Help Center

Czy mogę zabezpieczyć mój link hasłem?

Tak. Podczas tworzenia adresu url, określ hasło w polu 'Zabezpiecz hasłem'. Odwiedzający zostanie poproszony o podanie hasła, gdy odwiedzi skrócony adres url.

Did not answer your question?
Contact us