Help Center

Pixel AdRoll

Piksel AdRoll jest generowany w sposób unikalny podczas zakładania konta AdRoll. AdRoll ID składa się z dwóch składników: Advertiser ID lub adroll_adv_id (X) i Pixel ID lub adroll_pix_id (Y) dla Piksela AdRoll. Aby użyć Piksela AdRoll, połącz te dwa składniki razem, oddzielając je ukośnikiem (/).

np. adroll_adv_id/adroll_pix_id

Dowiedz się więcej

Did not answer your question?
Contact us