• O api
 • Api serwisu wklej.to napisane jest przy użyciu protokołu XML-RPC.
  Dlaczego ? Protokół XML-RPC jest bardzo popularnym protokołem, który jest wspierany przez większość języków programowania. Dzięki temu api jest niezależne od platformy oraz języka programowania.
  Korzystanie z api jest darmowe i nieograniczone, w przypadku implementacji w serwisach zewnętrznych wymagamy podania informacji o użyciu wklej.to.
 • UTF-8
 • Zarówno api jak i serwis wklej.to w pełni wspiera kodowanie UTF-8. Api zwraca odpowiedzi również w kodowaniu UTF-8
 • Host i port api
 • Port: 80, host: api jest dostępne zarówno pod http://wklej.to/api/ oraz https://wklej.to/api/
 • Zwracane dane
 • Dane zwracane są wg następującego schematu zawierającego 2 elementy
  Jeśli wystąpi błąd:
  0,'Komunikat błędu'
  Jeśli proces zakończy się poprawnie:
  1,'Zawartość lub komunikat informacyjny'
 • Dokumentacja
 • Przykład zastosowania api można zobaczyć w kliencie wklej.to.
  Poniżej uproszczona dokumentacja api. W razie pytań prosimy o kontakt.
  1. create_paste
   Służy do dodawania paste, należy określić następujące parametry, wg kolejności:
   typ określa typ kolorowania składni, typy są dostępne po wywołaniu komendy types wymagany1 - domyślnie text
   content zawartość do wklejenia wymagany
   passwd hasło do usunięcia paste, max 10 znaków opcjonalny - domyślnie brak
   file_name nazwa pliku wg którego należy określić typ kolorowania opcjonalny2 - domyślnie brak
   hash jest to hash3 opcjonalnie - domyślnie brak
   ver wersja klienta wymagany - domyślnie brak

   1. w przypadku podania parametru file_name można nie podawać typu.
   2. podając file_name nie trzeba podawać parametru type, podanie type spowoduje określenie wg niego.
   3. Jeśli podasz hash zawartość paste zostanie zaszyfrowana i nie będzie możliwości odzyskania zawartości, przechowujemy tylko zahashowane wersje paste.

   Zwrócona wartość to pełny link do paste lub komunikat błędu

  2. get_paste
   Służy do pobierania paste, należy określić następujące parametry, wg kolejności:
   uid określa uid paste do pobrania, można podać cały url wymagany
   typ określa typ wyjścia dostępne typy: text,html,svg,latex,rtf,pdf1 wymagany - domyślnie text
   hash jest to hash2 opcjonalnie - domyślnie brak
   ver wersja klienta wymagany - domyślnie brak

   1. W przypadku pdf zwrocona zawartość jest zakodowana w Base64
   2. Jeśli podasz błędny hash zawartość paste będzie ciągle zaszyfrowana, może to powodować błędy w działaniu aplikacji po twojej stronie.

   Zwrócona wartość to dana paste w wybranym typie, lub komunikat błędu

  3. remove_paste
   Służy do usuwania paste, należy określić następujące parametry, wg kolejności:
   uid określa uid paste do usunięcia, można podać cały url wymagany
   password hasło do usunięcia paste opcjonalny
   ver wersja klienta wymagany - domyślnie brak

   Zwrócona wartość to komunikat o powodzeniu lub o błędzie

  4. types
   Zwraca wszystkie dostępne typy kolorowania składni
  5. server_ver
   Zwraca wersje serwera.