoft Direct3D
    d3dx10_37.dll              9.19.949.2187               Microsoft Direct3D
    d3dx10_38.dll              9.23.949.2378               Microsoft Direct3D
    d3dx10_39.dll              9.24.949.2307               Microsoft Direct3D
    d3dx10_40.dll              9.24.950.2656               Direct3D 10.1 Extensions
    d3dx10_41.dll              9.26.952.2844               Direct3D 10.1 Extensions
    d3dx9_24.dll               9.05.132.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_25.dll               9.06.168.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_26.dll               9.07.239.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_27.dll               9.08.299.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_28.dll               9.10.455.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_29.dll               9.11.519.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_30.dll               9.12.589.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_31.dll               9.15.779.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_32.dll               9.16.843.0000               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_33.dll               9.18.904.0015               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_34.dll               9.19.949.0046               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_35.dll               9.19.949.1104               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_36.dll               9.19.949.2111               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_37.dll               9.22.949.2248               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_38.dll               9.23.949.2378               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_39.dll               9.24.949.2307               Microsoft® DirectX for Windows®
    d3dx9_40.dll               9.24.950.2656               Direct3D 9 Extensions
    d3dx9_41.dll               9.26.952.2844               Direct3D 9 Extensions
    d3dxof.dll                 5.01.2600.0000              DirectX Files DLL
    danim.dll                  6.03.01.0146                DirectX Media -- DirectAnimation
    dataclen.dll               6.00.2900.2180              Oczyszczarka dysku dla systemu Windows
    datime.dll                 6.03.01.0146                TIME
    davclnt.dll                5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta DAV w sieci Web
    dbgeng.dll                 5.01.2600.0000              Symbolic Debugger Engine for Windows 2000
    dbghelp.dll                5.01.2600.2180              Windows Image Helper
    dbmsrpcn.dll               2000.85.1117.0000           ConnectTo RPC Net Library
    dbnetlib.dll               2000.85.1117.0000           Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
    dbnmpntw.dll               2000.85.1117.0000           Named Pipes Net DLL for SQL Clients
    dciman32.dll               5.01.2600.2180              DCI Manager
    ddeml.dll                  3.50.00.0103                Biblioteka zarządzania systemem DDE
    ddraw.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft DirectDraw
    ddrawex.dll                5.03.2600.2180              Direct Draw Ex
    deployjava1.dll            6.00.220.0004               Java(TM) Platform SE binary
    deskadp.dll                6.00.2600.0000              Zaawansowane właściwości karty grafiki
    deskmon.dll                6.00.2600.0000              Zaawansowane właściwości monitora
    deskperf.dll               5.01.2600.0000              Zaawansowane właściwości wydajności wyświetlania
    devenum.dll                6.05.2600.2180              Wyliczanie urządzeń.
    devmgr.dll                 5.01.2600.2180              Przystawka MMC Menedżera urządzeń
    dfrgres.dll                5.01.2600.0000              Moduł zasobów Defragmentatora dysków
    dfrgsnap.dll               5.01.2600.2180              Moduł przystawki Defragmentatora dysków
    dfrgui.dll                 5.01.2600.2180              Disk Defragmenter UI Module
    dfsshlex.dll               5.01.2600.2180              Rozszerzenie powłoki rozproszonego systemu plików
    dgnet.dll                  1.00.00.0001                Moduł Dgnet
    dgrpsetu.dll               2.03.07.0000                Digi RealPort® Driver Upgrade
    dgsetup.dll                3.07.03.0000                DGSETUP DLL
    dhcpcsvc.dll               5.01.2600.2180              Usługa klienta DHCP
    dhcpmon.dll                5.01.2600.0000              DHCP Monitor Dll
    dhcpsapi.dll               5.01.2600.0000              Wejściowy DLL interfejsu API serwera DHCP
    diactfrm.dll               5.01.2600.0000              Microsoft DirectInput Mapper Framework
    digest.dll                 6.00.2900.2180              Pakiet uwierzytelniania Digest SSPI
    dimap.dll                  5.01.2600.0000              Microsoft DirectInput Mapper
    dinput.dll                 5.03.2600.2180              Microsoft DirectInput
    dinput8.dll                5.03.2600.2180              Microsoft DirectInput
    directdb.dll               6.00.2900.2180              Microsoft Direct Database API
    diskcopy.dll               6.00.2600.0000              Windows DiskCopy
    dispex.dll                 5.06.00.6626                Microsoft (r) DispEx
    dmband.dll                 5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Band
    dmcompos.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Composer
    dmconfig.dll               2600.00.503.0000            Logical Disk Manager Configuration Library
    dmdlgs.dll                 2600.00.503.0000            Disk Management Snap-in Dialogs
    dmdskmgr.dll               2600.2180.503.0000          Disk Management Snap-in Support Library
    dmdskres.dll               2600.00.503.0000            Zasoby przystawki Zarządzanie dyskami
    dmime.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Interactive Engine
    dmintf.dll                 2600.00.503.0000            Disk Management DCOM Interface Stub
    dmloader.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Loader
    dmocx.dll                  5.01.2600.0000              OCX TreeView
    dmscript.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Scripting
    dmserver.dll               2600.2180.503.0000          Biblioteka DLL usługi Menedżera dysków logicznych
    dmstyle.dll                5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Style Engline
    dmsynth.dll                5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Software Synthesizer
    dmusic.dll                 5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Core Services
    dmutil.dll                 2600.2180.503.0000          Logical Disk Manager Utility Library
    dnsapi.dll                 5.01.2600.2180              DNS Client API DLL
    dnsrslvr.dll               5.01.2600.2180              Usługa buforowanego rozpoznawania nazw DNS
    docprop.dll                5.01.2600.0000              Strona właściwości OLE Docfile
    docprop2.dll               5.01.2600.2180              Rozszerzenie powłoki DocProp Microsoft
    dpcdll.dll                 5.01.2600.2180              Moduł Dpcdll
    dplay.dll                  5.00.2134.0001              Microsoft DirectPlay
    dplayx.dll                 5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay
    dpmodemx.dll               5.03.2600.2180              Połączenie modemowe i szeregowe dla DirectPlay
    dpnaddr.dll                5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay8 Address
    dpnet.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay
    dpnhpast.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay NAT Helper PAST
    dpnhupnp.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay NAT Helper UPnP
    dpnlobby.dll               5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay8 Lobby
    dpnmodem.dll               5.01.2600.0000              Dostawca modemu Microsoft DirectPlay8
    dpnwsock.dll               5.01.2600.0000              Dostawca Microsoft DirectPlay8 Winsock
    dpserial.dll               5.00.2134.0001              Dostawca usługi modemu Microsoft DirectPlay
    dpvacm.dll                 5.03.2600.2180              Dostawca Microsoft DirectPlay Voice ACM
    dpvoice.dll                5.03.2600.2180              Microsoft DirectPlay Voice
    dpvvox.dll                 5.03.2600.2180              Dostawca Microsoft DirectPlay Voice Voxware
    dpwsock.dll                5.00.2134.0001              Microsoft DirectPlay Local Net Service Provider
    dpwsockx.dll               5.03.2600.2180              Połączenia Internet TCP/IP i IPX dla DirectPlay
    drmclien.dll               9.00.00.3250                DRM Client DLL
    drmstor.dll                9.00.00.3250                DRM Store DLL
    drmv2clt.dll               9.00.00.3250                DRMv2 Client DLL
    drprov.dll                 5.01.2600.2180              Microsoft Terminal Server Network Provider
    ds16gt.dll                 3.510.3711.0000             Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk
    ds32gt.dll                 3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
    dsauth.dll                 5.01.2600.0000              DS Authorization for Services
    dsdmo.dll                  5.03.2600.2180              DirectSound Effects
    dsdmoprp.dll               5.03.2600.2180              Strony właściwości efektów DirectSound
    dskquota.dll               5.01.2600.2180              Plik DLL przydziału dysku powłoki systemu Windows
    dskquoui.dll               5.01.2600.0000              Plik DLL interfejsu użytkownika zasobów dyskowych powłoki systemu Windows
    dsound.dll                 5.03.2600.2180              DirectSound
    dsound3d.dll               5.03.2600.2180              DirectSound3D LUT
    dsprop.dll                 5.01.2600.2180              Strony właściwości usługi Active Directory systemu Windows
    dsprpres.dll               5.01.2600.2180              Zasoby stron właściwości usługi Active Directory systemu Windows
    dsquery.dll                5.01.2600.2180              Znajdowanie Usługi katalogowej
    dssec.dll                  5.01.2600.2180              Interfejs użytkownika zabezpieczeń usługi katalogowej
    dssenh.dll                 5.01.2600.2133              Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
    dsuiext.dll                5.01.2600.2180              Wspólny interfejs użytkownika Usługi katalogowej
    dswave.dll                 5.03.2600.2180              Microsoft DirectMusic Wave
    duser.dll                  5.01.2600.2180              Windows DirectUser Engine
    dx7vb.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft DirectX dla Visual Basic
    dx8vb.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft DirectX dla Visual Basic
    dxdiagn.dll                5.03.2600.2180              Narzędzie diagnostyczne Microsoft DirectX
    dxmasf.dll                 6.04.09.1125                Windows Media Source Filter
    dxtmsft.dll                6.03.2900.2180              DirectX Media -- Image DirectX Transforms
    dxtrans.dll                6.03.2900.2180              DirectX Media -- DirectX Transform Core
    efsadu.dll                 5.01.2600.2180              Narzędzie szyfrowania plików
    els.dll                    5.01.2600.2180              Przystawka podglądu zdarzeń
    encapi.dll                 5.03.2600.2180              Encoder API
    encdec.dll                 6.05.2600.2180              XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters.
    eqnclass.dll               5.00.21.0058                Equinox Multiport Serial Coinstaller
    ersvc.dll                  5.01.2600.2180              Windows Error Reporting Service
    es.dll                     2001.12.4414.0258           COM Services
    esent.dll                  5.01.2600.2180              Server Database Storage Engine
    esent97.dll                6.00.3940.0013              Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Storage Engine
    esentprf.dll               5.01.2600.0000              Server Database Storage Performance Library
    eventcls.dll               5.01.2600.0000              Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class
    eventlog.dll               5.01.2600.2180              Usługa rejestrowania zdarzeń
    expsrv.dll                 6.00.72.9589                Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
    extmgr.dll                 6.00.2900.2180              Extensions Manager
    exts.dll                   5.01.2600.0000              Debugger Extensions
    faultrep.dll               5.01.2600.2180              Raportowanie błędów systemu Windows
    fdco1.dll                  2.02.00.7310                Co-Installer DLL for FD
    fdco1ins.dll               2.02.00.7310                Co-Installer DLL for FD
    fde.dll                    5.01.2600.0000              Rozszerzenie przystawki przekierowania folderu
    fdeploy.dll                5.01.2600.2180              Rozszerzenie Winlogon przekierowania folderu
    feclient.dll               5.01.2600.2180              Windows NT File Encryption Client Interfaces
    filemgmt.dll               5.01.2600.2180              Usługi i foldery udostępnione
    fldrclnr.dll               6.00.2900.2180              Kreator oczyszczania pulpitu
    fltlib.dll                 5.01.2600.2180              Filter Library
    fmifs.dll                  5.01.2600.0000              FM IFS Utility DLL
    fontext.dll                5.01.2600.2180              Folder czcionek Windows
    fontsub.dll                5.01.2600.0000              Font Subsetting DLL
    framebuf.dll               5.01.2600.2180              Framebuffer Display Driver
    frapsvid.dll               3.02.03.11797               Fraps
    fsusd.dll                  5.01.2600.0000              Biblioteka DLL urządzeń fotograficznych z systemem plików
    ftsrch.dll                 4.00.00.4553                Microsoft® Full-Text Search
    fwcfg.dll                  5.01.2600.2180              Windows Firewall Configuration Helper
    gcdef.dll                  5.01.2600.0000              Domyślne karty kontrolerów gier
    gdi32.dll                  5.01.2600.2180              GDI Client DLL
    gdiplus.dll                5.01.3102.2180              Microsoft GDI+
    getuname.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL nazw Unicode dla UCE
    glmf32.dll                 5.01.2600.0000              OpenGL Metafiling DLL
    glu32.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL OpenGL Utility Library
    gpedit.dll                 5.01.2600.2180              GPEdit
    gpkcsp.dll                 5.01.2522.0000              Gemplus Cryptographic Service Provider
    gpkrsrc.dll                5.01.2522.0000              Zasoby dostawcy usług kryptograficznych Gemplus
    gptext.dll                 5.01.2600.2180              GPTExt
    h323msp.dll                5.01.2600.2180              Dostawca usług Microsoft H.323 Media
    hal.dll                    5.01.2600.2180              Hardware Abstraction Layer DLL
    hccoin.dll                 5.01.2600.2180              USB Coinstaller
    hdaprop.dll                5.10.01.5013                High Definition Audio Property Page v1.0a
    hdaudres.dll               5.10.01.5013                High Definition Audio Property Page v1.0a
    hhsetup.dll                5.02.3790.1159              Microsoft® HTML Help
    hid.dll                    5.01.2600.2180              Hid User Library
    hlink.dll                  5.00.00.4513                Microsoft - Biblioteka hiperłączy
    hnetcfg.dll                5.01.2600.2180              Menedżer konfiguracji sieci domowej
    hnetmon.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL Monitora sieci domowej
    hnetwiz.dll                5.01.2232.0001              Kreator konfiguracji sieci
    hotplug.dll                5.01.2600.2180              Aplet Bezpieczne usuwanie sprzętu
    hticons.dll                5.01.2600.0000              HyperTerminal Applet Library
    httpapi.dll                5.01.2600.2180              HTTP Protocol Stack API
    htui.dll                   5.01.2600.2180              Wspólne okna dialogowe dopasowywania kolorów półtonów
    hypertrm.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka apletu HyperTerminal
    iasacct.dll                5.01.2600.0000              Dostawca kont IAS
    iasads.dll                 5.01.2600.0000              Magazyn danych usługi Active Directory IAS
    iashlpr.dll                5.01.2600.0000              Surogat składnika IAS
    iasnap.dll                 5.01.2600.0000              IAS NAP Provider
    iaspolcy.dll               5.01.2600.0000              IAS Pipeline
    iasrad.dll                 5.01.2600.2180              Składnik protokołu RADIUS IAS
    iasrecst.dll               5.01.2600.0000              IAS Jet Database Access
    iassam.dll                 5.01.2600.0000              IAS NT SAM Provider
    iassdo.dll                 5.01.2600.0000              Składnik SDO IAS
    iassvcs.dll                5.01.2600.0000              Składniki usług IAS
    icaapi.dll                 5.01.2600.2180              DLL Interface to TermDD Device Driver
    iccvid.dll                 1.10.00.0012                Cinepak® Codec
    icfgnt5.dll                6.00.2600.0000              Internet Connection Wizard
    icm32.dll                  5.01.2600.2180              Moduł zarządzania kolorami (CMM) firmy Microsoft
    icmp.dll                   5.01.2600.2180              ICMP DLL
    icmui.dll                  5.01.2600.0000              Interfejs użytkownika DLL Systemu harmonizowania kolorów Microsoft
    icwdial.dll                6.00.2900.2180              Autotelefon Kreatora połączeń internetowych
    icwphbk.dll                6.00.2900.2180              Kreator połączeń internetowych
    idq.dll                    5.01.2600.2180              Rozszerzenie ISAPI usługi indeksowania
    ieakeng.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka aparatu Internet Explorer Administration Kit
    ieaksie.dll                6.00.2900.2180              Rozszerzenie przystawki programu Internet Explorer do zasad grupy
    ieakui.dll                 6.00.2600.0000              Współużytkowana biblioteka DLL interfejsu użytkownika zestawu Microsoft IEAK
    iedkcs32.dll               16.00.2900.2180             Biblioteka DLL dostosowania programu Microsoft Internet Explorer
    ieencode.dll               2001.07.25.0000             Microsoft Character Encoder
    iepeers.dll                6.00.2900.2180              Obiekty równorzędne programu Internet Explorer
    iernonce.dll               6.00.2900.2180              Rozszerzone przetwarzanie RunOnce w interfejsie użytkownika
    iesetup.dll                6.00.2900.2180              Mapa wersji IOD
    ifmon.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL Monitora IF
    ifsutil.dll                5.01.2600.0000              IFS Utility DLL
    igmpagnt.dll               5.01.2600.2180              Microsoft IGMP subagent
    iissuba.dll                6.00.2600.0001              Microsoft IIS sub-authentication handler
    ils.dll                    5.01.2600.2180              User Location Services Component Module
    imagehlp.dll               5.01.2600.2180              Windows NT Image Helper
    imeshare.dll               9.02.4202.0000              Microsoft Office IME Shared property library.
    imgutil.dll                6.00.2900.2180              IE plugin image decoder support DLL
    imm32.dll                  5.01.2600.2180              Windows XP IMM32 API Client DLL
    inetcfg.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka kreatora połączeń internetowych
    inetcomm.dll               6.00.2900.2180              Microsoft Internet Messaging API
    inetcplc.dll               6.00.2600.0000              Internetowy panel sterowania
    inetmib1.dll               5.01.2600.2180              Microsoft MIB-II subagent
    inetpp.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL dostawcy drukowania internetowego
    inetppui.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta drukowania internetowego
    inetres.dll                6.00.2900.2180              Microsoft Internet Messaging API Resources
    infosoft.dll               5.01.2600.0000              Wordbreaker and stemmer dll
    initpki.dll                5.131.2600.2180             Microsoft Trust - Instalacja i konfiguracja
    input.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL wprowadzania tekstu
    inseng.dll                 6.00.2900.2180              Aparat instalacji
    iologmsg.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL rejestrowania wejścia/wyjścia
    iphlpapi.dll               5.01.2600.2180              Interfejs API Pomocnika IP
    ipmontr.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL monitora routera IP
    ipnathlp.dll               5.01.2600.2180              Składniki Pomocnika Microsoft NAT
    ippromon.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL protokołów IP
    iprop.dll                  5.01.2600.0000              OLE PropertySet Implementation
    iprtprio.dll               5.01.2600.0000              IP Routing Protocol Priority DLL
    iprtrmgr.dll               5.01.2600.0000              Menedżer routerów IP
    ipsecsnp.dll               5.01.2600.2180              Przystawka Zarządzanie zasadami zabezpieczeń protokołu internetowego dla systemu Microsoft Windows 2000
    ipsecsvc.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera SPD protokołu IPSec systemu Windows
    ipsmsnap.dll               5.01.2600.2180              Przystawka monitora zabezpieczeń IP
    ipv6mon.dll                5.01.2600.2180              Biblioteka DLL Monitora IF
    ipxmontr.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL monitora routera protokołu IPX
    ipxpromn.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL monitora routera protokołu IPX
    ipxrip.dll                 5.01.2600.0000              IPX RIP
    ipxrtmgr.dll               5.01.2600.0000              IPX ROUTER MANAGER
    ipxsap.dll                 5.01.2600.0000              SAP Agent DLL
    ipxwan.dll                 5.01.2600.0000              IPXWAN
    ir32_32.dll                3.24.15.0003                Intel Indeo(R) Video R3.2 32-bit Driver
    ir41_qc.dll                4.30.62.0002                Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
    ir41_qcx.dll               4.30.64.0001                Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
    ir50_32.dll                5.2562.15.0055              Intel Indeo® video 5.10
    ir50_qc.dll                5.00.63.0048                Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
    ir50_qcx.dll               5.00.64.0048                Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
    irclass.dll                5.01.2600.0000              Infrared Class Coinstaller
    isign32.dll                6.00.2900.2180              Zapisywanie do Internetu
    isrdbg32.dll               0.00.00.0000                ISR Debug 32-bit Engine
    itircl.dll                 5.02.3790.1159              Microsoft® InfoTech IR Local DLL
    itss.dll                   5.02.3790.1221              Microsoft® InfoTech Storage System Library
    iuengine.dll               5.04.3790.2180              Windows Update Control Engine
    ixsso.dll                  5.01.2600.2180              Obiekt serwera usługi indeksowania
    iyuv_32.dll                5.01.2600.2180              Intel Indeo(R) Video YUV Codec
    jet500.dll                 5.01.2600.0000              JET Engine DLL
    jgaw400.dll                36.00.00.0000               JG Audio Interface DLL
    jgdw400.dll                82.00.00.0000               JG ART DLL
    jgmd400.dll                34.00.00.0000               JG MIDI Player DLL
    jgpl400.dll                47.00.00.0000               JG ART Player DLL
    jgsd400.dll                17.00.00.0000               JG ART DLL
    jgsh400.dll                23.00.00.0000               JG Slide Show Player DLL
    jobexec.dll                5.00.00.0001                Active Setup Job Executer
    jscript.dll                5.06.00.8820                Microsoft (r) JScript
    jspl.dll                   5.06.00.6626                Visual Basic(R) JScript  - Przetłumaczone ciągi znaków
    jsproxy.dll                6.00.2900.2180              JScript Proxy Auto-Configuration
    kbdal.dll                  5.01.2600.0000              Albania Keyboard Layout
    kbdaze.dll                 5.01.2600.0000              Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdazel.dll                5.01.2600.0000              Azeri-Latin Keyboard Layout
    kbdbe.dll                  5.01.2600.0000              Belgian Keyboard Layout
    kbdbene.dll                5.01.2600.0000              Belgian Dutch Keyboard Layout
    kbdblr.dll                 5.01.2600.0000              Belarusian Keyboard Layout
    kbdbr.dll                  5.01.2600.0000              Brazilian Keyboard Layout
    kbdbu.dll                  5.01.2600.0000              Bulgarian Keyboard Layout
    kbdca.dll                  5.01.2600.0000              Canadian Multilingual Keyboard Layout
    kbdcan.dll                 5.01.2600.0000              Canadian National Standard Keyboard Layout
    kbdcr.dll                  5.01.2600.0000              Croatian/Slovenian Keyboard Layout
    kbdcz.dll                  5.01.2600.0000              Czech Keyboard Layout
    kbdcz1.dll                 5.01.2600.0000              Czech_101 Keyboard Layout
    kbdcz2.dll                 5.01.2600.0000              Czech_Programmer's Keyboard Layout
    kbdda.dll                  5.01.2600.0000              Danish Keyboard Layout
    kbddv.dll                  5.01.2600.0000              Dvorak US English Keyboard Layout
    kbdes.dll                  5.01.2600.0000              Spanish Alernate Keyboard Layout
    kbdest.dll                 5.01.2600.0000              Estonia Keyboard Layout
    kbdfc.dll                  5.01.2600.0000              Canadian French Keyboard Layout
    kbdfi.dll                  5.01.2600.0000              Finnish Keyboard Layout
    kbdfi1.dll                 5.01.2600.2180              Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout
    kbdfo.dll                  5.01.2600.0000              Faroese Keyboard Layout
    kbdfr.dll                  5.01.2600.0000              French Keyboard Layout
    kbdgae.dll                 5.01.2600.0000              Gaelic Keyboard Layout
    kbdgkl.dll                 5.01.2600.0000              Greek_Latin Keyboard Layout
    kbdgr.dll                  5.01.2600.0000              German Keyboard Layout
    kbdgr1.dll                 5.01.2600.0000              German_IBM Keyboard Layout
    kbdhe.dll                  5.01.2600.0000              Greek Keyboard Layout
    kbdhe220.dll               5.01.2600.0000              Greek IBM 220 Keyboard Layout
    kbdhe319.dll               5.01.2600.0000              Greek IBM 319 Keyboard Layout
    kbdhela2.dll               5.01.2600.0000              Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout
    kbdhela3.dll               5.01.2600.0000              Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout
    kbdhept.dll                5.01.2600.0000              Greek_Polytonic Keyboard Layout
    kbdhu.dll                  5.01.2600.0000              Hungarian Keyboard Layout
    kbdhu1.dll                 5.01.2600.0000              Hungarian 101-key Keyboard Layout
    kbdic.dll                  5.01.2600.0000              Icelandic Keyboard Layout
    kbdinbe1.dll               5.01.2600.2180              Bengali (Inscript) Keyboard Layout
    kbdinben.dll               5.01.2600.2180              Bengali Keyboard Layout
    kbdinmal.dll               5.01.2600.2180              Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout
    kbdir.dll                  5.01.2600.0000              Irish Keyboard Layout
    kbdit.dll                  5.01.2600.0000              Italian Keyboard Layout
    kbdit142.dll               5.01.2600.0000              Italian 142 Keyboard Layout
    kbdkaz.dll                 5.01.2600.0000              Kazak_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdkyr.dll                 5.01.2600.0000              Kyrgyz Keyboard Layout
    kbdla.dll                  5.01.2600.0000              Latin-American Spanish Keyboard Layout
    kbdlt.dll                  5.01.2600.0000              Lithuania Keyboard Layout
    kbdlt1.dll                 5.01.2600.0000              Lithuanian Keyboard Layout
    kbdlv.dll                  5.01.2600.0000              Latvia Keyboard Layout
    kbdlv1.dll                 5.01.2600.0000              Latvia-QWERTY Keyboard Layout
    kbdmac.dll                 5.01.2600.0000              FYROMacedonian_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdmaori.dll               5.01.2600.2180              Maori Keyboard Layout
    kbdmlt47.dll               5.01.2600.2180              Maltese 47-key Keyboard Layout
    kbdmlt48.dll               5.01.2600.2180              Maltese 48-key Keyboard Layout
    kbdmon.dll                 5.01.2600.0000              Mongolian Keyboard Layout
    kbdne.dll                  5.01.2600.0000              Dutch Keyboard Layout
    kbdnec.dll                 5.01.2600.0000              JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800)
    kbdno.dll                  5.01.2600.0000              Norwegian Keyboard Layout
    kbdno1.dll                 5.01.2600.2180              Norwegian with Sami Keyboard Layout
    kbdpl.dll                  5.01.2600.0000              Polish Keyboard Layout
    kbdpl1.dll                 5.01.2600.0000              Polish Programmer's Keyboard Layout
    kbdpo.dll                  5.01.2600.0000              Portuguese Keyboard Layout
    kbdro.dll                  5.01.2600.0000              Romanian Keyboard Layout
    kbdru.dll                  5.01.2600.0000              Russian Keyboard Layout
    kbdru1.dll                 5.01.2600.0000              Russia(Typewriter) Keyboard Layout
    kbdsf.dll                  5.01.2600.0000              Swiss French Keyboard Layout
    kbdsg.dll                  5.01.2600.0000              Swiss German Keyboard Layout
    kbdsl.dll                  5.01.2600.0000              Slovak Keyboard Layout
    kbdsl1.dll                 5.01.2600.0000              Slovak(QWERTY) Keyboard Layout
    kbdsmsfi.dll               5.01.2600.2180              Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout
    kbdsmsno.dll               5.01.2600.2180              Sami Extended Norway Keyboard Layout
    kbdsp.dll                  5.01.2600.0000              Spanish Keyboard Layout
    kbdsw.dll                  5.01.2600.0000              Swedish Keyboard Layout
    kbdtat.dll                 5.01.2600.0000              Tatar_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdtuf.dll                 5.01.2600.0000              Turkish F Keyboard Layout
    kbdtuq.dll                 5.01.2600.0000              Turkish Q Keyboard Layout
    kbduk.dll                  5.01.2600.0000              United Kingdom Keyboard Layout
    kbdukx.dll                 5.01.2600.2180              United Kingdom Extended Keyboard Layout
    kbdur.dll                  5.01.2600.0000              Ukrainian Keyboard Layout
    kbdus.dll                  5.01.2600.0000              United States Keyboard Layout
    kbdusl.dll                 5.01.2600.0000              Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout
    kbdusr.dll                 5.01.2600.0000              Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout
    kbdusx.dll                 5.01.2600.0000              US Multinational Keyboard Layout
    kbduzb.dll                 5.01.2600.0000              Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdycc.dll                 5.01.2600.0000              Serbian_Cyrillic Keyboard Layout
    kbdycl.dll                 5.01.2600.0000              Serbian_Latin Keyboard Layout
    kd1394.dll                 5.01.2600.2180              Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL
    kdcom.dll                  5.01.2600.0000              Kernel Debugger HW Extension DLL
    kerberos.dll               5.01.2600.2180              Kerberos Security Package
    kernel32.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API
    keymgr.dll                 5.01.2600.2180              Przechowywane nazwy użytkowników i hasła
    ksuser.dll                 5.03.2600.2180              User CSA Library
    langwrbk.dll               5.01.2600.0000              English wordbreaker
    laprxy.dll                 9.00.00.3250                Windows Media Logagent Proxy
    licdll.dll                 5.01.2600.2180              Moduł Licdll
    licmgr10.dll               6.00.2900.2180              Menedżer licencji ActiveX
    licwmi.dll                 5.01.2600.2180              Windows Product Activation Configuration WMI provider
    linkinfo.dll               5.01.2600.2180              Windows Volume Tracking
    lmhsvc.dll                 5.01.2600.2180              TCPIP NetBios Transport Services DLL
    lmrt.dll                   6.03.01.0146                Liquid Motion Runtime Control
    loadperf.dll               5.01.2600.2180              Ładowanie i usuwanie liczników wydajności
    localsec.dll               5.01.2600.2180              Przystawka MMC użytkowników i grup lokalnych
    localspl.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL lokalnego buforu wydruku
    localui.dll                5.01.2600.2180              Local Monitor UI DLL
    loghours.dll               5.01.2600.0000              Okno dialogowe harmonogramu
    lpk.dll                    5.01.2600.2180              Language Pack
    lprhelp.dll                5.01.2600.2180              LPR Print Monitor
    lprmonui.dll               5.01.2600.0000              Interfejs użytkownika Monitora wydruku LPR
    lsasrv.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera LSA
    lz32.dll                   5.01.2600.0000              LZ Expand/Compress API DLL
    lzexpand.dll               3.10.00.0103                Windows file expansion library
    mag_hook.dll               5.01.2600.0000              Microsoft Magnifier hook library file
    mapi32.dll                 1.00.2536.0000              Extended MAPI 1.0 for Windows NT
    mapistub.dll               1.00.2536.0000              Extended MAPI 1.0 for Windows NT
    mcastmib.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Multicast subagent
    mcd32.dll                  5.01.2600.0000              OpenGL MCD Client DLL
    mcdsrv32.dll               5.01.2600.0000              MCD Server
    mchgrcoi.dll               5.01.2600.0000              Medium Changer CoInstaller
    mciavi32.dll               5.01.2600.2180              Sterownik MCI wideo dla Windows
    mcicda.dll                 5.01.2600.0000              Sterownik MCI dla urządzeń cdaudio
    mciole16.dll               3.10.00.0103                MCIOLE16 - OLE Handler DLL for MCI Objects
    mciole32.dll               5.01.2600.0000              MCI OLE DLL
    mciqtz32.dll               6.05.2600.2180              Sterownik MCI DirectShow
    mciseq.dll                 5.01.2600.2180              Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
    mciwave.dll                5.01.2600.2180              Sterownik MCI dla audio waveform
    mdhcp.dll                  5.01.2600.0000              Interfejs COM klienta protokołu Microsoft MDHCP
    mdminst.dll                5.01.2600.2180              Instalator klasy modemu
    mdwmdmsp.dll               2.09.01.0001                WMDM Service Provider driver for MDM Drivers
    mf3216.dll                 5.01.2600.2180              32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL
    mfc40.dll                  4.01.00.6140                MFCDLL Shared Library - Retail Version
    mfc40loc.dll               4.01.00.6140                MFC - Zasoby specyficzne dla języka
    mfc40u.dll                 4.01.00.6140                MFCDLL Shared Library - Retail Version
    mfc42.dll                  6.02.4131.0000              MFCDLL Shared Library - Retail Version
    mfc42loc.dll               6.00.8665.0000              MFC - Zasoby specyficzne dla języka
    mfc42u.dll                 6.02.4131.0000              MFCDLL Shared Library - Retail Version
    mfc71.dll                  7.10.6030.0000              MFCDLL Shared Library - Retail Version
    mfcsubs.dll                2001.12.4414.0258           COM Services
    mgmtapi.dll                5.01.2600.2180              Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP)
    midimap.dll                5.01.2600.2180              Mapowanie MIDI
    miglibnt.dll               5.01.2600.2180              NT migration dll support
    mimefilt.dll               6.00.2600.0001              Microsoft (R) IMimeFilter Persistent Handler DLL
    mlang.dll                  6.00.2900.2180              Multi Language Support DLL
    mll_hp.dll                 5.01.2600.0000              HP Media Label Library
    mll_mtf.dll                5.01.2600.0000              MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library
    mll_qic.dll                5.01.2600.0000              QIC113 Media Label Library
    mmcbase.dll                5.01.2600.2180              Podstawowa biblioteka DLL MMC
    mmcndmgr.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL Menedżera węzłów MMC
    mmcshext.dll               5.01.2600.2180              MMC Shell Extension DLL
    mmdrv.dll                  5.01.2600.0000              MultiMedia Kernel support Driver
    mmfutil.dll                5.01.2600.2180              Moduły Pomocy przystawki WMI
    mmsystem.dll               3.10.00.0103                Interfejsy systemowe API dla multimediów
    mmutilse.dll               6.03.01.0146                Microsoft Multimedia Controls Utilities
    mnmdd.dll                  5.01.2600.2180              Application Sharing Display Driver
    mobsync.dll                5.01.2600.2180              Menedżer synchronizacji firmy Microsoft
    modemui.dll                5.01.2600.2180              Właściwości modemu Windows
    modex.dll                  5.01.2600.0000              ModeX Display Driver
    moricons.dll               5.01.2600.2180              Windows NT Setup Icon Resources Library
    mp43dmod.dll               9.00.00.3250                Windows Media MPEG-4 Video Decoder
    mp4sdmod.dll               9.00.00.3250                Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder
    mpg4dmod.dll               9.00.00.3250                Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder
    mpr.dll                    5.01.2600.2180              Multiple Provider Router DLL
    mprapi.dll                 5.01.2600.2180              Windows NT MP Router Administration DLL
    mprddm.dll                 5.01.2600.0000              Opiekun menedżera wybierania numeru na żądanie
    mprdim.dll                 5.01.2600.0000              Dynamic Interface Manager
    mprmsg.dll                 5.01.2600.0000              Biblioteka DLL wiadomości usługi routerów obsługujących wiele protokołów
    mprui.dll                  5.01.2600.0000              Dostawca połączeń
    mqad.dll                   5.01.00.1108                Windows NT MQ Client AD Access
    mqcertui.dll               5.01.00.1020                Windows NT Certificate Dialogs
    mqdscli.dll                5.01.00.1108                Windows NT MQ Client Directory Service
    mqgentr.dll                5.01.00.1020                MSMQ Trigger Generic Object
    mqise.dll                  5.01.00.1108                MSMQ ISAPI EXTENSION
    mqlogmgr.dll               2001.12.4414.0255           MS DTC log manager DLL
    mqoa.dll                   5.01.00.1108                Message Queuing ActiveX Interface
    mqperf.dll                 5.01.00.1020                Windows NT MQ Performance Coutners
    mqqm.dll                   5.01.00.1108                Windows NT MQ Queue Manager
    mqrt.dll                   5.01.00.1108                Windows NT MQ Run time DLL
    mqrtdep.dll                5.01.00.1108                Message Queueing Dependent Client
    mqsec.dll                  5.01.00.1108                Windows NT, MSMQ 2.0 Security
    mqsnap.dll                 5.01.00.1108                Windows NT MSMQ Admin
    mqtrig.dll                 5.01.00.1108                MSMQ Trigger Object Module
    mqupgrd.dll                5.01.00.1108                MSMQ Upgrade
    mqutil.dll                 5.01.00.1108                Biblioteka DLL narzędzia MQ dla systemu Windows NT
    msaatext.dll               2.00.10413.0000             Active Accessibility text support
    msacm.dll                  3.50.00.0009                Microsoft Audio Compression Manager
    msacm32.dll                5.01.2600.2180              Filtr audio ACM Microsoft
    msadce.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Cursor Engine
    msadcer.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby aparatu kursorów bazy danych OLE
    msadcf.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Factory
    msadcfr.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby Data Factory usług danych zdalnych
    msadco.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Remote Data Services Data Control
    msadcor.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby Data Control usług danych zdalnych
    msadcs.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Remote Data Services ISAPI Library
    msadds.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Data Shape Provider
    msaddsr.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby dostawcy kształtu danych bazy danych OLE
    msader15.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby obiektów ActiveX Data Objects
    msado15.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
    msadomd.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects (Multi-Dimensional)
    msador15.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects
    msadox.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Extensions
    msadrh15.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects Rowset Helper
    msafd.dll                  5.01.2600.2180              Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider
    msapsspc.dll               6.00.00.7755                Klient DPA dla platform 32-bitowych
    msasn1.dll                 5.01.2600.2180              ASN.1 Runtime APIs
    msaudite.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL inspekcji zdarzeń systemu zabezpieczeń
    mscat32.dll                5.131.2600.0000             MSCAT32 Forwarder DLL
    mscms.dll                  5.01.2600.2180              Microsoft Color Matching System DLL
    msconf.dll                 5.01.2600.2180              Narzędziowa biblioteka dll konferencji
    mscpx32r.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Code Page Translator Resources
    mscpxl32.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - Translator strony kodowej ODBC
    msctf.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera MSCTF
    msctfp.dll                 5.01.2600.2180              MSCTFP Server DLL
    msdadc.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Data Conversion Stub
    msdadiag.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Built-In Diagnostics
    msdaenum.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Root Enumerator Stub
    msdaer.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Error Collection Stub
    msdaipp.dll                8.103.5219.0000             Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider
    msdaora.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Provider for Oracle
    msdaorar.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla programu Oracle Resources
    msdaosp.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Simple Provider
    msdapml.dll                8.103.4004.0000             Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing
    msdaprsr.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby usług utrwalania baz danych OLE
    msdaprst.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Persistence Services
    msdaps.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Interface Proxies/Stubs
    msdarem.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Remote Provider
    msdaremr.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby zdalnego dostawcy baz danych OLE
    msdart.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines
    msdasc.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Service Components Stub
    msdasql.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Provider for ODBC Drivers
    msdasqlr.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Dostawca baz danych OLE dla zasobów sterowników ODBC
    msdatl3.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Implementation Support Routines
    msdatt.dll                 2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Temporary Table Services
    msdaurl.dll                9.02.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB RootBinder Stub
    msdfmap.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Data Factory Handler
    msdmo.dll                  6.05.2600.2180              DMO Runtime
    msdtclog.dll               2001.12.4414.0258           MS DTC log manager DLL
    msdtcprx.dll               2001.12.4414.0258           MS DTC OLE Transactions interface proxy DLL
    msdtctm.dll                2001.12.4414.0258           MS DTC transaction manager DLL
    msdtcuiu.dll               2001.12.4414.0258           MS DTC administrative component DLL
    msdxmlc.dll                6.04.09.1125                Windows Media Player
    msencode.dll               2000.07.25.0000             Microsoft Character Encoder
    msexch40.dll               4.00.6807.0000              Microsoft Jet Exchange Isam
    msexcl40.dll               4.00.8618.0000              Microsoft Jet Excel Isam
    msftedit.dll               5.41.15.1509                Rich Text Edit Control, v4.1
    msgina.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL GINA logowania systemu Windows NT
    msgsvc.dll                 5.01.2600.2180              NT Messenger Service
    mshtml.dll                 6.00.2900.2180              Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML
    mshtmled.dll               6.00.2900.2180              Microsoft (R) HTML Editing Component
    mshtmler.dll               6.00.2900.2180              Plik DLL zasobów składnika Microsoft (R) HTML Editing
    msi.dll                    3.01.4000.2435              Windows Installer
    msident.dll                6.00.2900.2180              Microsoft Identity Manager
    msidle.dll                 6.00.2900.2180              User Idle Monitor
    msidntld.dll               6.00.2600.0000              Microsoft Identity Manager
    msieftp.dll                6.00.2900.2180              Rozszerzenie FTP Folder powłoki programu Microsoft Internet Explorer
    msihnd.dll                 3.01.4000.1823              Windows® installer
    msimg32.dll                5.01.2600.2180              GDIEXT Client DLL
    msimsg.dll                 3.01.4000.1823              Windows® Installer International Messages
    msimtf.dll                 5.01.2600.2180              Active IMM Server DLL
    msisip.dll                 3.01.4000.1823              MSI Signature SIP Provider
    msjet40.dll                4.00.8618.0000              Microsoft Jet Engine Library
    msjetoledb40.dll           4.00.8227.0000              Microsoft OLE DB Provider for Jet
    msjint40.dll               4.00.8905.0000              Microsoft Jet Database Engine International DLL
    msjro.dll                  2.81.1117.0000              Microsoft Jet and Replication Objects
    msjter40.dll               4.00.6508.0000              Microsoft Jet Database Engine Error DLL
    msjtes40.dll               4.00.8618.0000              Microsoft Jet Expression Service
    mslbui.dll                 5.01.2600.2180              Pasek języka - dodatek
    msls31.dll                 3.10.349.0000               Microsoft Line Services library file
    msltus40.dll               4.00.6508.0000              Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam
    msnetobj.dll               9.00.00.3250                DRM ActiveX Network Object
    msnsspc.dll                6.01.1825.0000              MSN Internet Access
    msobjs.dll                 5.01.2600.0000              Nazwy obiektów systemowych dla inspekcji
    msoeacct.dll               6.00.2900.2180              Menedżer kont internetowych Microsoft
    msoert2.dll                6.00.2900.2180              Microsoft Outlook Express RT Lib
    msorc32r.dll               2.575.1117.0000             Microsoft Data Access - Sterownik ODBC dla programu Oracle Resources
    msorcl32.dll               2.575.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver for Oracle
    mspatcha.dll               5.01.2600.2180              Microsoft(R) Patch Engine
    mspbde40.dll               4.00.8015.0000              Microsoft Jet Paradox Isam
    mspmsnsv.dll               9.00.01.0056                Dostawca usługi urządzeń multimedialnych systemu Windows
    mspmsp.dll                 9.00.01.0057                Microsoft Media Device Service Provider
    msports.dll                5.01.2600.0000              Instalator klas portów
    msprivs.dll                5.01.2600.2180              Microsoft Privilege Translations
    msr2c.dll                  1.00.4211.0000              Microsoft® Forms DLL
    msr2cenu.dll               1.00.4211.0000              Microsoft® Forms DLL
    msratelc.dll               6.00.2600.0000              Biblioteka DLL klasyfikacji internetowej i zarządzania lokalnymi użytkownikami
    msrating.dll               6.00.2900.2180              Biblioteka DLL klasyfikacji internetowej i zarządzania lokalnymi użytkownikami
    msrclr40.dll               4.00.2927.0002              Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
    msrd2x40.dll               4.00.7328.0000              Microsoft (R) Red ISAM
    msrd3x40.dll               4.00.6508.0000              Microsoft (R) Red ISAM
    msrecr40.dll               4.00.2927.0002              Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library
    msrepl40.dll               4.00.8015.0000              Microsoft Replication Library
    msrle32.dll                5.01.2600.2180              Kompresor RLE
    mssap.dll                  9.00.00.3250                DRM
    msscp.dll                  9.00.00.3250                Windows Media Secure Content Provider
    mssign32.dll               5.131.2600.0000             Interfejs API podpisywania programu Microsoft Trust
    mssip32.dll                5.131.2600.0000             MSSIP32 Forwarder DLL
    msswch.dll                 5.01.2600.0000              msswch
    mstask.dll                 5.01.2600.2180              DLL interfejsu Harmonogramu zadań
    mstext40.dll               4.00.8015.0000              Microsoft Jet Text Isam
    mstime.dll                 6.00.2900.2180              Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML
    mstlsapi.dll               5.01.2600.2180              Microsoft® Terminal Server Licensing
    mstscax.dll                5.01.2600.2180              Terminal Services ActiveX Client
    msutb.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera MSUTB
    msv1_0.dll                 5.01.2600.2180              Microsoft Authentication Package v1.0
    msvbvm50.dll               5.02.82.0044                Visual Basic Virtual Machine
    msvbvm60.dll               6.00.96.0090                Visual Basic Virtual Machine
    msvcirt.dll                7.00.2600.2180              Windows NT IOStreams DLL
    msvcp50.dll                5.00.00.7051                Microsoft (R) C++ Runtime Library
    msvcp60.dll                6.02.3104.0000              Microsoft (R) C++ Runtime Library
    msvcr71.dll                7.10.6030.0000              Microsoft® C Runtime Library
    msvcrt.dll                 7.00.2600.2180              Windows NT CRT DLL
    msvcrt20.dll               2.12.00.0000                Microsoft® C Runtime Library
    msvcrt40.dll               5.01.2600.2180              VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)
    msvfw32.dll                5.01.2600.2180              DLL Microsoft Video for Windows
    msvidc32.dll               5.01.2600.0000              Kompresor Microsoft Video 1
    msvidctl.dll               6.05.2600.2180              Formant ActiveX dla przesyłania strumieniowego obrazu wideo
    msvideo.dll                1.15.00.0001                DLL Microsoft Video for Windows
    msw3prt.dll                5.01.2600.2180              Biblioteka DLL ISAPI dla drukowania w sieci Web
    mswdat10.dll               4.00.6508.0000              Microsoft Jet Sort Tables
    mswebdvd.dll               6.05.2600.2180              Moduł MSWebDVD
    mswmdm.dll                 9.00.01.0056                Rdzeń menedżera urządzeń multimedialnych systemu Windows
    mswsock.dll                5.01.2600.2180              Microsoft Windows Sockets 2.0 Dostawca usługi
    mswstr10.dll               4.00.8905.0000              Biblioteka sortowania Microsoft Jet
    msxactps.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Transaction Proxies/Stubs
    msxbde40.dll               4.00.8025.0000              Microsoft Jet xBASE Isam
    msxml.dll                  8.00.7002.0000              XML OM for Win32
    msxml2.dll                 8.30.9529.0000              XML OM for Win32
    msxml2r.dll                8.01.7502.0000              XML Resources for Win32
    msxml3.dll                 8.50.2162.0000              MSXML 3.0 SP 5
    msxml3r.dll                8.20.8730.0001              XML Resources
    msxmlr.dll                 8.00.6730.0000              XML Resources for Win32
    msyuv.dll                  5.03.2600.2180              Microsoft UYVY Video Decompressor
    mtxclu.dll                 2001.12.4414.0258           MS DTC amd MTS clustering support DLL
    mtxdm.dll                  2001.12.4414.0042           COM Services
    mtxex.dll                  2001.12.4414.0042           COM Services
    mtxlegih.dll               2001.12.4414.0042           COM Services
    mtxoci.dll                 2001.12.4414.0258           Microsoft database support DLL for Oracle
    mycomput.dll               5.01.2600.0000              Zarządzanie komputerem
    mydocs.dll                 6.00.2900.2180              Interfejs użytkownika folderu Moje dokumenty
    narrhook.dll               5.01.2600.0000              Procedury haków klawiatury i zdarzeń dla programu Narrator firmy Microsoft
    ncobjapi.dll               5.01.2600.2180              Microsoft® Windows® Operating System
    ncxpnt.dll                 6.00.2600.0000              Netork Setup Wizard Support DLL
    nddeapi.dll                5.01.2600.2180              Interfejsy API zarządzania udziałami DDE sieci
    nddenb32.dll               5.01.2600.2180              Interfejs NetBIOS DDE sieci
    netapi.dll                 3.11.00.0300                Dołączana dynamicznie biblioteka Microsoft Network dla Microsoft Windows
    netapi32.dll               5.01.2600.2180              Net Win32 API DLL
    netcfgx.dll                5.01.2600.2180              Obiekty konfiguracji sieci
    netevent.dll               5.01.2600.0000              Obsługa zdarzeń w sieci
    neth.dll                   5.01.2600.0000              Biblioteka DLL komunikatów pomocy sieciowej
    netid.dll                  5.01.2600.2180              Aplet Panelu sterowania System; Strona identyfikatora sieci
    netlogon.dll               5.01.2600.2180              Net Logon Services DLL
    netman.dll                 5.01.2600.2180              Menedżer połączeń sieciowych
    netmsg.dll                 5.01.2600.0000              Biblioteka DLL komunikatów sieciowych
    netplwiz.dll               5.01.2600.2180              Kreator mapowania dysków sieciowych/miejsc sieciowych
    netrap.dll                 5.01.2600.2180              Net Remote Admin Protocol DLL
    netshell.dll               5.01.2600.2180              Powłoka połączeń sieciowych
    netui0.dll                 5.01.2600.2180              Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
    netui1.dll                 5.01.2600.2180              NT LM UI Common Code - Networking classes
    netui2.dll                 5.01.2600.0000              Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI
    newdev.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka dodawania urządzeń sprzętowych
    nlhtml.dll                 7.00.1315.0000              Net Library HTML filter
    nmevtmsg.dll               4.04.00.3400                Biblioteka DLL rejestrowania zdarzeń programu NetMeeting
    nmmkcert.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka NMMKCERT
    npptools.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL Pomocy narzędzi NPP
    ntdll.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka NT Layer DLL
    ntdsapi.dll                5.01.2600.2180              NT5DS
    ntdsbcli.dll               5.01.2600.0000              NT5DS
    ntlanman.dll               5.01.2600.2180              Microsoft® Lan Manager
    ntlanui.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL sterowania Lanman
    ntlanui2.dll               5.01.2600.0000              Interfejs obiektów sieciowych
    ntlsapi.dll                5.01.2600.2180              Microsoft® License Server Interface DLL
    ntmarta.dll                5.01.2600.2180              Windows NT - dostawca MARTA
    ntmsapi.dll                5.01.2400.2180              Interfejsy publiczne Magazynu zdalnego
    ntmsdba.dll                5.01.2600.2180              Removable Storage Manager DB Object APIs
    ntmsevt.dll                5.01.2600.0000              Program rejestrujący zdarzenia menedżera magazynu wymiennego
    ntmsmgr.dll                5.01.2400.0001              Usługa Magazyn wymienny
    ntmssvc.dll                5.01.2400.2180              Menedżer magazynu wymiennego
    ntprint.dll                5.01.2600.2180              Biblioteka DLL Instalatora buforu wydruku
    ntsdexts.dll               5.01.2600.0000              Symbolic Debugger Extensions
    ntshrui.dll                5.01.2600.2180              Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów
    ntvdmd.dll                 5.01.2600.0000              NTVDMD.DLL
    nv4_disp.dll               6.14.12.6099                NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 260.99 
    nvapi.dll                  6.14.12.6099                NVIDIA NVAPI Library, Version 260.99 
    nvcoclk.dll                1.06.04.0059                NVIDIA Driver CoInstaller
    nvcod.dll                  1.05.07.0052                NVIDIA Driver CoInstaller
    nvcodins.dll               1.05.07.0052                NVIDIA Driver CoInstaller
    nvcompiler.dll             6.14.12.6099                NVIDIA Compatible Compiler, Version 260.99 
    nvconrm.dll                1.09.08.0093                NVIDIA Driver CoInstaller
    nvcosmb.dll                1.09.11.0096                NVIDIA Driver CoInstaller
    nvcpl.dll                  6.14.12.6099                NVIDIA Display Properties Extension
    nvcpluir.dll               2.05.395.0019               NVIDIA Control Panel Resource Library, 2.5.395.19
    nvcuda.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 260.99 
    nvcuvenc.dll               6.14.12.6099                NVIDIA CUDA Video Encoder, Version 260.99 
    nvcuvid.dll                6.14.12.6099                NVIDIA CUDA Video Decode API, Version 260.99 
    nvdispco32.dll             2.00.05.0000                Display Driver Coinstaller
    nvdisps.dll                6.14.11.8634                NVIDIA Display Server
    nvdispsr.dll               6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nvgames.dll                6.14.11.8634                NVIDIA 3D Settings Server
    nvgamesr.dll               6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nvgenco32.dll              2.00.03.0000                Generic Coinstaller
    nvmccs.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA U.S. English language resource library
    nvmccsrs.dll               6.14.11.7824                NVIDIA Polish language resource library
    nvmccss.dll                6.14.11.8634                NVIDIA MCCS Server
    nvmccssr.dll               6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nvmctray.dll               6.14.12.6099                NVIDIA Media Center Library
    nvmobls.dll                6.14.11.8634                NVIDIA Mobile Server
    nvmoblsr.dll               6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nvnt4cpl.dll               6.14.10.11194               NVIDIA Desktop Explorer, Version 111.94 
    nvoglnt.dll                6.14.12.6099                NVIDIA Compatible OpenGL ICD
    nvraidco.dll               11.01.00.0043               NVIDIA® nForce(TM) RAID CoInstaller
    nvraiins.dll               11.01.00.0030               NVIDIA® nForce(TM) RAID CoInstaller
    nvrcoda.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) CoInstaller for lager, danske ressourcer
    nvrcode.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) Speicher CoInstaller Deutsche Ressourcen
    nvrcoeng.dll               11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller English Resources
    nvrcoenu.dll               11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller English Resources
    nvrcoes.dll                11.01.00.0030               Recursos en espanol de CoInstaller de almacenamiento NVIDIA nForce(TM)
    nvrcoesm.dll               11.01.00.0030               Recursos en espanol de CoInstaller de almacenamiento de NVIDIA nForce™.
    nvrcofi.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) -tallennuksen CoInstallerin suomalaiset resurssit
    nvrcofr.dll                11.01.00.0030               Ressources françaises pour NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller
    nvrcoit.dll                11.01.00.0030               Risorse italiano CoInstaller archiviazione NVIDIA nForce(TM)
    nvrcoja.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) ?????? CoInstaller ???????
    nvrcoko.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) ?? ?? CoInstaller ?? ???
    nvrconl.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) Opslag CoInstaller Nederlandse Bronnen
    nvrcono.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) norske CoInstaller-lagringsressurser
    nvrcoptb.dll               11.01.00.0030               Recursos em portugues do NVIDIA nForce(TM) CoInstaller de Armazenamento
    nvrcoru.dll                11.01.00.0030               ?????????? ???????? ?????? CoInstaller NVIDIA nForce(TM) – ??????? ???????
    nvrcosv.dll                11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) Storage CoInstaller Svenska resurser
    nvrcozhc.dll               11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) ?? CoInstaller ??????
    nvrcozht.dll               11.01.00.0030               NVIDIA nForce(TM) ??? CoInstaller ??????
    nvrsar.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Arabic language resource library
    nvrscs.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Czech language resource library
    nvrsda.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Danish language resource library
    nvrsde.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA German language resource library
    nvrsel.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Greek language resource library
    nvrseng.dll                6.14.12.6099                NVIDIA UK English language resource library
    nvrses.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Spanish language resource library
    nvrsesm.dll                6.14.12.6099                NVIDIA Latin American Spanish language resource library
    nvrsfi.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Finnish language resource library
    nvrsfr.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA French language resource library
    nvrshe.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Hebrew language resource library
    nvrshu.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Hungarian language resource library
    nvrsit.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Italian language resource library
    nvrsja.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Japanese language resource library
    nvrsko.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Korean language resource library
    nvrsnl.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Dutch language resource library
    nvrsno.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Norwegian language resource library
    nvrspl.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Polish language resource library
    nvrspt.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Iberian Portuguese language resource library
    nvrsptb.dll                6.14.12.6099                NVIDIA Portuguese (Brazilian) language resource library
    nvrsru.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Russian language resource library
    nvrssk.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Slovak language resource library
    nvrssl.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Slovenian language resource library
    nvrssv.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Swedish language resource library
    nvrsth.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Thai language resource library
    nvrstr.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA Turkish language resource library
    nvrszhc.dll                6.14.12.6099                NVIDIA Simplified Chinese language resource library
    nvrszht.dll                6.14.12.6099                NVIDIA Chinese (Traditional) language resource library
    nvvitvs.dll                6.14.11.8634                NVIDIA Video and TV Server
    nvvitvsr.dll               6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nvwddi.dll                 6.14.12.6099                NVIDIA nView Display Driver Interface Lib, Version 260.99
    nvwss.dll                  6.14.11.8634                NVIDIA Workstation Server
    nvwssr.dll                 6.14.11.8634                NVIDIA Polish language resource library
    nwapi16.dll                5.01.2600.0000              NW Windows/Dos API DLL
    nwapi32.dll                5.01.2600.0000              NW Win32 API DLL
    nwcfg.dll                  5.01.2600.0000              NWC Configuration DLL
    nwevent.dll                5.01.2600.0000              Komunikaty zdarzeń dla usługi klienta dla systemu NetWare
    nwprovau.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL dostawcy usługi klienta dla systemu NetWare i pakietu uwierzytelniania
    nwwks.dll                  5.01.2600.2180              Client Service for Netware
    oakley.dll                 5.01.2600.2180              Menedżer kluczy Oakley
    objsel.dll                 5.01.2600.2180              Selektor obiektów - okno dialogowe
    occache.dll                6.00.2900.2180              Podgląd formantów obiektowych
    ocmanage.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka menedżera składników opcjonalnych
    odbc16gt.dll               3.510.3711.0000             Microsoft ODBC Driver Generic Thunk
    odbc32.dll                 3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager
    odbc32gt.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Generic Thunk
    odbcbcp.dll                2000.85.1117.0000           Microsoft BCP for ODBC
    odbcconf.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program
    odbccp32.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Installer
    odbccr32.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
    odbccu32.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
    odbcint.dll                3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - Zasoby ODBC
    odbcji32.dll               4.00.6304.0000              Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
    odbcjt32.dll               4.00.6304.0000              Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
    odbcp32r.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources
    odbctrac.dll               3.525.1117.0000             Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace
    oddbse32.dll               4.00.6304.0000              ODBC (3.0) driver for DBase
    odexl32.dll                4.00.6304.0000              ODBC (3.0) driver for Excel
    odfox32.dll                4.00.6304.0000              ODBC (3.0) driver for FoxPro
    odpdx32.dll                4.00.6304.0000              ODBC (3.0) driver for Paradox
    odtext32.dll               4.00.6304.0000              ODBC (3.0) driver for text files
    offfilt.dll                2003.05.28.0000             OffFilt
    ole2.dll                   2.10.35.0035                OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    ole2disp.dll               2.10.3050.0001              OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    ole2nls.dll                2.10.3050.0001              OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    ole32.dll                  5.01.2600.2180              Microsoft OLE for Windows
    oleacc.dll                 4.02.5406.0000              Active Accessibility Core Component
    oleaccrc.dll               4.02.5406.0000              Active Accessibility Resource DLL
    oleaut32.dll               5.01.2600.2180              
    olecli.dll                 1.32.00.0000                Łączenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
    olecli32.dll               5.01.2600.0000              Łączenie i osadzanie obiektów (OLE) - biblioteka klienta
    olecnv32.dll               5.01.2600.0000              Microsoft OLE for Windows
    oledb32.dll                2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - OLE DB Core Services
    oledb32r.dll               2.81.1117.0000              Microsoft Data Access - Zasoby podstawowych usług baz danych OLE
    oledlg.dll                 5.01.2600.0000              Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 - obsługa interfejsu użytkownika
    oleprn.dll                 5.01.2600.2180              Oleprn DLL
    olepro32.dll               5.01.2600.2180              
    olesvr.dll                 1.11.00.0000                Object Linking and Embedding Server Library
    olesvr32.dll               5.01.2600.0000              Object Linking and Embedding Server Library
    olethk32.dll               5.01.2600.0000              Microsoft OLE for Windows
    opencl.dll                 1.00.00.0000                OpenCL Client DLL
    opengl32.dll               5.01.2600.2180              OpenGL Client DLL
    osuninst.dll               5.01.2600.2180              Interfejs dezinstalacji
    p2p.dll                    5.01.2600.2180              Peer-to-Peer Grouping
    p2pgasvc.dll               5.01.2600.2180              Peer-to-Peer Group Authentication Service
    p2pgraph.dll               5.01.2600.2180              Peer-to-Peer Graphing
    p2pnetsh.dll               5.01.2600.2180              Peer-to-Peer NetSh Helper
    p2psvc.dll                 5.01.2600.2180              Peer-to-Peer Services
    panmap.dll                 5.01.2600.0000              PANOSE(tm) Font Mapper
    paqsp.dll                  2.00.00.0000                PaqSP Module
    pautoenr.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL autorejestrowania
    pdh.dll                    5.01.2600.2180              Pomocnicza biblioteka DLL danych wydajności systemu Windows
    perfctrs.dll               5.01.2600.2180              Liczniki wydajności
    perfdisk.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka obiektów wydajności dysków systemu Windows
    perfnet.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL obiektów wydajności usług sieciowych systemu Windows
    perfnw.dll                 5.01.2600.0000              Client Service for Netware Counters
    perfos.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL obiektów wydajności systemu Windows
    perfproc.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL obiektów wydajności procesów systemu Windows
    perfts.dll                 5.01.2600.0000              Windows 2000 Terminal Services Performance Objects
    photowiz.dll               5.01.2600.2180              Kreator drukowania fotografii
    pid.dll                    5.03.2600.2180              Microsoft PID
    pidgen.dll                 5.01.2600.2180              Pid3.0 generation
    pifmgr.dll                 5.01.2600.0000              Windows NT PIF Manager Icon Resources Library
    pjlmon.dll                 5.01.2600.2180              PJL Language monitor
    plustab.dll                5.01.2600.0000              Effects Control Panel extension
    pmspl.dll                  2.10.00.0001                Microsoft LAN Manager 2.1 Network Dynamic Link Library for Microsoft Windows
    pngfilt.dll                6.00.2900.2180              IE PNG plugin image decoder
    pnrpnsp.dll                5.01.2600.2180              PNRP Name Space Provider
    polstore.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL magazynu zasad
    powrprof.dll               6.00.2900.2180              Power Profile Helper DLL
    prflbmsg.dll               5.01.2600.0000              Komunikaty zdarzeń biblioteki wydajności Perflib
    printui.dll                5.01.2600.2180              Biblioteka DLL interfejsu drukowania
    profmap.dll                5.01.2600.2180              Userenv
    psapi.dll                  5.01.2600.2180              Process Status Helper
    psbase.dll                 5.01.2600.2180              Domyślny dostawca magazynu chronionego
    pschdprf.dll               5.01.2600.0000              Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor
    psnppagn.dll               5.01.2600.0000              DCOM Proxy for NPPAgent Object
    pstorec.dll                5.01.2600.2180              Protected Storage COM interfaces
    pstorsvc.dll               5.01.2600.2180              Serwer magazynu chronionego
    qasf.dll                   9.00.00.3250                Obsługa ASF DirectShow
    qcap.dll                   6.05.2600.2180              DirectShow Runtime.
    qdv.dll                    6.05.2600.2180              DirectShow Runtime.
    qdvd.dll                   6.05.2600.2180              DirectShow DVD PlayBack Runtime.
    qedit.dll                  6.05.2600.2180              Edycja DirectShow.
    qedwipes.dll               6.05.2600.2180              DirectShow Editing SMPTE Wipes
    qmgr.dll                   6.06.2600.2180              Usługa inteligentnego transferu w tle
    qmgrprxy.dll               6.06.2600.2180              Background Intelligent Transfer Service Proxy
    qosname.dll                5.01.2600.0000              Microsoft Windows GetQosByName Service Provider
    quartz.dll                 6.05.2600.2180              DirectShow Runtime.
    query.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka DLL narzędzia indeksowania zawartości
    racpldlg.dll               5.01.2600.2180              Pomoc zdalna Microsoft
    rasadhlp.dll               5.01.2600.2180              Remote Access AutoDial Helper
    rasapi32.dll               5.01.2600.2180              Interfejs API usługi Dostęp zdalny
    rasauto.dll                5.01.2600.2180              Remote Access AutoDial Manager
    raschap.dll                5.01.2600.2180              Remote Access PPP CHAP
    rasctrs.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL dla licznika monitora wydajności (Perfmon Counter) usługi Dostęp zdalny systemu Windows NT
    rasdlg.dll                 5.01.2600.2180              Interfejs API dla wspólnych okien dialogowych usługi Dostęp zdalny
    rasman.dll                 5.01.2600.2180              Remote Access Connection Manager
    rasmans.dll                5.01.2600.2180              Remote Access Connection Manager
    rasmontr.dll               5.01.2600.0000              Biblioteka DLL monitora RAS
    rasmxs.dll                 5.01.2600.0000              Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches
    rasppp.dll                 5.01.2600.2180              Remote Access PPP
    rasrad.dll                 5.01.2600.0000              Remote Access Service NT RADIUS client module
    rassapi.dll                5.01.2600.2180              Remote Access Admin APIs dll
    rasser.dll                 5.01.2600.0000              Remote Access Media DLL for COM ports
    rastapi.dll                5.01.2600.2180              Remote Access TAPI Compliance Layer
    rastls.dll                 5.01.2600.2180              Remote Access PPP EAP-TLS
    rcbdyctl.dll               5.01.2600.2180              Pomoc zdalna Microsoft
    rdchost.dll                5.01.2600.2180              RDSHost Client Module
    rdpcfgex.dll               5.01.2600.0000              Rozszerzenie konfiguracji połączenia serwera terminali dla protokołu RDP
    rdpdd.dll                  5.01.2600.2180              RDP Display Driver
    rdpsnd.dll                 5.01.2600.2180              Sterownik multimedialny serwera terminali
    rdpwsx.dll                 5.01.2600.2180              RDP Extension DLL
    regapi.dll                 5.01.2600.2180              Registry Configuration APIs
    regsvc.dll                 5.01.2600.2180              Remote Registry Service
    regwizc.dll                3.00.00.0000                Moduł RegWizCtrl
    remotepg.dll               5.01.2600.2180              Rozszerzenie CPL sesji zdalnych
    rend.dll                   5.01.2600.0000              Microsoft Rendezvous Control
    resutils.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Cluster Resource Utility DLL
    riched20.dll               5.30.23.1221                Rich Text Edit Control, v3.0
    riched32.dll               5.01.2600.0000              Wrapper Dll for Richedit 1.0
    rnr20.dll                  5.01.2600.0000              Windows Socket2 NameSpace DLL
    routetab.dll               5.01.2600.0000              Microsoft Routing Table DLL
    rpcns4.dll                 5.01.2600.0000              Remote Procedure Call Name Service Client
    rpcrt4.dll                 5.01.2600.2180              Remote Procedure Call Runtime
    rpcss.dll                  5.01.2600.2180              Distributed COM Services
    rsaenh.dll                 5.01.2600.2161              Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
    rsfsaps.dll                5.01.2600.0000              FSA Proxy / Stub
    rshx32.dll                 5.01.2600.2180              Rozszerzenie powłoki zabezpieczeń
    rsmps.dll                  5.01.2600.2180              RSM Proxy Stub
    rsvpmsg.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL RSVP
    rsvpperf.dll               5.01.2600.0000              Microsoft® Windows(TM) RSVP Performance Monitor
    rsvpsp.dll                 5.01.2600.0000              Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider
    rtipxmib.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Router IPX MIB subagent
    rtkcoinstxp.dll            1.00.09.0009                Realtek HD Audio Coinstaller
    rtm.dll                    5.01.2600.0000              Routing Table Manager
    rtutils.dll                5.01.2600.2180              Routing Utilities
    safrcdlg.dll               5.01.2600.2180              Formanty otwierania i zapisywania plików Pomocy zdalnej Microsoft PCHealth
    safrdm.dll                 5.01.2600.2180              Menedżer pulpitu Centrum Pomocy Microsoft
    safrslv.dll                5.01.2600.2180              Microsoft Help Center Session Resolver
    samlib.dll                 5.01.2600.2180              SAM Library DLL
    samsrv.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera SAM
    sbe.dll                    6.05.2600.2180              DirectShow Stream Buffer Filter.
    sbeio.dll                  9.00.00.3165                Stream Buffer IO DLL
    scarddlg.dll               5.01.2600.2180              SCardDlg - Smart Card Common Dialog
    scardssp.dll               5.01.2600.0000              Smart Card Base Service Providers
    sccbase.dll                5.01.2600.1024              Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP
    sccsccp.dll                5.01.2600.1029              Obiekty COM dostawcy usług kryptograficznych karty inteligentnej Infineon SICRYPT®
    scecli.dll                 5.01.2600.2180              Aparat klienta Edytora konfiguracji zabezpieczeń systemu Windows
    scesrv.dll                 5.01.2600.2180              Aparat edytora konfiguracji zabezpieczeń w systemie Windows
    schannel.dll               5.01.2600.2180              TLS / SSL Security Provider
    schedsvc.dll               5.01.2600.2180              Aparat Harmonogramu zadań
    sclgntfy.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL powiadamiania dla pomocniczej usługi logowania
    scopl.dll                  5.06.00.6626                Windows (r) Script Component Resources
    scredir.dll                5.01.2600.0000              Smart Card Redirection for TS
    scriptpw.dll               1.00.00.0001                ScriptPW Module
    scrobj.dll                 5.06.00.8820                Windows (r) Script Component Runtime
    scrrnpl.dll                5.06.00.6626                Zasoby międzynarodowe Microsoft (r) Script Runtime
    scrrun.dll                 5.06.00.8820                Microsoft (r) Script Runtime
    sdhcinst.dll               6.00.4069.0001              Secure Digital Host Controller Class Installer
    sdpblb.dll                 5.01.2600.0000              Microsoft Sdpblb
    seclogon.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL dla pomocniczej usługi logowania
    secur32.dll                5.01.2600.2180              Security Support Provider Interface
    security.dll               5.01.2600.2180              Security Support Provider Interface
    sendcmsg.dll               5.01.2600.2180              Wysyłanie komunikatu konsoli
    sendmail.dll               6.00.2900.2180              Wyślij pocztę
    sens.dll                   5.01.2600.2180              System Event Notification Service (SENS)
    sensapi.dll                5.01.2600.2180              SENS Connectivity API DLL
    senscfg.dll                5.01.2600.0000              SENS Setup/Setup Tool
    serialui.dll               5.01.2600.0000              Strony właściwości portu szeregowego
    servdeps.dll               5.01.2600.2180              Przystawki usługi WMI
    serwvdrv.dll               5.01.2600.0000              Sterownik Unimodem Serial Wave
    setupapi.dll               5.01.2600.2180              Interfejs API Instalatora systemu Windows
    setupdll.dll               5.01.2600.0000              Instalator Windows 2000 Dynlink
    sfc.dll                    5.01.2600.2180              Windows File Protection
    sfc_os.dll                 5.01.2600.2180              Ochrona plików systemu Windows
    sfcfiles.dll               5.01.2600.2180              Windows 2000 System File Checker
    sfmapi.dll                 5.01.2600.0000              Windows NT Macintosh File Service Client
    shdoclc.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów
    shdocvw.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów
    shell.dll                  3.10.00.0103                Windows Shell library
    shell32.dll                6.00.2900.2180              Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows
    shellstyle.dll             5.01.2600.0000              Biblioteka DLL zasobów stylu powłoki systemu Windows
    shfolder.dll               6.00.2900.2180              Shell Folder Service
    shgina.dll                 6.00.2900.2180              Windows Shell User Logon
    shimeng.dll                5.01.2600.2180              Shim Engine DLL
    shimgvw.dll                6.00.2900.2180              Podgląd obrazów i faksów systemu Windows
    shlwapi.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki
    shmedia.dll                6.00.2900.2180              Rozszerzenie jądra modułu wyodrębniającego właściwości plików multimedialnych
    shscrap.dll                5.01.2600.2180              Obsługa obiektów typu wycinek dla powłoki
    shsvcs.dll                 6.00.2900.2180              Biblioteka DLL usług powłoki systemu Windows
    sigtab.dll                 5.01.2600.2180              Ustawienia integralności plików
    sisbkup.dll                5.01.2600.0000              Single-Instance Store Backup Support Functions
    skdll.dll                  5.01.2600.0000              Serial Keys
    slayerxp.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL rozszerzenia powłoki karty Zgodność
    slbcsp.dll                 5.01.2600.2094              Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
    slbiop.dll                 5.01.2600.2095              Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
    slbrccsp.dll               5.01.2518.0000              Plik zasobów CryptoAPI karty inteligentnej Schlumberger
    smlogcfg.dll               5.01.2600.2180              Przystawka Dzienniki wydajności i alerty
    snmpapi.dll                5.01.2600.2180              SNMP Utility Library
    snmpsnap.dll               5.01.2600.2180              Przystawka SNMP
    softpub.dll                5.131.2600.0000             Softpub Forwarder DLL
    spmsg.dll                  6.01.22.0004                Komunikaty dodatku Service Pack
    spnike.dll                 1.00.02.0001                MDM Device Interface for Nike device.
    spoolss.dll                5.01.2600.2180              Spooler SubSystem DLL
    sprio600.dll               1.00.02.0001                MDM Device Interface for Rio 600 device.
    sprio800.dll               1.00.02.0001                MDM Device Interface for Rio 800 device.
    spxcoins.dll               1.00.00.0007                Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller
    sqloledb.dll               2000.85.1117.0000           Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
    sqlsrv32.dll               2000.85.1117.0000           Microsoft SQL Server ODBC Driver
    sqlunirl.dll               2000.80.728.0000            String Function .DLL for SQL Enterprise Components
    sqlwid.dll                 1999.10.20.0000             Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components
    sqlwoa.dll                 1999.10.20.0000             Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components
    sqlxmlx.dll                2000.85.1117.0000           Microsoft XML extensions for SQL Server
    srclient.dll               5.01.2600.2180              BIBLIOTEKA DLL KLIENTA SR
    srrstr.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka operacji przywracania Przywracania systemu
    srsvc.dll                  5.01.2600.2180              Usługa przywracania systemu
    srvsvc.dll                 5.01.2600.2180              Server Service DLL
    ssdpapi.dll                5.01.2600.2180              SSDP Client API DLL
    ssdpsrv.dll                5.01.2600.2180              SSDP Service DLL
    stclient.dll               2001.12.4414.0042           COM Services
    sti.dll                    5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych 
    sti_ci.dll                 5.01.2600.2180              Instalator urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych
    stobject.dll               5.01.2600.2180              Obiekt powłoki usługi Systray
    storage.dll                2.10.35.0035                OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    storprop.dll               5.01.2600.2180              Property Pages for Storage Devices
    streamci.dll               5.01.2600.0000              Streaming Device Class Installer
    strmdll.dll                4.01.00.3928                Windows Media Services Streamer Dll
    strmfilt.dll               6.00.2600.2180              Stream Filter Library
    svcpack.dll                5.01.2600.0000              Windows 2000 Service Pack Setup
    swprv.dll                  5.01.2600.0000              Dostawca oprogramowania Usługi kopiowania woluminów w tle Microsoft®
    sxs.dll                    5.01.2600.2180              Fusion 2.5
    synceng.dll                5.01.2600.2180              Windows Briefcase Engine
    syncui.dll                 5.01.2600.2180              Aktówka Windows
    sysinv.dll                 4.10.00.2016                Spis systemu Windows
    syssetup.dll               5.01.2600.2180              Instalator systemu Windows NT
    t2embed.dll                0.02.00.0081                t2embed
    tapi.dll                   3.10.00.0103                Microsoft® Windows(TM) Telephony Server16
    tapi3.dll                  5.01.2600.2180              Microsoft TAPI3
    tapi32.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta interfejsu API usługi Telefonii dla systemu Microsoft® Windows(TM)
    tapiperf.dll               5.01.2600.0000              Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor
    tapisrv.dll                5.01.2600.2180              Serwer Telefonii Microsoft® Windows(TM)
    tapiui.dll                 5.01.2600.0000              Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL
    tcpmib.dll                 5.01.2600.2180              Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL
    tcpmon.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL monitora standardowego portu TCP/IP
    tcpmonui.dll               5.01.2600.2180              Standardowa biblioteka UI DLL monitora portu TCP/IP
    termmgr.dll                5.01.2600.2180              Menedżer terminali TAPI3 firmy Microsoft
    termsrv.dll                5.01.2600.2180              Usługa serwera terminali
    themeui.dll                6.00.2900.2180              Interfejs API kompozycji systemu Windows
    tlntsvrp.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Telnet Server Proxy Stub
    toolhelp.dll               3.10.00.0103                Windows Debug/Tool helper library
    traffic.dll                5.01.2600.0000              Microsoft Traffic Control 1.0 DLL
    trkwks.dll                 5.01.2600.2180              Distributed Link Tracking Client
    tsappcmp.dll               5.01.2600.0000              Terminal Services Application Compatibility DLL
    tsbyuv.dll                 5.01.2600.0000              Toshiba Video Codec
    tscfgwmi.dll               5.01.2600.2180              Dostawca interfejsu WMI konfiguracji serwera terminali
    tsd32.dll                  1.03.03.0007                DSP Group TrueSpeech(TM) Audio Encoder & Decoder
    tsddd.dll                  5.01.2600.2180              Framebuffer Display Driver
    twext.dll                  6.00.3800.2180              Strona właściwości Poprzednie wersje
    txflog.dll                 2001.12.4414.0258           Simple Kernel-mode File-based Log
    typelib.dll                2.10.3029.0001              OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
    udhisapi.dll               5.01.2600.2180              UPnP Device Host ISAPI Extension
    ufat.dll                   5.01.2600.0000              FAT Utility DLL
    ulib.dll                   5.01.2600.2180              Biblioteka DLL obsługi narządzi plikowych
    umandlg.dll                5.01.2600.2180              UManDlg DLL
    umdmxfrm.dll               5.01.2600.0000              Unimodem Tranform Module
    umpnpmgr.dll               5.01.2600.2180              Usługa Plug-and-Play trybu użytkownika
    unimdmat.dll               5.01.2600.2180              Sterownik dostawcy usług Unimodem AT Mini Driver
    uniplat.dll                5.01.2600.2180              Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT
    unrar.dll                  3.93.100.0073               RAR decompression library
    untfs.dll                  5.01.2600.2180              NTFS Utility DLL
    upnp.dll                   5.01.2600.2180              Universal Plug and Play API
    upnphost.dll               5.01.2600.2180              Host urządzenia UPnP
    upnpui.dll                 5.01.2600.2180              Monitor i folder zasobnika UPNP
    ureg.dll                   5.01.2600.0000              Registry Utility DLL
    url.dll                    6.00.2900.2180              Biblioteka DLL rozszerzenia powłoki skrótów internetowych
    urlmon.dll                 6.00.2900.2180              Rozszerzenia OLE32 dla Win32
    usbmon.dll                 5.01.2600.2180              Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL
    usbui.dll                  5.01.2600.2180              USB UI Dll
    user32.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL klienta Windows XP USER API
    userenv.dll                5.01.2600.2180              Userenv
    usp10.dll                  1.420.2600.2180             Uniscribe Unicode script processor
    usrcntra.dll               4.11.21.0000                3ccntry
    usrcoina.dll               4.11.21.0000                U.S. Robotics modem coinstaller
    usrdpa.dll                 4.11.21.0000                U.S. Robotics data pump manager
    usrdtea.dll                4.11.21.0000                3cdte
    usrfaxa.dll                4.11.21.0000                3cfax
    usrlbva.dll                4.11.21.0000                3clbv
    usrrtosa.dll               4.11.21.0000                3crtos
    usrsdpia.dll               4.11.21.0000                3csdpi
    usrsvpia.dll               4.11.21.0000                3csvpi
    usrv42a.dll                4.11.21.0000                3cv42
    usrv80a.dll                4.11.21.0000                3cv80
    usrvoica.dll               4.11.21.0000                3cvoice
    usrvpa.dll                 4.11.21.0000                U.S. Robotics voice pump 
    utildll.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL obsługi narzędzia WinStation
    uxtheme.dll                6.00.2900.2180              Biblioteka Microsoft UxTheme
    vbajet32.dll               6.00.01.9431                Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
    vbscript.dll               5.06.00.8820                Microsoft (r) VBScript
    vbspl.dll                  5.06.00.6626                Visual Basic(R) VBScript - Przetłumaczone ciągi znaków
    vcdex.dll                  5.01.2600.0000              32-bit MSCDEX Virtual Device Driver
    vdmdbg.dll                 5.01.2600.2180              VDMDBG.DLL
    vdmredir.dll               5.01.2600.2180              Virtual Dos Machine Network Interface Library
    ver.dll                    3.10.00.0103                Biblioteki sprawdzania wersji i instalacji plików
    verifier.dll               5.01.2600.0000              Standard application verifier provider dll
    version.dll                5.01.2600.2180              Version Checking and File Installation Libraries
    vfpodbc.dll                1.00.02.0000                vfpodbc
    vga.dll                    5.01.2600.0000              VGA 16 Colour Display Driver
    vga256.dll                 5.01.2600.0000              256 Color VGA\SVGA Display Driver
    vga64k.dll                 5.01.2600.0000              32K/64K color VGA\SVGA Display Driver
    vjoy.dll                   5.01.2600.0000              32-bit Joystick Virtual Device Driver
    vss_ps.dll                 5.01.2600.0000              Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub
    vssapi.dll                 5.01.2600.2180              Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL
    vwipxspx.dll               5.01.2600.0000              Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library
    w32time.dll                5.01.2600.2180              Usługa Czas systemu Windows
    w32topl.dll                5.01.2600.0000              Windows NT Topology Maintenance Tool
    w3ssl.dll                  6.00.2600.2180              SSL service for HTTP
    wab32.dll                  6.00.2900.2180              Biblioteka DLL Książki adresowej Microsoft (R)
    wab32res.dll               6.00.2900.2180              Biblioteka DLL Książki adresowej Microsoft (R)
    wavemsp.dll                5.01.2600.0000              Microsoft Wave MSP
    wdigest.dll                5.01.2600.2180              Microsoft Digest Access
    webcheck.dll               6.00.2900.2180              Monitor witryn sieci Web
    webclnt.dll                5.01.2600.2180              Web DAV Service DLL
    webhits.dll                5.01.2600.0000              Trafienia w sieci Web usługi indeksowania
    webvw.dll                  6.00.2900.2180              Zawartość Shell WebView i biblioteka formantów
    wiadefui.dll               5.01.2600.2180              Domyślny interfejs użytkownika skanera WIA
    wiadss.dll                 5.01.2600.2180              Warstwa zgodności WIA TWAIN
    wiascr.dll                 5.01.2600.2180              WIA Scripting Layer
    wiaservc.dll               5.01.2600.2180              Usługa urządzeń do przetwarzania obrazów nieruchomych
    wiashext.dll               5.01.2600.2180              Interfejs użytkownika folderu powłoki urządzeń Imaging
    wiavideo.dll               5.01.2600.2180              WIA Video
    wiavusd.dll                5.01.2600.0000              WIA Video Stream device USD
    wifeman.dll                3.10.00.0103                Składnik jądra interfejsu WIFE systemu Windows
    win32spl.dll               5.01.2600.2180              Biblioteka DLL interfejsu API buforowania 32-bitowego
    win87em.dll                                            
    winbrand.dll               5.01.2600.2180              Windows Branding Resources
    winfax.dll                 5.02.1776.0000              Microsoft  Fax API Support DLL
    winhttp.dll                5.01.2600.2180              Windows HTTP Services
    wininet.dll                6.00.2900.2180              Rozszerzenia internetowe Win32
    winipsec.dll               5.01.2600.2180              Windows IPSec SPD Client DLL
    winmm.dll                  5.01.2600.2180              MCI API DLL
    winnls.dll                 3.10.00.0103                Windows IME interface core component
    winntbbu.dll               5.01.2600.2180              Plik BillBrd DLL Instalatora systemu Windows
    winrnr.dll                 5.01.2600.2180              LDAP RnR Provider DLL
    winscard.dll               5.01.2600.2180              Microsoft Smart Card API
    winshfhc.dll               5.01.2600.2180              File Risk Estimation
    winsock.dll                3.10.00.0103                Windows Socket 16-Bit DLL
    winsrv.dll                 5.01.2600.2180              Biblioteka DLL serwera systemu Windows
    winsta.dll                 5.01.2600.2180              Winstation Library
    winstrm.dll                5.01.2600.0000              Biblioteka DLL strumieni
    wintrust.dll               5.131.2600.2180             Interfejsy API potwierdzania zaufania firmy Microsoft
    wkssvc.dll                 5.01.2600.2180              Workstation Service DLL
    wldap32.dll                5.01.2600.2180              Win32 LDAP API DLL
    wlnotify.dll               5.01.2600.2180              Wspólna biblioteka DLL do odbierania powiadomień usługi Winlogon
    wmadmod.dll                9.00.00.3250                Corona Windows Media Audio Decoder
    wmadmoe.dll                9.00.00.3250                Corona Windows Media Audio 9 Encoder/Transcoder
    wmasf.dll                  9.00.00.3250                Windows Media ASF DLL
    wmdmlog.dll                9.00.01.0056                Windows Media Device Manager Logger
    wmdmps.dll                 9.00.01.0056                Windows Media Device Manager Proxy Stub
    wmerror.dll                9.00.00.3250                Definicje błędów Windows Media (w języku angielskim)
    wmerrplk.dll               8.00.00.4477                Definicje błędów usługi Windows Media
    wmi.dll                    5.01.2600.2180              WMI DC and DP functionality
    wmidx.dll                  9.00.00.3250                Windows Media Indexer DLL
    wmiprop.dll                5.01.2600.0000              Instalator dodatkowy strony właściwości dynamicznych dostawcy WDM
    wmiscmgr.dll               5.00.1636.0001              Menedżer filtrów usługi WMI
    wmnetmgr.dll               9.00.00.3250                Windows Media Network Plugin Manager DLL
    wmp.dll                    9.00.00.3250                Windows Media Player Core
    wmpasf.dll                 9.00.00.3250                Windows Media Filter Shim
    wmpcd.dll                  9.00.00.3250                Windows Media Player
    wmpcore.dll                9.00.00.3250                Windows Media Player
    wmpdxm.dll                 9.00.00.3250                Windows Media 6.4 Player Shim
    wmploc.dll                 9.00.00.3250                Windows Media Player
    wmpns.dll                  9.00.00.3250                Windows Media Player Applet Support DLL
    wmpshell.dll               9.00.00.3250                Uruchamianie Windows Media Player
    wmpui.dll                  9.00.00.3250                Windows Media Player
    wmsdmod.dll                9.00.00.3250                Windows Media Screen Decoder
    wmsdmoe.dll                9.00.00.3250                Windows Media Screen Encoder
    wmsdmoe2.dll               9.00.00.3250                Corona Windows Media Screen Encoder
    wmspdmod.dll               9.00.00.3250                Windows Media Speech Decoder
    wmspdmoe.dll               9.00.00.3250                Windows Media Speech Encoder
    wmstream.dll               8.00.00.4487                Windows Media Streamer DLL
    wmvcore.dll                9.00.00.3250                Windows Media Playback/Authoring DLL
    wmvdmod.dll                9.00.00.3250                Corona Windows Media Video Decoder
    wmvdmoe2.dll               9.00.00.3250                Corona Windows Media Video Encoder
    wow32.dll                  5.01.2600.2180              Biblioteka 32-bitowego podsystemu WOW
    wowfax.dll                 0.02.00.0000                Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL
    wowfaxui.dll               0.02.00.0000                Biblioteka DLL sterowników faksu zgodnych z interfejsem Windows 3.1
    ws2_32.dll                 5.01.2600.2180              Windows Socket 2.0 32-Bit DLL
    ws2help.dll                5.01.2600.2180              Windows Socket 2.0 Helper dla Windows NT
    wscsvc.dll                 5.01.2600.2180              Windows Security Center Service
    wsecedit.dll               5.01.2600.2180              Moduł interfejsu użytkownika konfiguracji zabezpieczeń
    wshatm.dll                 5.01.2600.0000              Windows Sockets Helper DLL
    wshbth.dll                 5.01.2600.2180              Windows Sockets Helper DLL
    wshcon.dll                 5.06.00.8820                Microsoft (r) Windows Script Controller
    wshext.dll                 5.06.00.8820                Microsoft (r) Shell Extension for Windows Script Host
    wship6.dll                 5.01.2600.2180              IPv6 Helper DLL
    wshisn.dll                 5.01.2600.0000              NWLINK2 Socket Helper DLL
    wshnetbs.dll               5.01.2600.0000              Netbios Windows Sockets Helper DLL
    wshpl.dll                  5.06.00.6626                Zasoby międzynarodowe Hosta skryptów systemu Windows firmy Microsoft (r)
    wshrm.dll                  5.01.2600.2180              Windows Sockets Helper DLL for PGM
    wshtcpip.dll               5.01.2600.2180              Windows Sockets Helper DLL
    wsnmp32.dll                5.01.2600.2180              Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API
    wsock32.dll                5.01.2600.2180              32-bitowa biblioteka Windows Socket
    wstdecod.dll               5.03.2600.2180              Filtr dekodera WST
    wtsapi32.dll               5.01.2600.2180              Windows Terminal Server SDK APIs
    wuapi.dll                  7.04.7600.0226              Windows Update Client API
    wuaueng.dll                7.04.7600.0226              Windows Update Agent
    wuaueng1.dll               5.04.3790.2180              Aparat autoaktualizacji Windows Update
    wuauserv.dll               5.04.3790.2180              Windows Update AutoUpdate Service
    wucltui.dll                7.04.7600.0226              Windows Update Client UI Plugin
    wups.dll                   7.04.7600.0226              Windows Update client proxy stub
    wups2.dll                  7.04.7600.0226              Windows Update client proxy stub 2
    wuweb.dll                  7.04.7600.0226              Windows Update Web Control
    wzcdlg.dll                 5.01.2600.2180              Interfejs użytkownika usługi konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
    wzcsapi.dll                5.01.2600.2180              Wireless Zero Configuration service API
    wzcsvc.dll                 5.01.2600.2180              Usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej
    x3daudio1_0.dll            9.11.519.0000               X3DAudio
    x3daudio1_1.dll            9.15.779.0000               X3DAudio
    x3daudio1_2.dll            9.21.1148.0000              X3DAudio
    x3daudio1_3.dll            9.22.1284.0000              X3DAudio
    x3daudio1_4.dll            9.23.1350.0000              X3DAudio
    x3daudio1_5.dll            9.25.1467.0000              X3DAudio
    x3daudio1_6.dll            9.26.1590.0000              3D Audio Library
    xactengine2_0.dll          9.11.519.0000               XACT Engine API
    xactengine2_1.dll          9.12.589.0000               XACT Engine API
    xactengine2_10.dll         9.21.1148.0000              XACT Engine API
    xactengine2_2.dll          9.13.644.0000               XACT Engine API
    xactengine2_3.dll          9.14.701.0000               XACT Engine API
    xactengine2_4.dll          9.15.779.0000               XACT Engine API
    xactengine2_5.dll          9.16.857.0000               XACT Engine API
    xactengine2_6.dll          9.17.892.0000               XACT Engine API
    xactengine2_7.dll          9.18.944.0000               XACT Engine API
    xactengine2_8.dll          9.19.1007.0000              XACT Engine API
    xactengine2_9.dll          9.20.1057.0000              XACT Engine API
    xactengine3_0.dll          9.22.1284.0000              XACT Engine API
    xactengine3_1.dll          9.23.1350.0000              XACT Engine API
    xactengine3_2.dll          9.24.1399.0000              XACT Engine API
    xactengine3_3.dll          9.25.1467.0000              XACT Engine API
    xactengine3_4.dll          9.26.1590.0000              XACT Engine API
    xactsrv.dll                5.01.2600.2180              Downlevel API Server DLL
    xapofx1_0.dll              9.23.1350.0000              XAPOFX
    xapofx1_1.dll              9.24.1399.0000              XAPOFX
    xapofx1_2.dll              9.25.1467.0000              XAPOFX
    xapofx1_3.dll              9.26.1590.0000              Audio Effect Library
    xaudio2_0.dll              9.22.1284.0000              XAudio2 Game Audio API
    xaudio2_1.dll              9.23.1350.0000              XAudio2 Game Audio API
    xaudio2_2.dll              9.24.1399.0000              XAudio2 Game Audio API
    xaudio2_3.dll              9.25.1467.0000              XAudio2 Game Audio API
    xaudio2_4.dll              9.26.1590.0000              XAudio2 Game Audio API
    xenroll.dll                5.131.3686.0000             XEnroll
    xinput1_1.dll              9.12.589.0000               Microsoft Common Controller API
    xinput1_2.dll              9.14.701.0000               Microsoft Common Controller API
    xinput1_3.dll              9.18.944.0000               Microsoft Common Controller API
    xinput9_1_0.dll            9.10.455.0000               Microsoft Common Controller API
    xmlprov.dll                5.01.2600.2180              Network Provisioning Service
    xmlprovi.dll               5.01.2600.2180              Network Provisioning Service Client API
    xolehlp.dll                2001.12.4414.0258           MS DTC helper APIs DLL
    xpob2res.dll               5.01.2600.2180              Komunikaty OOB pakietu Service Pack 2
    xpsp1res.dll               5.01.2600.2180              Komunikaty dodatku Service Pack 1
    xpsp2res.dll               5.01.2600.2180              Komunikaty pakietu Service Pack 2
    zipfldr.dll                6.00.2900.2180              Foldery skompresowane (zip)


--------[ Udziały ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ADMIN$                          Folder        Administracja zdalna                      C:\WINDOWS
    C$                              Folder        Domyślny udział                           C:\
    D$                              Folder        Domyślny udział                           D:\
    E$                              Folder        Domyślny udział                           E:\
    IPC$                            IPC           Zdalne wywołanie IPC                      


--------[ Zabezpieczenia kont ]-----------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości zabezpieczeń konta:
      Rola komputera                                    Podstawowy
      Nazwa domeny                                      GAMEPLAY-6DCDE6
      Podstawowy kontroler domeny                       Nieokreślone
      Limit czasu wymuszonego wylogowania               Wyłączone
      Min. / Maks. okres ważności hasła                 0 / 42 dni
      Minimalna długość hasła                           0 znaków
      Długość listy historii haseł                      Wyłączone
      Próg blokady konta                                Wyłączone
      Czas trwania blokady konta                        30 min.
      Okno obserwowania blokady                         30 min.


--------[ Zalogowani użytkownicy ]--------------------------------------------------------------------------------------

    GAMEPLAY-6DCDE6$                                                        GRUPA_ROBOCZA
    Krzysztof                                     GAMEPLAY-6DCDE6           GAMEPLAY-6DCDE6


--------[ Użytkownicy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Administrator ]

    Właściwości użytkownika:
      Nazwa użytkownika                                 Administrator
      Komentarz                                         Wbudowane konto do administrowania komputerem/domeną
      Członek grup                                      Administratorzy; Brak
      Liczba logowań                                    0
      Przydział dysku                                   Bez przydziałów

    Własności użytkownika:
      Wykonywany skrypt logowania                       Tak
      Konto wyłączone                                   Nie
      Zablokowany użytkownik                            Nie
      Wymagany folder macierzysty                       Nie
      Wymagane jest hasło                               Tak
      Użytkownik nie może zmienić hasła                 Nie
      Hasło nigdy nie wygasa                            Tak

  [ Gość ]

    Właściwości użytkownika:
      Nazwa użytkownika                                 Gość
      Komentarz                                         Wbudowane konto do dostępu do komputera/domeny dla gościa
      Członek grup                                      Goście; Brak
      Liczba logowań                                    0
      Przydział dysku                                   Bez przydziałów

    Własności użytkownika:
      Wykonywany skrypt logowania                       Tak
      Konto wyłączone                                   Tak
      Zablokowany użytkownik                            Nie
      Wymagany folder macierzysty                       Nie
      Wymagane jest hasło                               Nie
      Użytkownik nie może zmienić hasła                 Tak
      Hasło nigdy nie wygasa                            Tak

  [ Krzysztof ]

    Właściwości użytkownika:
      Nazwa użytkownika                                 Krzysztof
      Członek grup                                      Administratorzy; Brak
      Liczba logowań                                    28
      Przydział dysku                                   Bez przydziałów

    Własności użytkownika:
      Wykonywany skrypt logowania                       Tak
      Konto wyłączone                                   Nie
      Zablokowany użytkownik                            Nie
      Wymagany folder macierzysty                       Nie
      Wymagane jest hasło                               Tak
      Użytkownik nie może zmienić hasła                 Nie
      Hasło nigdy nie wygasa                            Tak

  [ Pomocnik ]

    Właściwości użytkownika:
      Nazwa użytkownika                                 Pomocnik
      Pełna nazwa                                       Konto Pomocnika pulpitu zdalnego
      Komentarz                                         Konto udzielania pomocy zdalnej
      Członek grup                                      Brak
      Liczba logowań                                    0
      Przydział dysku                                   Bez przydziałów

    Własności użytkownika:
      Wykonywany skrypt logowania                       Tak
      Konto wyłączone                                   Tak
      Zablokowany użytkownik                            Nie
      Wymagany folder macierzysty                       Nie
      Wymagane jest hasło                               Tak
      Użytkownik nie może zmienić hasła                 Tak
      Hasło nigdy nie wygasa                            Tak

  [ SUPPORT_388945a0 ]

    Właściwości użytkownika:
      Nazwa użytkownika                                 SUPPORT_388945a0
      Pełna nazwa                                       CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
      Komentarz                                         To jest konto dostawcy dla Pomocy i obsługi technicznej
      Członek grup                                      Grupa usług pomocy; Brak
      Liczba logowań                                    0
      Przydział dysku                                   Bez przydziałów

    Własności użytkownika:
      Wykonywany skrypt logowania                       Tak
      Konto wyłączone                                   Tak
      Zablokowany użytkownik                            Nie
      Wymagany folder macierzysty                       Nie
      Wymagane jest hasło                               Tak
      Użytkownik nie może zmienić hasła                 Tak
      Hasło nigdy nie wygasa                            Tak


--------[ Grupy lokalne ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Administratorzy ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Administratorzy mają pełny i nieograniczony dostęp do komputera/domeny

    Członkowie grup:
      Administrator                                     
      Krzysztof                                         

  [ Goście ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Goście mają domyślnie takie same prawa dostępu jak członkowie grupy Użytkownicy, z wyjątkiem konta Gość, które jest objęte dodatkowymi ograniczeniami

    Członkowie grup:
      Gość                                              

  [ Grupa usług pomocy ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Grupa dla Centrum pomocy i obsługi technicznej

    Członkowie grup:
      SUPPORT_388945a0                                  CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US

  [ Operatorzy konfiguracji sieci ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Członkowie tej grupy mogą mieć niektóre uprawnienia administracyjne w celu zarządzania konfiguracją funkcji sieciowych

  [ Operatorzy kopii zapasowych ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Operatorzy kopii zapasowych mogą zastępować ograniczenia zabezpieczające tylko w celu wykonywania kopii zapasowych lub odzyskiwania plików

  [ Replikator ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Obsługuje replikację plików w domenie

  [ Użytkownicy pulpitu zdalnego ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Członkom tej grupy udziela się prawa do logowania zdalnego

  [ Użytkownicy zaawansowani ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Użytkownicy zaawansowani mają większość uprawnień administracyjnych z pewnymi ograniczeniami. Mogą oni zatem uruchamiać nie tylko aplikacje uwierzytelnione, ale także starsze aplikacje

  [ Użytkownicy ]

    Właściwości grup lokalnych:
      Komentarz                                         Użytkownicy nie mogą przeprowadzać przypadkowych ani celowych zmian na poziomie całego systemu. Mogą oni zatem uruchamiać aplikacje uwierzytelnione, ale na ogół nie starsze aplikacje

    Członkowie grup:
      INTERAKTYWNA                                      
      Użytkownicy uwierzytelnieni                       


--------[ Grupy globalne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Brak ]

    Właściwości grup globalnych:
      Komentarz                                         Użytkownicy zwykli

    Członkowie grup:
      Administrator                                     
      Gość                                              
      Krzysztof                                         
      Pomocnik                                          Konto Pomocnika pulpitu zdalnego
      SUPPORT_388945a0                                  CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US


--------[ Karta wideo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------

  [ NVIDIA GeForce 9500 GT ]

    Właściwości karty wideo:
      Opis urządzenia                                   NVIDIA GeForce 9500 GT
      Napis z karty                                     GeForce 9500 GT
      Napis z BIOS'u                                    Version 62.94.4B.00.06
      Typ mikroukładu                                   GeForce 9500 GT
      Typ konwertera DAC                                Integrated RAMDAC
      Zainstalowane sterowniki                          nv4_disp (6.14.12.6099 - nVIDIA Detonator 60.99)
      Rozmiar pamięci                                   512 MB

    Producent karty wideo:
      Nazwa firmy                                       NVIDIA Corporation
      Informacje o produkcie                            http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
      Uaktualnienie sterowników                         http://www.nvidia.com/drivers


--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ LG L192WS [NoDB] ]

    Właściwości monitora:
      Nazwa monitora                                    LG L192WS [NoDB]
      ID Monitora                                       GSM4B32
      Model                                              
      Data produkcji                                    Tydzień 44 / 2007
      Numer seryjny                                     174416050
      Największy widzialny rozmiar ekranu               41 cm x 26 cm (19.1")
      Współczynnik proporcji obrazu                     16:9
      Częstotliwości odświeżania poziomego              30 - 83 kHz
      Częstotliwości odświeżania pionowego              56 - 75 Hz
      Gamma                                             2.20
      Obsługiwane tryby DPMS                            Standby, Suspend, Active-Off

    Producent monitora:
      Nazwa firmy                                       LG Electronics
      Informacje o produkcie                            http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG1000496
      Uaktualnienie sterowników                         http://www.lge.com/support/support.jsp


--------[ Pulpit ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości pulpitu:
      Technologia wykonania                             Ekran rastrowy
      Rozdzielczość                                     1440 x 900
      Głębia kolorów                                    32-bitowy(a)
      Liczba płaszczyzn koloru                          1
      Rozdzielczość czcionki ekranowej                  96 dpi
      Szerokość / wysokość piksela                      36 / 36
      Przekątna piksela                                 51
      Szybkość odświeżania pionowego                    59 Hz
      Tapeta pulpitu                                    C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

    Efekty pulpitu:
      Animacja pól kombi                                Włączone
      Efekt cieni dla etykiet ikon pulpitu              Włączone
      Efekt płaskiego menu                              Włączone
      Wygładzanie krawędzi czcionek ekranowych          Włączone
      Pokaż zawartość okna podczas przeciągania         Włączone
      Gradientowa belka tytułowa okna                   Włączone
      Ukryj klawisze dostępu w menu                     Włączone
      Efekt śledzenia na bieżąco                        Włączone
      Zawijanie podpisu ikony                           Włączone
      Gładkie przewijanie pól list                      Włączone
      Animacja menu                                     Włączone
      Efekt zanikania menu                              Włączone
      Animacja minimalizacji / maksymalizacji okna      Włączone
      Cień wskaźnika myszy                              Włączone
      Efekt zanikania po wyborze                        Włączone
      Funkcja PokażDźwięki                              Wyłączone
      Animacja etykietek narzędzi                       Włączone
      Efekt zanikania etykietek narzędzi                Włączone
      Rozszerzenie Windows Plus!                        Wyłączone

    Problemy i Sugestie:
      Problem                                           Dla klasycznych wyświetlaczy zaleca się ustawienie wartości odświeżania pionowego przynajmniej na 85 Hz.


--------[ Wiele monitorów ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    \\.\DISPLAY1        Tak  (0,0)          (1440,900)


--------[ Czcionki ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Arial Black                               Swiss       Normalny       Bałtycki                18 x 45   40 %
    Arial Black                               Swiss       Normalny       Cyrylica                18 x 45   40 %
    Arial Black                               Swiss       Normalny       Europa Środkowa         18 x 45   40 %
    Arial Black                               Swiss       Normalny       Grecki                  18 x 45   40 %
    Arial Black                               Swiss       Normalny       Turecki                 18 x 45   40 %
    Arial Black                               Swiss       Normalny       Zachodni                18 x 45   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Arabski                 14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Bałtycki                14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Cyrylica                14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Europa Środkowa         14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Grecki                  14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Hebrajski               14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Turecki                 14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Wietnamski              14 x 36   40 %
    Arial                                     Swiss       Normalny       Zachodni                14 x 36   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Bałtycki                15 x 45   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Cyrylica                15 x 45   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Europa Środkowa         15 x 45   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Grecki                  15 x 45   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Turecki                 15 x 45   40 %
    Comic Sans MS                             Script      Normalny       Zachodni                15 x 45   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Arabski                 19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Bałtycki                19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Cyrylica                19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Europa Środkowa         19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Grecki                  19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Hebrajski               19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Turecki                 19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Wietnamski              19 x 36   40 %
    Courier New                               Modern      Normalny       Zachodni                19 x 36   40 %
    Courier                                   Roman                      Europa Środkowa          8 x 13   40 %
    Estrangelo Edessa                         Script      Regular        Inny                    13 x 32   40 %
    Fixedsys                                  Swiss                      Europa Środkowa          8 x 15   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Bałtycki                14 x 36   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Cyrylica                14 x 36   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Europa Środkowa         14 x 36   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Grecki                  14 x 36   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Turecki                 14 x 36   40 %
    Franklin Gothic Medium                    Swiss       Normalny       Zachodni                14 x 36   40 %
    Gautami                                   Special     Regular        Inny                    13 x 56   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Bałtycki                14 x 36   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Cyrylica                14 x 36   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Europa Środkowa         14 x 36   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Grecki                  14 x 36   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Turecki                 14 x 36   40 %
    Georgia                                   Roman       Normalny       Zachodni                14 x 36   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Bałtycki                13 x 39   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Cyrylica                13 x 39   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Europa Środkowa         13 x 39   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Grecki                  13 x 39   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Turecki                 13 x 39   40 %
    Impact                                    Swiss       Normalny       Zachodni                13 x 39   40 %
    Latha                                     Special     Regular        Inny                    29 x 44   40 %
    Lucida Console                            Modern      Normalny       Cyrylica                19 x 32   40 %
    Lucida Console                            Modern      Normalny       Europa Środkowa         19 x 32   40 %
    Lucida Console                            Modern      Normalny       Grecki                  19 x 32   40 %
    Lucida Console                            Modern      Normalny       Turecki                 19 x 32   40 %
    Lucida Console                            Modern      Normalny       Zachodni                19 x 32   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Cyrylica                16 x 49   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Europa Środkowa         16 x 49   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Grecki                  16 x 49   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Hebrajski               16 x 49   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Turecki                 16 x 49   40 %
    Lucida Sans Unicode                       Swiss       Normalny       Zachodni                16 x 49   40 %
    Mangal                                    Special     Regular        Inny                    18 x 54   40 %
    Marlett                                   Special     Regular        Symbol                  31 x 32   50 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Arabski                 14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Bałtycki                14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Cyrylica                14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Europa Środkowa         14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Grecki                  14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Hebrajski               14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Tajlandzki              14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Turecki                 14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Wietnamski              14 x 36   40 %
    Microsoft Sans Serif                      Swiss       Normalny       Zachodni                14 x 36   40 %
    Modern                                    Modern                     OEM/DOS                 19 x 37   40 %
    MS Sans Serif                             Swiss                      Europa Środkowa          5 x 13   40 %
    MS Serif                                  Roman                      Zachodni                 4 x 10   40 %
    MV Boli                                   Special     Regular        Inny                    16 x 52   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Bałtycki                14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Cyrylica                14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Europa Środkowa         14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Grecki                  14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Turecki                 14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Wietnamski              14 x 43   40 %
    Palatino Linotype                         Roman       Normalny       Zachodni                14 x 43   40 %
    Raavi                                     Special     Regular        Inny                    18 x 53   40 %
    Roman                                     Roman                      OEM/DOS                 22 x 37   40 %
    Script                                    Script                     OEM/DOS                 16 x 36   40 %
    Shruti                                    Special     Regular        Inny                    19 x 54   40 %
    Small Fonts                               Swiss                      Zachodni                  1 x 3   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Bałtycki                13 x 42   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Cyrylica                13 x 42   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Europa Środkowa         13 x 42   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Grecki                  13 x 42   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Turecki                 13 x 42   40 %
    Sylfaen                                   Roman       Normalny       Zachodni                13 x 42   40 %
    Symbol                                    Roman       Regular        Symbol                  19 x 39   40 %
    System                                    Swiss                      Europa Środkowa          7 x 16   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Arabski                 16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Bałtycki                16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Cyrylica                16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Europa Środkowa         16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Grecki                  16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Hebrajski               16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Tajlandzki              16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Turecki                 16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Wietnamski              16 x 39   70 %
    Tahoma                                    Swiss       Pogrubiony     Zachodni                16 x 39   70 %
    Terminal                                  Modern                     OEM/DOS                  8 x 12   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Arabski                 13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Bałtycki                13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Cyrylica                13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Europa Środkowa         13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Grecki                  13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Hebrajski               13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Turecki                 13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Wietnamski              13 x 35   40 %
    Times New Roman                           Roman       Normalny       Zachodni                13 x 35   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Bałtycki                15 x 37   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Cyrylica                15 x 37   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Europa Środkowa         15 x 37   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Grecki                  15 x 37   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Turecki                 15 x 37   40 %
    Trebuchet MS                              Swiss       Normalny       Zachodni                15 x 37   40 %
    Tunga                                     Special     Regular        Inny                    17 x 53   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Bałtycki                16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Cyrylica                16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Europa Środkowa         16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Grecki                  16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Turecki                 16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Wietnamski              16 x 39   40 %
    Verdana                                   Swiss       Normalny       Zachodni                16 x 39   40 %
    Webdings                                  Roman       Normalny       Symbol                  31 x 32   40 %
    Wingdings                                 Special     Regular        Symbol                  28 x 36   40 %
    WST_Czec                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Engl                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Fren                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Germ                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Ital                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Span                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %
    WST_Swed                                  Decorative                 Symbol                  10 x 12   70 %


--------[ Dźwięk Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    midi-out.0   0001 0066  Syntezator SW Microsoft GS Wave
    mixer.0      0001 0068  Realtek HD Audio output
    mixer.1      0001 0068  Realtek HD Digital input
    mixer.2      0001 0068  Realtek HD Audio Input
    wave-in.0    0001 0065  Realtek HD Audio Input
    wave-in.1    0001 0065  Realtek HD Digital input
    wave-out.0   0001 0064  Realtek HD Audio output


--------[ ACM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   CODEC Microsoft CCITT G.711 A-Law i u-Law
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio CCITT G.711 A-Law i u-Law.
      Wersja sterownika                                 4.00

  [ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
      Własności sterownika                              bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
      Wersja sterownika                                 1.09

  [ Indeo® audio software ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Indeo® audio software
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright © 1997 Intel Corporation
      Własności sterownika                              Indeo® audio software
      Wersja sterownika                                 2.05

  [ Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10 ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Koder-dekoder audio Microsoft GSM 6.10
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio zgodnie z zaleceniem 6.10 ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile).
      Wersja sterownika                                 4.00

  [ Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Koder-dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (C) 1993-1996 DSP Group, Inc.
      Licencja                                          TrueSpeech jest znakiem firmowym firmy DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio DSP Group TrueSpeech(TM).
      Wersja sterownika                                 1.00

  [ Koder-dekoder Microsoft ADPCM ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Koder-dekoder Microsoft ADPCM
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio Microsoft ADPCM.
      Wersja sterownika                                 4.00

  [ Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Koder-dekoder Microsoft IMA ADPCM
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio IMA ADPCM.
      Wersja sterownika                                 4.00

  [ Microsoft G.723.1 CODEC ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Microsoft G.723.1 CODEC
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright © 1996 Intel Corporation and Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Kompresuje i dekompresuje dane audio G.723.1.
      Wersja sterownika                                 1.02

  [ Microsoft PCM Converter ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Microsoft PCM Converter
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
      Własności sterownika                              Konwertuje częstotliwość i liczbę bitów na próbkę danych audio PCM.
      Wersja sterownika                                 5.00

  [ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright © 1995-99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
      Własności sterownika                              ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access  HTTP: //www.sipro.com
      Wersja sterownika                                 3.02

  [ Windows Media Audio ]

    Właściwości sterownika ACM:
      Opis sterownika                                   Windows Media Audio
      Informacje o prawach autorskich                   Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 - 2001
      Własności sterownika                              Compresses and decompresses audio data.
      Wersja sterownika                                 4.02


--------[ VCM ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    frapsvid.dll               3.2.3.11797                 Fraps Video Decompressor
    iccvid.dll                 1.10.0.11                   Cinepak® Codec
    ir32_32.dll                                            
    ir41_32.ax                 4.51.16.03                  Intel Indeo® Video 4.5
    ir50_32.dll                R.5.10.15.2.55              Indeo® video 5.10
    iyuv_32.dll                5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Intel Indeo(R) Video YUV Codec
    msh261.drv                 5.1.2600.2180               Sterownik Microsoft h.261 ICM
    msh263.drv                 5.1.2600.2180               Sterownik Microsoft h.263 ICM
    msrle32.dll                5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Kompresor RLE
    msvidc32.dll               5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)  Kompresor Microsoft Video 1
    msyuv.dll                  5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)  Microsoft UYVY Video Decompressor
    tsbyuv.dll                 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)  Toshiba Video Codec


--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ AVIVideo ]

    Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
      Urządzenie                                        AVIVideo
      Nazwa                                             Wideo dla Windows
      Opis                                              Sterownik MCI wideo dla Windows
      Typ                                               Digital Video Device
      Sterownik                                         mciavi32.dll
      Stan                                              Włączone

    Własności urządzenia sterującego mediami:
      Urządzenie złożone                                Tak
      Urządzenie oparte na pliku                        Tak
      Może wysunąć                                      Nie
      Może odtwarzać                                    Tak
      Może odtwarzać od końca                           Tak
      Może nagrywać                                     Nie
      Może nagrywać dane                                Nie
      Może wstrzymać dane (Freeze)                      Nie
      Może zablokować dane (Lock)                       Nie
      Może rozciągnąć ramkę                             Tak
      Może rozciągnąć wejście                           Nie
      Można testować                                    Tak
      Zdolny do obsługi audio                           Tak
      Zdolny do obsługi filmów                          Tak
      Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych            Nie

  [ CDAudio ]

    Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
      Urządzenie                                        CDAudio
      Nazwa                                             Audio CD
      Opis                                              Sterownik MCI dla urządzeń cdaudio
      Typ                                               CD Audio Device
      Sterownik                                         mcicda.dll
      Stan                                              Włączone

    Własności urządzenia sterującego mediami:
      Urządzenie złożone                                Nie
      Urządzenie oparte na pliku                        Nie
      Może wysunąć                                      Tak
      Może odtwarzać                                    Tak
      Może nagrywać                                     Nie
      Może nagrywać dane                                Nie
      Zdolny do obsługi audio                           Tak
      Zdolny do obsługi filmów                          Nie

  [ MPEGVideo ]

    Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
      Urządzenie                                        MPEGVideo
      Nazwa                                             DirectShow
      Opis                                              Sterownik MCI DirectShow
      Typ                                               Digital Video Device
      Sterownik                                         mciqtz32.dll
      Stan                                              Włączone

    Własności urządzenia sterującego mediami:
      Urządzenie złożone                                Tak
      Urządzenie oparte na pliku                        Tak
      Może wysunąć                                      Nie
      Może odtwarzać                                    Tak
      Może odtwarzać od końca                           Nie
      Może nagrywać                                     Nie
      Może nagrywać dane                                Nie
      Może wstrzymać dane (Freeze)                      Nie
      Może zablokować dane (Lock)                       Nie
      Może rozciągnąć ramkę                             Tak
      Może rozciągnąć wejście                           Nie
      Można testować                                    Tak
      Zdolny do obsługi audio                           Tak
      Zdolny do obsługi filmów                          Tak
      Zdolny do obsługi obrazów nieruchomych            Nie

  [ Sequencer ]

    Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
      Urządzenie                                        Sequencer
      Nazwa                                             Sekwenser MIDI
      Opis                                              Sterownik MCI dla sekwensera MIDI
      Typ                                               Sequencer Device
      Sterownik                                         mciseq.dll
      Stan                                              Włączone

    Własności urządzenia sterującego mediami:
      Urządzenie złożone                                Tak
      Urządzenie oparte na pliku                        Tak
      Może wysunąć                                      Nie
      Może odtwarzać                                    Tak
      Może nagrywać                                     Nie
      Może nagrywać dane                                Nie
      Zdolny do obsługi audio                           Tak
      Zdolny do obsługi filmów                          Nie

  [ WaveAudio ]

    Właściwości urządzenia sterującego mediami (MCI):
      Urządzenie                                        WaveAudio
      Nazwa                                             Dźwięk
      Opis                                              Sterownik MCI dla audio waveform
      Typ                                               Waveform Audio Device
      Sterownik                                         mciwave.dll
      Stan                                              Włączone

    Własności urządzenia sterującego mediami:
      Urządzenie złożone                                Tak
      Urządzenie oparte na pliku                        Tak
      Może wysunąć                                      Nie
      Może odtwarzać                                    Tak
      Może nagrywać                                     Tak
      Może nagrywać dane                                Tak
      Zdolny do obsługi audio                           Tak
      Zdolny do obsługi filmów                          Nie


--------[ Magazyn Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Generic USB CF Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB CF Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Generic USB MS Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB MS Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Generic USB SD Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB SD Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Generic USB SM Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB SM Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

    Producent urządzenia:
      Nazwa firmy                                       Samsung
      Informacje o produkcie                            http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm

  [ ATAPI DVD A  DH20A4P ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   ATAPI DVD A  DH20A4P
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          cdrom.inf

  [ NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Data sterownika                                   2009-06-30
      Wersja sterownika                                 11.1.0.30
      Dostawca sterownika                               NVIDIA Corporation
      Plik INF                                          oem12.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               21
      Pamięć                                            FE02C000-FE02CFFF
      Port                                              0970-0977
      Port                                              09F0-09F7
      Port                                              0B70-0B73
      Port                                              0BF0-0BF3
      Port                                              D800-D80F

  [ Podstawowy kanał IDE ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Podstawowy kanał IDE
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          mshdc.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               14
      Port                                              01F0-01F7
      Port                                              03F6-03F6

  [ Pomocniczy kanał IDE ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Pomocniczy kanał IDE
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          mshdc.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0170-0177
      Port                                              0376-0376


--------[ Dyski logiczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    C:                                        Dysk lokalny        NTFS      540F-762D    29996 MB    23377 MB   78 %
    D:                                        Dysk lokalny        NTFS      D478-C9F5   103998 MB   100287 MB   96 %
    E:                                        Dysk lokalny        NTFS      00D2-0279   104469 MB    32922 MB   32 %
    F:                                        Dysk wymienny                                                         
    G:                                        Dysk wymienny                                                         
    H:                                        Dysk wymienny                                                         
    I:                                        Dysk wymienny                                                         
    J:                                        Napęd dysków optycznych                                                    


--------[ Dyski fizyczne ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Dysk nr 1 (232.9 GB) ]

    #1 (Aktywna)  NTFS             C:                                              0 MB    29996 MB
    #2           NTFS             D:                                          29996 MB   103998 MB
    #3           NTFS             E:                                         133995 MB   104469 MB


--------[ Napędy dysków optycznych ]------------------------------------------------------------------------------------

    ATAPI DVD A  DH20A4P                                  ?                ?                     ?


--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    00  01  00  Napęd dysków optycznych  ATAPI DV  D A  DH20A4P            
    00  07  00  Karta hosta              atapi                             
    02  00  00  Dysk fizyczny            SAMSUNG   HD251HJ           1AC0  
    02  07  00  Karta hosta              nvgts                             


--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ SAMSUNG HD251HJ (S13QJ9DS800271) ]

    Właściwości urządzenia ATA:
      ID modelu                                         SAMSUNG HD251HJ
      Numer seryjny                                     S13QJ9DS800271
      Numer wydania                                     1AC01118
      Parametry                                         484519 cylindry/ów, 16 głowic(e), 63 sektory/ów na ścieżkę, 554 bajty/ów w sektorze
      Liczba sektorów LBA                               488395055
      Bufor                                             8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
      Zwielokrotnienie sektorów                         16
      Liczba bajtów korekcji ECC                        4
      Najszybszy tryb transferu PIO                     PIO 4
      Najszybszy tryb transferu UDMA                    UDMA 6 (ATA-133)
      Aktywny tryb transferu UDMA                       UDMA 6 (ATA-133)
      Pojemność przed sformatowaniem                    258036 MB

    Własności urządzenia ATA:
      SMART                                             Obsługiwane
      Tryb zabezpieczeń                                 Obsługiwane
      Opcje zasilania                                   Obsługiwane
      Zaawansowane zarządzanie energią                  Obsługiwane
      Bufor zapisywania danych                          Obsługiwane
      Host Protected Area                               Obsługiwane
      Power-Up In Standby                               Obsługiwane
      Automatic Acoustic Management                     Obsługiwane
      48-bit LBA                                        Obsługiwane
      Device Configuration Overlay                      Obsługiwane

    Producent urządzenia ATA:
      Nazwa firmy                                       Samsung
      Informacje o produkcie                            http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm


--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ SAMSUNG HD251HJ (S13QJ9DS800271) ]

    01  Raw Read Error Rate                  51   100  100           0  OK: wartość w normie
    03  Spin Up Time                         11   92   92         3420  OK: wartość w normie
    04  Start/Stop Count                     0    99   99          550  OK: zawsze pozytywnie
    05  Reallocated Sector Count             10   100  100           0  OK: wartość w normie
    07  Seek Error Rate                      51   253  253           0  OK: wartość w normie
    08  Seek Time Performance                15   100  100           0  OK: wartość w normie
    09  Power-On Time Count                  0    100  100        1258  OK: zawsze pozytywnie
    0A  Spin Retry Count                     51   100  100           0  OK: wartość w normie
    0B  Calibration Retry Count              0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    0C  Power Cycle Count                    0    99   99          527  OK: zawsze pozytywnie
    0D  Soft Read Error Rate                 0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    B7  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           9  OK: zawsze pozytywnie
    B8  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    BB  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    BC  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    BE  <specyficzne dla dostawcy>           0    74   69    436994074  OK: zawsze pozytywnie
    C2  Temperature                          0    71   68    487325725  OK: zawsze pozytywnie
    C3  Hardware ECC Recovered               0    100  100       26980  OK: zawsze pozytywnie
    C4  Reallocation Event Count             0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C5  Current Pending Sector Count         0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C6  Off-Line Uncorrectable Sector Count  0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C7  Ultra ATA CRC Error Rate             0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C8  Write Error Rate                     0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie
    C9  <specyficzne dla dostawcy>           0    100  100           0  OK: zawsze pozytywnie


--------[ Klawiatura ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości klawiatury:
      Nazwa klawiatury                                  Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Typ klawiatury                                    IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
      Układ klawiatury                                  Polski (programisty)
      Strona kodowa ANSI                                1250 - Europa Środkowa (Windows)
      Strona kodowa OEM                                 852 - Europa Środkowa (DOS)
      Opóźnienie powtarzania                            1
      Częstotliwość powtarzania                         31


--------[ Mysz ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości myszy:
      Nazwa myszy                                       Mysz zgodna z HID
      Liczba przycisków                                 3
      Prawo/Leworęczna                                  Dla praworęcznych
      Szybkość wskaźnika                                1
      Próg czasowy dwukrotnego kliknięcia               500 msec
      Próg X/Y                                          6 / 10
      Liczba przewijanych linii kółkiem                 3

    Własności myszy:
      Śledzenie aktywnego okna                          Wyłączone
      ClickLock                                         Wyłączone
      Ukryj wskaźnik podczas pisania                    Włączone
      Kółko                                             Obecne
      Przenieś wskaźnik na domyślny przycisk            Wyłączone
      Ślady wskaźnika                                   Wyłączone
      Sonar                                             Wyłączone


--------[ Sieć Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ NVIDIA nForce Networking Controller ]

    Właściwości karty sieciowej:
      Karta sieciowa                                    NVIDIA nForce Networking Controller
      Typ interfejsu                                    Ethernet
      Adres sprzętowy karty                             00-24-1D-5B-9C-88
      Nazwa połączenia                                  Połączenie lokalne 2
      Szybkość połączenia                               100 Mbps
      MTU                                               1500 bajtów
      Dzierżawa uzyskana protokołu DHCP                 2010-11-12 17:25:01
      Dzierżawa DHCP wygasa                             2010-11-22 17:25:01
      Bajtów odebranych                                 40896749 (39.0 MB)
      Bajtów wysłanych                                  1494526 (1.4 MB)

    Adres karty sieciowej:
      Adres IP / Maska podsieci                         192.168.1.2 / 255.255.255.0
      Brama                                             192.168.1.254
      DHCP                                              192.168.1.254
      DNS                                               192.168.1.254

    Producent karty sieciowej:
      Nazwa firmy                                       NVIDIA Corporation
      Informacje o produkcie                            http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=nforce
      Uaktualnienie sterowników                         http://www.nvidia.com/drivers


--------[ Internet ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Opcje internetowe:
      Strona startowa                                   http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
      Strona wyszukiwania                               http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
      Folder pobierania                                 C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty

    Bieżący serwer proxy:
      Stan serwera proxy                                Wyłączone

    LAN Proxy:
      Stan serwera proxy                                Wyłączone


--------[ Trasy ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Aktywna               0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.1.254  20   192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
    Aktywna             127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1  1    127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
    Aktywna           192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.2  20   192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
    Aktywna           192.168.1.2  255.255.255.255        127.0.0.1  20   127.0.0.1 (MS TCP Loopback interface)
    Aktywna         192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.2  20   192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
    Aktywna             224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.2  20   192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)
    Aktywna       255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.2  1    192.168.1.2 (NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów)


--------[ Ciasteczka IE ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

    2010-11-10 22:59:17  krzysztof@my.adocean.pl/
    2010-11-10 22:59:27  krzysztof@google.pl/
    2010-11-10 23:00:08  krzysztof@doubleclick.net/
    2010-11-10 23:00:39  krzysztof@google.com/chrome
    2010-11-10 23:00:47  krzysztof@gadu-gadu.pl/
    2010-11-10 23:00:49  krzysztof@gg.adocean.pl/
    2010-11-10 23:26:58  krzysztof@myao.adocean.pl/
    2010-11-11 00:26:34  krzysztof@www.avast.com/
    2010-11-11 22:25:16  krzysztof@dl.javafx.com/
    2010-11-12 08:34:29  krzysztof@hit.stat24.com/
    2010-11-12 15:32:15  krzysztof@gazeta.pl/
    2010-11-12 15:32:16  krzysztof@bs.serving-sys.com/
    2010-11-12 15:32:33  krzysztof@adview.pl/
    2010-11-12 15:32:33  krzysztof@serving-sys.com/
    2010-11-12 15:32:37  krzysztof@hit.gemius.pl/
    2010-11-12 15:33:14  krzysztof@nvidia.com/
    2010-11-12 15:34:20  krzysztof@addthis.com/
    2010-11-12 16:25:05  krzysztof@nvidia.pl/


--------[ Historia IE ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    2010-11-10 21:15:09  Krzysztof@about:Home
    2010-11-10 21:16:57  Krzysztof@res://C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll/dnserror.htm
    2010-11-10 22:54:45  Krzysztof@file:///K:/P1010435.JPG
    2010-11-10 22:59:15  Krzysztof@http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729&clcid=0x0415
    2010-11-10 22:59:15  Krzysztof@http://msn.gazeta.pl/?ocid=iefvrt
    2010-11-10 22:59:15  Krzysztof@http://msn.gazeta.pl/msn/0,0.html?ocid=iefvrt
    2010-11-10 22:59:23  Krzysztof@http://www.google.pl
    2010-11-10 22:59:29  Krzysztof@http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=pl&brand=CHNG&utm_source=pl-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=pl&installdataindex=homepagepromo
    2010-11-10 23:00:40  Krzysztof@http://www.google.com/chrome/thankyou.html?hl=pl&brand=CHNG&utm_source=pl-hpp&utm_medium=hpp&utm_campaign=pl&installdataindex=homepagepromo-defaultbrowser
    2010-11-10 23:25:49  Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/qdngfiinno/rphobtnmnd/hn_welcome_20_11.html
    2010-11-10 23:25:49  Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/qkkokwnkuk/knclhlqozo/box_dhl2.html
    2010-11-11 00:07:23  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/c_big1782684.jpg
    2010-11-11 00:42:08  Krzysztof@file:///E:/Documents%20and%20Settings/Krzysiek/Moje%20dokumenty/Downloads/Nowy%20Dokument%20WordPad.doc
    2010-11-11 22:02:59  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/AIDA342_%5Bwww.programosy.pl%5D.zip
    2010-11-11 22:21:22  Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/tchsjvfpln/ubqqhsgonq/inTray_hotel.html
    2010-11-11 23:33:59  Krzysztof@hcp://system/panels/blank.htm
    2010-11-11 23:33:59  Krzysztof@hcp://system/panels/Context.htm
    2010-11-11 23:33:59  Krzysztof@hcp://system/panels/firstpage.htm
    2010-11-11 23:33:59  Krzysztof@hcp://system/panels/HHWRAPPER.htm
    2010-11-11 23:34:00  Krzysztof@ms-its:C:\WINDOWS\Help\rdesktop.chm::/rdesktop_overview.htm
    2010-11-12 08:33:50  Krzysztof@http://hit.stat24.com/files/nefpqpjiah/ubqqhsgonq/inTray_szpilki.html
    2010-11-12 08:37:46  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/all.m3u
    2010-11-12 08:37:48  Krzysztof@http://94.23.245.113:8005
    2010-11-12 08:37:50  Krzysztof@http://94.23.16.92:8000
    2010-11-12 08:37:50  Krzysztof@http://94.23.245.123:8005
    2010-11-12 08:37:51  Krzysztof@http://94.23.245.113:8000
    2010-11-12 08:37:52  Krzysztof@http://94.23.6.162:8000
    2010-11-12 08:37:53  Krzysztof@http://94.23.245.123:8000
    2010-11-12 15:01:08  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/tapety.joe.pl-biale-linie-nachodzace-na-czarne-tlo.jpg
    2010-11-12 15:06:32  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/tapety.joe.pl-zrujnowana-instalacja-w-fabryce.jpg
    2010-11-12 15:25:36  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Moje%20dokumenty/marsz6.jpeg
    2010-11-12 15:32:14  Krzysztof@http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
    2010-11-12 15:34:30  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/260.99/260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe&lang=pl&type=GeForce
    2010-11-12 15:35:02  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/winxp-260.99-whql-driver-pl.html
    2010-11-12 15:36:44  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/Download/ScannForce.aspx?lang=pl
    2010-11-12 15:37:02  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nforce_winxp_15.45_pl.html
    2010-11-12 15:37:07  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/nForce/15.45/15.45_nforce_winxp32_international_whql.exe&lang=pl&type=nForce
    2010-11-12 15:37:39  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/newsandevents.html
    2010-11-12 15:37:48  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/link_products_geforce.html
    2010-11-12 15:37:52  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/geforce_family_pl.html
    2010-11-12 15:39:18  Krzysztof@file:///C:/Documents%20and%20Settings/Krzysztof/Ustawienia%20lokalne/Temp/rpt-1.txt
    2010-11-12 15:41:25  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/legacy.html
    2010-11-12 15:41:59  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nv_search_pl.html?cx=009029091075083507105%3At_pqf-lj3go&cof=FORID%3A11%3BNB%3A1&hl=pl&gl=pl&q=9500GT
    2010-11-12 15:42:15  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/page/link_download_drivers.html
    2010-11-12 15:42:24  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/Download/Scan.aspx?lang=pl
    2010-11-12 15:43:04  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nvidia_system_tools_pl.html
    2010-11-12 15:43:10  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/object/nvidia_system_tools_6.06_pl.html
    2010-11-12 15:44:12  Krzysztof@http://www.nvidia.pl/content/DriverDownload-March2009/confirmation.php?url=/Windows/nForce/system_tools/6.06/6.06_nvidia_system_tools.exe&lang=pl&type=Other
    2010-11-12 15:45:33  Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/nForce/system_tools/6.06/6.06_nvidia_system_tools.exe
    2010-11-12 16:14:37  Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/260.99/260.99_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
    2010-11-12 16:25:07  Krzysztof@http://pl.download.nvidia.com/Windows/nForce/15.45/15.45_nforce_winxp32_international_whql.exe


--------[ Pliki DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

    amstream.dll        6.05.2600.2180    Final Retail  English                       70656  2004-08-03 23:43:54
    d3d8.dll            5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                      1179648  2004-08-03 23:43:56
    d3d8thk.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  English                        8192  2004-08-03 23:43:56
    d3d9.dll            5.03.2600.2180    Final Retail  English                     1689088  2004-08-03 23:43:56
    d3dim.dll           5.01.2600.0000    Final Retail  English                      436224  2001-10-26 20:29:28
    d3dim700.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                      825344  2004-08-03 23:43:56
    d3dpmesh.dll        5.01.2600.0000    Final Retail  English                       34816  2001-10-26 20:29:28
    d3dramp.dll         5.01.2600.0000    Final Retail  English                      590336  2001-10-26 20:27:36
    d3drm.dll           5.01.2600.0000    Final Retail  English                      350208  2001-10-26 20:29:28
    d3dxof.dll          5.01.2600.0000    Final Retail  English                       47616  2001-10-26 20:29:28
    ddraw.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       266240  2004-08-03 23:43:56
    ddrawex.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  English                       27136  2004-08-03 23:43:56
    devenum.dll         6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                        59904  2004-08-03 23:43:56
    diactfrm.dll        5.01.2600.0000    Final Retail  Polish                       394752  2001-10-26 20:29:28
    dimap.dll           5.01.2600.0000    Final Retail  English                       44032  2001-10-26 20:29:28
    dinput.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       163328  2004-08-03 23:43:56
    dinput8.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       185856  2004-08-03 23:43:56
    dmband.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  English                       28672  2004-08-03 23:43:56
    dmcompos.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       61440  2004-08-03 23:43:56
    dmime.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  English                      181248  2004-08-03 23:43:56
    dmloader.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       35840  2004-08-03 23:43:56
    dmscript.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       82432  2004-08-03 23:43:56
    dmstyle.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  English                      105984  2004-08-03 23:43:56
    dmsynth.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  English                      103424  2004-08-03 23:43:56
    dmusic.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       104448  2004-08-03 23:43:56
    dplay.dll           5.00.2134.0001    Final Retail  Polish                        33040  2001-10-26 20:29:28
    dplaysvr.exe        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       30208  2004-08-03 23:44:20
    dplayx.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  English                      229888  2004-08-03 23:43:56
    dpmodemx.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        24064  2004-08-03 23:43:56
    dpnaddr.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  English                        3584  2004-08-03 23:42:44
    dpnet.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  English                      375296  2004-08-03 23:43:56
    dpnhpast.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       35328  2004-08-03 23:43:56
    dpnhupnp.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       60928  2004-08-03 23:43:56
    dpnlobby.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                        3584  2004-08-03 23:42:44
    dpnsvr.exe          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        18432  2004-08-03 23:44:20
    dpserial.dll        5.00.2134.0001    Final Retail  Polish                        54032  2001-10-26 20:29:28
    dpvacm.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        21504  2004-08-03 23:43:56
    dpvoice.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       212992  2004-08-03 23:43:56
    dpvsetup.exe        5.03.2600.2180    Final Retail  English                       83456  2004-08-03 23:44:20
    dpvvox.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       116736  2004-08-03 23:43:56
    dpwsock.dll         5.00.2134.0001    Final Retail  English                       42768  2001-10-26 20:29:28
    dpwsockx.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        57856  2004-08-03 23:43:56
    dsdmo.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  English                      181760  2004-08-03 23:43:56
    dsdmoprp.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        72704  2004-08-03 23:43:56
    dsound.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       367616  2004-08-03 23:43:56
    dsound3d.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  English                     1294336  2004-08-03 23:43:58
    dswave.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  English                       19456  2004-08-03 23:43:58
    dx7vb.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       619008  2004-08-03 23:43:58
    dx8vb.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                      1227264  2004-08-03 23:43:58
    dxapi.sys           5.01.2600.0000    Final Retail  English                       10496  2001-08-18 00:53:20
    dxdiagn.dll         5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                      2113536  2004-08-03 23:43:58
    dxmasf.dll          6.04.09.1125      Final Retail  Polish                       499229  2004-08-03 23:43:58
    encapi.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  English                       20480  2004-08-03 23:43:58
    gcdef.dll           5.01.2600.0000    Final Retail  Polish                        77312  2001-10-26 20:29:30
    iac25_32.ax         2.00.05.0053      Beta Retail   English                      199680  2004-08-03 23:44:30
    ir41_32.ax          4.51.16.0003      Final Retail  English                      848384  2004-08-03 23:44:30
    ir41_qc.dll         4.30.62.0002      Final Retail  English                      120320  2004-08-03 23:44:02
    ir41_qcx.dll        4.30.64.0001      Final Retail  English                      338432  2004-08-03 23:44:02
    ir50_32.dll         5.2562.15.0055    Final Retail  English                      755200  2004-08-03 23:44:02
    ir50_qc.dll         5.00.63.0048      Final Retail  English                      200192  2004-08-03 23:44:02
    ir50_qcx.dll        5.00.64.0048      Final Retail  English                      183808  2004-08-03 23:44:02
    ivfsrc.ax           5.10.02.0051      Final Retail  English                      154624  2004-08-03 23:44:30
    joy.cpl             5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        69120  2004-08-03 23:44:30
    ks.sys              5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       140928  2004-08-03 23:15:22
    ksproxy.ax          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                       130048  2004-08-04 00:44:30
    ksuser.dll          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                         4096  2004-08-04 00:44:02
    mciqtz32.dll        6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                        35328  2004-08-03 23:44:02
    mfc40.dll           4.01.00.6140      Final Retail  English                      924432  2001-10-26 20:29:34
    mfc42.dll           6.02.4131.0000    Final Retail  English                     1028096  2004-08-03 23:44:02
    mpeg2data.ax        6.05.2600.2180    Final Retail  English                      118272  2004-08-03 23:44:30
    mpg2splt.ax         6.05.2600.2180    Final Retail  English                      148992  2004-08-03 23:44:30
    msdmo.dll           6.05.2600.2180    Final Retail  English                       14336  2004-08-03 23:44:04
    mskssrv.sys         5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                         7552  2004-08-03 22:58:42
    mspclock.sys        5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                         5376  2004-08-03 22:58:40
    mspqm.sys           5.01.2600.2180    Final Retail  Polish                         4992  2004-08-03 22:58:42
    msvidctl.dll        6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                      1431552  2004-08-03 23:44:06
    mswebdvd.dll        6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                       204288  2004-08-03 23:44:06
    msyuv.dll           5.03.2600.2180    Final Retail  English                       17408  2004-08-03 23:54:52
    pid.dll             5.03.2600.2180    Final Retail  English                       35328  2004-08-03 23:54:52
    qasf.dll            9.00.00.3250      Final Retail  Polish                       237568  2004-08-03 23:44:10
    qcap.dll            6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                       192512  2004-08-03 23:44:10
    qdv.dll             6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                       279040  2004-08-03 23:44:10
    qdvd.dll            6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                       386048  2004-08-03 23:44:10
    qedit.dll           6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                       563200  2004-08-03 23:44:10
    qedwipes.dll        6.05.2600.2180    Final Retail  English                      733696  2004-08-03 23:43:16
    quartz.dll          6.05.2600.2180    Final Retail  Polish                      1291264  2004-08-03 23:44:10
    stream.sys          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        48640  2004-08-03 23:08:04
    strmdll.dll         4.01.00.3928      Beta Retail   Polish                       246302  2004-08-03 23:44:14
    swenum.sys          5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                         4352  2004-08-03 23:54:52
    vbisurf.ax          5.03.2600.2180    Final Retail  English                       30720  2004-08-03 23:44:30
    wsock32.dll         5.01.2600.2180    Final Retail  Polish                        24064  2004-08-03 23:44:16
    wstdecod.dll        5.03.2600.2180    Final Retail  Polish                        51200  2004-08-03 23:44:16


--------[ Ekran DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Główny sterownik ekranu ]

    Właściwości urządzenia DirectDraw:
      Nazwa sterownika DirectDraw                       display
      Opis sterownika DirectDraw                        Główny sterownik ekranu
      Sterownik sprzętowy                               nv4_disp.dll
      Opis urządzenia                                   NVIDIA GeForce 9500 GT

    Właściwości urządzenia Direct3D:
      Ilość dostępnej lokalnej pamięci obrazu           510533 KB
      Ilość dostępnej zewnętrznej pamięci obrazu (AGP)  515071 KB
      Głębokość bitowa renderowania                     8, 16, 32
      Głębokość bitowa Z-bufora                         16, 24
      Min. rozmiar tekstury                             1 x 1
      Maks. rozmiar tekstury                            8192 x 8192
      Wersja cieniowania wierzchołków                   3.0
      Wersja cieniowania pikseli                        3.0

    Własności urządzenia Direct3D:
      Additive Texture Blending                         Obsługiwane
      AGP Texturing                                     Obsługiwane
      Anisotropic Filtering                             Obsługiwane
      Bilinear Filtering                                Obsługiwane
      Cubic Environment Mapping                         Obsługiwane
      Cubic Filtering                                   Nie obsługiwane
      Decal-Alpha Texture Blending                      Obsługiwane
      Decal Texture Blending                            Obsługiwane
      Directional Lights                                Nie obsługiwane
      DirectX Texture Compression                       Obsługiwane
      DirectX Volumetric Texture Compression            Nie obsługiwane
      Dithering                                         Obsługiwane
      Dot3 Texture Blending                             Obsługiwane
      Dynamic Textures                                  Obsługiwane
      Edge Antialiasing                                 Obsługiwane
      Environmental Bump Mapping                        Obsługiwane
      Environmental Bump Mapping + Luminance            Obsługiwane
      Factor Alpha Blending                             Obsługiwane
      Geometric Hidden-Surface Removal                  Nie obsługiwane
      Guard Band                                        Obsługiwane
      Hardware Scene Rasterization                      Obsługiwane
      Hardware Transform & Lighting                     Obsługiwane
      Legacy Depth Bias                                 Nie obsługiwane
      Mipmap LOD Bias Adjustments                       Obsługiwane
      Mipmapped Cube Textures                           Obsługiwane
      Mipmapped Volume Textures                         Obsługiwane
      Modulate-Alpha Texture Blending                   Obsługiwane
      Modulate Texture Blending                         Obsługiwane
      Non-Square Textures                               Obsługiwane
      N-Patches                                         Nie obsługiwane
      Perspective Texture Correction                    Obsługiwane
      Point Lights                                      Nie obsługiwane
      Point Sampling                                    Obsługiwane
      Projective Textures                               Obsługiwane
      Quintic Bezier Curves & B-Splines                 Nie obsługiwane
      Range-Based Fog                                   Obsługiwane
      Rectangular & Triangular Patches                  Nie obsługiwane
      Rendering In Windowed Mode                        Obsługiwane
      Scissor Test                                      Nie obsługiwane
      Slope-Scale Based Depth Bias                      Nie obsługiwane
      Specular Flat Shading                             Obsługiwane
      Specular Gouraud Shading                          Obsługiwane
      Specular Phong Shading                            Nie obsługiwane
      Spherical Mapping                                 Obsługiwane
      Spot Lights                                       Nie obsługiwane
      Stencil Buffers                                   Obsługiwane
      Sub-Pixel Accuracy                                Obsługiwane
      Table Fog                                         Obsługiwane
      Texture Alpha Blending                            Obsługiwane
      Texture Clamping                                  Obsługiwane
      Texture Mirroring                                 Obsługiwane
      Texture Transparency                              Obsługiwane
      Texture Wrapping                                  Obsługiwane
      Triangle Culling                                  Nie obsługiwane
      Trilinear Filtering                               Obsługiwane
      Two-Sided Stencil Test                            Nie obsługiwane
      Vertex Alpha Blending                             Obsługiwane
      Vertex Fog                                        Obsługiwane
      Vertex Tweening                                   Nie obsługiwane
      Volume Textures                                   Obsługiwane
      W-Based Fog                                       Obsługiwane
      W-Buffering                                       Nie obsługiwane
      Z-Based Fog                                       Obsługiwane
      Z-Bias                                            Obsługiwane
      Z-Test                                            Obsługiwane


--------[ Dźwięk DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Podstawowy sterownik dźwięku ]

    Właściwości urządzenia DirectSound:
      Opis urządzenia                                   Podstawowy sterownik dźwięku
      Moduł sterownika                                  
      Liczba buforów podstawowych                       1
      Min / Maks szybkość próbkowania buforów dodatkowych8000 / 192000 Hz
      Formaty dźwięku bufora podstawowego               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
      Formaty dźwięku buforów dodatkowych               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku          33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D       33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D33 / 32

    Własności urządzenia DirectSound:
      Sterownik uwierzytelniony                         Tak
      Emulowane urządzenie                              Nie
      Dokładna szybkość próbkowania                     Obsługiwane

  [ Realtek HD Audio output ]

    Właściwości urządzenia DirectSound:
      Opis urządzenia                                   Realtek HD Audio output
      Moduł sterownika                                  RtkHDAud.sys
      Liczba buforów podstawowych                       1
      Min / Maks szybkość próbkowania buforów dodatkowych8000 / 192000 Hz
      Formaty dźwięku bufora podstawowego               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
      Formaty dźwięku buforów dodatkowych               8-bitowy(a), 16-bitowy(a), Mono, Stereo
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku          33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku 3D       33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku statycznego 3D33 / 32
      Całkowita / wolna liczba buforów dźwięku strumieniowego 3D33 / 32

    Własności urządzenia DirectSound:
      Sterownik uwierzytelniony                         Tak
      Emulowane urządzenie                              Nie
      Dokładna szybkość próbkowania                     Obsługiwane


--------[ Muzyka DirectX ]----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Mapowanie MIDI [Emulowany] ]

    Właściwości urządzenia DirectMusic:
      Opis urządzenia                                   Mapowanie MIDI [Emulowany]
      Typ syntezatora                                   Sprzętowa
      Klasa urządzenia                                  Port wyjściowy
      Typ urządzenia                                    Windows Multimedia
      Liczba kanałów MIDI                               16

    Własności urządzenia DirectMusic:
      Wbudowany zestaw instrumentów GM                  Nie
      Wbudowany zestaw Roland GS Sound                  Nie
      DirectSound                                       Nie obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L1                            Nie obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L2                            Nie obsługiwane
      Zewnętrzny port MIDI                              Nie
      Rozmiar stałej pamięci DLS                        Nie
      Współdzielenie portu                              Obsługiwane
      Efekt chóru                                       Nie obsługiwane
      Efekt opóźnienia                                  Nie obsługiwane
      Efekt pogłosu                                     Nie obsługiwane

  [ Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany] ]

    Właściwości urządzenia DirectMusic:
      Opis urządzenia                                   Syntezator SW Microsoft GS Wave [Emulowany]
      Typ syntezatora                                   Sprzętowa
      Klasa urządzenia                                  Port wyjściowy
      Typ urządzenia                                    Windows Multimedia
      Liczba kanałów MIDI                               16

    Własności urządzenia DirectMusic:
      Wbudowany zestaw instrumentów GM                  Nie
      Wbudowany zestaw Roland GS Sound                  Nie
      DirectSound                                       Nie obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L1                            Nie obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L2                            Nie obsługiwane
      Zewnętrzny port MIDI                              Nie
      Rozmiar stałej pamięci DLS                        Nie
      Współdzielenie portu                              Obsługiwane
      Efekt chóru                                       Nie obsługiwane
      Efekt opóźnienia                                  Nie obsługiwane
      Efekt pogłosu                                     Nie obsługiwane

  [ Microsoft Synthesizer ]

    Właściwości urządzenia DirectMusic:
      Opis urządzenia                                   Microsoft Synthesizer
      Typ syntezatora                                   Programy
      Klasa urządzenia                                  Port wyjściowy
      Typ urządzenia                                    User-Mode Synthesizer
      Liczba kanałów audio                              2
      Liczba kanałów MIDI                               16000
      Liczba głosów                                     1000
      Ilość dostępnej pamięci                           Pamięć fizyczna

    Własności urządzenia DirectMusic:
      Wbudowany zestaw instrumentów GM                  Nie
      Wbudowany zestaw Roland GS Sound                  Nie
      DirectSound                                       Obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L1                            Obsługiwane
      Kolekcje próbek DLS L2                            Obsługiwane
      Zewnętrzny port MIDI                              Nie
      Rozmiar stałej pamięci DLS                        Nie
      Współdzielenie portu                              Nie obsługiwane
      Efekt chóru                                       Nie obsługiwane
      Efekt opóźnienia                                  Nie obsługiwane
      Efekt pogłosu                                     Obsługiwane


--------[ Wejście DirectX ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Mysz ]

    Właściwości urządzenia DirectInput:
      Opis urządzenia                                   Mysz
      Typ urządzenia                                    Mysz
      Podtyp urządzenia                                 Nieznane
      Osie                                              3
      Przyciski/Klawisze                                3

    Własności urządzenia DirectInput:
      Emulowane urządzenie                              Tak
      Alias Device                                      Nie
      Polled Device                                     Nie
      Polled Data Format                                Nie
      Attack Force Feedback                             Nie obsługiwane
      Deadband Force Feedback                           Nie obsługiwane
      Fade Force Feedback                               Nie obsługiwane
      Force Feedback                                    Nie obsługiwane
      Saturation Force Feedback                         Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Coefficients                   Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Saturation                     Nie obsługiwane

  [ Klawiatura ]

    Właściwości urządzenia DirectInput:
      Opis urządzenia                                   Klawiatura
      Typ urządzenia                                    Klawiatura
      Podtyp urządzenia                                 IBM PC Enhanced 101/102-key or Microsoft Natural keyboard
      Przyciski/Klawisze                                128

    Własności urządzenia DirectInput:
      Emulowane urządzenie                              Tak
      Alias Device                                      Nie
      Polled Device                                     Nie
      Polled Data Format                                Nie
      Attack Force Feedback                             Nie obsługiwane
      Deadband Force Feedback                           Nie obsługiwane
      Fade Force Feedback                               Nie obsługiwane
      Force Feedback                                    Nie obsługiwane
      Saturation Force Feedback                         Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Coefficients                   Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Saturation                     Nie obsługiwane

  [ USB Optical Mouse ]

    Właściwości urządzenia DirectInput:
      Opis urządzenia                                   USB Optical Mouse
      Typ urządzenia                                    Nieznane
      Podtyp urządzenia                                 Nieznane

    Własności urządzenia DirectInput:
      Emulowane urządzenie                              Tak
      Alias Device                                      Nie
      Polled Device                                     Nie
      Polled Data Format                                Nie
      Attack Force Feedback                             Nie obsługiwane
      Deadband Force Feedback                           Nie obsługiwane
      Fade Force Feedback                               Nie obsługiwane
      Force Feedback                                    Nie obsługiwane
      Saturation Force Feedback                         Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Coefficients                   Nie obsługiwane
      +/- Force Feedback Saturation                     Nie obsługiwane


--------[ Windows'owe sterowniki urządzeń ]-----------------------------------------------------------------------------

  [ Sprzęt ]

    Karty graficzne:
      NVIDIA GeForce 9500 GT                            6.14.12.6099

    Karty sieciowe:
      Bezpośrednie połączenie kablowe                   5.1.2535.0
      Miniport WAN (PPPOE)                              5.1.2535.0
      NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet                73.1.0.0
      NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
      WAN Miniport (IP)                                 5.1.2535.0
      WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów5.1.2535.0
      WAN Miniport (L2TP)                               5.1.2535.0
      WAN Miniport (PPTP)                               5.1.2535.0

    Klawiatury:
      Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/25.1.2600.2180

    Komputer:
      Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI   5.1.2600.0

    Kontrolery dźwięku, wideo i gier:
      Kodery-dekodery audio                             5.1.2535.0
      Kodery-dekodery wideo                             5.1.2535.0
      Microsoft Kernel Wave Audio Mixer                 5.1.2535.0
      Realtek High Definition Audio                     5.10.0.6167
      Starsze sterowniki audio                          5.1.2535.0
      Starsze urządzenia przechwytywania wideo          5.1.2535.0
      Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM     5.1.2535.0
      Urządzenia sterujące mediami                      5.1.2535.0
      Urządzenie audio Microsoft Kernel System          5.1.2535.0

    Kontrolery IDE ATA/ATAPI:
      NVIDIA nForce Serial ATA Controller               11.1.0.30
      Podstawowy kanał IDE                              5.1.2600.2180
      Pomocniczy kanał IDE                              5.1.2600.2180
      Standardowy podwójny kontroler PCI IDE            5.1.2600.2180

    Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej:
      Główny koncentrator USB                           5.1.2600.2180
      Główny koncentrator USB                           5.1.2600.2180
      Masowe urządzenie magazynujące USB                5.1.2600.0
      Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB           5.1.2600.2180
      Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB5.1.2600.0

    Monitory:
      LG L192WS                                         1.3.0.0

    Mysz i inne urządzenia wskazujące:
      Mysz zgodna z HID                                 5.1.2600.0

    NVIDIA Network Bus Enumerator:
      NVIDIA Network Bus Enumerator                     73.1.0.0

    Porty (COM i LPT):
      Port drukarki (LPT1)                              5.1.2600.0
      Port komunikacyjny (COM1)                         5.1.2600.0
      Port komunikacyjny (COM2)                         5.1.2600.0

    Procesory:
      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+    5.1.2600.0
      AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+    5.1.2600.0

    Stacje dysków:
      Generic USB CF Reader USB Device                  5.1.2535.0
      Generic USB MS Reader USB Device                  5.1.2535.0
      Generic USB SD Reader USB Device                  5.1.2535.0
      Generic USB SM Reader USB Device                  5.1.2535.0
      SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device                  5.1.2535.0

    Stacje dysków CD-ROM/DVD:
      ATAPI DVD A  DH20A4P                              5.1.2535.0

    Sterowniki niezgodne z Plug and Play:
      AFD                                               
      aswRdr                                            
      aswSP                                             
      avast! Asynchronous Virus Monitor                 
      avast! Network Shield Support                     
      Beep                                              
      dmboot                                            
      dmload                                            
      Fips                                              
      giveio                                            
      HTTP                                              
      ksecdd                                            
      mnmdd                                             
      mountmgr                                          
      NDProxy                                           
      NetBios przez TCP/IP                              
      Null                                              
      PartMgr                                           
      ParVdm                                            
      Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS             
      RDPCDD                                            
      RDPWD                                             
      Rodzajowy klasyfikator pakietu                    
      speedfan                                          
      Sterownik automatycznego połączenia dostępu zdalnego
      Sterownik IPSEC                                   
      Sterownik protokołu TCP/IP                        
      Sterownik systemu NDIS                            
      Sterownik usługi Dostęp zdalny IP ARP             
      Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS TAPI          
      TDTCP                                             
      Translator adresów sieciowych IP                  
      VgaSave                                           
      VolSnap                                           

    Urządzenia interfejsu HID:
      Urządzenie USB interfejsu HID                     5.1.2600.2180
      Urządzenie zgodne z HID                           5.1.2600.2180

    Urządzenia systemowe:
      Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play5.1.2600.2180
      Czasomierz systemowy                              5.1.2600.2180
      Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji          5.1.2600.2180
      Głośnik systemowy                                 5.1.2600.2180
      Interfejs logicznego portu drukarki               5.1.2600.2180
      Kontroler DMA                                     5.1.2600.2180
      Magistrala PCI                                    5.1.2600.2180
      Menedżer dysków logicznych                        5.1.2600.2180
      Menedżer głośności                                5.1.2600.2180
      Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio5.10.0.5010
      Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta        5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta        5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta        5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta        5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do ISA              5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI       5.1.2600.2180
      Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI       5.1.2600.2180
      NVIDIA Enthusiasts Platform KDM                   6.5.6.6
      NVIDIA nForce PCI System Management               4.6.9.0
      Płyta systemowa                                   5.1.2600.2180
      Port odczytu danych ISAPNP                        5.1.2600.2180
      Procesor numeryczny                               5.1.2600.2180
      Programowalny kontroler przerwań                  5.1.2600.2180
      Przekierowywanie urządzenia serwera terminali     5.1.2600.2180
      Przycisk ACPI Fixed Feature                       5.1.2600.2180
      Przycisk zasilania ACPI                           5.1.2600.2180
      Standardowy kontroler RAM PCI                     5.1.2600.2180
      Standardowy kontroler RAM PCI                     5.1.2600.2180
      Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft5.1.2600.2180
      Sterownik klawiatury serwera terminali            5.1.2600.2180
      Sterownik myszy serwera terminali                 5.1.2600.2180
      System zgodny ze standardem Microsoft ACPI        5.1.2535.0
      Urządzenie Microcode Update                       5.1.2600.2180
      Zasoby płyty głównej                              5.1.2600.2180
      Zasoby płyty głównej                              5.1.2600.2180
      Zasoby płyty głównej                              5.1.2600.2180
      Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego          5.1.2600.2180

    Woluminy magazynu:
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0
      Wolumin uniwersalny                               5.1.2600.0

  [ Karty graficzne / NVIDIA GeForce 9500 GT ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA GeForce 9500 GT
      Data sterownika                                   2010-10-16
      Wersja sterownika                                 6.14.12.6099
      Dostawca sterownika                               NVIDIA
      Plik INF                                          oem14.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               16
      Pamięć                                            000A0000-000BFFFF
      Pamięć                                            D0000000-DFFFFFFF
      Pamięć                                            F8000000-F9FFFFFF
      Pamięć                                            FA000000-FAFFFFFF
      Port                                              03B0-03BB
      Port                                              03C0-03DF
      Port                                              BC00-BC7F

  [ Karty sieciowe / Bezpośrednie połączenie kablowe ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Bezpośrednie połączenie kablowe
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netrasa.inf

  [ Karty sieciowe / Miniport WAN (PPPOE) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Miniport WAN (PPPOE)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netrasa.inf

  [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet 
      Data sterownika                                   2009-07-01
      Wersja sterownika                                 73.1.0.0
      Dostawca sterownika                               NVIDIA
      Plik INF                                          oem11.inf

  [ Karty sieciowe / NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA nForce Networking Controller - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netpsa.inf

  [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   WAN Miniport (IP)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netrasa.inf

  [ Karty sieciowe / WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   WAN Miniport (IP) - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netpsa.inf

  [ Karty sieciowe / WAN Miniport (L2TP) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   WAN Miniport (L2TP)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netrasa.inf

  [ Karty sieciowe / WAN Miniport (PPTP) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   WAN Miniport (PPTP)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          netrasa.inf

  [ Klawiatury / Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          keyboard.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               01
      Port                                              0060-0060
      Port                                              0064-0064

  [ Komputer / Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          hal.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery audio ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Kodery-dekodery audio
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wave.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Kodery-dekodery wideo ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Kodery-dekodery wideo
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wave.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Microsoft Kernel Wave Audio Mixer ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wdmaudio.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Realtek High Definition Audio ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Realtek High Definition Audio
      Data sterownika                                   2010-07-28
      Wersja sterownika                                 5.10.0.6167
      Dostawca sterownika                               Realtek Semiconductor Corp.
      Plik INF                                          oem1.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Starsze sterowniki audio ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Starsze sterowniki audio
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wave.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Starsze urządzenia przechwytywania wideo ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Starsze urządzenia przechwytywania wideo
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wave.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Sterownik zgodności audio Microsoft WINMM WDM
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wdmaudio.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Urządzenia sterujące mediami ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Urządzenia sterujące mediami
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wave.inf

  [ Kontrolery dźwięku, wideo i gier / Urządzenie audio Microsoft Kernel System ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Urządzenie audio Microsoft Kernel System
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          wdmaudio.inf

  [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / NVIDIA nForce Serial ATA Controller ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Data sterownika                                   2009-06-30
      Wersja sterownika                                 11.1.0.30
      Dostawca sterownika                               NVIDIA Corporation
      Plik INF                                          oem12.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               21
      Pamięć                                            FE02C000-FE02CFFF
      Port                                              0970-0977
      Port                                              09F0-09F7
      Port                                              0B70-0B73
      Port                                              0BF0-0BF3
      Port                                              D800-D80F

  [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Podstawowy kanał IDE ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Podstawowy kanał IDE
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          mshdc.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               14
      Port                                              01F0-01F7
      Port                                              03F6-03F6

  [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Pomocniczy kanał IDE ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Pomocniczy kanał IDE
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          mshdc.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0170-0177
      Port                                              0376-0376

  [ Kontrolery IDE ATA/ATAPI / Standardowy podwójny kontroler PCI IDE ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          mshdc.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              F000-F00F

  [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Główny koncentrator USB ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Główny koncentrator USB
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          usbport.inf

  [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Główny koncentrator USB ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Główny koncentrator USB
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          usbport.inf

  [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Masowe urządzenie magazynujące USB ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Masowe urządzenie magazynujące USB
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          usbstor.inf

  [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          usbport.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               23
      Pamięć                                            FE02F000-FE02FFFF

  [ Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej / Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
      Data sterownika                                   2002-06-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          usbport.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               21
      Pamięć                                            FE02E000-FE02E0FF

  [ Monitory / LG L192WS ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   LG L192WS
      Data sterownika                                   2006-11-22
      Wersja sterownika                                 1.3.0.0
      Dostawca sterownika                               LG
      Plik INF                                          oem8.inf

  [ Mysz i inne urządzenia wskazujące / Mysz zgodna z HID ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mysz zgodna z HID
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          msmouse.inf

  [ NVIDIA Network Bus Enumerator / NVIDIA Network Bus Enumerator ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA Network Bus Enumerator
      Data sterownika                                   2009-07-01
      Wersja sterownika                                 73.1.0.0
      Dostawca sterownika                               NVIDIA
      Plik INF                                          oem10.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               20
      Pamięć                                            FE02D000-FE02DFFF
      Port                                              EC00-EC07

  [ Porty (COM i LPT) / Port drukarki (LPT1) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Port drukarki (LPT1)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          msports.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0378-037F

  [ Porty (COM i LPT) / Port komunikacyjny (COM1) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Port komunikacyjny (COM1)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          msports.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               04
      Port                                              03F8-03FF

  [ Porty (COM i LPT) / Port komunikacyjny (COM2) ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Port komunikacyjny (COM2)
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          msports.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               03
      Port                                              02F8-02FF

  [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      Data sterownika                                   2004-04-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          cpu.inf

  [ Procesory / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      Data sterownika                                   2004-04-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          cpu.inf

  [ Stacje dysków / Generic USB CF Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB CF Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Stacje dysków / Generic USB MS Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB MS Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Stacje dysków / Generic USB SD Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB SD Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Stacje dysków / Generic USB SM Reader USB Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Generic USB SM Reader USB Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Stacje dysków / SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          disk.inf

  [ Stacje dysków CD-ROM/DVD / ATAPI DVD A  DH20A4P ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   ATAPI DVD A  DH20A4P
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          cdrom.inf

  [ Urządzenia interfejsu HID / Urządzenie USB interfejsu HID ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Urządzenie USB interfejsu HID
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          input.inf

  [ Urządzenia interfejsu HID / Urządzenie zgodne z HID ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Urządzenie zgodne z HID
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          input.inf

  [ Urządzenia systemowe / Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Aplikacja zbierająca informacje o oprogramowaniu urządzeń Plug and Play
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Czasomierz systemowy ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Czasomierz systemowy
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0040-0043

  [ Urządzenia systemowe / Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               00
      IRQ                                               08
      Pamięć                                            FEFF0000-FEFF03FF

  [ Urządzenia systemowe / Głośnik systemowy ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Głośnik systemowy
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0061-0061

  [ Urządzenia systemowe / Interfejs logicznego portu drukarki ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Interfejs logicznego portu drukarki
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Kontroler DMA ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Kontroler DMA
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      DMA                                               04
      Port                                              0000-000F
      Port                                              0080-0090
      Port                                              0094-009F
      Port                                              00C0-00DF

  [ Urządzenia systemowe / Magistrala PCI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Magistrala PCI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Pamięć                                            000A0000-000BFFFF
      Pamięć                                            000C0000-000DFFFF
      Pamięć                                            80000000-FEBFFFFF
      Port                                              0000-0CF7
      Port                                              0D00-FFFF

  [ Urządzenia systemowe / Menedżer dysków logicznych ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Menedżer dysków logicznych
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Menedżer głośności ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Menedżer głośności
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
      Data sterownika                                   2004-03-05
      Wersja sterownika                                 5.10.0.5010
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          hdaudbus.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               22
      Pamięć                                            FE028000-FE02BFFF

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do CPU hosta
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do ISA ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do ISA
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Pamięć                                            000A0000-000BFFFF
      Pamięć                                            D0000000-DFFFFFFF
      Pamięć                                            F8000000-FBFFFFFF
      Port                                              03B0-03BB
      Port                                              03C0-03DF
      Port                                              B000-BFFF

  [ Urządzenia systemowe / Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / NVIDIA Enthusiasts Platform KDM ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA Enthusiasts Platform KDM
      Data sterownika                                   2009-09-15
      Wersja sterownika                                 6.5.6.6
      Dostawca sterownika                               NVIDIA Corporation
      Plik INF                                          oem15.inf

  [ Urządzenia systemowe / NVIDIA nForce PCI System Management ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   NVIDIA nForce PCI System Management
      Data sterownika                                   2008-08-21
      Wersja sterownika                                 4.6.9.0
      Dostawca sterownika                               NVIDIA
      Plik INF                                          oem9.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               11
      Port                                              1C00-1C3F
      Port                                              1C40-1C7F
      Port                                              FC00-FC3F

  [ Urządzenia systemowe / Płyta systemowa ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Płyta systemowa
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Pamięć                                            00000000-0009FFFF
      Pamięć                                            000CE000-000CFFFF
      Pamięć                                            000F0000-000F7FFF
      Pamięć                                            000F8000-000FBFFF
      Pamięć                                            000FC000-000FFFFF
      Pamięć                                            00100000-7FFEFFFF
      Pamięć                                            7FFF0000-7FFFFFFF
      Pamięć                                            FEC00000-FEC00FFF
      Pamięć                                            FEE00000-FEE00FFF
      Pamięć                                            FFFF0000-FFFFFFFF

  [ Urządzenia systemowe / Port odczytu danych ISAPNP ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Port odczytu danych ISAPNP
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0274-0277
      Port                                              0279-0279
      Port                                              0A79-0A79

  [ Urządzenia systemowe / Procesor numeryczny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Procesor numeryczny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               13
      Port                                              00F0-00FF

  [ Urządzenia systemowe / Programowalny kontroler przerwań ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Programowalny kontroler przerwań
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0020-0021
      Port                                              00A0-00A1

  [ Urządzenia systemowe / Przekierowywanie urządzenia serwera terminali ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Przekierowywanie urządzenia serwera terminali
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Przycisk ACPI Fixed Feature ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Przycisk ACPI Fixed Feature
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Przycisk zasilania ACPI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Przycisk zasilania ACPI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Standardowy kontroler RAM PCI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowy kontroler RAM PCI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Standardowy kontroler RAM PCI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Standardowy kontroler RAM PCI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Sterownik BIOS zarządzania systemem firmy Microsoft
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Sterownik klawiatury serwera terminali ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Sterownik klawiatury serwera terminali
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Sterownik myszy serwera terminali ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Sterownik myszy serwera terminali
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / System zgodny ze standardem Microsoft ACPI ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2535.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          acpi.inf

    Zasoby sprzętowe:
      IRQ                                               09

  [ Urządzenia systemowe / Urządzenie Microcode Update ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Urządzenie Microcode Update
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

  [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Zasoby płyty głównej
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Pamięć                                            E0000000-E7FFFFFF

  [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Zasoby płyty głównej
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Pamięć                                            FEFE0000-FEFE01FF
      Pamięć                                            FEFE1000-FEFE10FF
      Port                                              1000-107F
      Port                                              1080-10FF
      Port                                              1400-147F
      Port                                              1480-14FF
      Port                                              1800-187F
      Port                                              1880-18FF

  [ Urządzenia systemowe / Zasoby płyty głównej ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Zasoby płyty głównej
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0010-001F
      Port                                              0022-003F
      Port                                              0044-005F
      Port                                              0062-0063
      Port                                              0065-006F
      Port                                              0074-007F
      Port                                              0091-0093
      Port                                              00A2-00BF
      Port                                              00E0-00EF
      Port                                              0290-0294
      Port                                              0295-0296
      Port                                              04D0-04D1
      Port                                              0800-087F

  [ Urządzenia systemowe / Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.2180
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          machine.inf

    Zasoby sprzętowe:
      Port                                              0070-0073

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf

  [ Woluminy magazynu / Wolumin uniwersalny ]

    Właściwości urządzenia:
      Opis sterownika                                   Wolumin uniwersalny
      Data sterownika                                   2001-07-01
      Wersja sterownika                                 5.1.2600.0
      Dostawca sterownika                               Microsoft
      Plik INF                                          volume.inf


--------[ Urządzenia fizyczne ]-----------------------------------------------------------------------------------------

    Urządzenia PCI:
      Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 1            AMD Hammer - Address Map
      Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 2            AMD Hammer - DRAM Controller
      Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 0            AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
      Magistrala 0, urządzenie 24, funkcja 3            AMD Hammer - Miscellaneous Control
      Magistrala 0, urządzenie 5, funkcja 0             Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 0             Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 4, funkcja 0             Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 9, funkcja 0             Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
      Magistrala 2, urządzenie 0, funkcja 0             NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 7, funkcja 0             NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 1             NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 8, funkcja 0             NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 2, funkcja 0             Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 0, funkcja 0             Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 1, funkcja 2             Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 6, funkcja 0             Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
      Magistrala 0, urządzenie 2, funkcja 1             Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]

    Urządzenia typu Plug and Play:
      PNP0303                                           101/102-Key or MS Natural Keyboard
      PNP0501                                           16550A-compatible UART Serial Port
      PNP0501                                           16550A-compatible UART Serial Port
      PNP0C08                                           ACPI Driver/BIOS
      PNP0A08                                           ACPI Three-wire Device Bus
      AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_107            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_15_MODEL_107            AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
      PNP0200                                           DMA Controller
      PNP0103                                           High Precision Event Timer
      PNP0C02                                           Motherboard Resources
      PNP0C02                                           Motherboard Resources
      PNP0C02                                           Motherboard Resources
      PNP0C04                                           Numeric Data Processor
      PNP0400                                           Parallel Port
      PNP0800                                           PC Speaker
      PNP0C0C                                           Power Button
      PNP0000                                           Programmable Interrupt Controller
      FIXEDBUTTON                                       Przycisk ACPI Fixed Feature
      PNP0B00                                           Real-Time Clock
      PNP0C01                                           System Board Extension
      PNP0100                                           System Timer

    Urządzenia LPT typu Plug and Play:
      MICROSOFTRAWPORT                                  Interfejs logicznego portu drukarki

    Urządzenia USB:
      058F 6362                                         Masowe urządzenie magazynujące USB
      1BCF 0007                                         Urządzenie USB interfejsu HID

    Porty:
      COM1                                              Port komunikacyjny (COM1)
      COM2                                              Port komunikacyjny (COM2)
      LPT1                                              Port drukarki (LPT1)


--------[ Zasoby sprzętowe ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    DMA 04                     Wyłączne       Kontroler DMA
    IRQ 00                     Wyłączne       Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
    IRQ 01                     Wyłączne       Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
    IRQ 03                     Wyłączne       Port komunikacyjny (COM2)
    IRQ 04                     Wyłączne       Port komunikacyjny (COM1)
    IRQ 08                     Wyłączne       Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
    IRQ 09                     Dzielone       System zgodny ze standardem Microsoft ACPI
    IRQ 11                     Dzielone       NVIDIA nForce PCI System Management
    IRQ 13                     Wyłączne       Procesor numeryczny
    IRQ 14                     Wyłączne       Podstawowy kanał IDE
    IRQ 16                     Dzielone       NVIDIA GeForce 9500 GT
    IRQ 20                     Dzielone       NVIDIA Network Bus Enumerator
    IRQ 21                     Dzielone       Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
    IRQ 21                     Dzielone       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    IRQ 22                     Dzielone       Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
    IRQ 23                     Dzielone       Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
    Pamięć 00000000-0009FFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 000A0000-000BFFFF   Dzielone       Magistrala PCI
    Pamięć 000A0000-000BFFFF   Dzielone       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Pamięć 000A0000-000BFFFF   Nieokreślone   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Pamięć 000C0000-000DFFFF   Dzielone       Magistrala PCI
    Pamięć 000CE000-000CFFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 000F0000-000F7FFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 000F8000-000FBFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 000FC000-000FFFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 00100000-7FFEFFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 7FFF0000-7FFFFFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć 80000000-FEBFFFFF   Dzielone       Magistrala PCI
    Pamięć D0000000-DFFFFFFF   Wyłączne       Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Pamięć D0000000-DFFFFFFF   Wyłączne       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Pamięć E0000000-E7FFFFFF   Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Pamięć F8000000-F9FFFFFF   Wyłączne       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Pamięć F8000000-FBFFFFFF   Wyłączne       Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Pamięć FA000000-FAFFFFFF   Wyłączne       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Pamięć FE028000-FE02BFFF   Wyłączne       Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
    Pamięć FE02C000-FE02CFFF   Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Pamięć FE02D000-FE02DFFF   Wyłączne       NVIDIA Network Bus Enumerator
    Pamięć FE02E000-FE02E0FF   Wyłączne       Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB
    Pamięć FE02F000-FE02FFFF   Wyłączne       Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB
    Pamięć FEC00000-FEC00FFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć FEE00000-FEE00FFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Pamięć FEFE0000-FEFE01FF   Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Pamięć FEFE1000-FEFE10FF   Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Pamięć FEFF0000-FEFF03FF   Wyłączne       Czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji
    Pamięć FFFF0000-FFFFFFFF   Wyłączne       Płyta systemowa
    Port 0000-000F             Wyłączne       Kontroler DMA
    Port 0000-0CF7             Dzielone       Magistrala PCI
    Port 0010-001F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0020-0021             Wyłączne       Programowalny kontroler przerwań
    Port 0022-003F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0040-0043             Wyłączne       Czasomierz systemowy
    Port 0044-005F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0060-0060             Wyłączne       Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0061-0061             Wyłączne       Głośnik systemowy
    Port 0062-0063             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0064-0064             Wyłączne       Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
    Port 0065-006F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0070-0073             Wyłączne       Zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
    Port 0074-007F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0080-0090             Wyłączne       Kontroler DMA
    Port 0091-0093             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0094-009F             Wyłączne       Kontroler DMA
    Port 00A0-00A1             Wyłączne       Programowalny kontroler przerwań
    Port 00A2-00BF             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 00C0-00DF             Wyłączne       Kontroler DMA
    Port 00E0-00EF             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 00F0-00FF             Wyłączne       Procesor numeryczny
    Port 0170-0177             Wyłączne       Pomocniczy kanał IDE
    Port 01F0-01F7             Wyłączne       Podstawowy kanał IDE
    Port 0274-0277             Wyłączne       Port odczytu danych ISAPNP
    Port 0279-0279             Wyłączne       Port odczytu danych ISAPNP
    Port 0290-0294             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0295-0296             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 02F8-02FF             Wyłączne       Port komunikacyjny (COM2)
    Port 0376-0376             Wyłączne       Pomocniczy kanał IDE
    Port 0378-037F             Wyłączne       Port drukarki (LPT1)
    Port 03B0-03BB             Dzielone       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Port 03B0-03BB             Nieokreślone   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Port 03C0-03DF             Dzielone       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Port 03C0-03DF             Nieokreślone   Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Port 03F6-03F6             Wyłączne       Podstawowy kanał IDE
    Port 03F8-03FF             Wyłączne       Port komunikacyjny (COM1)
    Port 04D0-04D1             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0800-087F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 0970-0977             Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Port 09F0-09F7             Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Port 0A79-0A79             Wyłączne       Port odczytu danych ISAPNP
    Port 0B70-0B73             Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Port 0BF0-0BF3             Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Port 0D00-FFFF             Dzielone       Magistrala PCI
    Port 1000-107F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1080-10FF             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1400-147F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1480-14FF             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1800-187F             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1880-18FF             Wyłączne       Zasoby płyty głównej
    Port 1C00-1C3F             Nieokreślone   NVIDIA nForce PCI System Management
    Port 1C40-1C7F             Nieokreślone   NVIDIA nForce PCI System Management
    Port B000-BFFF             Wyłączne       Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI
    Port BC00-BC7F             Wyłączne       NVIDIA GeForce 9500 GT
    Port D800-D80F             Wyłączne       NVIDIA nForce Serial ATA Controller
    Port EC00-EC07             Wyłączne       NVIDIA Network Bus Enumerator
    Port F000-F00F             Wyłączne       Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
    Port FC00-FC3F             Nieokreślone   NVIDIA nForce PCI System Management


--------[ Autostart ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    avast5                             Registry\Common\Run      C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe /nogui
    CTFMON.EXE                         Registry\User\Run        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 
    Gadu-Gadu 10                       Registry\User\Run        C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe 
    Google Update                      Registry\User\Run        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c
    IPLA!                              Registry\User\Run        C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun
    NvCplDaemon                        Registry\Common\Run      RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
    NvMediaCenter                      Registry\Common\Run      RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
    nwiz                               Registry\Common\Run      C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /installquiet
    RTHDCPL                            Registry\Common\Run      RTHDCPL.EXE 
    SunJavaUpdateSched                 Registry\Common\Run      C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe 
    uTorrent                           Registry\User\Run        C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe 
    WiseStubReboot                     Registry\User\RunOnce    MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISB83FC356B7C0441F8A4DD71E088E7974_9_09_0428.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WISB83FC356B7C0441F8A4DD71E088E7974_9_09_0428.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="c:\nvidia\nforce\15.45\international\display\PhysX_9.09.0428_SystemSoftware.exe 


--------[ Zaplanowane zadania ]-----------------------------------------------------------------------------------------

  [ GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003Core ]

    Właściwości zadania:
      Nazwa zadania                                     GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003Core
      Stan                                              Włączone
      Nazwa aplikacji                                   C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Parametry linii zlecenia                          /c
      Folder roboczy                                    
      Komentarz                                         Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli to zadanie zostanie wyłączone lub zatrzymane, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. To zadanie odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niego korzysta.
      Nazwa konta                                       GAMEPLAY-6DCDE6\Krzysztof
      Twórca                                            Krzysztof
      Czas ostatniego uruchomienia                      2010-11-11 23:04:00
      Czas następnego uruchomienia                      2010-11-12 23:04:00

    Harmonogramy:
      Harmonogram nr 1                                  O 23:04 codziennie, od 2010-11-10

  [ GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003UA ]

    Właściwości zadania:
      Nazwa zadania                                     GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-507921405-1078145449-839522115-1003UA
      Stan                                              Włączone
      Nazwa aplikacji                                   C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Parametry linii zlecenia                          /ua /installsource scheduler
      Folder roboczy                                    
      Komentarz                                         Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli to zadanie zostanie wyłączone lub zatrzymane, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. To zadanie odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niego korzysta.
      Nazwa konta                                       GAMEPLAY-6DCDE6\Krzysztof
      Twórca                                            Krzysztof
      Czas ostatniego uruchomienia                      2010-11-12 19:04:00
      Czas następnego uruchomienia                      2010-11-12 20:04:00

    Harmonogramy:
      Harmonogram nr 1                                  Co 1 godz. od 23:04 przez 24 godz. codziennie, od 2010-11-10


--------[ Zainstalowane aplikacje ]-------------------------------------------------------------------------------------

    µTorrent                                                                                   2.0.4    Nieznane
    Adobe Flash Player 10 Plugin                                                          10.0.42.34    Nieznane
    avast! Free Antivirus                                                                  5.0.677.0    Nieznane
    Fraps                                                                                               Nieznane
    Gadu-Gadu 10                                                                                        Nieznane
    Google Chrome                                                                         7.0.517.44    Nieznane
    High Definition Audio Driver Package - KB888111                                   20040219.000000    Nieznane
    ipla 2.2                                                                                     2.2    Nieznane
    James Cameron's AVATAR(tm): THE GAME [english (united states)]                           1.02.00    Nieznane
    Java Auto Updater                                                                        2.0.2.4    Nieznane
    Java(TM) 6 Update 22                                                                     6.0.220    Nieznane
    K-Lite Codec Pack 6.2.0 (Basic)                                                            6.2.0    Nieznane
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable                                              8.0.56336    Nieznane
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable                                              8.0.59193    Nieznane
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148                    9.0.30729.4148    Nieznane
    NVIDIA Drivers                                                                              1.10    Nieznane
    NVIDIA ForceWare Network Access Manager                                                1.00.7313    Nieznane
    NVIDIA ForceWare Network Access Manager                                                1.00.7313    Nieznane
    NVIDIA Install Application [polski (polska)]                                            2.0.14.0    Nieznane
    NVIDIA nView 135.36 [polski (polska)]                                                     135.36    Nieznane
    NVIDIA nView Desktop Manager                                                       6.14.10.13065    Nieznane
    NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.10.0514 [polski (polska)]                        9.10.0514    Nieznane
    NVIDIA Performance                                                                           6.5    Nieznane
    NVIDIA Performance                                                                           6.5    Nieznane
    NVIDIA PhysX                                                                           9.10.0514    Nieznane
    NVIDIA Sterownik graficzny 260.99 [polski (polska)]                                       260.99    Nieznane
    NVIDIA System Monitor                                                                        6.5    Nieznane
    NVIDIA System Monitor                                                                        6.5    Nieznane
    NVIDIA System Update                                                                        3.00    Nieznane
    NVIDIA System Update                                                                        3.00    Nieznane
    Panel sterowania NVIDIA 260.99 [polski (polska)]                                          260.99    Nieznane
    REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver [polski (polska)]                           1.23.0000    Nieznane
    Realtek High Definition Audio Driver [polski (polska)]                               5.10.0.6167    Nieznane
    SpeedFan (remove only)                                                                              Nieznane
    System Requirements Lab CYRI                                                             4.3.1.0    Nieznane
    System Requirements Lab                                                                             Nieznane
    WebFldrs XP [polski]                                                                   9.50.7523    Nieznane
    Windows Installer 3.1 (KB893803)                                                             3.1    Nieznane


--------[ Licencje ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Microsoft Internet Explorer                                             YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28
    Microsoft Windows                                                       YCKQV-CK63Y-2P3VG-8FTB6-T7W28


--------[ Aktualizacje systemu Windows ]--------------------------------------------------------------------------------

    Automatic Update                                                                  Wyłączone             
    Windows Installer 3.1 (KB893803)                                                  Uaktualnij            11/12/2010


--------[ Anty-wirus ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Avast                                                      5.0                                         ?         ?


--------[ Typy plików ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    323               H.323 Internet Telephony                                         text/h323
    386               Sterownik urządzenia wirtualnego                                 
    ACA               Microsoft Agent Character File (HTTP format)                     
    ACF               Microsoft Agent Character File (HTTP format)                     
    ACS               Microsoft Agent Character File                                   
    ACW               Ustawienia Kreatora ułatwień dostępu                             
    AIF               Dźwięk w formacie AIFF                                           audio/aiff
    AIFC              Dźwięk w formacie AIFF                                           audio/aiff
    AIFF              Dźwięk w formacie AIFF                                           audio/aiff
    ANI               Animowany kursor                                                 
    ASA               Plik ASA                                                         
    ASF               Plik audio/wideo pakietu Windows Media                           video/x-ms-asf
    ASP               Plik ASP                                                         
    ASX               Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media                      video/x-ms-asf
    AU                Dźwięk w formacie AU                                             audio/basic
    AVASTLIC          avast! license file                                              application/avast-license
    AVI               Klip wideo                                                       video/avi
    BAT               Plik wsadowy MS-DOS                                              
    BFC               Aktówka                                                          
    BKF               Plik kopii zapasowej systemu Windows                             
    BLG               Plik Monitora wydajności                                         
    BMP               Obraz - mapa bitowa                                              image/bmp
    CAB               Plik cabinet                                                     
    CAT               Wykaz zabezpieczeń                                               application/vnd.ms-pki.seccat
    CDA               Ścieżka audio CD                                                 
    CDF               Plik kanału                                                      application/x-cdf
    CDX               Plik CDX                                                         
    CER               Certyfikat zabezpieczenia                                        application/x-x509-ca-cert
    CHK               Odzyskane fragmenty plików                                       
    CHM               Skompilowany plik HTML Help                                      
    CLP               Klip Schowka                                                     
    CMD               Skrypt poleceń Windows NT                                        
    CNF               Szybkie wybieranie                                               
    COM               Aplikacja MS-DOS                                                 
    CPL               Rozszerzenie Panelu sterowania                                   
    CRL               Lista odwołania certyfikatów                                     application/pkix-crl
    CRT               Certyfikat zabezpieczenia                                        application/x-x509-ca-cert
    CSS               Dokument Arkusz stylu kaskadowego                                text/css
    CTT               Lista kontaktów programu Messenger                               
    CUR               Kursor                                                           
    DB                Plik bazy danych                                                 
    DER               Certyfikat zabezpieczenia                                        application/x-x509-ca-cert
    DESKLINK          Plik DESKLINK                                                    
    DIB               Obraz - mapa bitowa                                              image/bmp
    DLL               Rozszerzenie aplikacji                                           application/x-msdownload
    DOC               Dokument WordPad                                                 
    DRV               Sterownik urządzenia                                             
    DSN               Nazwa źródła danych                                              
    DUN               Plik Dial-Up Networking                                          
    DVR-MS            Microsoft Recorded TV Show                                       
    EMF               Obraz EMF                                                        
    EML               Wiadomość pocztowa programu Outlook Express                      message/rfc822
    EXE               Aplikacja                                                        application/x-msdownload
    FND               Zapisane kryterium wyszukiwania                                  
    FON               Plik czcionki                                                    
    GGSKIN            Skórka Gadu-Gadu 10                                              
    GIF               Obraz GIF                                                        image/gif
    GRP               Grupa programów Microsoft                                        
    HLP               Plik Pomocy                                                      
    HT                Plik programu HyperTerminal                                      
    HTA               HTML Application                                                 application/hta
    HTM               Chrome HTML Document                                             text/html
    HTML              Chrome HTML Document                                             text/html
    HTT               Szablon hipertekstowy                                            text/webviewhtml
    ICC               Profil ICC                                                       
    ICM               Profil ICC                                                       
    ICO               Ikona                                                            image/x-icon
    III               Zgodne z Intel IPhone                                            application/x-iphone
    INF               Informacje Instalatora                                           
    INI               Ustawienia konfiguracyjne                                        
    INS               Internetowe ustawienia komunikacyjne                             application/x-internet-signup
    IPLA              URL:ipla Protocol                                                application/x-ipla
    ISP               Internetowe ustawienia komunikacyjne                             application/x-internet-signup
    ITS               Internet Document Set                                            
    IVF               Plik IVF                                                         
    JAR               Executable Jar File                                              
    JFIF              Obraz JPEG                                                       image/jpeg
    JNLP              JNLP File                                                        application/x-java-jnlp-file
    JOB               Obiekt zadania                                                   
    JOD               Microsoft.Jet.OLEDB.4.0                                          
    JPE               Obraz JPEG                                                       image/jpeg
    JPEG              Obraz JPEG                                                       image/jpeg
    JPG               Obraz JPEG                                                       image/jpeg
    JS                JScript Script File                                              
    JSE               JScript Encoded Script File                                      
    KEY               Wpisy Rejestru                                                   
    LNK               Skrót                                                            
    LOG               Dokument tekstowy                                                
    LWV               Microsoft Linguistically Enhanced Sound File                     
    M1V               Klip filmowy                                                     video/mpeg
    M3U               Plik M3U                                                         audio/x-mpegurl
    MAPIMAIL          Plik MAPIMAIL                                                    
    MHT               MHTML Document                                                   message/rfc822
    MHTML             MHTML Document                                                   message/rfc822
    MID               Sekwencja MIDI                                                   audio/mid
    MIDI              Sekwencja MIDI                                                   audio/mid
    MMM               Klip multimedialny                                               
    MP2               Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MP2V              Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MP3               Dźwięk w formacie MP3                                            audio/mpeg
    MPA               Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MPE               Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MPEG              Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MPG               Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MPV2              Klip filmowy                                                     video/mpeg
    MSC               Dokument Microsoft Common Console                                
    MSI               Pakiet Instalatora Windows                                       
    MSP               Poprawka Instalatora Windows                                     
    MSRCINCIDENT      Zdarzenie Pomocy zdalnej Microsoft                               
    MSSTYLES          Plik styl wizualnego systemu Windows                             
    MSWMM             Projekt programu Windows Movie Maker                             
    MYDOCS            MyDocs Drop Target                                               
    NFO               Dokument MSInfo                                                  
    NMW               Dokument tablicy zgodny z Microsoft Netmeeting T126              application/nmwb
    NPE               Plik NPE                                                         
    NSU               Plik NSU                                                         
    NWS               Wiadomość grup dyskusyjnych programu Outlook Express             message/rfc822
    OCX               Formant ActiveX                                                  
    OTF               Plik czcionki OpenType                                           
    P10               Żądanie certyfikatu                                              application/pkcs10
    P12               Wymiana informacji osobistych                                    application/x-pkcs12
    P7B               Certyfikaty PKCS #7                                              application/x-pkcs7-certificates
    P7C               Plik identyfikatora cyfrowego                                    application/pkcs7-mime
    P7M               Wiadomość MIME PKCS #7                                           application/pkcs7-mime
    P7R               Certyfikaty PKCS #7                                              application/x-pkcs7-certreqresp
    P7S               Podpis PKCS #7                                                   application/pkcs7-signature
    PBK               Książka telefoniczna Dial-Up                                     
    PFM               Plik czcionki Type 1                                             
    PFX               Wymiana informacji osobistych                                    application/x-pkcs12
    PIF               Skrót do programu MS-DOS                                         
    PKO               Obiekt zabezpieczeń klucza publicznego                           application/vnd.ms-pki.pko
    PMA               Plik Monitora wydajności                                         
    PMC               Plik Monitora wydajności                                         
    PML               Plik Monitora wydajności                                         
    PMR               Plik Monitora wydajności                                         
    PMW               Plik Monitora wydajności                                         
    PNF               Wstępnie skompilowane informacje Instalatora                     
    PNG               Obraz PNG                                                        image/png
    PRF               msrating.dll                                                     -3001
    PSW               Password Backup                                                  
    QDS               Kwerenda katalogu                                                
    RAT               msrating.dll                                                     -3000
    RDP               Podłączanie pulpitu zdalnego                                     
    REG               Wpisy Rejestru                                                   
    RMI               Sekwencja MIDI                                                   audio/mid
    RNK               Skrót Dial-Up                                                    
    RTF               Dokument sformatowany                                            
    SCF               Windows Explorer Command                                         
    SCP               Dokument tekstowy                                                
    SCR               Wygaszacz ekranu                                                 
    SCT               Windows Script Component                                         text/scriptlet
    SDB               Pakiet Appfix                                                    
    SHB               Skrót do dokumentu                                               
    SHS               Obiekt wycinka                                                   
    SND               Dźwięk w formacie AU                                             audio/basic
    SPC               Certyfikaty PKCS #7                                              application/x-pkcs7-certificates
    SPL               Shockwave Flash Object                                           application/futuresplash
    SST               Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft                   application/vnd.ms-pki.certstore
    STL               Lista zaufania certyfikatów                                      application/vnd.ms-pki.stl
    SWF               Shockwave Flash Object                                           application/x-shockwave-flash
    SYS               Plik systemowy                                                   
    THEME             Plik kompozycji systemu Windows                                  
    TIF               Obraz TIF                                                        image/tiff
    TIFF              Obraz TIF                                                        image/tiff
    TTC               Plik czcionki z kolekcji TrueType                                
    TTF               Plik czcionki True Type                                          
    TVP               Profil NVIDIA nView                                              
    TXT               Dokument tekstowy                                                text/plain
    UDL               Microsoft Data Link                                              
    ULS               Usługa Internet Location Service                                 text/iuls
    URL               Skrót internetowy                                                
    VBE               VBScript Encoded Script File                                     
    VBS               VBScript Script File                                             
    VCF               Plik vCard                                                       text/x-vcard
    VXD               Sterownik urządzenia wirtualnego                                 
    WAB               Plik książki adresowej                                           
    WAV               Dźwięk typu wave                                                 audio/wav
    WAX               Skrót do pliku audio pakietu Windows Media                       audio/x-ms-wax
    WEBPNP            Webpnp                                                           
    WHT               Dokument poprzedniej tablicy programu NetMeeting                 
    WM                Plik audio/wideo pakietu Windows Media                           video/x-ms-wm
    WMA               Plik audio pakietu Windows Media                                 audio/x-ms-wma
    WMD               Pakiet pobierania programu Windows Media Player                  application/x-ms-wmd
    WMDB              Biblioteka multimediów systemu Windows                           
    WMF               Obraz WMF                                                        
    WMS               Plik karnacji programu Windows Media Player                      
    WMV               Plik audio/wideo pakietu Windows Media                           video/x-ms-wmv
    WMX               Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media                      video/x-ms-wmx
    WMZ               Pakiet karnacji programu Windows Media Player                    application/x-ms-wmz
    WPL               Lista odtwarzania Windows Media                                  application/vnd.ms-wpl
    WRI               Dokument Write                                                   
    WSC               Windows Script Component                                         text/scriptlet
    WSF               Windows Script File                                              
    WSH               Windows Script Host Settings File                                
    WTX               Dokument tekstowy                                                
    WVX               Lista odtwarzania audio/wideo Windows Media                      video/x-ms-wvx
    XML               Dokument XML                                                     text/xml
    XSL               Arkusz stylów XSL                                                text/xml
    ZAP               Ustawienia instalacji oprogramowania                             
    ZFSENDTOTARGET    Miejsce docelowe wysyłania z folderu skompresowanego (zip)       
    ZIP               Folder skompresowany (zip)                                       application/x-zip-compressed


--------[ Środowisko ]--------------------------------------------------------------------------------------------------

    ALLUSERSPROFILE           C:\Documents and Settings\All Users
    APPDATA                   C:\Documents and Settings\Krzysztof\Dane aplikacji
    CLIENTNAME                Console
    CommonProgramFiles        C:\Program Files\Common Files
    COMPUTERNAME              GAMEPLAY-6DCDE6
    ComSpec                   C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    FP_NO_HOST_CHECK          NO
    HOMEDRIVE                 C:
    HOMEPATH                  \Documents and Settings\Krzysztof
    LOGONSERVER               \\GAMEPLAY-6DCDE6
    NUMBER_OF_PROCESSORS      2
    OS                        Windows_NT
    Path                      C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
    PATHEXT                   .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
    PROCESSOR_ARCHITECTURE    x86
    PROCESSOR_IDENTIFIER      x86 Family 15 Model 107 Stepping 2, AuthenticAMD
    PROCESSOR_LEVEL           15
    PROCESSOR_REVISION        6b02
    ProgramFiles              C:\Program Files
    SESSIONNAME               Console
    SystemDrive               C:
    SystemRoot                C:\WINDOWS
    TEMP                      C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp
    TMP                       C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp
    USERDOMAIN                GAMEPLAY-6DCDE6
    USERNAME                  Krzysztof
    USERPROFILE               C:\Documents and Settings\Krzysztof
    windir                    C:\WINDOWS


--------[ Panel sterowania ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    Aktualizacje automatyczne                 Skonfiguruj system Windows do automatycznego dostarczania ważny
    Centrum zabezpieczeń                      Wyświetl bieżący stan zabezpieczeń tego komputera PC.
    Czcionki                                  Dodaj lub zmień czcionki zainstalowane na komputerze oraz zarządzaj nimi.
    Data i godzina                            Ustaw datę, godzinę i strefę czasową komputera.
    Dodaj lub usuń programy                   Zainstaluj lub usuń programy i składniki systemu Windows.
    Dodaj sprzęt                              Instaluje sprzęt i rozwiązuje problemy sprzętowe.
    Drukarki i faksy                          Pokazuje zainstalowane drukarki i faks-drukarki oraz pomaga w dodawaniu nowych.
    Dźwięki i urządzenia audio                Zmień schemat dźwiękowy dla tego komputera lub skonfiguruj ustawienia głośników i urządzeń nagrywających.
    Ekran                                     Zmień wygląd pulpitu, na przykład tło, wygaszacz ekranu, kolory, rozmiar czcionek i rozdzielczość ekranu.
    Java                                      Java(TM) Control Panel
    Klawiatura                                Dostosowuje ustawienia klawiatury, takie jak częstotliwość migania kursora i częstotliwość powtarzania znaku.
    Konta użytkowników                        Zmień ustawienia kont użytkowników i hasła dla osób współużytkujących ten komputer.
    Kontrolery gier                           Dodaj, usuń i konfiguruj sprzęt kontrolerów gier, taki jak joysticki i konsole do gier.
    Kreator konfiguracji sieci                Uruchom Kreatora konfiguracji sieci
    Kreator sieci bezprzewodowej              Konfiguruj sieć bezprzewodową w domu lub w biurze.
    Mowa                                      Zmień ustawienia zamiany tekstu na mowę i rozpoznawania mowy (jeśli zainstalowano).
    Mysz                                      Dostosowuje ustawienia myszy, takie jak konfiguracja przycisków, szybkość dwukrotnego kliknięcia, wskaźniki myszy i szybkość ruchu.
    Narzędzia administracyjne                 Konfiguruje ustawienia administracyjne dla tego komputera.
    NVIDIA nView Desktop Manager              Configure your NVIDIA nView Desktop Manager settings.
    Opcje folderów                            Dostosowuje wygląd plików i folderów, zmienia skojarzenia plików i udostępnia pliki sieciowe w trybie offline.
    Opcje internetowe                         Konfiguruj internetowe ustawienia ekranu i połączeń.
    Opcje regionalne i językowe               Dostosowuje ustawienia wyświetlania języków, liczb, godzin i dat.
    Opcje telefonu i modemu                   Konfiguruje reguły wybierania numerów telefonów i ustawienia modemu.
    Opcje ułatwień dostępu                    Dopasuj ustawienia tego komputera do swoich potrzeb wzrokowych, słuchowych i motorycznych.
    Opcje zasilania                           Konfiguruj ustawienia oszczędzania energii dla tego komputera.
    Panel sterowania NVIDIA                   Skonfiguruj ustawienia urządzenia NVIDIA.
    Pasek zadań i menu Start                  Dostosuj menu Start i pasek zadań, na przykład typy wyświetlanych elementów i sposób ich wyświetlania.
    Połączenia sieciowe                       Łączy z innymi komputerami, sieciami i Internetem.
    Realtek Konfiguracja audio HD             Realtek Panel sterowania audio HD
    Skanery i aparaty fotograficzne           Dodaj, usuń i konfiguruj skanery i aparaty fotograficzne.
    System                                    Wyświetl informacje o swoim systemie komputerowym i zmień ustawienia sprzętu, wydajności i automatycznych aktualizacji.
    Zaplanowane zadania                       Umożliwia planowanie zadań na komputerze, tak aby były uruchamiane automatycznie.
    Zapora systemu Windows                    Konfiguruj Zaporę systemu Windows


--------[ Kosz ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    C:            0         0   10 %  Włączone
    D:            0         0   10 %  Włączone
    E:            0         0   10 %  Włączone


--------[ Pliki systemowe ]---------------------------------------------------------------------------------------------

  [ autoexec.nt ]

    @echo off
    
    REM Plik AUTOEXEC.BAT nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
    REM AUTOEXEC.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli inny
    REM plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
    
    REM Instaluj rozszerzenia CD ROM 
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    
    REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    
    REM Instaluj obsługę DPMI      
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    
    REM Poniższy wiersz włącza obsługę karty Sound Blaster 2.0 na NTVDM.
    REM Polecenie, które ustawia środowisko BLASTER, jest następujące:
    REM    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
    REM    gdzie:
    REM        A    określa bazowy port We/Wy karty sound blaster
    REM        I    określa wiersz żądania przerwania
    REM        D    określa 8-bitowy kanał DMA
    REM        P    określa bazowy port We/Wy MPU-401
    REM        T    określa type karty sound blaster
    REM                 1 - Sound Blaster 1.5
    REM                 2 - Sound Blaster Pro I
    REM                 3 - Sound Blaster 2.0
    REM                 4 - Sound Blaster Pro II
    REM                 6 - Sound Blaster 16/AWE 32/32/64
    REM
    REM    Domyślna wartość to A220 I5 D1 T3 i P330. Jeśli któryś przełącznik 
    REM    nie zostanie określony, użyta będzie wartość domyślna. (UWAGA, 
    REM    ponieważ wszystkie porty są wirtualne, podane tu informacje nie muszą
    REM    odpowiadać prawdziwemu ustawieniu sprzętu.) NTVDM obsługuje tylko kartę 
    REM    Sound Blaster 2.0. Jeśli przełącznik T jest określony, musi on być
    REM    ustawiony na wartość 3.
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
    
    REM Aby wyłączyć obsługę karty sound blaster 2.0 na NTVDM, określ
    REM nieprawidłowy adres bazowy portu We/Wy SB. Na przykład:
    REM    SET BLASTER=A0

  [ config.nt ]

    REM Plik startowy Windows MS-DOS 
    REM
    REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
    REM Plik CONFIG.SYS nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
    REM CONFIG.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli
    REM inny plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
    REM
    REM ECHOCONFIG
    REM Standardowo podczas inicjacji środowiska MS-DOS nie jest wyświetlana
    REM żadna informacja. Aby wyświetlić informacje CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT
    REM dodaj polecenie ECHOCONFIG do CONFIG.NT lub innego pliku startowego.
    REM
    REM NTCMDPROMPT
    REM Kiedy powracasz do trybu MS-DOS z programu TSR lub kiedy uruchamiasz
    REM program dla MS-DOS, system Windows uruchamia COMMAND.COM. Pozwala to
    REM pragramowi TSR pozostać aktywnym. Aby w trybie MS-DOS uruchamiać 
    REM CMD.EXE zamiast COMMAND.COM, dodaj polecenie NTCMDPROMPT do CONFIG.NT
    REM lub innego pliku startowego.
    REM
    REM DOSONLY
    REM Standardowo możesz uruchomić dowolny rodzaj programu z COMMAND.COM.
    REM Jeśli uruchomisz program inny niż typu MS-DOS, uruchomione TSR mogą
    REM zostać uszkodzone. Aby mieć pewność, że tylko programy typu MS-DOS
    REM będą mogły być uruchomione, dodaj polecenie DOSONLY do CONFIG.NT lub
    REM innego pliku startowego.
    REM
    REM EMM
    REM Możesz użyć polecenia EMM do ustawienia EMM(Expanded Memory Manager).
    REM Składnia:
    REM
    REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
    REM     
    REM	AltRegSets
    REM         określa cały zestaw alternatywnego mapowania rejestrów
    REM	    (Alternative Mapping Register Sets) który ma być
    REM	    obsługiwany przez system.
    REM	    1 <= AltRegSets <= 255. Wartością domyślną jest 8.
    REM
    REM	BaseSegment
    REM         określa adres pierwszego segmentu w pamięci konwencjonalnej DOS,
    REM         który zostanie przydzielony przez system dla bloków stron EMM.
    REM	    Musi to być wartość szesnastkowa (Hex).
    REM	    0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. Wartość ta jest zaokrąglana w 
    REM	    dół do granicy 16KB. Wartością domyślną jest 0x4000
    REM
    REM	RAM
    REM         określa, że system powinien przydzielać 64 KB przestrzeni adresowej
    REM         z pamięci górnej (UMB) dla bloków stron EMM, a pozostawiać
    REM	    resztę (jeśli jest dostępna) do użycia przez DOS do obsługi
    REM	    poleceń LOADHIGH i DEVICEHIGH. System standardowo używa całej
    REM	    dostępnej pamięci UMB dla bloków stron.
    REM
    REM     Rozmiar EMM jest określony w pliku PIF (przypisanym do programu
    REM	lub _default.pif). Jeśli rozmiar określony w pliku PIF wynosi zero,
    REM	EMM jest wyłączana i polecenie EMM jest ignorowane.
    REM
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
    device=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\aswmonds.sys

  [ msdos.sys ]


  [ boot.ini ]

    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

  [ system.ini ]

    ; for 16-bit app support
    
    [drivers]
    wave=mmdrv.dll
    timer=timer.drv
    
    [mci]
    [driver32]
    [386enh]
    woafont=app852.FON
    EGA80WOA.FON=EGA80852.FON
    EGA40WOA.FON=EGA40852.FON
    CGA80WOA.FON=CGA80852.FON
    CGA40WOA.FON=CGA40852.FON

  [ win.ini ]

    ; for 16-bit app support
    [fonts]
    [extensions]
    [mci extensions]
    [files]
    [Mail]
    MAPI=1
    [MCI Extensions.BAK]
    aif=MPEGVideo
    aifc=MPEGVideo
    aiff=MPEGVideo
    asf=MPEGVideo
    asx=MPEGVideo
    au=MPEGVideo
    m1v=MPEGVideo
    m3u=MPEGVideo
    mp2=MPEGVideo
    mp2v=MPEGVideo
    mp3=MPEGVideo
    mpa=MPEGVideo
    mpe=MPEGVideo
    mpeg=MPEGVideo
    mpg=MPEGVideo
    mpv2=MPEGVideo
    snd=MPEGVideo
    wax=MPEGVideo
    wm=MPEGVideo
    wma=MPEGVideo
    wmv=MPEGVideo
    wmx=MPEGVideo
    wpl=MPEGVideo
    wvx=MPEGVideo

  [ hosts ]

    
    127.0.0.1       localhost

  [ lmhosts.sam ]

    
    
    


--------[ Foldery systemowe ]-------------------------------------------------------------------------------------------

    AppData                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\Dane aplikacji
    Cache                        C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files
    CD Burning                   C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Nagrywanie dysków CD
    Common Administrative Tools  C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
    Common AppData               C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji
    Common Desktop               C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit
    Common Documents             C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty
    Common Favorites             C:\Documents and Settings\All Users\Ulubione
    Common Programs              C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy
    Common Start Menu            C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start
    Common Startup               C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
    Common Templates             C:\Documents and Settings\All Users\Szablony
    CommonMusic                  C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moja muzyka
    CommonPictures               C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje obrazy
    CommonVideo                  C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Moje wideo
    Cookies                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\Cookies
    Desktop                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\Pulpit
    Device                       C:\WINDOWS\inf
    Favorites                    C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ulubione
    Fonts                        C:\WINDOWS\Fonts
    History                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Historia
    Local AppData                C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji
    Local Settings               C:\Documents and Settings\Krzysztof\Ustawienia lokalne
    Media                        C:\WINDOWS\Media
    My Music                     C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty\Moja muzyka
    My Pictures                  C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty\Moje obrazy
    NetHood                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\NetHood
    Personal                     C:\Documents and Settings\Krzysztof\Moje dokumenty
    PrintHood                    C:\Documents and Settings\Krzysztof\PrintHood
    Program Files                C:\Program Files
    Programs                     C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start\Programy
    Recent                       C:\Documents and Settings\Krzysztof\Recent
    SendTo                       C:\Documents and Settings\Krzysztof\SendTo
    Start Menu                   C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start
    Startup                      C:\Documents and Settings\Krzysztof\Menu Start\Programy\Autostart
    System                       C:\WINDOWS\system32
    Temp                         C:\DOCUME~1\KRZYSZ~1\USTAWI~1\Temp\
    Templates                    C:\Documents and Settings\Krzysztof\Szablony
    Wallpaper                    C:\WINDOWS\Web\Wallpaper
    Windows                      C:\WINDOWS


--------[ Dziennik zdarzeń ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:07:16                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:07:17                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:07:38                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:23                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:25                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:08:27                                  MSDTC
    Aplikacja    Informacja   2          2010-11-10 21:08:28                                  MSDTC
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:45                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:45                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:45                                  LoadPerf
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:08:51  SYSTEM                          WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:08:52  SYSTEM                          WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:08:52  SYSTEM                          WinMgmt
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:54                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:54                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:08:54                                  LoadPerf
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:10:36  SYSTEM                          WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:10:36  SYSTEM                          WinMgmt
    Aplikacja    Informacja   113        2010-11-10 21:10:37                                  COM+
    Aplikacja    Informacja   113        2010-11-10 21:10:37                                  COM+
    Aplikacja    Informacja   113        2010-11-10 21:10:37                                  COM+
    Aplikacja    Informacja   113        2010-11-10 21:10:37                                  COM+
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:10:47                                  WmdmPmSN
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:11:07                                  SceCli
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:14:47                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:14:47                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:15  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:49                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:50                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:19:49                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:19:49                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:20:51  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:22:17                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:22:17                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:15                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:28:57                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:28:57                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:46                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:32:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:32:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   3          2010-11-10 21:32:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   3          2010-11-10 21:32:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   3          2010-11-10 21:32:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:37:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:37:30                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:38:52                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 21:38:52                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:24:58                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:24:58                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:31:00                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:31:00                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:34:26  Krzysztof                       NtServicePack_HDA
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:36:58                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:36:58                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:07                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:54:52                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:54:52                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:01                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:58:47                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:58:47                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:59:29                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   1          2010-11-10 22:59:29                                  ESENT
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:02:03                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:02:03                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:22:57                                  crypt32
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:22:57                                  crypt32
    Aplikacja    Błąd         Brak       2010-11-10 23:23:07  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:23:09  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Błąd         Brak       2010-11-10 23:23:14  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:23:18  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:26:43  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:33  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:35  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:24  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:13                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-11 10:49:49  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-11 21:36:29                                  EventSystem
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-11 21:36:38                                  EventSystem
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-11 21:37:05                                  EventSystem
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-11 21:37:07                                  EventSystem
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:28                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:53                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:22                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-12 16:27:08                                  EventSystem
    Aplikacja    Ostrzeżenie  52         2010-11-12 16:27:12                                  EventSystem
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:57  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:08  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:08  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:38  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:45  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:47  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:29:48  Krzysztof                       WinMgmt
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:52                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:52                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:52                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:52                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:53                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:53                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:53                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:30:01  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:17                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:17                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:23                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:35:19                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 16:35:20                                  LoadPerf
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:15  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:17  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:25  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:25  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:49  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:19                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:19                                  ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:28                                  SecurityCenter
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:25  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:30  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:43  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:02  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:05  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:16  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:36  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:38  Krzysztof                       MsiInstaller
    Aplikacja    Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:45  Krzysztof                       MsiInstaller
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:07:09                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:10:01                                  HTTP
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:12:31                                  Setup
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:15                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:15                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:18                                  SRService
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:22  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:49                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:49  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:49  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:14:50                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:06                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:06                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:06  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:12                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:12  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:21                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:21  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:15:27                                  Service Control Manager
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:18:06                                  Disk
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-10 21:18:06                                  Disk
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:10                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:10  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:33                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:33  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:19:39                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:20:25                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:20:25  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:20:29                                  Application Popup
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:22:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:22:18                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:05                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:05                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:16  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:17                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:19                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:19  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:28:26                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:38                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:38                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:48  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:49                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:51                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:51  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:31:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:37:16                                  Application Popup
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:37:56                                  Application Popup
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:07                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:07  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:26                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:26  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:33                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:38:53                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:55:55                                  Serial
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:55:55                                  Serial
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:56:05                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 21:56:05                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:12                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:12                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:14  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:24:25                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:29:23                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:29:24                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:14                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:14                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:15  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:16  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:20  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:30:28                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:35:15                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:12                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:12                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:14                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:15                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:15  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:15  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:19                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:19  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:27                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:27                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:27  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:36:33                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:40:06                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:06                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:06                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:08  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:13                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:13  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:54:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:56:43                                  Tcpip
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:56:51                                  W32Time
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:56:59                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:57:49                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:57:49                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:02  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:03                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:58:08                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:59:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   8          2010-11-10 22:59:36                                  Windows Update Agent
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:59:52                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 22:59:52  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   8          2010-11-10 23:03:52                                  Windows Update Agent
    System       Informacja   8          2010-11-10 23:04:20                                  Windows Update Agent
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:23:01                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:23:01  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:27:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:27:22  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:27:29                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:28:38                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:28:38  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:28:45                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:29:17                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:29:17  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:29:23                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:34:50                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:34:50  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:34:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:36:43                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:20  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:38:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:47:15                                  Application Popup
    System       Informacja   Brak       2010-11-10 23:48:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:17                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:17  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:46  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:47  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:51                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:51  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:51  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:52                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:01:52                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:04:55  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:04:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 00:11:24                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 01:02:03                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:43:48                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:43:48                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:18  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:19                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:19  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:19  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:20                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:20  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:20  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:21                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:22                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:44:24                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:45:41                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:45:41  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:45:47                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:49:39                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:49:39  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 10:59:49                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 13:22:40  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 13:22:40  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 13:30:48  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 13:30:56  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 13:38:44  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 13:39:32  SYSTEM                          USER32
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 13:51:18                                  Tcpip
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 21:36:35                                  Tcpip
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 21:36:40                                  Tcpip
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 21:37:07                                  Tcpip
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 21:37:07                                  Dhcp
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 21:37:35                                  Dhcp
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 21:37:40                                  Dhcp
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:03:58  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:13:44                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:03                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:03                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:20:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:25:14  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 22:25:15                                  Service Control Manager
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 23:44:19                                  PlugPlayManager
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-11 23:44:19                                  PlugPlayManager
    System       Informacja   Brak       2010-11-11 23:44:57                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:33                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:33                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:32:57  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 08:33:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 11:43:17                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:56:58                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:56:58                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:33                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 14:57:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 15:26:12  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Błąd         Brak       2010-11-12 16:27:03                                  NVENETFD
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:27:10                                  Tcpip
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:27:47                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:27:47  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:20  Krzysztof                       Windows Installer 3.1
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:36  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Ostrzeżenie  Brak       2010-11-12 16:28:36  SYSTEM                          USER32
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:40                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:28:40  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:49                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:49  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:53                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:29:53  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:30:02                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:30:09                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:30:58                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:30:58                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:28                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:28                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:28  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:28  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:28  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:29                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:29                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:29                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:29  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:29  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:30  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:31                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:31  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 16:31:35                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:22:51                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:22:51  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:22:56                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:22:56  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:19                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:23:19  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:24:03                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:24:03  SYSTEM                          USER32
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:24:09                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:00                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:00                                  EventLog
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:32                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:32  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:32  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:32  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:33                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:36  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:37  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:38                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:25:42                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:09                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:09  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:34                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:34                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:34                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:34  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:28:34  SYSTEM                          Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:41                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:29:41  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:35:26                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:35:26                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:35:26  Krzysztof                       Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 17:39:45                                  Service Control Manager
    System       Informacja   Brak       2010-11-12 19:12:22  Krzysztof                       Service Control Manager


--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości opcji zasilania:
      Bieżące źródło zasilania                          Prąd sieciowy
      Stan baterii                                      Brak baterii
      Pełny okres życia baterii                         Nieznane
      Pozostały okres życia baterii                     Nieznane


--------[ Ustawienia regionalne ]---------------------------------------------------------------------------------------

    Strefa czasowa:
      Bieżąca strefa czasowa                            Środkowoeuropejski czas stand.
      Opis bieżącej strefy czasowej                     (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
      Zmiana na czas zimowy                             Last Sunday of October 03:00:00
      Zmiana na czas letni                              Last Sunday of March 02:00:00

    Język:
      Nazwa języka (w bieżącym języku)                  polski
      Nazwa języka (po angielsku)                       Polish
      Nazwa języka (ISO 639)                            pl

    Kraj/region:
      Nazwa kraju (w bieżącym języku)                   Polska
      Nazwa kraju (po angielsku)                        Poland
      Nazwa kraju (ISO 3166)                            PL
      Kod kraju                                         48

    Waluta:
      Nazwa waluty (w bieżącym języku)                  Złoty
      Nazwa waluty (po angielsku)                       Polish Zloty
      Symbol waluty (w tym języku)                      zł
      Symbol waluty (ISO 4217)                          PLN
      Styl wartości                                     123 456 789,00 zł
      Styl wartości ujemnej                             -123 456 789,00 zł

    Formatowanie:
      Styl godziny                                      HH:mm:ss
      Styl daty krótkiej                                yyyy-MM-dd
      Styl daty długiej                                 d MMMM yyyy
      Styl liczby                                       123 456 789,00
      Styl liczby ujemnej                               -123 456 789,00
      Styl listy                                        first; second; third
      Cyfry                                             0123456789

    Dni tygodnia:
      Nazwa poniedziałku w bieżącym języku              poniedziałek / Pn
      Nazwa wtorku w bieżącym języku                    wtorek / Wt
      Nazwa środy w bieżącym języku                     środa / Śr
      Nazwa czwartku w bieżącym języku                  czwartek / Cz
      Nazwa piątku w bieżącym języku                    piątek / Pt
      Nazwa soboty w bieżącym języku                    sobota / So
      Nazwa niedzieli w bieżącym języku                 niedziela / N

    Miesiące:
      Nazwa stycznia w bieżącym języku                  styczeń / sty
      Nazwa lutego w bieżącym języku                    luty / lut
      Nazwa marca w bieżącym języku                     marzec / mar
      Nazwa kwietnia w bieżącym języku                  kwiecień / kwi
      Nazwa maja w bieżącym języku                      maj / maj
      Nazwa czerwca w bieżącym języku                   czerwiec / cze
      Nazwa lipca w bieżącym języku                     lipiec / lip
      Nazwa sierpnia w bieżącym języku                  sierpień / sie
      Nazwa września w bieżącym języku                  wrzesień / wrz
      Nazwa października w bieżącym języku              październik / paź
      Nazwa listopada w bieżącym języku                 listopad / lis
      Nazwa grudnia w bieżącym języku                   grudzień / gru

    Różne:
      Typ kalendarza                                    Gregorian (localized)
      Domyślny rozmiar papieru                          A4
      System miar                                       Metryczny


--------[ Sterowniki ODBC ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Driver da Microsoft para arquivos texto (*.txt; *.csv)      odbcjt32.dll        *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
    Driver do Microsoft Access (*.mdb)                          odbcjt32.dll        *.mdb
    Driver do Microsoft dBase (*.dbf)                           odbcjt32.dll        *.dbf,*.ndx,*.mdx
    Driver do Microsoft Excel(*.xls)                            odbcjt32.dll        *.xls
    Driver do Microsoft Paradox (*.db )                         odbcjt32.dll        *.db
    Driver para o Microsoft Visual FoxPro                       vfpodbc.dll         *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
    Microsoft Access Driver (*.mdb)                             odbcjt32.dll        *.mdb
    Microsoft Access-Treiber (*.mdb)                            odbcjt32.dll        *.mdb
    Microsoft dBase Driver (*.dbf)                              odbcjt32.dll        *.dbf,*.ndx,*.mdx
    Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf)                          vfpodbc.dll         *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
    Microsoft dBase-Treiber (*.dbf)                             odbcjt32.dll        *.dbf,*.ndx,*.mdx
    Microsoft Excel Driver (*.xls)                              odbcjt32.dll        *.xls
    Microsoft Excel-Treiber (*.xls)                             odbcjt32.dll        *.xls
    Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf)                         vfpodbc.dll         *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
    Microsoft ODBC for Oracle                                   msorcl32.dll        
    Microsoft Paradox Driver (*.db )                            odbcjt32.dll        *.db
    Microsoft Paradox-Treiber (*.db )                           odbcjt32.dll        *.db
    Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)                        odbcjt32.dll        *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
    Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv)                       odbcjt32.dll        *.,*.asc,*.csv,*.tab,*.txt,*.csv
    Microsoft Visual FoxPro Driver                              vfpodbc.dll         *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
    Microsoft Visual FoxPro-Treiber                             vfpodbc.dll         *.dbf,*.cdx,*.idx,*.fpt
    SQL Server                                                  sqlsrv32.dll        


--------[ Odczyt z pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    Athlon64FX-51         Asus SK8N                                                               nForce3Pro-150        Dual PC3200 DDR        5400 MB/sek
    P4-3.00HT             Intel D875PBZ                                                           i875P                 Dual PC3200 DDR        4880 MB/sek
    Ten komputer          Unknown                                                                                                              4117 MB/sek
    P4-3.00HT             Albatron PX865PE Pro                                                    i865PE                Dual PC3200 DDR        3980 MB/sek
    P4-2.40HT             Intel D865PERL                                                          i865PE                Dual PC3200 DDR        3710 MB/sek
    P4-2.40A              Iwill P4GB                                                              iE7205                Dual PC2100 DDR        3560 MB/sek
    P4-2.40A              Intel D850EMV2                                                          i850E                 Dual PC1066 RDRAM      3240 MB/sek
    AthlonXP 3200+        Shuttle FN45                                                            nForce2-U400          PC3200 DDR SDRAM       2790 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4SDX                                                              SiS655                PC2700 DDR SDRAM       2670 MB/sek
    AthlonXP-A 2500+      Gigabyte GA-7N400 Pro                                                   nForce2-U400          Dual PC2700 DDR        2590 MB/sek
    AthlonXP 2700+        Chaintech 7NJL1                                                         nForce2-SPP           Dual PC2700 DDR        2500 MB/sek
    AthlonXP 2700+        Asus A7N8X                                                              nForce2-SPP           Dual PC2700 DDR        2450 MB/sek
    P4-2.53A              Gigabyte GA-8PE667 Ultra                                                i845PE                PC2700 DDR SDRAM       2450 MB/sek
    P4-3.06HT             Asus P4PE                                                               i845PE                PC2700 DDR SDRAM       2400 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4S533-E                                                           SiS645DX              PC2700 DDR SDRAM       2330 MB/sek
    AthlonXP 2600+        MSI KT4V                                                                KT400                 PC2700 DDR SDRAM       2270 MB/sek
    P4-2.40A              Gigabyte GA-8GE667 Pro                                                  i845GE Int.           PC2700 DDR SDRAM       2240 MB/sek
    P4-1.30               Dell Dimension 8100                                                     i850                  Dual PC600 RDRAM       2040 MB/sek
    Celeron4-1.70         DFI PE21-EC                                                             P4X400                PC2100 DDR SDRAM       2020 MB/sek
    Celeron4-2.00A        Gigabyte GA-8PEMT4                                                      i845PE                PC2100 DDR SDRAM       2000 MB/sek
    AthlonXP 2100+        Abit NF7                                                                nForce2-SPP           Dual PC2100 DDR        1990 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4S533-E                                                           SiS645DX              PC2100 DDR SDRAM       1960 MB/sek
    P4-1.60               Asus P4B266                                                             i845D                 PC2100 DDR SDRAM       1940 MB/sek
    P4-1.80A              MSI 845E Max                                                            i845E                 PC2100 DDR SDRAM       1940 MB/sek
    P4-2.00A              Shuttle AV40                                                            P4X266                PC2100 DDR SDRAM       1920 MB/sek
    AthlonXP 2200+        Chaintech 7NJL1                                                         nForce2-SPP           PC2100 DDR SDRAM       1900 MB/sek
    Celeron4-1.70         Asus P4S333-VM                                                          SiS650 Ext.           PC2100 DDR SDRAM       1870 MB/sek
    Celeron4-1.80         TriGem Imperial                                                         i845GL Int.           PC2100 DDR SDRAM       1870 MB/sek
    AthlonXP 2000+        Epox EP-8KHA+                                                           KT266A                PC2100 DDR SDRAM       1850 MB/sek
    P4-1.70               ASRock PE Pro                                                           SiS645                PC2100 DDR SDRAM       1810 MB/sek
    AthlonXP 1800+        Abit AT7-MAX2                                                           KT400                 PC2100 DDR SDRAM       1790 MB/sek
    AthlonXP 2000+        MSI KT3 Ultra-ARU                                                       KT333                 PC2100 DDR SDRAM       1770 MB/sek
    AthlonXP 1800+        ECS K7S5A                                                               SiS735                PC2100 DDR SDRAM       1710 MB/sek
    Athlon-1.20           Abit KG7                                                                AMD760                PC2100 DDR SDRAM       1700 MB/sek
    Athlon-1.20           Asus A7M266                                                             AMD760                PC2100 DDR SDRAM       1560 MB/sek
    AthlonXP 1500+        Asus A7V266                                                             KT266                 PC2100 DDR SDRAM       1500 MB/sek
    Celeron4-1.70         ECS P4S5A/DX+                                                           SiS645DX              PC133 SDRAM            1040 MB/sek
    AthlonXP 1700+        AOpen AK73A                                                             KT133A                PC133 SDRAM             990 MB/sek
    PIII-866EB            Asus CUSL2                                                              i815E Ext.            PC133 SDRAM             980 MB/sek
    P4-1.60               Dell Dimension 4300                                                     i845                  PC133 SDRAM             950 MB/sek
    PIII-866EB            ECS P6VAP-A+                                                            ApolloPro133A         PC133 SDRAM             840 MB/sek
    AthlonXP 1700+        PCChips M810LR                                                          SiS730S Ext.          PC133 SDRAM             740 MB/sek
    Athlon-600            Asus K7M                                                                AMD-750               PC100 SDRAM             730 MB/sek
    Celeron2-900          MSI 815EP Pro                                                           i815EP                PC100 SDRAM             710 MB/sek
    PIII-600B             Asus P2B                                                                i440BX                PC133 SDRAM             670 MB/sek
    Duron-850             Gigabyte GA-7IXE4                                                       AMD750                PC100 SDRAM             460 MB/sek
    Celeron-466A          IBM 628848U                                                             i810 Int.             PC66 SDRAM              390 MB/sek
    PII-266               Intel DK440LX                                                           i440LX                PC66 SDRAM              350 MB/sek
    K6-III-450            Asus P5A                                                                ALADDiN5              PC100 SDRAM             290 MB/sek
    K6-2-450              Gigabyte GA-5AX                                                         ALADDiN5              PC100 SDRAM             260 MB/sek
    C3-800                VIA EPIA                                                                PLE133                PC133 SDRAM             210 MB/sek
    PentiumMMX-166        Asus TX97-E                                                             i430TX                PC66 SDRAM              190 MB/sek
    K6-266                Asus SP97-V                                                             SiS5598 Int.          66 MHz EDO RAM           60 MB/sek


--------[ Zapis do pamięci ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    Athlon64FX-51         Asus SK8N                                                               nForce3Pro-150        Dual PC3200 DDR        1750 MB/sek
    P4-3.00HT             Intel D875PBZ                                                           i875P                 Dual PC3200 DDR        1750 MB/sek
    Ten komputer          Unknown                                                                                                              1705 MB/sek
    P4-3.00HT             Albatron PX865PE Pro                                                    i865PE                Dual PC3200 DDR        1700 MB/sek
    P4-2.40A              Intel D850EMV2                                                          i850E                 Dual PC1066 RDRAM      1330 MB/sek
    P4-2.40HT             Intel D865PERL                                                          i865PE                Dual PC3200 DDR        1260 MB/sek
    AthlonXP 3200+        Shuttle FN45                                                            nForce2-U400          PC3200 DDR SDRAM       1120 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4SDX                                                              SiS655                PC2700 DDR SDRAM       1100 MB/sek
    AthlonXP-A 2500+      Gigabyte GA-7N400 Pro                                                   nForce2-U400          Dual PC2700 DDR        1000 MB/sek
    AthlonXP 2700+        Chaintech 7NJL1                                                         nForce2-SPP           Dual PC2700 DDR        1000 MB/sek
    AthlonXP 2700+        Asus A7N8X                                                              nForce2-SPP           Dual PC2700 DDR         980 MB/sek
    P4-2.40A              Iwill P4GB                                                              iE7205                Dual PC2100 DDR         900 MB/sek
    P4-2.53A              Gigabyte GA-8PE667 Ultra                                                i845PE                PC2700 DDR SDRAM        860 MB/sek
    AthlonXP 2100+        Abit NF7                                                                nForce2-SPP           Dual PC2100 DDR         810 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4S533-E                                                           SiS645DX              PC2700 DDR SDRAM        780 MB/sek
    AthlonXP 2200+        Chaintech 7NJL1                                                         nForce2-SPP           PC2100 DDR SDRAM        760 MB/sek
    Celeron4-1.70         DFI PE21-EC                                                             P4X400                PC2100 DDR SDRAM        750 MB/sek
    P4-1.60               Asus P4B266                                                             i845D                 PC2100 DDR SDRAM        740 MB/sek
    AthlonXP 2600+        MSI KT4V                                                                KT400                 PC2700 DDR SDRAM        730 MB/sek
    P4-3.06HT             Asus P4PE                                                               i845PE                PC2700 DDR SDRAM        700 MB/sek
    Celeron4-1.70         Asus P4S333-VM                                                          SiS650 Ext.           PC2100 DDR SDRAM        700 MB/sek
    P4-2.40A              Gigabyte GA-8GE667 Pro                                                  i845GE Int.           PC2700 DDR SDRAM        690 MB/sek
    P4-1.70               ASRock PE Pro                                                           SiS645                PC2100 DDR SDRAM        690 MB/sek
    P4-2.40A              Asus P4S533-E                                                           SiS645DX              PC2100 DDR SDRAM        680 MB/sek
    P4-1.80A              MSI 845E Max                                                            i845E                 PC2100 DDR SDRAM        660 MB/sek
    P4-1.30               Dell Dimension 8100                                                     i850                  Dual PC600 RDRAM        650 MB/sek
    P4-2.00A              Shuttle AV40                                                            P4X266                PC2100 DDR SDRAM        650 MB/sek
    Celeron4-1.80         TriGem Imperial                                                         i845GL Int.           PC2100 DDR SDRAM        650 MB/sek
    Celeron4-2.00A        Gigabyte GA-8PEMT4                                                      i845PE                PC2100 DDR SDRAM        640 MB/sek
    AthlonXP 2000+        MSI KT3 Ultra-ARU                                                       KT333                 PC2100 DDR SDRAM        590 MB/sek
    AthlonXP 1800+        Abit AT7-MAX2                                                           KT400                 PC2100 DDR SDRAM        560 MB/sek
    AthlonXP 2000+        Epox EP-8KHA+                                                           KT266A                PC2100 DDR SDRAM        510 MB/sek
    AthlonXP 1800+        ECS K7S5A                                                               SiS735                PC2100 DDR SDRAM        510 MB/sek
    Athlon-1.20           Abit KG7                                                                AMD760                PC2100 DDR SDRAM        500 MB/sek
    Celeron4-1.70         ECS P4S5A/DX+                                                           SiS645DX              PC133 SDRAM             490 MB/sek
    Athlon-1.20           Asus A7M266                                                             AMD760                PC2100 DDR SDRAM        470 MB/sek
    AthlonXP 1500+        Asus A7V266                                                             KT266                 PC2100 DDR SDRAM        430 MB/sek
    P4-1.60               Dell Dimension 4300                                                     i845                  PC133 SDRAM             350 MB/sek
    AthlonXP 1700+        PCChips M810LR                                                          SiS730S Ext.          PC133 SDRAM             350 MB/sek
    AthlonXP 1700+        AOpen AK73A                                                             KT133A                PC133 SDRAM             310 MB/sek
    Athlon-600            Asus K7M                                                                AMD-750               PC100 SDRAM             300 MB/sek
    PIII-600B             Asus P2B                                                                i440BX                PC133 SDRAM             260 MB/sek
    PIII-866EB            Asus CUSL2                                                              i815E Ext.            PC133 SDRAM             240 MB/sek
    Duron-850             Gigabyte GA-7IXE4                                                       AMD750                PC100 SDRAM             200 MB/sek
    PIII-866EB            ECS P6VAP-A+                                                            ApolloPro133A         PC133 SDRAM             190 MB/sek
    Celeron2-900          MSI 815EP Pro                                                           i815EP                PC100 SDRAM             180 MB/sek
    Celeron-466A          IBM 628848U                                                             i810 Int.             PC66 SDRAM              140 MB/sek
    C3-800                VIA EPIA                                                                PLE133                PC133 SDRAM             130 MB/sek
    PII-266               Intel DK440LX                                                           i440LX                PC66 SDRAM              120 MB/sek
    K6-III-450            Asus P5A                                                                ALADDiN5              PC100 SDRAM             120 MB/sek
    PentiumMMX-166        Asus TX97-E                                                             i430TX                PC66 SDRAM               90 MB/sek
    K6-2-450              Gigabyte GA-5AX                                                         ALADDiN5              PC100 SDRAM              80 MB/sek
    K6-266                Asus SP97-V                                                             SiS5598 Int.          66 MHz EDO RAM           40 MB/sek


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EA 03  06 00 B0 00  A1 00 00 05  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  58 14 01 50  08 DC 20 02  20 00 11 11  D0 00 00 00 
      Offset 50:  23 06 7F 00  03 00 00 00  00 00 03 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 36 00 00 
      Offset 70:  44 44 44 00  D0 09 00 00  11 00 00 00  11 11 88 00 
      Offset 80:  23 99 88 00  FA 00 64 0D  03 00 00 00  7F 00 00 00 
      Offset 90:  70 00 00 90  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 01 A8 
      Offset E0:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  07 00 00 00  20 10 00 00 
      Offset F0:  F0 FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E0 03  0F 00 A0 00  A2 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  58 14 11 0C  00 00 FF FE  FA 3E FF 00  FA 3E FF 00 
      Offset 50:  FA 3E FF 00  00 5A 62 02  00 00 00 05  1F 00 FC FF 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  10 00 FF FF  C5 80 00 00  00 00 44 19  00 00 00 30 
      Offset 80:  09 D0 00 D0  01 28 00 00  F0 00 00 01  FF 00 00 00 
      Offset 90:  FF 7F 00 00  00 00 00 00  21 65 08 74  B9 0C 00 D0 
      Offset A0:  00 00 30 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  95 02 97 02  00 08 5F 08  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  50 40 00 FE  FD 01 00 B0 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F01:  NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EB 03  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  01 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 1C 00 00  41 1C 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
      Offset 40:  58 14 11 0C  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 10 00 00  01 14 00 00  01 18 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 C8 FE  00 00 FE FE  01 20 00 00 
      Offset 80:  00 10 FE FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  D4 30 80 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  40 00 40 01  10 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  88 10 04 00  64 40 00 07  80 32 04 20  41 44 44 11 
      Offset F0:  02 FF 1E BF  01 00 00 80  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F02:  Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F5 03  00 04 A0 00  A2 00 00 05  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 02 80 10  10 00 10 10 
      Offset 50:  10 10 10 10  00 00 00 00  00 00 00 00  10 42 00 00 
      Offset 60:  0B 00 00 00  C0 1C 52 06  21 00 10 0A  00 00 63 00 
      Offset 70:  09 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 40 00  00 00 00 00  A0 18 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 12  20 81 04 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 14 00 06  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  42 80 30 04  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F00:  Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F1 03  07 00 B0 00  A3 10 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 F0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 01 03 01 
      Offset 40:  58 14 04 50  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  02 00 00 00  1D 47 40 00  10 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D02 F01:  Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F2 03  06 00 B0 00  A3 20 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 E0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 02 03 01 
      Offset 40:  58 14 04 50  0A 80 98 20  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 01 00  00 60 18 85  C3 13 0F 01  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 08 05  00 10 20 80  89 3D B6 22  77 25 64 00 
      Offset 80:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00 
      Offset 90:  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  33 00 11 22  44 00 00 00  FF 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  10 10 2D 0D  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D04 F00:  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F3 03  07 00 B0 00  A1 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 80 22 
      Offset 20:  F0 FF 00 00  F0 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  B8 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 04 02 
      Offset 40:  00 00 73 07  01 00 02 00  07 00 00 00  00 00 48 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 1F FF 1F  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 06 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  08 00 00 A8 
      Offset 90:  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  06 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  FF FF 00 00  0D 8C 00 00  58 14 6F 02 
      Offset C0:  58 14 6F 02  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D05 F00:  Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F0 03  06 00 B0 00  A2 00 03 04  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 80 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  16 02 02 05 
      Offset 40:  58 14 02 A0  01 50 02 C0  00 00 00 00  01 01 0F 00 
      Offset 50:  05 6C 80 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  0F 00 00 00  08 00 02 A8 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 47  00 29 00 00  00 00 00 00 

    B00 D06 F00:  Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EC 03  05 00 B0 00  A2 8A 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01 
      Offset 40:  58 14 02 50  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  02 F0 01 00  00 00 00 00  A8 A8 20 20  9A 00 99 20 
      Offset 60:  00 00 C5 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  80 01 F4 6D  00 00 C0 2B  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 01 01 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D07 F00:  NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 EF 03  07 00 B0 00  A2 00 80 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 D0 02 FE  01 EC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 E0 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 01 14 
      Offset 40:  58 14 00 E0  01 50 02 FE  00 00 00 00  08 00 00 20 
      Offset 50:  05 6C 86 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00  08 00 02 A8 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  04 00 00 00  42 01 00 00  00 00 00 00 

    B00 D08 F00:  NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 F6 03  07 00 B0 00  A2 85 01 01  00 00 80 00 
      Offset 10:  F1 09 00 00  F1 0B 00 00  71 09 00 00  71 0B 00 00 
      Offset 20:  01 D8 00 00  00 C0 02 FE  00 00 00 00  58 14 02 B0 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  15 01 03 01 
      Offset 40:  58 14 02 B0  01 B0 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  2F 68 08 00  00 00 00 00  A8 A8 A8 20  6A 00 99 20 
      Offset 60:  00 00 00 C7  61 0C 00 00  00 0F 06 42  00 00 00 00 
      Offset 70:  2C 78 C4 40  01 10 00 00  01 10 00 00  20 00 20 00 
      Offset 80:  00 00 00 40  00 20 6A 25  00 00 D4 A8  EC B7 ED DE 
      Offset 90:  00 00 E3 1F  00 00 00 00  06 00 06 10  F6 03 01 01 
      Offset A0:  08 00 00 10  80 00 00 00  00 00 00 00  33 31 00 02 
      Offset B0:  05 CC 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  0A 00 0A 00  08 00 02 A8 
      Offset D0:  08 00 00 77  00 08 03 00  08 00 00 44  00 08 08 00 
      Offset E0:  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0C 00  00 00 00 00 

    B00 D09 F00:  Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 E8 03  07 00 10 00  A2 00 04 06  01 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  B1 B1 00 20 
      Offset 20:  00 F8 F0 FB  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 0C 00 
      Offset 40:  0D 48 00 00  DE 10 00 00  01 50 02 F8  00 00 00 00 
      Offset 50:  05 60 82 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  08 80 00 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  10 00 41 01  01 80 00 00  10 28 00 00  01 3D 11 00 
      Offset 90:  40 00 01 31  80 25 08 00  C0 01 48 01  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D18 F00:  AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
                  
      Offset 00:  22 10 00 11  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00 
      Offset 50:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00 
      Offset 60:  00 00 01 00  E4 00 00 00  20 C8 2E 0F  0C 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  08 00 01 21  20 00 11 11  22 06 75 80  02 00 00 00 
      Offset 90:  69 01 61 01  00 00 02 00  07 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D18 F01:  AMD Hammer - Address Map
                  
      Offset 00:  22 10 01 11  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  03 00 00 00  00 00 7F 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00  05 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  06 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00 
      Offset 80:  03 0A 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  03 00 80 00  00 FF DF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  03 00 E8 00  00 02 FE 00 
      Offset B0:  03 00 E0 00  80 2F E0 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  13 B0 00 00  00 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  03 00 00 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D18 F02:  AMD Hammer - DRAM Controller
                  
      Offset 00:  22 10 02 11  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 00 00  00 00 00 00  01 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  E0 3E 78 00  E0 3E 78 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  46 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 66 00 00  00 00 00 00  24 CA 69 FF  20 13 02 48 
      Offset 90:  10 00 01 00  7A 00 50 A4  39 00 00 80  4A 00 00 00 
      Offset A0:  FB 02 00 0C  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  77 92 99 37  FF 00 00 00  3A FF 01 F0  0B DE A2 FF 
      Offset C0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  C2 78 B0 9F  02 18 F8 C6  32 E0 C4 3F  F8 31 38 04 
      Offset E0:  62 38 94 0F  02 0C 78 67  3B E8 E0 1F  00 04 00 80 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D18 F03:  AMD Hammer - Miscellaneous Control
                  
      Offset 00:  22 10 03 11  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  F0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  FF 3B 04 00  40 00 10 0A  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  F8 07 FF DF  1F 00 00 00  00 00 00 00  C0 16 01 F0 
      Offset 60:  27 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  11 01 02 51  11 80 00 50  00 2A 00 08  1A 22 00 00 
      Offset 80:  00 00 07 23  13 21 13 21  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  3E 10 00 00  E0 BF AA AA  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  01 A7 0D 00  00 00 80 04  25 26 26 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  3A A0 4C 00  19 17 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  0F 00 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00  B2 0F 06 00 

    B02 D00 F00:  NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
                  
      Offset 00:  DE 10 40 06  07 00 10 00  A1 00 00 03  01 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 FA  0C 00 00 D0  00 00 00 00  04 00 00 F8 
      Offset 20:  00 00 00 00  01 BC 00 00  00 00 00 00  DE 10 80 05 
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  DE 10 80 05  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 68 03 00  00 00 00 00  05 78 80 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 B4 02 00  E0 84 00 00 
      Offset 80:  10 29 00 00  01 3D 00 00  48 00 01 11  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  09 00 14 01  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.p.K7400.L.w.VIDEO ......:...IBM VGA Compatible......0.10/21/08
    C000:0040  ..................4......#............"..V......PMIDl.o.......
    C000:0080  .....3b.M...|...........................*.....@.@...1.......S...
    C000:00C0  ...`....................................HWEANVIDIA 9500GT VGA BI
    C000:0100  OS V1962.....................................................Ver
    C000:0140  sion 62.94.4B.00.06 ...Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp......
    C000:0180  ........G96 Board - 07270010...............Chip Rev   ..........
    C000:01C0  ................................................PCIR..@.........
    C000:0200  p.......HYB$..BIT......E2.....B.....C.....D.....A.....I.....L...
    C000:0240  ..M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....x...#.d...&.i.
    C000:0280  &.(...N.*.0..............K.b..................\\............<..L
    C000:02C0  ..$.....6.L.R.j.B.`.L.*..............................s.......B.
    C000:0300  .....P=..W.(*..>.#..#.....b..............K.b...9.'.....07/28/08.
    C000:0340  .........V..............+.$.g.^.X.X.m.y....... .........+.$.g.^.
    C000:0380  X.X.,..._...1.r...4.5.r.T.{.u...G.....J...0.....m.Q...+.g.p.....
    C000:03C0  q...r.r.X.r.r.r...a.r.^...f.P.P.P.m.....P.n.....q.P.q.t.^...T.x.


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    HDD             SAMSUNG HD251HJ
    HDD             SAMSUNG HD251HJ SCSI Disk Device
    Monitor         GSM4B32: LG L192WS [NoDB]
    Motherboard     07/27/2009-NV-MCP61-6A61KG0BC-00
    Optical         ATAPI DVD A  DH20A4P
    PCI/AGP         Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
    PCI/AGP         Mostek (bridge) standardu PCI do ISA [NoDB]
    PCI/AGP         Mostek (bridge) standardu PCI do PCI-do-PCI [NoDB]
    PCI/AGP         NVIDIA GeForce 9500 GT [NoDB]
    PCI/AGP         NVIDIA Network Bus Enumerator [NoDB]
    PCI/AGP         NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
    PCI/AGP         NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
    PCI/AGP         Standardowy kontroler OpenHCD hosta USB [NoDB]
    PCI/AGP         Standardowy kontroler RAM PCI [NoDB]
    PCI/AGP         Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [NoDB]
    PCI/AGP         Standardowy rozszerzony kontroler hosta PCI to USB [NoDB]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.